Bejelentkezés

Üdv, Vendég
Felhasználóinév: Jelszó: Emlékezz rám
 • Oldal:
 • 1
 • 2

TÉMA: 2016 Az Adózás éve lesz Cserszegtomajon!

2016 Az Adózás éve lesz Cserszegtomajon! 2016 okt. 17 15:58 #843

Meg tudná valaki mondani, hogy mikor került elfogadásra és kihirdetésre az új ingatlan adórendelet? nem tudom elérni az önkormányzati portált.

2016 Az Adózás éve lesz Cserszegtomajon! 2016 máj. 02 23:47 #827

 • Csak egy példa
 • Csak egy példa profilkép
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi adókról

Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján- az Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:Bevezetés


1. § Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zalavár község illetékességi területén határozatlan időre a következő helyi adókat vezeti be:


a.) építményadó

b.) magánszemély kommunális adója

c.) idegenforgalmi adó

d.) helyi iparűzési adó.


Építményadó


2. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.


3. § Az adó évi mértéke: 600,-Ft/m2.


4. §[1] Az önkormányzat mentesíti az adó alól a magánszemély által életvitelszerűen lakott lakásingatlant és a hozzá tartozó garázst.


5. §[2] Életvitelszerűen lakottnak minősül az az ingatlan, ha abban a magánszemély évente legalább 300 napot ténylegesen ott lakik, amelyet az adózó a lakcímnyilvántartás adataival és nyilatkozatával igazol.


6. § Az építményadót késedelmi pótlékmentesen évi két egyenlő részletben május 31. és szeptember 15. napjáig lehet megfizetni.


6/A. §[3] Az önkormányzat illetékességi területén az életvitelszerűen ott lakó magánszemélyek, akik a községben több lakóingatlannal rendelkeznek, az építményadó hatálya alá eső ingatlanjaik esetében az építményadó mértékéből kedvezményben részesülnek, amely kedvezmény alapján az adó mértéke ingatlanonként 6.500,-Ft/év.


Magánszemély kommunális adója


7. § Az adó éves mértéke: 6.500,-Ft.8. § Az önkormányzat mentesíti az adókötelezettség alól

a.) azon magánszemély tulajdonában álló adótárgyat, amely után a magánszemély építményadót fizet,

b.) a nem lakás céljára szolgáló építményeket.


9. § Az önkormányzat 50% mértékű adókedvezményt nyújt a lakcímbejelentés szabályai szerint egyedül élő 70 éven felüli adóalanyok részére.


Idegenforgalmi adó


10. § Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.


11. § Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként: 100 Ft.


Helyi iparűzési adó


12. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap: 2%-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként: 1.000,-Ft.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Eddig szól a rendelet. Érthető, világos, emberséges.

Ajánlom figyelmébe mindenkinek, aki egy pillanatra is elhitte, hogy Cserszegtomajon nem lehet mentességet adni semmilyen okból, és semmilyen körülmény figyelembe vételével. Mert a Únió meg a Kúria meg nemtommégki ezt adta utasításba. Ezt egy tökéletlen, pénzéhes és gonosz csoport faragta ki ilyenre Cserszegen.

2016 Az Adózás éve lesz Cserszegtomajon! 2016 ápr. 30 11:18 #826

 • Vendég
 • Vendég profilkép
"A polgármester az egyetlen aki tanult"
Igen, valóban elvégzett egy főiskolát. A hetvenes években. Azóta viszont csak felejtett. Pontosan beleillik abba a "csapatba", akiket maga köré válogatott.

2016 Az Adózás éve lesz Cserszegtomajon! 2016 ápr. 29 17:53 #825

 • nálad az igazság
 • nálad az igazság profilkép
Teljesen igaz amit írsz ! A jelenlegi testület tagjait sem az ész, az iskolázottság jellemzi, csak a hatalomvágy és az ezért - azért kapott többszörös hozadék hajtja őket. Mert ugye ha végignézzük kik is a tagok,hát nem éppen a tanult fajta. A polgármester az egyetlen aki tanult, így nem nehéz a többieket a neki tetsző módon vezetni. Mennek is utána mint a kis angyalok !

2016 Az Adózás éve lesz Cserszegtomajon! 2016 ápr. 28 17:54 #823

 • Reális
 • Reális profilkép
az ötlet jó, de ugye nem gondolod komolyan? Először is az ész nem elég a politizáláshoz, ahhoz kell pl. az is, hogy valaki akarja a hatalmat. Ez már elég sok okos embert kizár. Azon kívül lehetetlennek tartom, hogy ismertség és ismerettség hiányában a betelepülők bármilyen szavazati többséget szerezhetnének. A kis pártoknak itt esélye sincs. DE elképzelhetőnek tartom valamilyen szerveződés, pl. egy egyesület alakítását - aki nem az Önkormányzatot feji pénzért - és megfelelő kontroll és tárgyalópartner lehetne a vezetőséggel. Mert erre a törvény lehetőséget ad. Ehhez boldogan csatlakoznék, akár komolyabb éves díj fizetése árán is. Addig meg kénytelen vagyok az észrevételeimet itt megosztani, pl. azt, hogy nem tudom megnyitni az Önkormányzat oldalát, mert örökké visít a gépem valami gebasz miatt. De érdekes módon működik. Mióta kiírtam, hogy a zöldhulladék lerakó felé vezető út jobb oldalán szeméthegyek vannak, azóta csoda történt. Kirakták a bevezető út BAL oldalára a Cserszegtomaj táblát, vagyis az út jobb oldala - már nem Cserszegtomaj. Mint a viccben, amikor a rabbi lehajol szombaton a talált pénzért:)))

2016 Az Adózás éve lesz Cserszegtomajon! 2016 ápr. 28 15:45 #822

 • választás
 • választás profilkép
Néha, nem túl gyakran szoktam ránézni az oldalra. Nagyon szeretem olvasni a jól értesült, okos emberek véleményét, vagy akár jogi tapasztalatot szerzett emberek írásait a településünkről, a település vezetéséről.
Tessék mondani, hol vannak Ők a választások előtt ? Miért nem indulnak sem a testületi tagság sem a polgármesteri székért ? nagyon szívesen szavaznánk rájuk ?

2016 Az Adózás éve lesz Cserszegtomajon! 2016 ápr. 25 17:34 #820

 • Névtelen
 • Névtelen profilkép

2016 Az Adózás éve lesz Cserszegtomajon! 2016 ápr. 24 18:13 #819

 • egy Tündér
 • egy Tündér profilkép
Meg vagyon írva a legfrissebb Krónikában az önkormányzati fejlesztések között, hogy "gyümölcssövényt" fognak telepíteni a "Tündérkert" körül. Remek ötlet, bár ilyen ültetéssel az éves községi fejlesztések közé bevillantani kissé szegényes dolognak tűnik. De ne ítéljünk elhamarkodottan, gondoljuk át az ötletet:

Mi is pontosan az a Tündérkert? Az egy mozgalom, amely a magyarországi gyümölcsfajtákat, azok génállományát hivatott átmenteni az utókor számára. Képviselő- testületünk ezzel első kézből tisztában van, hiszen a Tündérkert mozgalom rendezvényein a cserszegtomaji önkormányzat képviselői közül rendre többel is találkoztam már. (Ugye Gyulák?)

Annál nagyobb marhaságnak látszik, hogy Cserszegtomaj képviselő- testülete úgy gondolja, erre a magasztos célra pont a község temetője a legalkalmasabb helyszín. (A polgármester egy pupot már oda is építtetett, legyen hová temetni majd a tündéreket.) A képviselő- testület 15/2015.sz. rendeletének szigorú szabálya szerint az érintett terület ugyanis Köztemető. Nem csak most, hanem távlatban is.

Kik készítik elő ezeket a "fejlesztéseket" és kik hagyják jóvá? Hogy lehet, hogy az egyik fejlesztési elképzelés cakk- pakk szemberöhögi a még fél éve sem kihirdetett önkormányzati rendeletet? (Kíváncsian várom a vidám gyümölcsoltó ünnepet, amikor a szomszéd parcellában épp érkezik a gyászmenet.)

2016 Az Adózás éve lesz Cserszegtomajon! 2016 ápr. 11 07:09 #798

Hátha érdekel valakit:

Zártkerti művelés alól kivont t...
2015. november 11.
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) . – 2015. május 2-án hatályba lépett – 89/A. § (1)-(2) bekezdései alapján a tulajdonos – miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.
A Magyar Közlöny 162. számában, 2015. október 30-án kihirdetésre került az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2015. (X. 30.) FM rendelet (FM rendelet), amely a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletet (Inyvhr.) zártkerti szabályozást érintő rendelkezésit tartalmazza. Az FM rendelet a kihirdetését követő 31. napon, azaz 2015. november 30-án lép hatályba.

Az Inyvhr. új 47/A. alcíme (Inyvhr. 50/A. §-50/E. §) tartalmazza a zártkerti ingatlanok művelési ágának átvezetésére vonatkozó különös szabályokat. Ezen rendelkezések pontosan meghatározzák azokat az eseteket, amikor a zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése, vagyis az ingatlan adatainak megváltoztatása lehetséges. A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes, a soron kívüli eljárásért azonban ingatlanonként 10.000,- forint díjat kell fizetni.

A kérelmet – egy külön erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon – a tulajdonos(társak)nak (vagy a meghatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtania. A formanyomtatvány letölthető a Nyomtatványok „A zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem” menüpontból, valamint a Földművelésügyi Minisztérium honlapjáról is.
A kérelem mellé az ingatlan adatainak megváltoztatásához egyéb okiratot csatolni nem kell. (Kivéve, ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás benyújtása szükséges.) A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

2016 Az Adózás éve lesz Cserszegtomajon! 2016 márc. 26 10:08 #792

 • egyetértő
 • egyetértő profilkép
Nagyon korrekt a válasz ! csak egyetérteni lehet vele ! De amíg ők ülnek a mézes csupor körül, ez maradni fog, de még rosszabb is lehet ilyen pazarló, meggondolatlan költekezés mellett.

2016 Az Adózás éve lesz Cserszegtomajon! 2016 márc. 24 00:24 #791

 • Utazó
 • Utazó profilkép
Nem rég jártam az egyik idegenforgalmilag frekventált városunkban. Magyarországon. Ahol van állandó színház és mozi. Ahol egymást érik a kultúrális fesztiválok. Vendéglők, szállodák, sportcentrumok, múzeumok. Városi televízió. Kifogástalan úthálózat. Rendes tömegközlekedés. A Youtube ott nincs tele a polgármester üres monológjaival. Az idegenforgalmi adó pedig érdekes módon alacsonyabb, mint itt Cserszegtomajon. A mi "elöljáróink" szerintem elveszítették a kontrollt.

2016 Az Adózás éve lesz Cserszegtomajon! 2016 márc. 22 16:26 #790

 • ...mint a katonatiszt
 • ...mint a katonatiszt profilkép
Na kedveskéim, hát fizetitek-e a dézsmát telekről, házról ahogy arra a falu által felkent földesurak és föld nélküli zsarnokok rátok szabták? Tudjátok, szerintem az volna az igazságos, ha azok fizetnének csak, akik rájuk szavaztak. És még azok is, akik nem szavaztak. Ez kollektív szívás. Én is, veletek együtt. Pedig én szavaztam. Egyikre sem. Mégis én is.

2016 Az Adózás éve lesz Cserszegtomajon! 2016 márc. 16 18:01 #788

 • Névtelen
 • Névtelen profilkép
ez most komoly? Van erre bizonyítékod? Mert ha igen, akkor ez bennfentes kereskedésnek számít:))) Jó, tudom én, hogy nem az, de legalább akkora disznóság, hogy bennfentes információval gazdagodik valaki annak a közösségnek a kárára, akinek az érdekeit képviselni hivatott.

2016 Az Adózás éve lesz Cserszegtomajon! 2016 márc. 12 16:55 #787

 • ismét a reménykedő
 • ismét a reménykedő profilkép
Hát igen ! Jól bevittek bennünket az erdő sürűjébe ! Mi nem ezt a lovat akartuk.
A Gyula akkor a nyugdíjas szavazótáborát jól a jégre vitte. Ők az elsődleges érintettek a temetőszolgáltatások áremelkedésének.

2016 Az Adózás éve lesz Cserszegtomajon! 2016 márc. 12 16:47 #786

 • egy reménykedő
 • egy reménykedő profilkép
Csak abban reménykedem, hogy ez valamiféle vicc. Milyen okból, célból értékesítené az önkormányzat az urnahelyeket egy magánszemélynek?
Amennyiben ez így lenne, úgy a kutyagyilkosnak valamiféle vállalkozásának kell lennie a számlázáshoz.

2016 Az Adózás éve lesz Cserszegtomajon! 2016 febr. 25 23:30 #782

 • ElekesI
 • ElekesI profilkép
 • TÁVOL
 • Hozzászólások: 148
Tisztelt Fórumozók!

Sajnos az adók kivetése mint szándék az előző ciklus végén is látszott, akkor ezt nem merte a polgármester végig vinni, mert volt három ember aki nem állt be a sorba, most csak egy van, azt pedig könnyű leszavazni. Cserszegtomaj egy gazdag település nincs szüksége erre az adóra, a pazarló, pocsékoló gazdálkodást kellene megszüntetni, és lenne pénz, még iskola buszra is. Végre fel kellene emelni a hangját a lakóknak, és nem csak itt, mert gondolom nem erre szavaztak 2014-ben.

2016 Az Adózás éve lesz Cserszegtomajon! 2016 febr. 25 15:30 #780

 • Vicc
 • Vicc profilkép
A Kúriának az adórendeletünkhöz semmi köze. Meg az Uniónak sem! Amit a polgármesterünk erről - magyarázatképpen - előad, az egy ócska blöff. Handabandázás, annak is gyenge. Arra kell vigyázni, nem szabad olyankor a közelébe menni, mert a gyanútlan hallgató beájul tőle. De hátha beveszi a lakosság. (Talán a temetőszolgáltatások árának ötszörösére emelését is az Unió írta elő? Vagy tavaly óta ennyivel keményebb lett a föld?) A helyzet az, hogy fogalmuk nem volt róla, mit csinálnak, most meg lépten- nyomon osztják a haveroknak a tanácsokat, hogyan lehet kibújni az alól az adófizetés alól, amit nem rég ők hirdettek ki.
Végülis, aki hinni akar, az úgyis hisz bennük. A templomok is így működnek, és már milyen régóta !

2016 Az Adózás éve lesz Cserszegtomajon! 2016 febr. 24 17:52 #779

 • kutyagyilkos
 • kutyagyilkos profilkép
Sőt a kutyagyilkos mielőtt megszavazta és előterjesztette az előtt kiadta az ő saját területét. Az előterjesztésre alkalmasnak találta az adó rendeletet a jegyző . A képviselő testület pedig megszavazta !!! Nem a kúria .A képviselők akár ezt a helyi rendeletet vissza is vonhatnák , ha akarnák .

2016 Az Adózás éve lesz Cserszegtomajon! 2016 febr. 24 14:19 #778

 • Jóhír
 • Jóhír profilkép
Az önkormányzatunk tavalyi pénzmaradványa 169 millió Forint volt. (Olvasható a weboldalukon.) Hurrá. Mielőtt valaki azt mondaná erre, hogy "jól gazdálkodtunk", a valóság az, hogy ennek a pénznek az elköltésére már nem talált semmi értelmes célt ez a mi kis agytrösztünk. Pedig sokat törték rajta a fejüket, de semmi. A Tündérkertbe mégsem lehetett mindet befalazni, (talán majd idén) viszont a polgármesternek vehetnénk már egy új buszt, mert szégyen, de még mindig azzal a karambolos régivel jár szegény. Amit tavaly törtek össze, szintén közösen. Ami már iskolabusznak sem jó. Közben a faluban egy kisebb vihar alatt is az áramkimaradásoktól egész éjjel szólnak a lakásriasztók, tízpercenként áramszünet, reggelre kiégett kapcsolótáblák, utána pedig legalább három este romantikus sötétség az utcákon. Ahol százmilliók megmaradnak, ott nem lehetne esetleg ilyesmire is költeni?

2016 Az Adózás éve lesz Cserszegtomajon! 2016 febr. 17 21:31 #777

 • Csak a jéghegy csúcsa
 • Csak a jéghegy csúcsa profilkép
A kutyagyilkos nem csak megszavazta, de ő javasolta ezt a szörnyedvényt elfogadásra, mert ő a pénzügyi bizottság elnöke. (Meg a jogi- ügyrendié is, mivel annyira szerteágazó a tudása.) Az még külön megérne egy misét, hogy Cserszegtomaj pénzügyeit tényleg egy rokkantnyugdíjas levélkézbesítőre kellett-e rábízni?
Mielőtt azonban megszavazta, az urnahelyek jó részét mindjárt fel is vásárolta. Így aztán majd tőle lehet megvenni, tízszeres áron.
 • Oldal:
 • 1
 • 2
Oldal elkészítésének ideje: 0.253 másodperc
Az fórum motorja a Kunena Fórum