Bejelentkezés

2012. október 31-ei soros testületi ülés

Testületi ülés elmaradásáról 2012.10.31-én 11/30-kor kaptam értesítést telefonon, az önkormányzattól, mivel ezen a napon volt a baba ünnep is a polgármesteri hivatalban. Aki tudott képviselő megjelent az ünnepségen. A telefonos értesítésben elhangzott, hogy a baba ünnep után lesz egy megbeszélés, mikor is legyen a testületi ülés a későbbiek során.  A megbeszélés kezdete után, polgármesterünk mégis úgy gondolta megtartja a testületi ülést, bár én és még egy képviselő társam nem voltunk jelen, hiszen az ülést elnapolták! Ezzel a hozzáállással nem értett egyet más képviselő sem, és távoztak a tárgyalóból.


Saját véleményem a történtekről annyi lenne csak, ha lemondunk egy testületi ülést, és ezért nincs jelen több érintett, akkor nem tartunk ülést. Főként nem úgy, hogy van jó pár pont, amiben már több alkalommal nem értettünk egyet, és érintettek a hiányzó képviselők.

Példának emelném ki a pénzügyi beszámoló írásban történő kérését, mire majd három hónapot kellet várni. A „Dálnoki út” elszámolását, ami megint több lett, mint az elsőként kapott kimutatás.

Gondolom ez a fajta nyilvánosságot adó képviselői munka, amit folytatok, még új, és nem mindenki számára „öröm”. Így talán nem is „bánkódnak” páran, ha nem vagyok ott az ülésen, de az hogy lemondják a testületi ülést, és mégis megtartanák, az elfogadhatatlan.

Pár pont a testületi ülés anyagából:

-         1. Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

-         2. Közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló rendelet elfogadása.

-         3. Az állattartásról szóló 20/2005.(IX.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

-         4. 2013. évi belsőellenőrzési terv.

-         5. Szabó István Általános iskola feladatainak ellátását biztosító ingó és ingatlanvagyon további működtetése. (3. tárgyalás e témában)

-         6. Elszámolás a Rezi Napközi Otthonos Óvodát fenntartó intézményi társulás 2012. augusztus 31-ig felmerült kiadásairól, és bevételeiről.

-         7. Barlang utca Rezi út és iskola utca közötti terület szakaszának elnevezése Dr. Bakonyi Károly utcára.

-         8. Hévíz Kistérség Önkormányzatainak Társulása Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása.

-         9. Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez, jóváhagyás kérése.

-         10. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Módosított Társulási Megállapodásnak jóváhagyása.

-         11. Szabó István Általános Iskola kiemelt előirányzatának módosítása. (1 db projektor vásárlás)

-         12. Festetics György Zeneiskola AMI támogatása. (25 cserszegtomaji gyermek támogatása)

-         13. Tájékoztató rendezési terv készítésének állásáról.

-         14. Gazdasági épület fennmaradási engedély dokumentáció elkészíttetése. (hivatal gazdasági épülete nem ott valósult meg, ahová tervezve volt, ezért kell engedélyeztetni a fennmaradást)

-         15. Tájékoztató pénzügyi tárgyú adatszolgáltatás teljesítéséről. (Szeptember 6-án írt képviselői adatkérésre reagál a polgármester ebben a pontban, az augusztusi 9-ei levél már nincs említve. 2012 október 24.-én kaptunk választ.)

-         16. 2013 évi közművelődési munkaterv jóváhagyása.

-         17. 2013 évi ünnepi, kulturális és szabadidőprogramok.

-         18. Pénzügyi beszámoló a 2012. évi „Dálnoki Napok”-on részt vevő küldöttség költségeiről. (Reprezentációs adó, már elérte a 0 Ft-ról, ami az első polgármesteri beszámolóban volt olvasható, a 193 500 Ft-ot)

-         19. Ping-pong asztal beszerzése.