Bejelentkezés

2012. november 8-i soros testületi ülés

2012. Október 31-ei soros testületi ülés, ami November 8-án lett megtartva 13-órakor. Első része a testületi ülés anyagának.

A délután 1 óra nem éppen dolgozópárti időpont, hiszen nincs olyan munkahely, ahol ebben az időben ne kellene dolgozni.


-         1. Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A kelet nyugati átjárás biztosítása miatt, bekért három árajánlat közül a Zala-West pályázatát fogadta el a testület.

Cserszegtomaj Hegyalja u 113 szám alatti lakosok és lakások helyzetéről szóló tájékoztatás megismerte a, Szociális Bizottság. A testület felhatalmazta a polgármestert, és a jegyzőt, hogy a Hegyalja u 113 szám alatti ingatlan tulajdonosaival vegye fel a kapcsolatot, és folytasson velük tárgyalást, a jelenlegi helyzetük megoldása végett. A tárgyalások lefolytak, a tulajdonos szívesen elfogadna Cserszegtomajon egy megfelelő állapotú ingatlant. (lakást)

Képviselő testület határozata alapján az E-ON Gázhálózati Zrt. javára hozzájárulását adta a tulajdonát képező 1477 hrsz. Beépítetlen területen 8 m2 nagyságú részre, vezetékjogot jegyezzen be.   

A közétkeztetési központ napi adagját 375-re emelte, Alapító Okiratban a módosítás átvezetése megtörtént.

A testület határozata alapján 2012 IX 12-én bruttó 800 000 Ft-ot elkülönített az iskola Széles utca felőli kerítésének anyagköltségére. Az építés társadalmi munkában valósul meg, a kerítés építése megkezdődött.

A testület határozata alapján az iskola, óvoda, konyha korszerűsítése, bővítése a Nyugat-dunántúli Operatív program keretén belül, a pályázathoz kapcsolódóan könyvvizsgálói tevékenység ellátására a beérkezett pályázok közül a Karanta Audit ZRT-t  bízta meg.

A testület határozata alapján a konyhaüzem működéséhez szükséges gázmérő, beszerzését bruttó 238 000 Ft értékben jóváhagyta. A határozat végrehajtást nyert, a gázmérők beszerzése megtörtént.

A képviselő testület határozata alapján Cserszegtomaj lakóssága nevében, köszönetét fejezte ki Rezi község lakóinak, Polgármesterének, Képviselőinek, Önkormányzatának, Rezi konyha minden dolgozójának. Köszönet az önzetlen segítségükért, amivel támogatták az iskola felújítási munkálatai alatt a közétkeztetésünk ellátását.  A munkák kivitelezőjével folytatott egyeztetés során, a konyhánkból leszerelt, de a pályázatban fel nem használható, pár éves nagykonyhai szagelszívót ajándékozott településünk, Rezi önzetlen segítsége elismerése ként.

Rezi-Cserszegtomaj védőnői szakszolgálat félévi mérlege:

2012.I. félév bevételei 3 641 000 Ft

2012.I. félév kiadásai 2 819 000 Ft

A testület mint a Hévízi Teréz Anya Szociális I. I. F. Társulás tagja. Határozatával az intézmény 2012. évi költségvetésének előterjesztésével egyetértett. Döntésről Hévíz Polgármestere értesítve lett.

Cserszegtomaj tartalék terület állapotának tájékoztatóját elfogadta a testület, döntött hulladék lerakását tiltó tábla kihelyezéséről. (Sajnos ezek a táblák elé pindurkára sikerültek, és nem túl strapabíróak, aki arra jár, az láthatja is. A szemét még mindig megvan, nem akar fogyni, de a domb is jóval nagyobb a tervezetnél, gondolom a törmelék lerakása még mindig elég drága köbméterenként.)

A testület határozatában egyetértett a cserszegtomaji „Szabad Művészet” Alkotótábor Alapítvány megszüntetésének kezdeményezésével, miszerint az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált. A megszüntetést azzal indokolta, hogy az alapítvány kezelő szervének, kuratóriumának tagjai lemondtak, egy fő kurátorral az alapítvány működésképtelenné vált.

 

Cserszegtomaj „Zöldben Gondolkozik” pályázat teljes körű közbeszerzési eljárás lefolytatására a beérkezett ajánlatok közül a Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó KFT-t bízta meg. 215 000 Ft+ Áfa összeggel. ( Ez a projekt még mindig visz el pénzt tőlünk, és ha megvalósul, akkor a fenntartás is pénzünkbe fog kerülni, és nem is kevésbe. Talán lenne máshol is helye az önrészként fizetett pénzeknek, Pl. utak, járdák, buszmegálló, gyalogátkelőhely, stb.stb…)

 

Kápolnasori burkolt csapadékvíz elvezető megvalósítása elkezdődött, a vállalkozó kiválasztása, és munkaterület átadása megtörtént. Lázár Tamás vállalkozó által benyújtott legkedvezőbb ajánlatot fogadta el a testület /1 825 240 Ft/ Jelenleg itt állunk:


Képviselő-testület elhatározása szerint az iskola működését képes vállalni, és felkérte a polgármestert és a jegyzőt a szükséges szándéknyilatkozat aláírására. (ez a szándéknyilatkozat mégsem került aláírásra, mert a testület 6/1 arányban lemondott a működtetés jogáról, az állami fenntartó javára) az 5-ös pontban lesz részletesebben leírva miért.

 

Testület határozatában elfogadta a Cserszegtomaj Tavasz utca szennyvízhálózat bővítését, az ajánlatok közül a legkedvezőbb, a Cserszeg TEAM Építőipari KFT Bruttó 6 722 308 Ft-os ajánlata volt. Munkaterület átadása október 24.-én volt.

 

A testület határozata alapján a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását tudomásul vette, és utasítja a polgármestert, hogy a jövőben törvénysértéseket elkerülve, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a jegyző útján gondoskodjon az önkormányzati rendeletek szabályszerűségéről.

 

A képviselő-testület megtárgyalta a járási hivatal kialakításával kapcsolatos tájékoztatót, és azt tudomásul vette.

 

Két ülés közti intézkedések: 

1.  Kulturális programok negyedik negyedévre

2. Szociális biz. Elmaradt felsőoktatási támogatások /BURSA/

3. Hévíz kistérség jövője.

- Közmeghallgatáson elhangzottak rendezése:

     Szivárvány utca közműépítés.

     Pajtika út északi végének közvilágítás bővítése.

     Toronyalja út északi vége rendezésre került.

     Majori úthoz kötődő utcák (olaszházak) rendezésre került.

 

Második részben taglalt napirendi pontok:

 

-         2. Közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló rendelet elfogadása.

-         3. Az állattartásról szóló 20/2005.(IX.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

-         4. 2013. évi belsőellenőrzési terv.

-         5. Szabó István Általános iskola feladatainak ellátását biztosító ingó és ingatlanvagyon további működtetése. (3. tárgyalás e témában)

-         6. Elszámolás a Rezi Napközi Otthonos Óvodát fenntartó intézményi társulás 2012. augusztus 31-ig felmerült kiadásairól, és bevételeiről.

-         7. Barlang utca Rezi út és iskola utca közötti terület szakaszának elnevezése Dr. Bakonyi Károly utcára.

-         8. Hévíz Kistérség Önkormányzatainak Társulása Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása.

-         9. Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez, jóváhagyás kérése.

-         10. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Módosított Társulási Megállapodásnak jóváhagyása.

-         11. Szabó István Általános Iskola kiemelt előirányzatának módosítása. (1 db projektor vásárlás)

-         12. Festetics György Zeneiskola AMI támogatása. (25 cserszegtomaji gyermek támogatása)

-         13. Tájékoztató rendezési terv készítésének állásáról.

-         14. Gazdasági épület fennmaradási engedély dokumentáció elkészíttetése. (hivatal gazdasági épülete nem ott valósult meg, ahová tervezve volt, ezért kell engedélyeztetni a fennmaradást)

-         15. Tájékoztató pénzügyi tárgyú adatszolgáltatás teljesítéséről. (Szeptember 6-án írt képviselői adatkérésre reagál a polgármester ebben a pontban, az augusztusi 9-ei levél már nincs említve. 2012 október 24.-én kaptunk választ.)

-         16. 2013 évi közművelődési munkaterv jóváhagyása.

-         17. 2013 évi ünnepi, kulturális és szabadidőprogramok.

-         18. Pénzügyi beszámoló a 2012. évi „Dálnoki Napok”-on részt vevő küldöttség költségeiről. (Reprezentációs adó, már elérte a 0 Ft-ról, ami az első polgármesteri beszámolóban volt olvasható, a 193 500 Ft-ot)

-         19. Ping-pong asztal beszerzése. 

Két új napirendi pont:

-         20.  Cserszegtomaj Kultúrház déli ajtajának cseréje.

-    21.  Óvodai csoportszoba beázásának javítása