Bejelentkezés

Helyi építési szabályzat és szabályozási Terv, terv településfejlesztési koncepció összeállítása

Helyi építési szabályzat és szabályozási Terv, terv településfejlesztési koncepció összeállítása ügyében munkaértekezlet anyagából 2012-11-15

 

Helyi Szabályozási Terv ügyben tartott délelőtti 10/30-tól 11/50-ig tartott, Németh Nándor településrendezési vezető tervező tartott egy rövid beszámolót a jelenlegi állásról. Bemutatta a település javasolt beépítési ütem térképét, amin már láthatóak mely területeket sorolnánk külterületté, mely területeket belterületté, és mely területek lennének mezőgazdasági területek, de a Balaton védett lápterülete is látható a tervezett beépítési térképen. Ez a felosztás még csak terv szinten létezik, még az engedélyeztetési folyamatok során változhat, de nem túl nagymértékben.

 

Kézhez kaptuk a településfejlesztési koncepció tervezetét is, amin 2012. február 29.-ei dátum van, ez nekem egy kicsit fura. Lehet más már találkozott a tervezettel, én még nem.

A koncepció tervezet fő pontjai:

-1 A településfejlesztési koncepció célja.

 

- 2 a településre vonatkozó magasabb rendű jogszabályok, tervek vizsgálata.

- 2.1. Az Országos területfejlesztési terv vonatkozó rendelkezései.

- 2.2. A BTSZ vonatkozó rendelkezései. /Balaton Törvény/

 

- 3. Cserszegtomaj Község vizsgálata

- 3.1. Általános ismertetés, elhelyezkedés.

- 3.2.1. Cserszegtomaj Község természeti környezetének vizsgálata. /Elhelyezkedés/

- 3.2.2. Természeti, környezeti adottságai.

- 3.2.3. Cserszegtomaj területének jelenlegi terület- és tájhasználata.

 

- 3.3. Cserszegtomaj község épített környezetének vizsgálata

- 3.3.1. A település történeti áttekintése, etimológiája.

- 3.3.2. A Településszerkezet alakulása, a településhálózatban betöltött szerepe.

- 3.3.3. Régészeti és építészeti érdekvédelem.

-3.3.4. Épületek, közlekedés és közmű ellátottság.

 

- 3.4. Társadalmi környezet és kulturális élet vizsgálata, gazdasági környezet.

- 3.4.1. Demográfia alakulása

- 3.4.2. Képzettség, foglalkoztatottság, vállalkozások száma és szerepe.

- 3.4.3. Civil szervezetek, kulturális programok.

 

- 3.5. Az Önkormányzat szervezettsége.

- 3.5.1. Az önkormányzat, intézmények.

- 3.5.2. A közelmúltban megvalósult jelentősebb fejlesztések.

 

4. Cserszegtomaj Község Településfejlesztési Tervei

4.1. A település fejlesztésének legfontosabb irányai- a tervezők javaslatai /ehhez a ponthoz jó lenne, ha a lakósság is küldene be ötleteket, esetleges fejlesztési, beruházási gondolatokat/ hogy sikerül e bedolgozni a tervbe, az nem biztos, de meg kell próbálni.

Fórumtéma:

http://www.cserszegtomajelekes.hu/index.php/forum/rendezesi-terv/5-telepulesfejlesztes-iranyai

4.2. A fejlesztés eszközrendszere: településrendezési tervek, egyéb határozatok, rendeletek.

5. Források:

* Cserszegtomaj község hivatalos honlapja.

* Hévíz-kistérség hivatalos honlapja.

* A község törzskönyvi adatai 2008-2009.

* Cserszegtomaj község Önkormányzatának szóbeli adatszolgáltatása.