Bejelentkezés

2012.11.28 soros testületi ülés II. rész 12-es ponttól

Napirendi pontok:

12.Rendezési terv előirányzatának módosítása.

13.Kultúrház külső nyílászáróinak cseréje.

14.Cserszegtomaj Csabagyöngye utcai ivóvízhálózat bővítése.

15.Hévíz Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és Munkaszervezete további működése.

16.NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. Által fenntartott „Boldog Gizella-2009” Szociális szolgáltató (8372 Cserszegtomaj Páfrány u. 1.) kérelme ellátási szerződés megkötésére.

17.Idősek és gyerekes családok karácsonyi ajándékozása.

18.2012, évi jutalomkeretről tájékoztató, (tisztségviselők, intézményvezető jutalmazása)

19 000 000 Ft keret felhasználása a jutalmazásra?

19.Cserszegtomaj Önkormányzata által kiírt 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása (Zárt ülés)

20.Teréz Anya Szociális Intézmény 2012. évi költségvetésének módosítása.

21.Rezi Önkormányzatának közös hivatali társulás kérelme.

12.Rendezési terv előirányzatának módosítása.


2012-es év költségvetésében az eredeti előirányzatok között a rendezési terv elkészítésére 2 000 000 Ft-ot különített el, amit év közben az általános tartalék javára átcsoportosított. Az általános tartalék akkor lecsökkent olyan módon, hogy nem biztosította az aktuálisan felmerült kiadások fedezését biztonsággal. Ennek az is oka volt, hogy több nem tervezett nagy összegű munkát, szolgáltatást vett igénybe az önkormányzat. Többet ezek közül nem szavaztam meg, mivel feleslegesnek, és szükségtelennek tartottam.

Mivel a közmeghallgatáson is felmerült a kérdés, és a testület is több alkalommal felszólította polgármesterünket, hogy tegyen eleget választási ígéretének, miben a rendezési terv mielőbbi átalakítását szorgalmazta, ezért újra lendületet kapott a dolog. Ezért az általános tartalékból, visszahelyezte a 2 000 000 Ft pénzkeretet.

A 2013-as felhalmozás, és felújítás kiadásainál, már nem 2 000 000 Ft, hanem 3 000 000 Ft szerepel a rendezési terv munkáinak elvégzésére.  Úgy látom az infláció ezen a téren, mintha nagyobb lenne a KSH által előre irányzottnál. J

13.Kultúrház külső nyílászáróinak cseréje.

Kultúrház nyílászárói nagyon rossz állapotban vannak, pár elemük már cserélve volt, de még így is sok meleg elszökik az épületből. Bár a külső szigetelés, és a felső mennyezet szigetelése is rossz, de lépésenként azok felújítása is esedékes lesz. A jobb minőségű nyílászárók, a fűtésen is jelentős éves megtakarítást eredményeznek majd.

A testület a beérkezett három ajánlatból, a Duplex 98 Kft bruttó 1 230 090 Ft-os ajánlatát, mint legolcsóbb ajánlatot fogadta el. De azzal a kikötéssel, hogy 1 500 000 Ft keret összeget különít el, mivel a cserék utáni fal javításokra is kell forrás.

14.Cserszegtomaj Csabagyöngye utcai ivóvízhálózat bővítése.

A Csabagyöngye utca ivóvíz hálózatának bővítése, a felhasználható pénzeszközök terhére valósul meg, (közműfejlesztési befizetések, koncessziós díj). Mivel a rendelkezésre álló összeg nem fedezné a kiadásokat bruttó 420 000 Ft a különbség. Ezért a testület a várható közműfejlesztési hozzájárulásokat, amit a megvalósulás után kell majd befizetnie a tulajdonosoknak, megelőlegezi, és a fejlesztéshez, megvalósításához számolja.

 A megvalósítás 2 600 000 Ft nettó összegbe kerül, ha az időjárás is engedi a munkáknak neki látnak a DRV dolgozói, még az idén.

15.Hévíz Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és Munkaszervezete további működése.

Cserszegtomaj képviselő-testülete a Hévízi Kistérségi társulás és annak munkaszervezete további fenntartását szükségesnek tartja 2013. július 30-ig, a jelenlegi formában. Az önkormányzat felkéri a társulást, hogy a megállapodásban foglalt feladatokat továbbra is lássa el. /házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, belső ellenőrzés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, területfejlesztés, folyamatban lévő projektek/ Felkéri a polgármestert a testület döntését tolmácsolja a társulás ülésén, megbízza továbbá, hogy szorgalmazza a társulás megszüntetésével, illetve a Mötv-ben előírt felülvizsgálatra vonatkozó feladatokat a Társulás munkaszervezete sürgősen kezdje meg.

Házi segítségnyújtás 2013. évi várható kiadása 235 663 Ft/fő, ehhez képest az igényelhető támogatás előre látható mértéke 162 500 Ft/fő. És ez az elvonás nem csak a segítségnyújtásnál lesz várható, hanem a többi feladatnál is.

16.NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. Által fenntartott „Boldog Gizella-2009” Szociális szolgáltató (8372 Cserszegtomaj Páfrány u. 1.) kérelme ellátási szerződés megkötésére.

Cserszegtomaj község fent említett alapszolgáltatásait a Hévízi Teréz Anya Szociális I.I.F. Társulás látja el. A testület a Zala Megyei kormányhivatal Szociális, és Gyámhivatal állásfoglalását fogja kérni, mivel a Szt-ben foglaltak alapján nem lehet egyértelműen meghatározni, hogy a házi segítségnyújtás alapszolgáltatásra, lehet e több szolgáltatóval is ellátási szerződést kötni.


17.Idősek és gyerekes családok karácsonyi ajándékozása.

Cserszegtomaj Szociális Bizottsága önkormányzati rendeletben foglaltak szerint meghozta döntését, amit a testület elfogadott. A 65 év felettiek 5 000 Ft, a szociálisan legrászorultabb 65 év felettiek 15 000 Ft, a 65 év alatti szociálisan rászorultak, valamint a súlyosan fogyatékosok részére 10 000 Ft, pénzbeli támogatást kapnak. A szociálisan rászoruló családok gyermekeit, az egy gyermeket nevelők 5 000 Ft, a kettő, vagy több gyereket nevelő szülők, törvényes képviselők 10 000 Ft támogatásra jogosultak, készpénz formájában.

18.2012, évi jutalomkeretről tájékoztató, (tisztségviselők, intézményvezető jutalmazása)

19 000 000 Ft keret felhasználása a jutalmazásra?

Község önkormányzata a gazdasági lehetőségei alapján, a vezetők, intézményi vezetők, intézményi dolgozók és köztisztség viselők jutalmazása mellet döntött.

Jutalmazási keret megoszlása:

-         Önkormányzat 2 500 000 Ft

-         Külső személyi juttatás (képviselők, bizottsági tagok) 9 fő 2 000 000 Ft

-         Polgármesteri hivatal 15 fő 8 000 000 Ft

-         Iskola 20 fő 4 200 000 Ft

-         Óvoda 16 fő 1 200 000 Ft

      -         Élelmezés 8 fő 1 100 000 Ft

Polgármesterünk 2 havi bért kap év végi jutalomként.

Alpolgármester asszony is 2 havi járandóságát kapja meg.

Ezek az összegek fenn kellene legyenek a település honlapján, mint közérdekű adatok, akár csak Budapest, BKV, de sorolhatnám a közpénzen fenntartott intézmények, önkormányzatok, stb. sorát.

A külső személyi juttatások közt a képviselők 100 000 Ft, (képviselő váltás esetén Kruppa Nándor, és Én 40%, és 60%-os arányban oszlik meg). Külsős bizottsági tagok részére 50 000 Ft ajándékutalvány kerül átadásra.

Ha ezt a 19 000 000 Ft-ot az utakra fordította volna az önkormányzat, például szórt aszfaltra, akár az Ipar út egy részén látható, 4 méter szélességben 1900 méter útra lett volna elég.

A civil szervezetekre 4 000 000 Ft lesz a következő évben elkülönítve.

Egész évi útfenntartásra, hó eltakarításra, fejlesztésre 2013-ban az állami hozzájárulás összege 22 075 900 Ft

Aszfaltozott járdára is gondolom több kilométer hosszon elegendő volna, ez az összeg.

A Rezi út melletti gyalogútnak nevezett kavicsos szakasz aszfaltozása, a Barlang út templomi járda hosszabbításával is bele fért volna ebbe az összegbe.

Az iskola működtetését, ami 20-22 milliós nagysággal lett tervezve jövőre, meg lehetett volna finanszírozni ebből az összegből szint teljes egészében.

Biztos vagyok benne, hogy majd előjönnek az illetékesek magyarázattal, miért csak erre lehet ezt a hatalmas összeget költeni.

Én egyedüliként nem szavaztam meg, sem a keret összeget, sem a választott képviselők jutalmát. Mindenki kap havonta juttatást a munkájáért, ami akár ingyen is el kellene látnia, legalább is a választásokkor ezt már hangoztatták is. Természetesen a polgármestertől ez nem várható el, hogy ingyen dolgozzon, de a több százezer forintos bér, és a költségtérítés elegendő kellene legyen az elvégzett munkájáért. Már 2010-ben is csak pár tízezer forint volt a különbség a keszthelyi, és a cserszegtomaji polgármesteri javadalmazás közt.

Zárszóként, mikor ennyi helyre nem tud forrásokat biztosítani az önkormányzat, egy ekkora összeg 19 000 000 Ft jutalom címén történő kifizetése finoman szólva szemérmetlen húzás.

19.Cserszegtomaj Önkormányzata által kiírt 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása (Zárt ülés)

Pályázatok elbírálásának határideje 2012. december 17, felhasználható keret összeg 2013 évi költségvetésben 1 100 000 Ft.

Beérkezet pályázatok „A” típusú 25 db, és egy „B” típusú igény érkezett. Az „A” típusú pályázatok. Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások összesített adatainak az önkormányzat Hivatalában hirdetőtábláján, és helyben szokásos módon történő közzétételére, valamint a döntésről a pályázók írásban történő értesítésére a határidő 2012,.12.21.

20.Teréz Anya Szociális Intézmény 2012. évi költségvetésének módosítása.

Pár előre nem tervezhető kiadás miatt kellet a 2012-es költségvetését módosítani az Intézménynek. 1 fővel nőt a létszám, így a bérkeret is módosul, egy burgonyakoptató is beszerzésre került, stb..

A testület a módosítási javaslatot elfogadta, bár az anyagot nem igazán tudtuk átnézni, mert a testületi ülés előtt kaptuk pár perccel, akár csak a 15-ös pont anyagát.

21.Rezi Önkormányzatának közös hivatali társulás kérelme.

Az önkormányzatok hivatalainak összevonása kapcsán, kereste meg Rezi település Cserszegtomj település önkormányzatát. 2000 fő alatti településeken nem lesz hivatali ügyintézés, csak bizonyos napokon, és be kell olvadniuk egy szomszédos település hivatali rendszerébe. A tárgyalások lefolytatására adott engedélyt a testület, Cserszegtomaj polgármesterének. A tárgyalások végeztével, egy megállapodás születik a közös munkavégzésről.

Bár Rezi település minden bizonnyal nem örül, hogy közös hivatalt kell működtetnie Cserszeggel, én személy szerint örülök, hogy minket választott Rezi testülete. Sok amúgy is közös ügy van, amit együtt könnyebb lenne végig vinni, és nem utolsó sorban Rezi község mindig segítőkész, és baráti viszonyulása településünkhöz is méltó alapokat ad az együttműködésre.

 Hajrá Rezi, hajrá Cserszegtomaj!!!!!!!