Bejelentkezés

2012.12.12-ei soros testületi ülés 11-21 pontig

11. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról.
12. A képviselői-testület 2013. I félévi munkatervének megállapítása.
13. Tájékoztató a Szociális Bizottság és polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
14. Intézkedési terv a téli rendkívüli időjárási viszonyok esetére.
15. Cserszegtomaj Község Településfejlesztési Koncepciója.
16. Cserszegtomaj Zöldben gondolkodik pályázat keretében önjáró öntöző kocsi beszerzése.
17. Cserszegtomaj Zöldben gondolkodik pályázat keretében szelektív hulladék sziget beszerzése.
18. Kőműves Károlyné alpolgármester asszony lemondott költségtérítésének és tiszteletdíjának felhasználása.
19. Önkormányzat adósság konszolidációja
20. Testületi ülések jegyzőkönyveinek hitelesítése.

11. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról.

A képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervében foglaltak szerint, a jegyző tesz beszámolót a Hivatala ez évi munkájáról.

Személyi tárgyi feltételek:
A hivatal köztisztviselőinek a száma, jelenleg 14 fő. Munka Törvénykönyves hatály alatt állók száma 2 fő. A fizikai dolgozók kikerültek, a Hivatal állományából, ők az Önkormányzathoz tartoznak. Az Önkormányzat, és a Hivatal gazdálkodása szétvált, a jogszabályi változásokat követően. Idei évben is hangsúlyt fektetett a Hivatal a továbbképzésekre, különös tekintettel a várható változásokból fakadó új teendőkre.
Jubileumi jutalomba 2 fő részesült, hűség jutalomba egy fő részesülhetett, béren kívüli juttatás /Cafetéria/ nettó 152 742 Ft/fő egy évre adható keretet biztosított a hivatal dolgozóinak.

Szakmai munka:
Az Önkormányzat működésével kapcsolatos kiemelt feladat a Testületi munka. 2012. december 6-ig:
- Képviselő-testületi ülések száma: 27
- Határozatok száma: 201
- Rendeletek száma: 20

2012-ben legnagyobb feladat a hivatal dolgozói számára, az iskola felújítási munkálatainak bonyolítása volt, ami  a dolgozók 50%-át érintette, a projekt lebonyolításában.

A beruházás kiadása összesen (2012.12.06-ig) 268 154 434 Ft, melyből építési munkákra kifizetett összeg 244 008 351 Ft, míg eszközbeszerzésre 24 146 083 Ft.

A beruházáshoz tartozó bevételek (2012.12.06-ig) támogatás összege 199 447 533 Ft, saját erő 68 706 901 Ft.

Külső szervek, felügyeleti szervek ellenőrzése 2012 évben:
Pályázatok ellenőrzése:
    - Játszótér kialakítás pályázat ellenőrzése
    -Pilikáni utca útburkolat kialakításának ellenőrzése.
Hatósági, igazgatási munka ellenőrzése:
    - Közszolgálati ellenőrzés: az ellenőrzést a Zala Megyei Kormányhivatal munkatársai végezték. Az ellenőrzés a közszolgálati dolgozók személyi anyagára terjedt ki.
    - Építéshatósági munka ellenőrzése: Zala Megyei Kormányhivatal munkatársai végezték, az ellenőrzési jegyzőkönyv, és jelentés még nem érkezett meg.
    - Népesség-nyilvántartás és címnyilvántartási ügyintézés ellenőrzése: Az ellenőrzésről készült jelentést még nem kapta meg a Hivatal.
    - Anyakönyvi munka felügyeleti ellenőrzése: Az ellenőrzés 2012.11.29-én volt a jelentés még nem érkezett meg róla.
 
Várható változások 2013-ban

A jövő évi költségvetési törvény a beszámoló készültekor még nem volt elfogadva, és több a végrehajtásra, és jogszabályban foglaltak megvalósítására, még konkrét információ nem állt rendelkezésre. 2000 fő alatti

Önkormányzatok nem tarthatnak fenn önálló Hivatalt, Cserszegtomaj jelenlegi lakósságának száma 2940 Fő. Így lesz továbbra is önálló Hivatala Önkormányzatunknak, Rezi település mivel lakóinak száma 1243 fő jelenleg, így kénytelen beolvadni egy szomszédos Hivatalba. A felkérést már megkapta településünk, és az egyeztetések folyamatban vannak.

A járási hivatalokba kerülnek át a lakcím és címnyilvántartási ügyek, jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyek, gyámügyi igazgatási ügyek. Helyben maradnak, a helyi viszonyok ismeretét igénylő ügyek, az önkormányzati feladatok továbbra is helyben maradnak. Hivatalunk esetében az összes ügyiratforgalom, 10-20%-a kerül át a járáshoz.

A közigazgatás reformja az építésihatósági ügyintézést is érinti, sajnos még nem ismertek a részszabályok. Polgármesteri hivatalok tekintetében a hozzájárulás, amiből finanszírozni kell a működést, 4.580 e/Ft/fő ez az összeg kell hogy fedezze mind a dologi, mind a személyi kiadásokat. (Előzetes számítások szerint önálló hivatalként 11, közös hivatalként 15 fő lenne hivatalunk elismert, és finanszírozott létszáma.)

12. A képviselői-testület 2013. I félévi munkatervének megállapítása.
 

Önkormányzat 2012. II munkaprogramban foglaltak szerint, a 2013. I félévi munkatervének előterjesztését, és elfogadását.
A számomra egyik legfontosabb, és már sok alkalommal kért kezdési időpont 15-óráról, 16 órára módosul. Még szerencse nem én terjesztettem megint elő ezt a kérést, mert akkor biztosan elhasalt volna. Testületi ülések, minden hónap utolsó szerdáján kerülnek megrendezésre, legalább is így lett tervezve. Itt nem tartom okos ötletnek a már előre beírt pontok felsorolását, hiszen addig még sok minden változni fog. Főként, hogy több havi ülés fő pontjai csupán 4-5-6 pont, ami az eddigieket ismerve, minimum a háromszorosa lesz.
 
 
13. Tájékoztató a Szociális Bizottság és polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
 
Szociális segélyek támogatások:
-         temetési segély megállapítására 10 kérelem érkezett, ebből 8 fő részére történt megállapítás 210 000 Ft összegben, 2 fő kérelme elutasítást nyert a jövedelmi viszonyaikat figyelembe véve.
-         Születési támogatás megállapítása 29 esetben történt, 1 450 000 Ft összegben.
-         Szociális étkeztetés engedélyezése 31 esetben történt
Szociális étkeztetésre benyújtott támogatási kérelmek száma, az előző évhez képest megduplázódott, a jövedelme igazolásokból kitűnik, hogy egyre több család szorul anyagi segítségre.
 
13/1 Tájékoztató a Szociális Bizottság és polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
 
2012. évben 15 alkalommal ülésezett a Szociális Bizottság, amely 362 határozatot hozott.
- Lakásfenntartási támogatás megállapítása, összesen 2 esetben került sor.
- Méltányos ápolási díj felülvizsgálata:
4 esetben történt meg ebből 3 továbbfolyósítás, 1 megszüntetésre került sor.
6 fő részére új megállapítás történt melynek havi összege, törvényben meghatározott összeg 100%-a havi 29 500 Ft
3 fő megszűntetés (bejelentésre)
- Átmeneti segély megállapítása
212 esetben került rá sor 4 037 000 Ft összegben, 14 kérelem elutasításra került.
45 iskolakezdési támogatás 450 000 FT
325 karácsonyi támogatás 2 240 000 FT
szociális kölcsön 9 család részére 900 000 Ft
A szociális kölcsön visszafizetésére 12 havi részlet lett engedélyezve.
Rendkívüli gyerekvédelmi támogatás 81 fő összesen 1 515 000 Ft
 
14. Intézkedési terv a téli rendkívüli időjárási viszonyok esetére

 
Az 1996-os polgári védelmi törvényben szerepel a rendkívüli időjárási veszélyhelyzetre való felkészülés. Téli rendkívül helyzetek kezelésére, a következő munkacsoportot hozta létre polgármesterünk.
Munkacsoport vezetője: Bartha Gábor
Munkacsoport tagjai: Simon Aladár
                                    Kozma István
                                    Bajusz László
                                    Lancz Lajos
Riasztási tervben még szerepel a fent felsoroltakon kívül, a polgárőrség is 30/914 0914-es számon. Településünkön kijelölt melegedőhely, szükség estére, a tornacsarnok.
Ezen kívül természetesen a rendőrség 107, a tűzoltóság 105, vagy a mentők is 104 hívhatóak szükség esetén.
Gépi hó eltakarítást végzők:
-         Lancz Lajos síkosság mentesítés, és hó eltakarítás a kisebb lakó utakon, járdákon.
-         Lázár Tamás hó eltakarítás, síkosság mentesítés, a gyűjtő utakon.
-         Bajusz László síkosság mentesítés és hó eltakarítás a kisebb lakó utakon.
 
15.    Cserszegtomaj Község Településfejlesztési Koncepciója.
 
Cserszegtomaj településfejlesztési koncepciója, tartalmaz néhány érdekes dolgot, amit mindenki olvashat a honlapon. Hogy miért nem kapott nagyobb nyilvánosságot, azt polgármesterünk nem igazán tudta elmagyarázni a testületi ülésen. Szerinte fizet az Önkormányzat, és ezért egy kívülálló tervező el tudja készíteni, a munkát. Már több alkalommal elhangzott, miért nem hív életre egy civil tervezőkből álló csoportot az Önkormányzat, akik nagy segítségre tudnának lenni a terv elkészítésében.
Pár, bevallom nem csak nekem fura dolog a koncepcióból:
-         Szóbeli egyeztetésre hivatkozik, ami csak elhangzott, kitől, és mi konkrétan, az nincs dokumentálva. 
-         Európa tér köré csoportosuló „ideiglenesen használt művelődési házak”
-         Műemlékvédelem alatt álló épületek, 6 régészeti lelőhely, 2 lakóházként, présházként nyilvántartott épület, jó lenne konkrétan, mik ezek.
-         A szennyvíz hálózatra csatlakozó lakások aránya csupán 65%, ezt engedi a Balaton törvény? /Volt egy magyarázata polgármesterünknek, hogy csak a belterülethez viszonyított szám ez a 65%. Akkor viszont fogalmazási gond van, vagy a lakóházak villany rákötése ami 100%, sem jó, hiszen ott sincsenek az üres belterületek rá kapcsolódva a villanyra/
-         Az Iskola közelében kert, erről már több alakalommal kifejtettem a véleményem. Ezt a rengeteg pénzt, amibe kerülni fog, a pályázati támogatáson kívül másra is lehetne fordítani. Ha már minden áron kell nekünk egy kert, akkor az Arborétum, ami Jenő bácsié volt, sokkal nagyobb idegenforgalmi lökést adna a településnek, és ott már kész minden, nem utolsósorban világhírű.
-         Korona utcai pincesor, hát nem igazán bízom benne én sem, hogy annyi szőlő lesz Cserszegtomaj területén, ami ide vonzza a borturizmust.
-         De a kedvencem a Csókakői patak mentén bicikliút, és egy tanösvény a vízi élőhelyek bemutatására. Ide nem is írnék semmit, inkább egy-két mai képet had mutassak erről a patakról:

 


16.    Cserszegtomaj Zöldben gondolkodik pályázat keretében önjáró öntöző kocsi beszerzése.
 
Cserszegtomajon a Zöldben Gondolkodást elősegítő pályázat tartalmaz egy darab önjáró Raincart típusú öntözőkocsit. Ennek beszerzésére írt ki pályázatot, az önkormányzat.
Bekért pályázati anyagok közül, (a Eurogreen-Tiszafa Kft, Simon Díszkert Kft, valamint a Mangólia Art Kft), a Mangólia Art Kft pályázata nyert, 470 000 Ft + ÁFA  (szállítással)
 Adatok

S TAR T S TOP
S TOP S TAR T
38m
80 m
VÍZFORRÁS
Öntözés hossza: 120 m
Anyagok: Alumínium, sárgaréz,
ABS műanyag
Méretek: 77 x 47 x 40 cm
Súly: 33,0 kg
Mozgási sebesség: 10 to 20 m/h
Üzemi nyomásigény a gépnél: min. 3,5 bar
Vízszükséglet: 3,0 m3/h
Öntözés szélessége: 28 - 36 m
Könjáró öntözőgép
Körülbelül így kellene kinéznie, egy ajánlatnak, és egy ajánlat kérésnek is, nem csak a típus megnevezése kellene feltüntetve lennie, mert minden komolyabb márka, több típussal is rendelkezik. Hogy melyiket használjuk, az függ a terület nagyságától, a növényzet vízigényétől, és még jó pár adottságtól.
 
17.    Cserszegtomaj Zöldben gondolkodik pályázat keretében szelektív hulladék sziget beszerzése.
 
Cserszegtomaj Zöldben Gondolkodik pályázathoz tartozik, 5db 4 tagos szelektív Mobil Sziget beszerzése is. Pályázati anyagot kért az önkormányzat, 4 cégtől, Láncszem Bt Budapest, Ador-Mozaik Kft Gyöngyös, Organova Kft. (Internet Gazda Áruház Kft.), Boseso Kft.

A pályázati anyagok beérkezését követően, Láncszem Bt. Ajánlata volt a legkedvezőbb, 992 750 Ft + Áfa összegben.
 

Kép csak illusztráció!
 
18.    Kőműves Károlyné alpolgármester asszony lemondott költségtérítésének és tiszteletdíjának felhasználása
 
Kőműves Károlyné alpolgármester asszony lemond költségtérítésének, és tiszteletdíjának felhasználásáról. 2012. VI.27-én tartott testületi ülésen, alpolgármester asszony lemondott tiszteletdíja, és költségtérítése egy részéről. 6 hónapon keresztül havi 105 750 Ft, 671 510 Ft-ról.
2012.06.27.-ei testületi ülés 21-es pont:

Alpolgármester asszony költségtérítése havonta 35 000 Ft, tiszteletdíja pedig 175 000 Ft/hónap  ami összesen 210 000 Ft Lemondását a Társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény 83/B § (1) bekezdésében leírtakkal indokolta.

5hónap x 105 750 Ft + járulékai összesen 671 510 Ft, az alábbi megbontásban kérte átutalni a támogatás összegét 2013 március 31-ig.
-         Rózsafűzér Királynéjának tiszteletére emelt templom 500 000 FT
-          Cserszegtomaji Sport Klub 171 510 Ft
 
19.    Önkormányzat adósság konszolidációja
 
Az álam egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt – törlesztési célú támogatásként- az 5000 fő alatti települések önkormányzatainak. Mivel az önkormányzatok finanszírozása megváltozik 2013-tól, így gazdasági működésük elengedhetetlen feltétele, pénzügyi és gazdasági rendszerük alapjainak megszilárdítása. Rendezni kell az eddigiekben mind a működésüket, mind a fejlesztéseket segítő , de korábban az állam által nem fedezett kiadásaikat. Cserszegtomaj óvoda fejlesztéshez vett fel még hitelt, ami ráadásul svájci frank alapú. Ez a hitel lesz törlesztve az állam által, vagyis a törlesztést az álam fogja átvállalni.
 
20    Testületi ülések jegyzőkönyveinek hitelesítése.
 
Testületi ülések jegyzőkönyvei, ha hitelesítve vannak, akkor az aláírt példány kerüljön fel a település honlapjára.  A hitelesítés abból kellene álljon, hogy minden szöveget tartalmazó oldalt alá  ír a hitelesítő. Az előterjesztést azért hoztam fel, mert az általam aláírt jegyzőkönyv helyett egy régebbi jegyzőkönyv került a honlapra, az előző testületi ülésről. Abból pedig több hozzászólásom is hiányzott, amit azért sérelmeztem csupán, mivel több pontnál egyedüli érdemi felszólaló voltam.

Jegyző asszony átadta a probléma feltárását Szeles Andrásnak (sporttanácsnok, pénzügyi és jogi bizottsági elnöknek)