Bejelentkezés

Jutalmazási „szokások” Cserszegtomajon

Többen kérdezték, mikor megjelent a testületi anyagban honlapomon a 2012-es jutalmazási keretösszeg, vajon mennyi jutalom lett szétosztva 2011-ben?
Elsőként nem gondoltam, hogy foglalkoznom kellene vele, hiszen akkor még nem voltam képviselő. Ahogy teltek a napok, viszont rá kellet jönnöm, nem lehet besöpörni a szőnyeg alá ezt a kérdést sem. Képviselő nem is voltam 2011 év végén, de cserszegtomaji lakos igen, így joggal érdekelhet engem is ez a téma, főleg a 2012-es 19 000 000 Ft jutalomkeret után.

Előterjesztés 2011 október 26-i ülésre /teljes szöveg/

"Tárgy: Jutalom

Cserszegtomaj Község Önkormányzata sikeresen teljesítette a 2011-es költségvetési évet. A gazdasági lehetőségek alapján finanszírozható a vezetők, intézményi dolgozók és köztisztviselők jutalma. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a polgármester jutalmának meghatározása.

Határozati javaslat:
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Bartha Gábor polgármester a 2011. évben Cserszegtomaj Község Önkormányzatánál végzett munkáját figyelembe véve 2 havi bruttó illetményének megfelelően 1 000 000 Ft. összegű jutalomba részesíti.

Előterjesztő: Kruppa Nándor Jogi-, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Felelős: Berta Sándorné jegyző
Határidő: 2011. november 30"

Miután ez az anyag volt csupán, a jutalmazási keret összegről a 2011-es évben, gondolhatnánk csak egy fő, aki jutalomba részesült. Természetesen ennek még utána járok, mert nem hiszem, hogy csak ennyi volt. Már csak azért sem mert a felvezető szöveg, nagyban hasonlít a 2012-es jutalmazás indoklásához. A jutalmazási keret lehagyása, a napirendi pontból, bár nem szeg meg semmilyen jogszabályt, de az elkendőzés lehetőségét vonja maga után.
Engedtessék meg nekem, hogy a jegyzőkönyvet is ide másoljam, nagyon tanulságos, gondolom mindenki ha elolvasta, le is vonja a megfelelő konzekvenciát.

15) Polgármester jutalmazása
       Előterjesztő: Kruppa Nándor bizottsági elnök.

Bartha Gábor polgármester: 15 óra 25 perckor átadta az ülés vezetését Kőműves Károlyné alpolgármester asszonynak.
Kőműves Károlyné alpolgármester: Felkérte a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, a polgármester jutalmazását tekintve tegye meg javaslatát.

Bartha Gábor polgármester 15 óra 26 perckor elhagyta a testületi ülés helyszínét.

Kruppa Nándor János elnök: Elmondta, az előző évek gyakorlata alapján karácsony előtt a polgármester- az éves munkáját megköszönve – jutalomba részesíti a Képviselő-testület. A Bizottság egyhangúan, 2 havi illetmény összegének megfelelő jutalom odaítélést javasolja.
 Kőműves Károlyné alpolgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a Bizottság javaslatát.
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

119/2011.(X.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Bartha Gábor polgármester a 2011. évben Cserszegtomaj község Önkormányzatánál végzett munkáját figyelembe véve 2 havi bruttó illetménynek megfelelően 1 000 000 Ft összegű jutalomba részesül.

Felelős: Berta Sándorné jegyző
Határidő: 2011. november 30.

Kőműves Károlyné alpolgármester: 15 óra 27 perckor  10 perc szünetet rendelt el.

Szünet után

Bartha Gábor polgármester 15 óra 50 perckor visszatért a testületi ülésre.

Ha ezeket a sorokat olvasva, felmerül bárkiben is a kérdés, miről is szól az önkormányzatiság a 21. század elején?
Röviden megválaszolnám: Pénzről-Pénzről-Pénzről, és talán még a Pénzről.