Bejelentkezés

2013, január 30 soros testületi ülés 11-25 pontig

Napirendi pontok:

11, Tornacsarnok, és Kultúrház bérleti díjainak felülvizsgálata.
12, 2013. évi közfoglalkoztatási feladatok ellátása.
13, Németh Attila Kártérítési igénye házszám-változás miatt.
14, Szilárd Hulladéklerakó felszámolása ügyében hozott II. fokú döntés.
15, Cserszegtomaj 1602/6. hrsz. Ingatlan ivóvízellátása és szennyvízelvezetése.
16, Cserszegtomaj 15/4 hrsz. Ingatlanon épületfeltüntetése.
17, Keszthely, Zsidi út Schwarcz D. utca közti tömb övezet módosítása.
18, Cserszegtomaj Víziközmű Társulattól átvállalt KH-H-3/2008. és KH-H-1/2009. számú hitelek előtörlesztése.
19, Kis Szent Teréz Plébánia támogatási elszámolás határidejének hosszabbításai kérelme.
20, 2013. évi közművelődési munkaterv, rendezvénynaptár jóváhagyása.
21, Tájékoztató a 2012. évi idegenforgalmi, kulturális és egyéb rendezvényekről.
22, Tájékoztató az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait érintő eseményekről.
23, Tájékoztató a sport és ifjúsági tanácsnok 2012 évi munkájáról.
24, 71. számú főút elkerülő szakaszán körforgalom létesítése ügyében tájékoztatás.
25/1. „Cserszegtomaj Zöldben Gondolkodik” pályázattal kapcsolatos lakósági észrevételről tájékoztató.
25./2. Iskola/Óvoda közös bejáró, riasztó szektorok átirányítása, vagyonvédelem megoldása.

11, Tornacsarnok, és Kultúrház bérleti díjainak felülvizsgálata

Képviselő testület 2012 január 25.-i ülésén döntött, a 1996-os bérleti díjak felülvizsgálatáról. A rendelkezésre álló üzemeltetetési költségek tükrében, a bérleti díjakat a következően emelte:
-    Kultúrház alkalmi árusok, illetve termékbemutatók esetén. 5 000 Ft/óra
-    Kultúrház családi rendezvények 20 000 Ft/nap
Tornacsarnok bérleti díját, már az állami intézményfenntartó állapítja meg.

2013. januári testületi ülésen a bérleti díjak a következő képen módosultak:
- Kultúrház bérleti díja alkalmi árusok, és termék bemutatok esetén 5 000 Ft/óra
- Családi rendezvények, egész nap esetén, nem helyi lakóknak 20 000 Ft/nap
- Családi rendezvények, egész nap esetén, helyi lakóknak Ingyenes.

Egész napos használat esetén, mind helyi, mind nem helyi lakó esetén, 40 000 Ft letét szükséges, amit a kultúrház átadása esetén visszakap a befizető. Erre a letétre azért van szükség, mert volt helyi lakó, aki a rendezvénye után minősíthetetlen állapotban adta vissza a kultúrházat. (lábbal beletaposott a hűtőbe, kitörte a bejárati ajtó üvegét, összelocsolta a falat, függönyt, stb.)

12, 2013. évi közfoglalkoztatási feladatok ellátása

Közfoglakoztatási adatok nem állnak rendelkezésre még,  a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi kirendeltsége szerint nem lesz változás a 2012-es számokat tekintve. Így ugyanazzal a létszámmal számolt az önkormányzat, mint az ezelőtti évben. A bérezést tekintve viszont vannak változások, a nem szakképzett munkavállaló bruttó 75 500 Ft, a szakképzett munkavállaló 96 800 Ft bruttó bért kap munkájáért. Az állami támogatás a bérekhez, az eddigi 70%-ról, 95%-ra nő, így csökkentve az önkormányzat kiadásait.
Téli közfoglalkoztatásban részt vett, 4 fő december, január, február hónapban.
2013-ra tervezett közfoglalkoztatott létszám:
- Szociális szolgáltatás, házkörüli segítségnyújtás 1 fő 9-hónap
- Településüzemeltetés, segédmunka 12 fő 3-hónap/fő
- Településüzemeltetés segédmunkás munkavezető 3 fő 3-hónap/fő
- Kulturális szolgáltatás, teleházi munkatárs 1 fő/10 hónap
A felsorolt közmunka, 8 órás munkavégzést takar.


13, Németh Attila Kártérítési igénye házszám-változás miatt

Barlang utca átnevezése Dr. Bakonyi Károly utcára, az ott lakó Budapesten vállalkozással rendelkező Németh Attila esetében, nagyobb költséggel jár, mint a csak személyi azonosítók, és szolgáltatók értesítésére kötelezetteknek. Indoklás kitér a Budapesten felállított reklámtáblák cseréjére, és a bélyegzők cseréjére, valamint a vállalkozással, és a személyi okmányok cseréjére, felhasználandó szabadságokra. A testület jegyzőasszony jogi indoklása után, miben kitért rá, hogy az önkormányzat mindenben jogszerűen járt el, így a kártérítési igényt elvetette. Én felvetésemben kitértem rá, hogy egy konkrét összeg, mennyi kártérítést kérne a felvető, nem ártana, hogy tudjuk, mégis mekkora összegről van szó. Mivel a kérelem elutasítást nyert, így a konkrét összeg kikérése, oka fogyottá vált. /Sajnos/

14, Szilárd Hulladéklerakó felszámolása ügyében hozott II. fokú döntés

Volt Okkerbánya területén felhalmozódott szilárd, és veszélyes hulladék elszállítása, a terület rekultiválása. Erre a feladatra az önkormányzat elkülönített, a 2013-as költségvetésben 54 000 000 Ft-ot. Az ártalmatlanítás költsége a 2011-es árszinten 400 000 000 Ft. Zala Megyei Közgyűlés elnökét felkérte az önkormányzat, hogy szerepeltesse a bánya rekultiválását, Zala Megye Területfejlesztési Koncessziójában, valamint célzott pályázati forrás megteremtésében szíveskedjék közreműködni. A munkák elvégzésére, a II fokú döntés 2013 december 31.-ét jelölte meg, és elutasította az önkormányzat 2022 december 31-es, teljesítési határidejét.
A szennyezett terület nagysága 1900 m2, a legvastagabb keresztmetszete 21,7 m, Hulladék mennyisége 17 000 m3, amiből 1000 m3 szétszórtan található meg a területen.

15, Cserszegtomaj 1602/6. hrsz. Ingatlan ivóvízellátása és szennyvízelvezetése

Horváth Zoltán Keszthelyi lakós, Cserszegtomaj, Bottyaháti u. 2. 1602/6. hrsz. Ingatlan ivóvízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítése ügyében fordult az Önkormányzathoz, már több alkalommal. Most ügyvédjén keresztül szólította fel az önkormányzatot, a munkák elvégzésére, Dr. Kovács István ügyvéd úrral.
Horvát Zoltán még 2008-ban vásárolta meg a telket, de még a vásárlás előtt, bement az önkormányzathoz, és megkérdezte, hogy a telek víz, és szennyvízcsatorna ellátása biztosítva lesz e. Az önkormányzatnál azt a választ kapta, hogy nyugodtan vásárolja meg a telket, mert az önkormányzatnak ilyen célra van pénze, és hamarosan megvalósulnak ezek a gerinc vezetékek.  2009 decemberében az önkormányzattól egy írásos nyilatkozatot kapott, amely szerint  az ő, és még két ingatlan ivóvíz, és szennyvízcsatornát biztosító vízi közműtervezés alatt áll. 2010. január 8-án kelt 33-3/2010 sz. határozatával, Cserszegtomaj Jegyzője építési engedélyt adott ki a fent említett ingatlanra.
Ez a munka, mára több mint 10 000 000 Ft-ba kerül az önkormányzatnak, mondta el polgármesterünk a testületi ülésen. Sajnos a közműépítésre elkülönített keret erre az évre, 20 878 000 Ft, aminek több mint a felét lekötné, ennek a három teleknek a közmű ellátása. A testület, mivel nincs más választása, a felelőtlen építési engedély kiadás miatt, megfogja keresni a módját, hogy a munkákat el tudja végeztetni. Testület a megvalósítás elindítását, március 21-re tűzte ki.  

16, Cserszegtomaj 15/4 hrsz. Ingatlanon épületfeltüntetése

Cserszegtomaj önkormányzatának tulajdonába lévő 15.hrsz ingatlan megosztása, és az iskola, óvoda bővítés, tornaterem, az orvosi rendelő, a polgármesteri hivatal feltüntetése a földhivatal nyilvántartásába 2012 évben átvezetésre került. A melléképület feltüntetése elmaradt, mivel akkor még nem rendelkeztünk használatbavételi engedéllyel. Bár a testületi anyag nem említi miért, de az ok az volt, hogy az engedély ennyi év után sem állt rendelkezésre, mert nem a terveknek megfelelő helyre lett építve. 15 méterrel lejjebb csúszott, ez a melléképület.

   Már az engedélyeztetéskor leírtam itt a honlapon, és most sem tudom megállni a kérdést, ha bármelyik magán személy ekkora „hibát” vétene, akkor vajon mekkora bírságot kellene fizetnie?

Képviselő-testület az épületfeltüntetés földhivatali átvezetése utáni vagyonkataszter módosításához hozzájárult.

17, Keszthely, Zsidi út Schwarcz D. utca közti tömb övezet módosítása

Keszthely Város Polgármestere levélben megkereste községünk önkormányzatát, az ügyben, hogy a Zsidi út, és Schwarcz D. utca közti tömb övezetet módosíthassa.
A tervezett módosítás, Cserszegtomaj érdekeit nem sérti. Keszthely Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása, Az ingatlan tulajdonosa, sorházakat, többlakásos lakóépületeket szeretne építeni, ezért van szükség az átsorolásra.
Testület hozzájárult az átsoroláshoz, és a továbbiakban nem kíván az ügyben részt venni.


18, Cserszegtomaj Víziközmű Társulattól átvállalt KH-H-3/2008. és KH-H-1/2009. számú hitelek előtörlesztése

Cserszegtomaj önkormányzata a Cserszegi Víziközmű Társulat megszűnésekor átvállalta 3 766 673 Ft, és egy 5 000 000 Ft összegű, hiteltartozását. Kölcsönök lejárati ideje, 2016.05.31, és 2017.06.01 volt. Víziközmű számlájának egyenlege 2013.01.02.-án teljesített tőketörlesztés után, 5 704 132 Ft, az utolsó negyedév után 93 682 Ft kamatot kellet megfizetni. Két hitel estén az önkormányzat megfizetné, 5 857 793 Ft előtörlesztést, ha a víziközmű számlán a törlesztéshez szükséges összeg, rendelkezésre áll. A tőketörlesztésen felül a fizetendő kamat és előtörlesztési díj 100 000 Ft nagyságrendű.
Mivel a Víziközmű beruházásai után, esedékes koncessziós díj, és hozzájárulások az új bekötések estén, amúgy is befolynak a szálára, így az előtörlesztéssel, anyagilag jól jár az önkormányzat.

19, Kis Szent Teréz Plébánia támogatási elszámolás határidejének hosszabbításai kérelme

Község önkormányzatának testülete, a 215/2012 (XII.12.) számú határozata alapján cserszegi templom fejlesztésére 500 000 Ft támogatást nyújtott. A támogatás elszámolásának határideje 2013.03.31 volt. Mivel a támogatásból, a plébánia járdaépítésre, és parkosításra szeretne költeni, és ezek a munkálatok igazán tavasszal, és nyáron végezhetőek. Ennek okán szeretné kérni a plébánia, az elszámolás határidejét, 2013.12.31-re módosítani, amennyiben nem egyezik bele a testület, elvégzik a munkát a kiírt időpontig.
Természetesen a testület elfogadta a kérelmet.

20, 2013. évi közművelődési munkaterv, rendezvénynaptár jóváhagyása

2013-as közművelődési munkaterv, rengeteg értékes programot tartogat a falu lakói számára, a megszokott tradicionális rendezvényeken kívül sok új, érdekes programmal bővelkedik. Nem is fűznék hozzá mást, hanem inkább olvassa el mindenki mi is várható ebben az évben.

-    01.28. Hétfő 14-óra számítástechnikai tanfolyam /Tele-ház/
-    02.19. Kedd 10-óra Baba-mama klub Védőnők /Óvoda tornaszoba/
-    02.28. Csütörtök 18-óra Burucs Zoltán: Vizek Forrásvíz egy. Gyenes. /Kultúrh./
-    03.04. Hétfő 18-óra Meiszner Katalin Kerttől az asztalig /Kultúrház/
-    03.07. Csütörtök 17-óra Griff Bábszínház Csipke az óriás törpe /Kultúrház/
-    03.09. Tavaszváró-Húsvétváró ünnep Nőnappal. /Tornaterem/
-    03.11. 18-óra Horváth Vera egészség-fejlesztő allergiáról /Kultúrház/
-    03.14. 16-óra 1948/49-es szabadságharc ünnepe /Tornaterem/
-    03.18. 18-óra Forrás klub kútbarlang bemutatása, filmvetítéssel /Kultúrház/
-    03.19. 10-óra Baba-mama klub Védőnők, /óvodai tornaszoba./
-    03.23. 14-óra Keresztút a Csókakőhöz /Rózsafüzér királynéja templom/
-    03.25. 18-óra „Forrás klub” Kiss Erzsébet Cserszegtomaj története című könyv bemutató /Kultúrház/
-    03.30. 15-óra Játszóház Húsvétváró /Kultúrház/
-    03.30. 21:30 Húsvéti vigília Nagyszombat /Rózsafüzér Királynéja Templom/
-    03.31. vasárnap Húsvét Varga Sz. Gábor /Szent Anna Templom/
-    2013, január, február, március Árusítás /Kultúrház/ kb.8 alkalommal.
-    04.06. 15-óra Táncház 3-órás táncház, /Kultúrház/
-     04.08. 18-óra „Legyen ön is egészség milliomos”  Sárosdi Endre természetgyógyász előadása. /Kultúrház/
-    04.10. 18-óra Jóga /Kultúrház/
-    04.11. csütörtök Versmondó Verseny /Tornaterem, ha van rá mód/
-    04.12. (14-óra kb.) Egészségnap véradással /Tornaterem/
-    04.13. 10-óra Asztalitenisz Verseny, /Kultúrház/
-    04.15. Forrás klub Műszak telep bemutatkozása, a műszak alapítója Takács Ferdinánd közreműködésével /Kultúrház/
-    04.16. 10-óra Baba-mama klub Védőnők /óvoda tornaszoba/
-    04.17. 18-óra Jóga /Kultúrház/
-    04.20. 15-óra Föld Napja szemét szedés /Csókakői meder tisztítása/
-    04.22. 18-óra Forrás klub Ötletbörze + településünk eseményeit bemutató kötetsorozat bemutatása 2004-2011-ig /Kultúrház/
-    04.24 18-óra Jóga /Kultúrház/
-    04.25. Griff Bábszínház, Peti a képtárban Mozgásszínház /Kultúrház/
-    05.02. 18-óra Jóga /Kultúrház/
-    05.04. 15-óra Táncház 3 órás táncház /Kultúrház/
-    05.08. 18-óra Jóga /Kultúrház/
-    05.15. 18-óra Jóga /Kultúrház/
-    05.21. Baba-mama klub Védőnők /óvoda tornaszoba/
-    05.22. 18-óra Jóga /Kultúrház/
-    05.25. szombat Orbán nap /Orbán tér/
-    05.26. vasárnap Hősök Napja I. alkalom Aranykorúak /Emlékmű/
-    05.29. 18-óra Jóga /Kultúrház/
-    06.17-21, 06.24-28-ig II. Gyerek-tábor /Kultúrház és udvara/
-    07.05-06-07-ig VIII Bornapok /Iskola Udvara/
-    07.15-19-ig I. Ifjúsági Tábor /Kultúrház Udvara/
-    07.27-28 VII Sörnapok. /Iskola udvar/
-    08.10 I. Népi hagyományőrzők Fesztiválja /Kultúrház vagy Iskola/
-    08.20. V. Szent István napi megemlékezés /Szent Anna Templom/
-    09.14. Szüret /Község utcái, Tornacsarnok/
-    09.28. IV Családi Nap /Iskola, tornacsarnok/
-    10.05. Idősek Napja /Tornacsarnok/
-    10.22. 1956-os emlékünnepség /Tornacsarnok/
-    11.04 ? Dr. Bakonyi Károly emléknap /Iskola/
-    11.16. Őszi Asztalitenisz Verseny /Kultúrház/
-    11.30. Adventi Játszóház. /Kultúrház/
-    12.13. Karácsonyi Koncertek iskola szervezi /Iskola vagy templom/
-    12.20. Falukarácsony /Tornacsarnok/
-    2013.04.12 hónapig Árusítások
Kulturális, és közművelődési rendezvények költségei a 2013-as évre 7 000 000 Ft keret összeggel a kulturális bizottság gazdálkodik, 2 000 000 Ft összeg pedig a közművelődést hivatott szolgálni.

21, Tájékoztató a 2012. évi idegenforgalmi, kulturális és egyéb rendezvényekről

2012-es évben a közművelődést, és a kulturális fejlődésünk érdekében több, már ismert rendezvény, és sok új program volt elérhető mindenki számára. A 2012-es évben önkormányzatunk kulturális kiadásokra 6 780 668 Ft-ot, míg a közművelődésre 947 250 Ft-ot költött. Felvetésem, hogy a rendezvények után legyen a testületi ülésen egy napirendi pont, ahol el kell számolnia a rendezvény költségeivel, számláival a szervezőnek, süket fülekre talált. Így a jövőben is csak majd év végén lesz tudható mi, mennyibe került az év közben. Természetesen írásban kérhetek elszámolást, mint ahogy azt eddig is tettem. Bár a legutóbb is, egy rendezvényről kétféle elszámolást is kaptam.

22, Tájékoztató az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait érintő eseményekről

Tájékoztatót készítette Palkovics Zoltánné, beszámolójában két jelentős eseményre tért ki, elsőként a Dálnoki látogatásra 2012 június 10-én, másodsorban 2012 szeptember 2.-án a Dálnoki 4 fős küldöttség látogatására. Nem hiszem, hogy van olyan lakós, aki ne lenne tisztában a júniusi látogatáson történtekkel, és az utána következett vitákkal. A 4 fős delegáció programja gazdag volt, és az iskola átadáson is részt vettek, ennél többet sajnos nem sikerült megtudni a programról a beszámolóban. Ami hiányzott a beszámolóból az a költségek, amiről azt nyilatkozta az iskola élelmezésvezetője, hogy a saját pénzén vette a reggelihez valót, és a vacsorát is. 

23, Tájékoztató a sport és ifjúsági tanácsnok 2012 évi munkájáról

Beszámoló készítője Szeles András Sport és Ifjúsági Tanácsnok, Pénzügyi és Jogi Bizottsági Elnök Úr készítette. Mint Jogi és pénzügyi Bizottság Elnöktől, én személy szerint vártam volna egy pénzügyi mérleget is, ahol tisztán látszik, mennyibe kerül a sportkör, sportpálya fenntartás, és úgy mindent összevetve Cserszegtomaj sportélete. Nem a hibák keresése miatt lenne fontos, a beszámolókhoz ilyen mérleget készíteni, hanem a fejlődési lehetőségek, új források, vagy akár a régi keretek jobb felhasználása miatt. Arról nem is beszélve, főleg a pénzügyi bizottság elnökétől várható el egy ilyen beszámoló úgy vélem.

24, 71. számú főút elkerülő szakaszán körforgalom létesítése ügyében tájékoztatás

Keszthelyt elkerülő főút, és Cserszegtomaj, Rezi település megközelítésének főbb útja kereszteződése. Sajnos nem sikerült elérni, a két településhez elsődlegesen használt út, és az elkerülő kereszteződésének, körforgalommá alakítását. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vezetője Németh Lászlóné, levelében említi, hogy hazánkban sok olyan útkereszteződés üzemel baleset nélkül, mint amilyen ez a hagyományos négyágú kereszteződés lesz. Bár a levél azt is megfogalmazza, hogy indokolt esetben, már az átadás után, biztonságos közlekedés érdekében a szükséges beavatkozások gyorsan elvégezhetőek. Csak remélni tudom, nem azt jelenti ez a pár sor, ha lesz baleset, akkor gyorsan kész lesz utólag a körforgalom????? Vagy esetleg kap egy lámpát a csomópont??? Ezek a kérdések remélem nem lesznek megválaszolva, és nem történik baleset, ami az átépítést szükségessé teszi.

25/1. „Cserszegtomaj Zöldben Gondolkodik” pályázattal kapcsolatos lakósági észrevételről tájékoztató

Zöldben gondolkodik projekt szomszédságában élő, cserszegi lakó írásos kérelme lett megvitatva ebben a pontban. Sérelmezi a szomszédos önkormányzati területen ültetett nyírfát, és a kerítés mellé telepített borostyánt. Mivel én is 3 nyírfa szomszédja vagyok, így megértem a panaszát. Rengeteg ág darab, levél, és még kitudja mik nem hullanak át, főleg ha ilyen közel ültetik, mint az ő esetükben, a borostyán meg csak akkor szép ha gondozza az ültetője, jelen estben az önkormányzat. Sajnos az önkormányzat növénygondozásból, a múlt évben nem szerepelt igazán jól, ezt mutatja a temetőnél kiszáradt fák, vagy a kaszált árkok képe.
 A levél ügyében, nem kívánt állást foglalni a testület. Így a napirendi pont, tárgyalás nélkül el lett vetve.

25./2. Iskola/Óvoda közös bejáró, riasztó szektorok átirányítása, vagyonvédelem megoldása

Az intézmény fenntartó, a konyha, és az óvoda közös bejárati ajtón lévő riasztó, és a beléptetés ellenőrzése volt ebben a pontban a téma. A riasztó szektorok új felosztása, és a kódok újra kiadása, negyedéves ellenőrzése, lenne megoldás a gondra. Így elkerülhető, hogy illetéktelen személyek tartózkodjanak előlük elzárt helyen, és a kilépett dolgozók kódjai is egyből törlésre kerülnek.