Bejelentkezés

2013.02.19 rendkívüli testületi ülés

Napirendi pontok:

- Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2013. évi költségvetés tervezetének tárgyalása.
- Székely Zászló kitűzésének tárgyalása.
- Keszthely TV szerződése.
- Monitor magazin szerződése, éves díj fejében, a saját honlapján kap helyet a település.
- Hévízi város és környékének közösségi közlekedésfejlesztése.
- Képviselői levél /Adatszolgáltatást kértem, 2010-2011-es jutalmakról, képviselői, bizottsági, tanácsnoki, és minden választott önkormányzati titulus javadalmazásáról/
- Népművelői álláshirdetés.
- Önkormányzati gépek, buszok, traktor és más berendezések, nem önkormányzati munkavállalók általi használatról kértem tájékoztatást.

17.00 órakor a testületi-ülés után Cserszegtomaj Hivatalának homlokzatára, ünnepélyes keretek közt kitűzésre kerül, a székely lobogó.
 
1.    Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2012. évi költségvetésének módosítása

Szociális intézmény kiadási, és bevételi előirányzata módosul, 7 883 000 forinttal. A változás egyik oka 7 fő házi segítségnyújtásban részesülő, ellátásának lemondása, és az ezzel járó önkormányzati normatíva lemondása okozza elsődleges indokként.
   
  2012. október havi bérkompenzáció összege, 772 000 Ft, intézmény finanszírozás csökkenése a 7 fő lemondott házi segítségnyújtás okán 280 000 Ft.

  9 326 000 Ft-tal nőtt az önkormányzati saját forrásból származó intézményfinanszírozási összege. 3 000 000 Ft a bentlakásos intézményben, szakorvosokkal kötött szerződések miatti többlet kiadás összege. 4 447 000 Ft a hévízi képviselő-testület határozata alapján kifizetendő elmaradt személyi juttatás és kártérítés, valamint szociális hozzájárulás összege. 1 879 000 Ft a megemelkedett dologi kiadások fedezetéhez szükséges többlettámogatás.

Teréz Anya Szoc. Intézmény módosított bevételeinek összege 2012-ben: 247 480 000 FT.
Teréz Anya Szoc. Intézmény módosított kiadásainak összege 2012-ben:               247 480 000 FT.

A testület a beszámolót elfogadta.


2.    Rezi Község Polgármesterének tájékoztatása Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatban

Rezi Község Önkormányzata, azzal a szándékkal kereste meg Cserszegtomaj Önkormányzatát, hogy a változott önkormányzati szabályozás miatt, közös önkormányzati hivatalt hozzon létre Rezi, és Cserszegtomaj település. Röviden az a település, amely nem rendelkezik 2000 főnél nagyobb lakosság számmal, nem működtethet önálló önkormányzati hivatalt.

Képviselő-testületünk még 2012 év végén hallott róla elsőként, Bartha Gábortól szomszédos település szándékairól. 2012 XI.28-án testületi ülésen elfogadtuk a kérést, és megbízta a testület polgármesterünket kezdje meg a tárgyalásokat. A tárgyalásokról eddig nem igazán hallhattunk hivatalos állásfoglalást, csak a legutóbbi testületi ülésen kapott a testület két megállapodás tervezetett a közös hivatal létrehozása ügyében.

Már első olvasatra kitűnik, melyik csatlakozási tervezet a miénk, és melyiket írta Rezi települése. Röviden és tömören a véleményem csak annyi, nem hiába lépet vissza Rezi a közös hivatal létrehozásától. A cserszegtomaji tervezetet más, jóérzésű, a települése érdekeit elsőként számon tartó testület sem írta volna alá.

Személy szerint sajnálom, hogy a közös hivatal elbukott, némelyek uralkodási vágyán. Ez a közös hivatal nem csak létszám, hivatal finanszírozás kell hogy legyen, hanem rengeteg lehetőség, pályázási, támogatási forrás lehívásának lehetősége lett volna.

Egy nagyobb tömeg, nagyobb erő is, és nem csak kiadás!

Ennek a régiónak, ahol élünk, pont a szomszéd települések összefogásának mikéntjében rejlik ereje. Együtt tudtuk volna igazán a helyi túrizmust segíteni, a cserszegi kihasználatlan arborétum, kilátó, a Rezi vár, Rezi borospincék, bornapok Cserszegen, Rezi rizlingfesztivál, és sorolhatnám napokig mi mindenre tudtuk volna használni, együttes nagyobb súlyúnkat pályázatoknál, forrás lehívásoknál.
Még egyszer csak sajnálatomat tudom kifejezni a történtekér, hogy egy ilyen lehetőséget sem tudtunk kihasználni.
Rezi, polgármesterünk elmondása szerint, a karmacsi közös hivatalhoz csatlakozott inkább.
 Sok sikert, és zökkenőmentes együttműködést kívánok, az új karmacsi közös hivatal munkájához, remélem sikerül minél több tervüket megvalósítani.  

 

3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2013. évi költségvetés tervezetének tárgyalása

Testületi ülés előtt 3 perccel kaptam meg az írásos anyagot, a 2013-as költségvetés tervezetről. A testületi ülés megcsúfolása, és a költségvetések elfogadásának ilyen fajta tárgyalása, nem hinném, hogy helyén való.

No de erről ennyit, nem ez az egyetlen napirendi pont, amiről a testületi ülés előtt pár perccel kapok, egy több oldalas dokumentációt, amit még átolvasni sincs idő, nem hogy értelmezni.

A szociális intézmény, bár felmondta év végén a szerződést, most mégis csak küldött, egy 2013-as költségvetés tervezetet. Ez nem csak számomra volt érthetetlen, hanem az előterjesztés is kitér az ellentmondásra. Az intézményi beszámolóban 2013-ra tervezett összeg - amiből gazdálkodni fognak -  234 695 000 Ft. Az ellátottak élelmezését, már nem helyi konyhával fogják megoldani, hanem a GAMESZ látja el a július 1-től a melegítő konyhává váló főző helyiséget. Hétvégéken, mikor nem áll rendelkezésre a GAMESZ konyhája, akkor vállalkozó fogja szállítani a étkezéshez szükséges ebédet, vacsorát, stb. Az intézmény költségvetése nem tartalmazza, a fennhatósága alá tartozó ellátottak, jelzőkészülékeinek cseréjét. Pedig a készülékek cseréje időszerű lenne, mert egyre többen hozzák vissza, mert nem működik.

- Székely Zászló kitűzésének tárgyalása

A kitűzésről testületi ülésen kell határozni, ami a kitűzés előtt kezdődött kb. 40 perccel. Már a testületi ülés anyaga is említi, a zászló kitűzését, mikor még testületi határozat sem volt róla, mikor az íródott. Természetesen, mindenki egyet értett a zászló kitűzésével, hiszen testvér falunk is Székelyföldön fekszik.

Itt csak az önkormányzatiság megcsúfolása, ami igazán zavaró. Megvan mindennek a rendje, és módja, nem egy összecsapott rendkívüli ülésen kell eldönteni, hogy 10, vagy 20 perc múlva kitűzzük a zászlót, legyen az Székely, Uniós, vagy akár Román.

Ami még jó lett volna, ha az emberek is tudnak róla a faluban, hogy zászlóavatás lesz. Nem csak azért, hogy többen legyenek a zászlószentelésen, mint ahányan voltak, hanem azért mert ez a hivatal a falu lakóié, és nem csak néhány választotté.

- Keszthely TV szerződése

Erről a napirendi pontról, egy pár mondatos tájékoztatást kaptunk, a polgármester úrtól. Egy szorosabb együttműködésről van szó, és a cserszegtomaji rendezvények keszthelyi TV honlapján, és a TV-ben is nagyobb hangsúlyt kapnak majd, az éves díj összege 230 000 Ft. Én sajnos nem tudom fogni a keszthelyi TV adását, de akinek megadatik ez a lehetőség, keresse bátran településünket.  Gondolom nekünk a keszthelyi TV ajánlata nagyon sok turistát fog hozni, de ha nem, akkor is legalább megpróbáltuk. 

Mivel még írásos anyagom sem volt, erről a témáról, és két mondattal nem lehet százezrekről dönteni szerintem, így én nem szavaztam meg ezt a pontot.

Egy találós kérdést had tegyek fel, vajon a testület mely tagja volt TV bemondó a Keszthely TV-ben? /gondolom sikerült eltalálni/

- Monitor magazin szerződése, éves díj fejében, a saját honlapján kap helyet a település

Erről a napirendi pontról szintén nem kaptam semmit, és csak a polgármester úr által elmondott pár mondat, amihez igazodni tudtam volna. Ebben a pár mondatban akár csak a Keszthely TV szerződése kapcsán, a település népszerűsítése, lenne a cél.

Aki szokott kapni monitor magazint, az tudja a mi szűk régiónk magazinja. Évi 127 000 Ft keret összegért, náluk fogjuk felhívni a figyelmet Cserszegtomajra. Szerintem Keszthely, Hévíz térségből, minden lakó tudja, hogy létezünk, inkább Budapest, Debrecen, Miskolc, Győr, és sorolhatnám a nagyobb városokat, ahol hirdetni kellene a településünk szépségeit, és nem egy kőhajításra lévő szomszédoknál.

Mivel nem volt semmi anyagom, és két mondatból nem lehet érdemi döntést hozni, így nem is tudtam megszavazni ezt a pontot.

-    Hévíz város és környékének közösségi közlekedésfejlesztése

Hévíz, Alsópáhok, Cserszegtomaj, Nemesbük, Sármellék, önkormányzata egy konzorciumot hoz létre a közösségi közlekedés fejlesztésére benyújtott pályázat keretein belül. Nagy vonalakban, a településeken lévő buszöblök felújítása a tárgy. Cserszegtomajt egy buszöböl felújítása kapcsán érinti a projekt, Hévíz város önkormányzatát bízzák meg a projekttárgyalásokra, és a létrejött konzorcium vezetésére.

Ezt az anyagot is, 3 perccel a testületi ülés előtt kaptam meg. De mivel csak négy oldal, így volt időm gyorsan átolvasni, és megszavazni.

- Képviselői levél /Adatszolgáltatást kértem, 2010-2011-es jutalmakról, képviselői, bizottsági, tanácsnoki, és minden választott önkormányzati titulus javadalmazásáról/

Pénzügyi bizottsági ülés tárgyalta az adatkérő levelemet, de engem, a levél előterjesztőjét meg sem hívtak. Szeles András Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke, Ifjúsági és Sport Tanácsnok, elmondta nem is hajlandó meghívni, mivel a legutóbbi testületi ülésen azt mondtam, nem vagyok semmilyen bizottság tagja, és nem is akarok ott lenni az üléseken.

A jegyzőkönyvekből visszanézhető, hogy ez a mondat úgy hangzott el, mivel nem vagyok semmilyen bizottság tagja, így nem is vagyok köteles ott lenni az üléseken. Ettől függetlenül, mikor időm engedte eddig is ott voltam a bizottsági üléseken, amelyekre el tudtam menni. Így Szeles úr megállapítása nem fedi a valóságot, de gondolom ezért nem fog bocsánatot kérni.

No de nem is ez a lényeg, hanem az adatok megkérését, még január végén megtettem, de még választ nem kaptam rá. A kérésem fő oka, hogy a jutalmazási keretösszeg 2012-ben 19 000 000 Ft cikkem után, sokan kérdezték vajon mennyi volt 2010-ben, és 2011-ben. De sok kérdés elhangzott arról is, vajon ki mennyi pénzért mosolyog ránk a képviselők közül?

Már sokáig nem tudja halogatni a választ önkormányzatunk jól szervezett érdekcsoportja. Bár nem az én honlapomon kellene fenn lennie ezeknek a közérdekű adatoknak, de ígérhetem itt fent lesz.

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának polgármester:
Bartha Gábor bér + költségtérítés, ha van

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának alpolgármestere:
Kőműves Károlyné javadalmazás + költségtérítés, ha van

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Elekes István (2012. április 25-től) Bruttó járandóság 51 018 Ft, /nettó 34 181 Ft/hó/
Molnár Gabriella
Palkovics Zoltánné
Román Erika
Szeles András György
Képviselőknél, a bizottsági díjakkal emelt összeg lesz feltüntetve, ha van a bizottsági munkáért pluszjuttatás.

- Népművelői álláshirdetés

Erről a témáról már kifejtettem a véleményem, amelyet olvashat is az – Álláshirdetés Cserszegtomajon (vélemény), című írásban, a Testületi ülések rovat alatt.

- Önkormányzati gépek, buszok, traktor és más berendezések, nem önkormányzati munkavállalók általi használatról, kértem tájékoztatást

Ebben a napirendi pontban, arra lettem volna kíváncsi, vajon ki az, aki szabályozza az önkormányzat buszainak, traktorainak, gépeinek, eszközeinek használatát.

Volt rá példa, hogy jött velem szembe a település kisbusza, egy civil szervezet vezetője által vezetve, vagy törték össze a régi buszunkat civilek. Hajtott ki elém a napokban a kistraktor is, nem önkormányzati sofőrrel a volánnál.

Nem csak a gépek esetleges leamortizálása volt az oka kérdésemnek, hanem a felelősség is, ha nekem, vagy másnak kárt okoznak így, akkor ki felel a jogszerűtlen használat miatt. Erre a kérdésemre nem sikerült választ kapnom, hanem csak egy félórás okfejtést kaptam, mekkora segítség nekünk, ha a mi gépeinket használják. Ha nekem jött volna a traktor, vagy a busz, és nem olyan személy vezeti, aki vezetheti is, ki felel érte, azt még mindig nem sikerült megtudnom.

Kihangsúlyozom, ezek az eszközök a településé, Cserszegtomaj lakóié, az önkormányzat csupán használhatja őket, de köteles vigyázni rá, és olyan műszaki állapotban tartani, amilyen elvárható a gép korától.

2013-02-27.én 16 órakor soros testületi ülés lesz.