Bejelentkezés

2013.02.27 testületi ülés előzetes

Senki többet harmadszor, eldőlt ki lesz a közművelődési szakemberünk


2013. február 27-én tartott testületi ülés anyagában, felfedezhető a 23-as pont alatt, a közművelődési szakember tárgyalása. Bár a témához nem kapott senki írásos anyagot, akár csak a 15-ös napirendi ponthoz, /Elekes István képviselő által feltett kérdések megtárgyalása/. Erről a kettő pontról írok előzetesen.

15. Elekes István képviselő által feltett kérdések megtárgyalása


Mivel erről a napirendi pontról nem kaptam semmilyen írásos anyagot, így én is érdeklődve vártam, miről is lesz szó. Volt már olyan kényes téma, amit felvetettem, és érkeztek polgármester úr táborából, megmondó emberek /közmeghallgatás/.

Ez most sem történt másként, a busz, traktor, és egyéb önkormányzati eszköz használatáról szóló felvetésemre érkezet, a hozzászóló házaspár. Azzal, hogy a témához hozzászóltak, semmi ellenvetésem nem is volt, hiszen minden lakó joga ez, sőt jobb is lenne, ha ezt minél többen megtennék, hiszen azért vannak a nyilvános testületi ülések.

Hozzászólásukban kitértek arra, hogy
-    rágalmaztam a férjet, nem ért a gépekhez. Ők mindig csak segítették az önkormányzat munkáját.
-    Nekem kellett volna ellapátolnom az Iskola utca és a Barlang utca kereszteződésében össze tolt havat.
-    Nem segítem a település munkáját, hanem csak leskelődök, és kritizálom más önzetlen segítségét.
-    A választások alkalmával mindent megígérünk, és nem teszünk semmit belőle.
-    A honlappal kapcsolatban is megfogalmazódott a kritika, teljesen felesleges, én csak írogatok ide minden féle zagyvaságot.

Válasz: Sajnálom, hogy nem az írásos választ választotta polgármester úr, hanem belerángatta ezt a számomra is ismert párt, egy sem hozzájuk, sem hozzám nem méltó beszélgetésbe, üvöltözésbe. Ahol én nem voltam hajlandó kiabálni.

Itt csak egy kérésem van, mivel tudom nagyon sokan olvassák a honlapomat. Akit arra kérnek, vagy önszántukból jönnek, nekem vagy másnak megmondani a véleményük, csak annyi tiszteletet adjanak, amennyit én adok. Ha én nem kiabálok, azt ők se tegyék, az ilyen beszédnek a kocsmában a helye.

Kaptam ott a kiabálás közben, egy gépjármű üzemeltetési szabályzatot, amiben le van írva, ki, és hogyan használhatja az önkormányzat gépeit. Nincs ebben a szabályzatban lehetőség arra, hogy ha valakinek olyan gondja van, amit nem tud megoldani, fog egy önkormányzati gépet, és azzal végzi el a probléma megoldását.

A hótolást soha nem sikerül úgy megoldani, hogy mindenkinek jó legyen, főleg ha ekkora hó esik, ilyen rövid idő alatt. Sokan nekem is reklamáltak, nem tudnak kijönni az utcából, vagy nem tudnak bemenni az orvosi rendelő előtti parkolóba, nincsenek lesózva a főbb utak, az egyetlen aszfaltos járda járhatatlan, stb. stb. Így nem csoda, ha mások is észreveszik, míg nincsenek a település főbb utjai eltolva, vajon merre járnak a gépek.

Aki erre kíváncsi, talán eljöhetne a testületi ülésre, és ott megkérdezhetné az illetékest, természetesen kulturáltan. Tőlem, mikor a járdát és a rendelő parkolójának a behajtóját lapátolom, hiába kérdezik, merre járnak a gépek. Sajnos nem tudom megválaszolni.

Bár lapátolom, akár csak mindenki más, az előttem lévő járdát, már aki előtt van. Barlang út, és az Iskola út kereszteződése, nem is a házam előtt van, - kb. 30 méterre - ha ott ellapátolom a havat, akkor akár az Európa téren, vagy a kultúrháznál is ellapátolhattam volna. Ettől függetlenül, ha ott lenne a ház, sem hiszem, hogy az utakat is a lakónak kellene ellapátolni.

 

Zárszóként csak annyit írnék, a fő gondom az volt, majdnem sikeresen belehajtottam az „Úrba”, míg havat tolt. Nem használta a villogót, és hátra sem nézett tolatgatásai közben. Barlang út, amin jöttem, havas, csúszós volt, így elég veszélyes manővereket hajtott végre a traki.

Már tört össze kisbuszunk, amit nem dolgozó vezetett, és jött velem szembe több alkalommal, önkormányzati busz amit hol ez, hol az hajtott.


Testületi ülés napirendi pontjához szintén hozzászóló úr, felvetésében elmondta mióta Elekes úr a testület tagja, sok rendezvény elmaradt: Falufarsang, 2012-es szilveszteri buli. Mondja el Elekes úr, miben járult hozzá a testület munkájához, milyen ötletei, felvetései voltak munkája során.

Válaszomban elmondtam, az elmaradt rendezvények megvétózásához nagyon kis pont vagyok a testületben, a kulturális bizottságnak nem is vagyok tagja, sem a pénzügyinek, amik esetleg elvethetnek rendezvényeket. Itt azért megemlíteném újra, a már leírt 2012. decemberi testületi anyagában, hogy a pénzügyi bizottság elnöke, és a kulturális bizottság elnöknője volt, akik kijelentették, ilyen elszámoltatási rendben, ami képviselővé válásom után lett, nem kívánják ezt a két rendezvényt megtartani.

Miért? Azt talán a felvetőktől kell kérdezni, hiszen minden rendezvény után el kell számolni. A testületben több felvetéssel éltem, én is akár csak a többiek. Nekem elsősorban az utak, járdák építése, gyalogátkelő, buszmegálló a Cserép vasáruház elé, és sorolhatnám, mik voltak, amik mellé letettem a névjegyem.

Sajnálom a Zöldben gondolkodik, több mint 11 000 000 Ft-os önrészét. Inkább egy járda építésére költöttem volna, ha rajtam múlik. A meglévő járda meghosszabbítása, le egészen a temetőig, számomra fontosabb.

Nem szeretném ecsetelni, mit tettem, és mit adtam önzetlenül az évek során, mióta itt élek. Aki önzetlenül segít, az nem kérkedik vele, csak teszi azt amit jónak lát, és erejéből engedi.

Had említsem meg a hozzászóló úr, nagyon korrekt módon kért számon. Nem biztos, hogy mindenki egyet ért velem, de nekem ez az értékrendem. Ha majd eljön 2014-es választás, akkor is olvasható lesz miről mit gondoltam, nem fogom letagadni, sem a jó, sem a téves döntéseimet.

Vannak téves gondolataim, van olyan véleményem amit leírtam, nem teljesen úgy tenném meg, ha most kellene leírnom. Ettől függetlenül, ott van a honlapomon, és ott is lesz, míg képviselő vagyok, minden más jó ötlettel, elgondolással együtt.


23. Közművelődési szakember munkakörre leadott pályázatok elbírálása (zárt ülés)

Ez a pont zárt ülésen lett megvitatva. Hogy miért azt nem értem, hiszen semmi olyan dolog nem hangzott el, ami indokolta volna. Erről a napirendi pontról sem kapott senki írásos anyagot, és a pályázatokról sem hallott senki, a testületből. Legalábbis bármit kérdeztem, csak polgármester úr volt, aki válaszolni tudott.

A pályázatokat, a napirendi pont tárgyalásának megkezdése után, én voltam aki elkértem, hogy legalább lássam, valóban volt e pályázó. Kaptam 10 pályázati anyagot, amiből 5-ről rögtön kiderült, nem felel meg az előírásoknak, vagy végzettség, vagy hiányosság, vagy egyéb okok miatt. Miért lett behozva olyan pályázat, ami nem is érvényes? Ki tudja, talán azért növelje a leadott pályázatok számát, ami meglepően alacsony volt.

Volt pár érdeklődő, aki e-mailben, telefonon hívott ez ügyben, hogy ők miért nem adták le a pályázatuk nem tudom, talán majd e cikk után elmondják. Természetesen, ahogy már a „vélemény” cikkben leírtam, meglett a „támogatott” pályázó.

Mivel a pályázat nem nyilvános - hogy miért azt nem tudom - azért annyit leírnék, a pályázó maradéktalanul megfelel az állásra. A szakmai múltja, végzettsége, és eddigi munkája is figyelemre méltó e területen.

Nekem nem vele volt problémám, hanem a miérttel. Most is azt mondom nincs szükségünk egy ekkora tapasztalattal, diplomával rendelkező emberre, hanem egy segítő kellett volna, ahogy azt a testület meg is szavazta.

Cserszegtomajon rá kellet jönnöm, még egy egyszerű pályázatot sem tudunk normálisan kiírni. Ha már kiírtuk, bocsánat a polgármester úr kiírta, akkor meg a pályázat elbírálása sem tud normális keretek közt zajlani.

Volt szerencsém Keszthelyi önkormányzathoz pályázni, ott a pénzügyi bizottság tárgyalta a pályázatot, hozzáférhető volt a pályázat mindenki számára, a helyi újságokban volt hirdetve, a testület előzetes döntése alapján. Majd utána, a testületi ülés keretein belül lett eldöntve, ki legyen a nyertes.

Nálunk a pályázatokat a testületi ülésre hozták be, és ott lehetett volna gyorsan elolvasni, dönteni ki legyen a nyertes. Még a kiírásnak nem megfelelő munkák sem voltak kiválogatva, ez a pályázatot írókkal szemben is szégyen.