Bejelentkezés

2013. február 27. soros testületi ülés 2. rész

12.    Cserszegtomaj, 595. Hrsz. És 2190. Hrsz közterületek vonatkozásában vezetékjog alapításra vonatkozó kártalanítási szerződés.
13.    Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi külügyi tervéről. :-)
14.    Képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről tájékoztatás.
15.    Elekes István Képviselő által feltett kérdések megtárgyalása.
16.    Közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérdések, javaslatok intézéséről tájékoztatás.
17.    Fogorvosi feladat-ellátási szerződés, Magyar Orvosi Kamara általi véleményezés.
18.    A községszemle időpontjának kitűzése.
19.    Hozzájárulási nyilatkozat e Magyarország Pont (teleház) szívességi használatához (helyiség és eszközök)
20.    Törzsök Balázs Keszthely, Schwarz D. U. 24 28/6. szám alatti lakós kérelme.
21.    Egyebek.
22.    Óvodavezetői pótlék módosítása. (zárt ülés)
23.    Közművelődési szakember munkakörre leadott pályázatok elbírálása. (zárt ülés)

12.     Cserszegtomaj, 595. Hrsz. És 2190. Hrsz közterületek vonatkozásában vezetékjog alapításra vonatkozó kártalanítási szerződés

Cserszegtomaj önkormányzatának tulajdonában lévő két telek, amik kivett közút, és kivett közterületként vannak nyilvántartva, 272 m2, és 7 m2 nagyságban érintettek az E-on vezeték jogi igényében. A testület, hogy a 2179-es hrsz. Ingatlan villamos ellátása biztosított hozzájárul a vagyonkataszterének vezetékjog terheléséhez, azzal a kikötéssel, hogy az E-on viseli anyagi terheit a bejegyzésnek.


13.  Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi külügyi tervéről

Készítette: Palkovics Zoltánné kulturális bizottság elnöke.

„A 2013-as évben is nagy hangsúlyt igyekszünk fektetni testvér-települési kapcsolatunk ápolására és továbbépítésére. Tervezzük meghívni székely testvéreinket a Falunapi Vigalom rendezvényünkre, amely április 27-én kerül megrendezésre. Gondoskodnunk kell a meghívott vendégek fogadásáról (szállás, étkezés), program és kirándulás szervezéséről. ….. A gyerekek cseretáborozásának szervezése elkezdődött mindkét településen. Június végén, egy év kihagyás után 4. alkalommal kerül sor a kisdiákok táboroztatására, amelyen 10 gyerek, és 2 pedagógus vesz részt. Az utazás vonattal történik, ami anyagi szempontból a legkedvezőbb. A testvér település diákjainak teljes táborozási költségét vállaljuk, hogy számukra anyagi terhet ne jelentsen a felhőtlen kikapcsolódás. Egy hetes erdélyi kirándulás szervezésébe kezdtünk, amely július –augusztus hónapban valósulna meg, és 50 főnek nyújtana maradandó élményt. …………..Tervezzük október-november hónapban a jövő évi települési programok megbeszélését Dálnok és Cserszegtomaj Önkormányzat közt, különös tekintettel a 1514-2014 éves jubileumra. A megbeszélés helyszínét ezután jelöljük meg. A 2013-as költségvetés tartalmazza a tájékoztatóban meghatározott elképzelések megvalósítását, felosztása a márciusi tárgyalás után részletezhető.”
Bruttó 2 540 000 Ft /testvér-települési kapcsolatok ápolására/
 
Bízom benne, az 50 fős kiránduló csoportba, minél több olyan cserszegtomaji lakós befér, akik még nem látták Erdélyt. A kirándulás, pedig valóban arról fog szólni, hogy pihenjenek, és feltöltődjenek a településünkről néhányan, nem pedig egy kampány túra lesz, a biztos szavazói tábornak. A megbeszélés Dálnok, és Cserszegtomaj programjairól, már előre borítékolhatóan Erdélyben lesz. Ennél a napirendi pontnál ismertette velünk polgármester úr, hogy a hétvégén Erdélybe utazik kisebb delegációval, egy disznóöléses program meghívása kapcsán. Ez a testvér települési kapcsolat, sajnos az évek során nagyon félre csúszott, és mára nem arról szól, aminek indult. Pár ember ingyen, közpénzen nyaralása, telelése a lényeg, minden féle külkapcsolati maszlag mögé bújtatva.

14.    Képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről tájékoztatás
 
2013 január 30. napján 7 db lezárt vagyonnyilatkozat leadásra került.
A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás nem indult.

15.    Elekes István Képviselő által feltett kérdések megtárgyalása

Ezt a napirendi pontot, már korábban tárgyaltam, a testületi ülés előzetese címszó alatt. http://cserszegtomajelekes.hu/index.php/hatterinformaciok/135-2013-02-27-testuleti-ules-elozetes

16.    Közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérdések, javaslatok intézéséről tájékoztatás

Közmeghallgatáson feltett kérdések, gondok egy része lett tárgyalva, ezen a napirendi ponton.
Ami jó irányba mutat, hogy a Millennium utca lakott területén az út, mart aszfaltozással lesz lefedve. /8 000 000 Ft/ Aminek költségét, a 2013-as költségvetés tartalmazza is.

Kápolna sor felújítására a testület 10 000 000 Ft-ot különített el, az összekötő útra, ami a két település rész köti össze, 1 270 000 Ft tervezési költség lett nevesítve.

Óvodás, iskolás szülők parkolása a buszmegállóban kérdésre, az iskola szülői értekezleteken felhívja a gyerekek szüleinek figyelmét a problémára. 2013 év elején, az elágazóba tükröt helyez ki az önkormányzat, és már kihelyezésre került a forgalomkorlátozó tábla.

DRV rendszer folyamatosan levegős, a Fenyő utca végén. A Hivatal a problémát jelezte a szolgáltatónak, ami nem hiszem, hogy megoldja a problémát. A meghallgatáson felvetett, nyomáserősítő plusz tartály lenne, ami megoldaná a gondot, akár csak a Rezi út végén /az erdő alatt/ épített.

Fenyő utca ütőkátyúi kapcsán elhangzott, a DRV a helyre állításokat többször elvégezte már. /Gondolom ettől még nem lett jobb az út, akár csak a település nagy részén, a csatornahálózat építése miatt keletkezet „hadiutakon”. Itt csak a komoly újra építés lehet a megoldás, hiszen ezek a csatornák eresztenek, és így folyamatosan kimossák az alapot. Az eredeti építőkkel kellene peres úton behajtani az építés költségét, és nem a csodára várni/.

Cserszegi temető kerti csap problémája, úgy lett megoldva, hogy alátéteket helyezett el az önkormányzat a csapok alá.

Közmeghallgatásról bővebben, a meghallgatás után írt anyagban található,

17.    Fogorvosi feladat-ellátási szerződés, Magyar Orvosi Kamara általi véleményezésKözség önkormányzata, a fogorvosi alapellátásra kötött szerződésében talált, az Orvosi Kamara pár alaki hibát, ezek javítását tartalmazz a napirendi pont.

Pár észrevétel, a 100 000 Ft havi támogatáson kívül az önkormányzat, nagyobb eszközbeszerzésekhez anyagi támogatást biztosíthat. Praxis kód feltüntetésére hívta fel a figyelmet, a kamara, ami feltüntetésre is került. Ügyeletben való részvételről, rendelkezést javasolta kiegészíteni a kamara, mivel az ügyeletre szerződés megkötése a IV Dental KFT. Zalaegerszeg került. Ezen kívül, még pár a fogorvosi ellátást nem befolyásoló javítást eszközölt, a szerződésben a kamarai levél.

18.    A községszemle időpontjának kitűzése

 
Község szemle időpontja, 2013. március 20-án 9 órától lesz. A község szemlén, településünk képviselő testülete tart település bejárást, a polgármester úr vezetésével. /sajnos előre láthatólag, én nem tudok részt venni rajt, a délelőtt 9 órai kezdés miatt/

19.    Hozzájárulási nyilatkozat e Magyarország Pont (teleház) szívességi használatához (helyiség és eszközök)

A napirendi pont lényege, a tele-házban kellene biztosítani egy helyet, a NT Nemzetközi Technológiai Nonprofit Közhasznú Kft. által fizetett, és a Kft. gépeivel munkát végző személy részére. Az önkormányzatnak, semmi féle anyagi kiadása nem keletkezik az ott dolgozó személlyel kapcsolatban, mivel a fűtés amúgy is megy, a tele-ház pedig nyitva van az ott tartózkodása alatt. Még jól is jött volna a segítsége az ott dolgozónak, a település tele-ház nyitva tartásának zökkenőbb mentes üzemeléséhez.

Mivel a testület elvetette, az ingyenes hely biztosítást, így nem tud létrejönni ez a szerződés, és nem tudunk 0 Ft-ér egy cserszegtomaji lakósnak segíteni az elhelyezkedésében. Talán az is szerepet játszott a döntésekben, hogy pont ezen a testületi ülésen kellet dönteni, a teljesen felesleges plusz közművelődési munkatárs felvétele ügyében.  Ami mint mára már köztudottá vált, egy kistérségnek tett szívesség miatt lett hirtelen fontos. Természetesen nem így hangzott el, és hangzik el ma sem, a plusz fő felvételéről szóló „MESE”.  

Annyit ígérhetek, a következő soros testületi ülésen, elő fogom újra vetetni a témát. Ha hibázunk is néha döntéseinkben, azt nem késő soha helyre tenni, mert mi is hibázhatunk, hiszen emberek lennénk.
/ezt a pár sort, a testület honlap olvasóinak írtam, gondolkodjanak el rajta!!/

20.    Törzsök Balázs Keszthely, Schwarz D. U. 24 28/6. szám alatti lakós kérelme

A képviselő-testület hozzájárult Törzsök Balázs kérése kapcsán a tulajdonát képező 049/2-049/3-049/4. hrsz.-ú ingatlanok összevonásához. Akkor azzal a kikötéssel, hogy minden nemű költség a tulajdonost terheli, mivel az önkormányzat nem kíván újabb területeket belterületbe vonni. A már eddig is bevon területek nagysága miatt, közmű, út, stb. ellátottsága is nagyon szegényes némely területnek. Ezek a nem kiépített infrastruktúrák, eddig is sok pénzébe kerültek az önkormányzatnak, és emelték az amúgy jóval kisebb értékű ingatlanok árát, a közpénzen.

21.    Egyebek

Ezalatt a napirendi pont alatt, nem került be más indítvány a pontok sorába.

22.    Óvodavezetői pótlék módosítása. (zárt ülés)

Cserszegtomaj Pipacs Óvoda és Egységes Bölcsőde intézmény vezetésével, Kovács Imrénét bízta meg 2013 augusztus 15.-ig. Az intézmény vezetéséért járó, vezetői pótlék megítélése a napirendi pont tartalma. Mivel a személyes bérek, munkavállalók esetén, nem nyilvánosak, így erről a napirendi pontról nem is írnék többet.

Csak annyit jegyeznék meg, hogy a képviselők javadalmazása viszont nyilvános kellene, hogy legyen. Az én javadalmazásom már fenn van a honlapon, a többi képviselőjét, még mindig nem sikerült megkapnom, pedig már január végén írásban is kértem.

23.    Közművelődési szakember munkakörre leadott pályázatok elbírálása. (zárt ülés)

Ez a napirendi pont is már fenn van, a testületi ülések menü alatt, akár csak a 15-ös pont. . http://cserszegtomajelekes.hu/index.php/hatterinformaciok/135-2013-02-27-testuleti-ules-elozetes