Bejelentkezés

2013.03.27-ei soros testületi ülés

Napirendi pontok:
1, Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
2, Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása.
3, Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

4, A Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 19/2004.(IX.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
5, 2013 évi közbeszerezési terv.
6, Középtávú tervezés az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.Tv. 29§-a alapján.
7, Belső ellenőrzési feladat ellátása.
8, Rezi-Cserszegtomaj Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. IV. negyedévi beszámolója.
9, Rezi-Cserszegtomaj Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013. évi költségvetése.
10, 2013. évi lakossági ivóvíz és csatorna szolgáltatás díj támogatása.
11, 2013/2014. nevelési évben induló óvodai csoportok számának meghatározása.
12, Az idegenforgalmi szezonra való felkészülés feladatai.
13, Cserszegtomaj Bottyánhát utca 160/6 hrsz. ingatlan ivóvízellátása és és szennyvízelvezetése.
14, Cserszegtomaj 374, hrsz. Ingatlanon megvalósult sportöltöző épületfeltüntetése.
15, Cserszegtomaj 1474/6.-/7. hrsz. Ingatlanokon megvalósuló építmények épületfeltüntetése.
16, Cserszegtomaj 1483/2-1483/3-1484/7 hrsz. Ingatlanok szennyvízhálózatba történő csatlakoztatása.
18, Arany Pillangó Alapítvány támogatási kérelme.
19, Hó eltakarítás 201301.01-től, 2013.03.25-ig 4 600 000 Ft-os költségének tárgyalása.
20, Szivárvány utca, mint magán tulajdon, felajánlásra került az önkormányzat számára.


1, Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. IV. negyedévi beszámolója

-    Zöldben gondolkodik projekt számára megvásárlásra került az 1 db, önjáró öntözőkocsi. Kérdésemre, hogy kik fogják karbantartani a parkot, azt a választ kaptam, hogy lehet egy főt fel kell majd venni, akinek természetesen nem csak ez lesz a feladata. Ha felvesz az önkormányzat egy plusz létszámot, aki a projekt miatt szükséges, akkor ez a park, öt év alatt majd 50 000 000.- Ft lesz. Persze majd ez is meg lesz magyarázva, mekkora szükségünk van erre az egészre.
-    5 db 4 tagú Mobil Szelektív Sziget is beszerzésre került 992 750 Ft + Áfa összegben. Ezekből találkoztam a falubejáráson, a kultúrház egyik eldugott részén, porosan, „félre dobva”. De ezekre is nagy szükségünk van!!!!
-    Végre valahára feltüntetésre került az önkormányzat melléképülete.(HURRÁ)
-    Cserszegtomaj 1 500 000 Ft támogatásba részesíti, Magyarok Nagyasszonya Plébánia állagmegóvási munkáira.
Két ülés közt megtett intézkedések 27 sorából, 18 sor Dálnokról, és a velük tervezett programokról szól. Ezeket inkább nem részletezném, hiszen a krónikában olvasható volt. Annak viszont örülök, hogy polgármester Úrnak, más dolga nem akadt szinte, mint az erdélyi kapcsolatok ápolása.

2, Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása

2013 január elsején bevezetett törvények előírják, a helyi SZMSZ-ek felülvizsgálatát. A helyi SZMSZ olvasható településünk honlapján. Bekerült az önkormányzati gépjárművek nem saját dolgozóknak való kiadása, amit a polgármester Úr adhat ki. Féléves beszámolóból, egy éves lett, és hasonló könnyítések is lesznek az „új” SZMSZ-ben.

Még nagyon aranyos pont a szabályzatban az Oktatási, és Kulturális Bizottság elnöke, részt vesz az önkormányzat kül- és belkapcsolatainak koordinálásában. A polgármester irányításával koordinálja a település publikációit.
Aki szintén cserszegtomaji, gondolom, ugyan úgy mosolyog ezeken a sorokon, mint én, külkapcsolatok, publikációk, röhejes.
Az új SZMSZ-ben egy fő művelődésszervező szerepel, ez mikor elénk került az anyag nem volt igaz, hiszen bár csak szeptembertől fizeti az új munkavállaló bérét Cserszegtomaj, de már itt dolgozik. Munkajogilag gondolom ez rendben is van, hiszen a kistérség dolgozójaként van foglalkoztatva. Vagy mégse???

3, Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

Légyege a napirendi pontnak, pár költség máshonnan történő finanszírozása, a költségvetés kiigazítását vonja maga után. A fő adatok összes bevétel a 2013-as évre 599 258 000 Ft-ra van tervezve, és a kiadás is ebben az összegben lett meghatározva.

4, A Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 19/2004.(IX.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Jogszabályi változások miatt, a helyi hulladékgazdálkodási terveket, hatályon kívül kellett helyezni minden önkormányzatnak. Hiszen a gazdálkodást, az állam szigorú törvények közé szorította.

5, 2013 évi közbeszerezési terv

2013 március 31-ig közbeszerzési tervet kell készíteni, az önkormányzatnak. A tervbe szereplő tételek:
- Közműépítés 16 439 000 Ft
- Okkerbánya helyrehozatal 42 520 000 Ft
- Utak felújítása 16 142 000 Ft

Testület tagjától elhangzott, hogy jó lenne egy költség kalkulációt mellé tenni, a beszerzésekhez.  A kalkuláció elvetése azzal az ürüggyel lett magyarázva, hogy amúgy is kér a hivatal három ajánlatot, és így oka fogyott lenne egy független kalkuláció. A kalkuláció lényege az, hogy lássuk máshol, nem a mi körzetünkben mennyiért aszfaltoznak egy négyzetmétert, vagy festenek, vagy építenek gipszkartonból. Természetesen meglepőek lennének ezek a kalkulációk, főként ha a versenyszféra árait néznénk.

6, Középtávú tervezés az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.Tv. 29§-a alapján

Rendelet értelmében tömören, az adósságokat keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeink a költségvetési évet követő három évre várható összegét, kell tervezni. Saját bevételeink közt három fő szám szerepel, /Helyi adók/, /Osztalékok, koncessziós díjjak/,/Díjak, pótlékok, bírságok/.
Bevételek, 2013-ban 160 000 000 FT, 2014-ben 154 000 000 Ft, 2015-ben 154 000 000 FT,                                          2016-ban 154 000 000 Ft, 
Kiadások, 2013-ban 73 778 000 Ft, 2014-ben 77 000 000 Ft, 2015-ben 77 000 000 Ft, 2016-ben 77 000 000 Ft.

7, Belső ellenőrzési feladat ellátása

 

2013 január 1-től, a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról már nem a Hévízi Többcélú Társuláson keresztül valósul meg. A belső ellenőrzés kötelezettsége, a jegyző feladata, nem csak az önkormányzat gazdálkodását, hanem a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is gondoskodni kell.
A bekért ajánlatok közül egy cég nem kívánt élni a lehetőséggel, így a beküldött kettő ajánlat közül, a KAVAR Gazdasági Tanácsadó Bt. 220 000 Ft+Áfa ajánlata lett elfogadva.
8, Rezi-Cserszegtomaj Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. IV. negyedévi beszámolója.
Cserszeg, és Rezi álltal fenntartott védőnői szolgálat, 2012 IV. Negyedévi beszámolója.
2012. IV negyedéves bevételeinek teljesülése összegszerűen: 8 704 000 Ft.
2012. IV negyedéves kiadásainak teljesülése összegszerűen: 8 704 000 Ft.
Kiadások:
 Személyi kiadások, 3 085 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok, 798 000 Ft
Dologi kiadások, 2 694 000 Ft
Felhalmozás célú kiadások, 2 127 000 Ft

 
9, Rezi-Cserszegtomaj Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013. évi költségvetése

Védőnői szolgálat 2013 évi bevételei.
TB. Finanszírozás 6 134 000 Ft, ez az összeg szerepel a bevételi oldalon.
Védőnői szolgálat 2013 évi kiadásainak tervezete.
Személyi kiadások, 2 985 000 Ft /2012-ben ez az összeg 100 000 Ft-tal több volt/
Munkaadót terhelő járulékok, 823 000 Ft
Dologi kiadások, 2 326 000 Ft
Összes kiadások 2013-ban, 6 134 000 Ft

10, 2013. évi lakossági ivóvíz és csatorna szolgáltatás díj támogatása

Cserszegtomaj akár csak az ezelőtti évek során, 2013-ban is támogatási kérelmet nyújtott be, a lakossági ívóvíz, és csatorna használatidíj fizetéséhez. A támogatási kérelem benyújtása, csak a szolgáltató ügyfeleit képviselő önkormányzatok közös pályázatával lehetséges. Településünk, Zánka település gesztorálásával nyújtja be igényét, az állami támogatásra.

11, 2013/2014. nevelési évben induló óvodai csoportok számának meghatározása

Cserszegtomaj óvodájában 2013/2014 évben 5 óvodai csoport indítható, melyből 1 csoport óvoda-bölcsődei csoport. 2013/2014-ben várható létszám,
Egységes óvodai-bölcsödei csoport: 15 kiscsoportos+ 5 fő bölcsődés
Kiscsoport, 20 fő
Kis-középső csoport, 30 fő
Nagy-középső csoport, 31 fő
Nagycsoport, 30 fő
Ami a testületi ülésen nekem kissé fura volt, hogy a vezető óvonőre akarta testületünk egy része taksálni, az ovi létszámának szabályozását. Szerencsénkre, a születések száma emelkedik a településen, így a felvételi kötelezettséggel átlépjük az előírt, maximum csoport létszámokat. /25 fő/ Nem várható el az egyszemélyi felelősség, a csoport létszámoknál. Hiszen az óvoda keretei adottak, a születésszám változó, a törvény pedig előírja a kötelezettségeket. Közhelyesen azt mondanám: ENNYI.

12, Az idegenforgalmi szezonra való felkészülés feladatai

Önkormányzatunk, a szezonra való felkészülés jegyében, összeállította mik a teendők 2013 nyarán. Pár feladat, a teljesség igénye nélkül, amiket polgármester Úr fontosnak tartott kiemelni:
-    Magas színvonalú műsorok beépítése a rendezvényekbe, a költségek mérlegelésével. /Gondolom mindenki észre vette, és veszi ezeket a magas színvonalú műsorokat, nekem némely rendezvényünk kezd ellaposodni. Viszont vannak nagyon jó, tradicionális rendezvényeink, amik úgy jók ahogy vannak/
-    Az év második felében átadandó Zöldben Gondolkodik park szakszerű gondozása, /Ez azt jelenti, hogy lesz rá ember aki a parkot gondozza, hogy csak ez lesz e a munkája, vagy mást is fog tenni, azt még nem tudni. Úgy látom van pénze önkormányzatunknak, ha több tízmillióért épít parkot, és ugyancsak több mint tíz milliót áldoz, a gondozásra, az elkövetkezendő öt évben./
-    A környezet rendjének tisztaságának javítása a községben. /No ez vicces, hiszen még tavaly sem volt rendesen kaszálva, mikor szárasság volt. De a kavicsozott gyalogútnak nevezett sávok is gazosak voltak, a buszmegállók szemetesek, és a virágaink is kipusztultak lassacskán./
-    Község útjainak kátyúzása, saját dolgozókkal, és szakvállalkozó bevonásával, ahogy megkezdődik az aszfalt keverés. /Több ingatlan parkolójának aszfaltozását kezdte meg cégünk, itt nem kis területekről van szó, de nem igazán kérdezgettem az aszfaltozásra kiírt pályázat nyertesétől honnan vesz aszfaltot. Kíváncsi lennék, mennyiért is aszfaltoznak nálunk a “Szakvállalkozók”. Ugyan is ezek a munkák, a már előre megszavazott karbantartási pénzekből mennek. Ezért is lett volna szükség, a fentebb említett kalkulációkra, hogy legyen mihez hasonlítani az ajánlatokat. Természetesen, ha hasonlítani akarja a munkát kiadó önkormányzati felelős személy, akármihez is az ajánlatokat. Szerintem itt is elkelnek a baráti körben munkák, mint némely festés, rács szerelés, építés, vagy bontás, de akár csatornázást is említhetnék./
Inkább nem is sorolnám a többi napirendi javaslatot, mert túl régóta élek itt, hogy pazaroljam a szót, olyan pontokra, amik azért kerültek a pontba, hogy lássuk folynak a munkák előkészületei. Amik többnyire azok is maradnak, tervek, álmok, előkészületek.

13, Cserszegtomaj Bottyánhát utca 160/6 hrsz. ingatlan ivóvízellátása és és szennyvízelvezetése

Még az előző választási ciklus keretein belül lett kiadva, az építési engedély ehhez az ingatlanhoz, mint azt mindenki tudja ki is volt az akkori építésügyesünk, és kik azok akik ilyen ügyekben eljártak akkoriban. Az ingatlan mivel se víz, se szennyvíz rákötési lehetőséggel nem rendelkezett, így gondoljuk reálisan az értéke is annyi volt. De itt jött egy írásos nyilatkozat, amiben az önkormányzat vállalta a közművek kiépítését, mire az engedély kiadásra kerül. Sok ilyen terület van a településünk területén, amit “Bagóért” vettek ahhoz képest mennyit is ér ha lesz rajt közmű. Mivel még mindig nincs település rendezési tervünk, amiben ezekért a közmű rákötésekért pénzt kérhetne az önkormányzat, ezért ez jó üzlet lehet bizonyos személyeknek. Itt nem a konkrét esetet értem, hiszen itt van írásos nyilatkozat az önkormányzattól. A nyakló nélkül épített csatornák, vízbekötések, amiket természetesen egy bizonyos preferált kör végez, egy bizonyos megbízói körnek. Csak a vak nem látja mekkora üzlet, hogy nincs elfogadott település rendezési tervünk, amit még a készítő is kiemelten méltatott, az ilyen jellegű plusz értéknövelést képző beruházások, anyagi támogatásának jogi lefedettsége értelmében. Egyszerűen, ha nincs csatorna, vagy víz, akkor a bekötésért pénzt kérhet a kivitelező, és nem csak a hozzájárulást, hanem azon felül is. Csak az a fránya PÉNZ-PÉNZ-PÉNZ-PÉNZ, mindig félreviszi a dolgokat.
A beruházás önkormányzatunknak, előzetes tervek szerint, 4 922 000 Ft+Áfa összegbe kerül, ami ismerve az eddigi beruházásokra, minimum 3-4 00 000 Ft-tal fog többe kerülni.

14, Cserszegtomaj 374, hrsz. Ingatlanon megvalósult sportöltöző épületfeltüntetése

Még az előző testület által épített öltöző feltüntetése, a földhivatalnál nyilvántartásba történő átvezetése ügyében kell, a testület döntése. Bár az épület még 2010 októbere előtt kész lett, de a feltüntetés csak most lesz. Erről egy idézet jut eszembe,  /Isten malmai lassan őrölnek, de biztosan./ Ez az idézet illik is ide, csak a biztosan kifelyezés hibádzik, ha önkormányzatról van szó manapság.

15, Cserszegtomaj. 1474/6.-/7. hrsz. Ingatlanokon megvalósuló építmények épületfeltüntetése

Zöldben Gondolkodik parkban lévő három “épület” bejelentési dokumentáció elkészítése után, és az I foku építéshatóság részéről az építés bejelentés tudomásulvétele, volt szükséges a kivitelezéshez. A projekt lezárásához, az építés hatóság felé használati bejelentést kell tenni.
Erről, már nem is mondanék véleményt.

16, Cserszegtomaj 1483/2-1483/3-1484/7 hrsz. Ingatlanok szennyvízhálózatba történő csatlakoztatása

Területek Barlang utcában találhatóak, és a közműbekötési szándékról döntött a testület, és az ehhez szükséges a döntésnek megfelelően az engedélyezési dokumentáció már elkészült, és vízjogi létesítési engedélykérelmet benyújtja önkormányzatunk. Az illeték ára, a törvényben előírt mértékű 100 000 Ft. A döntés után fog árajánlatokat bekérni az önkormányzat, a megvalósításra. /Nocsak, mégegy ügy, amihez jó lenne a település rendezési terv megléte/

17. pont

Nem lett tárgyalva, elég kellemetlenül érintette volna polgármester Úrat, de mivel le lett véve a testületi anyag soraiból, így nem lenne okos ötlet írnom róla. /Márcsak azért sem, mert tudtommal van pár személy, aki csak a hibát keresi, hogy jelentgetni tudjon, de nem csodálkozom ezen, hiszen akik anno volt polgármesterünket is jelentgették, most is itt ülnek a sorainkba./

18, Arany Pillangó Alapítvány támogatási kérelme

Arany pillangó alapítvány kért támogatást önkormányzatunktól, Illés Fanni magyar válogatott paraúszó fejlődését, és versenyekre való felkészülését támogatjuk így. Nagy elismerést érdemel úszónőnk, ha mondhatjuk így, hiszen a mi régiónkat képviseli minden versenyén. Örülök, hogy az önkormányzatunk tud, és akar is támogatni kiemelkedő képességű, időt, és energiát nem kímélő fiatalokat, hogy megvalósíthassák álmaikat. Hajrá Fanni, egy kicsit mi is magunkénak érezhetjük a sikereidet, és büszkék vagyunk rád.
Támogatás összege 50 000 Ft, ami nagyon szerény összeg, ilyen nemes célokhoz, és eredményekhez.

19, Hó eltakarítás 2013.01.01-től, 2013.03.25-ig 4 600 000 Ft-os költségének tárgyalása

Az összeg erre az évre szól, 2013 január 1-től, 2013 március 25-ig, igaz volt pár nagy futam a havazásban, főleg a márciusi hónap végén. Én nem szeretném kritizálni senki munkáját, mindenki aki olvassa ezt a pontot, döntse el maga, szerinte sok, vagy kevés ez az összeg. Annyi biztos, mindig voltak, és lesznek is olyanok, akik nem elégedettek a hóeltakarítással. Abban is mindig el fog térni a vélemény, hogy a takarítás jó, vagy rossz, esetleg megfelelő volt-e.

20, Szivárvány utca, mint magántulajdon, felajánlásra került az önkormányzat számára

Az út tulajdonosa ajánlotta fel megvásárlásra az önkormányzatnak, a már amúgy is útként használt területet. A vásárlás nem jöhet szóba, hiszen ilyen célú felhasználásra nincs kerete az önkormányzatnak, hangzott el polgármester úrtól. Még ha esetleg ingyen akarná átadni az utat tulajdonosa, sem lehetne átvenni, hiszen nem megfelelő széles, arról nem is beszélve sem az út állaga, sem a közvilágítás, sem más nem megoldott a magánúton. Így, az átvételi kérelem elutasítást nyert.