Bejelentkezés

2013.04.24 Soros testületi ülés 1-10 pont

/sajnos egészségügyi okok miatt, nem tudtam ott lenni az ülésen, így csak a kapott anyagot tudom publikálni, a személyes véleményemmel/


1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.    A 2012. évi zárszámadási rendelet elfogadása
3.    Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása,         (2. forduló)
4.    Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója
5.    Teréz Anya Szociális Intézmény 2012. évi zárszámadási mérlege és módosított pénzmaradványa
6.    A községszemlén felmerült hiányosságok teljesítéséről tájékoztató
7.    Községi, idegenforgalmi rendezvények programjai, (Falunap, Bornapok, Sörnapok)
8.    Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok 2012. évi tevékenységéről /Szabad Művészet alkotótábor jogi helyzete/
9.    Szabó István Általános Iskola működőképességének megtartása
10.    A háziorvosi ügyelet 2012 évi számviteli beszámolója, és közhasznú jelentése

{fsend}

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Cserszegtomaj önkormányzata előtörlesztette a Víziközmű Társulástól átvállalt tartozást, 5 857 793 Ft tőketartozás, amit kamat, és előtörlesztési díj terhelt még 1 00 000 Ft összegben. /Ez az összeg még be fog folyni, a közmű bekötést igénybe vevő ingatlanoktól./

Keszthelyi Televízió árajánlatát elfogadta önkormányzatunk, 230 000 Ft bruttó összegért megjelenést biztosít weboldalán, Facebook oldalán, és image film is készül (2-3 perc) ami megjelenik 50 alkalommal híradó környezetében. / Ha más is figyelte, akkor eddig is voltak bejátszások a településről, és a Weboldalon is fenn vagyunk, akkor minek is nekünk ez?/

Monitor Magazin 100 000 Ft+Áfa/év ajánlatát elfogadta önkormányzatunk, ugyan abból a megfontolásból, mint a Keszthelyi TV. /Nem is értem, ha már reklámozunk, miért nem Budapesten, vagy más tőlünk messze lévő nagyvárosban, vagy turisztikai kiállításon, vagy stb..stb../

Cserszegtomaj önkormányzata Pipacs Óvoda csoport számát, 5 csoportba határozta meg, amiből 1 csoport összevont óvodai, és bölcsőde csoport.  

KAVAR G.K. Bt. 220 000 Ft + Áfa ajánlatát elfogadta, belső ellenőrzési feladatok ellátására.

Arany pillangó alapítvány támogatása megvalósult, 50 000 Ft összeggel.

-    lelátók ülőhelyeinek ügyében támogatói szerződést megkötésére került sor az FTC utánpótlást felkaroló alapítvány és önkormányzatunk közt.
-    A 100 000 Ft támogatás átutalása megtörtént.

2. A 2012. évi zárszámadási rendelet elfogadása

Bevételi források teljesülése, a tervezetthez képest /1 004 848 000 FT/ nőtt, /1 034 363 000 Ft/, a többletbevétel főleg a helyi adóbevételek túlteljesítéséből adódik.

Kiadások alakulása. Költségvetési intézmények tervezett 1 004 848 000 Ft helyett, 892 261 000 Ft-on teljesült.

Helyi adók az eredetileg betervezett 138 000 000 Ft, helyett 153 498 000 Ft-on teljesültek, ez 11 %-os növekedés.

Iskola beruházás 268 000 000 Ft volt, amiből EU-s támogatás mértéke 200 000 000 Ft volt.

Szivárvány utcai ivóvíz hálózat közel 9 000 000 Ft-ba került.

Önkormányzat számlapénz maradványa 2012 december 31-én 141 330 000 Ft. /Ezt a számot látva fura, hogy pár apró-cseprő kiadásra sem volt pénz az év végén. De nem készült egy méter aszfaltozott járda, sem a buszmegálló a Cserép elé, de nem is sorolnám mi mindenre lehetett volna költeni, ebből a pénzből. Minek tartalékolunk, mikor rengeteg elvégzendő munka vár még ránk????/

3.    Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása,(2. forduló)

Sajnos a kiadott anyagban nem találtam semmit, így aztán nem is igazán tudok mit leírni erről a pontról. Ha csak azt nem, hogy tudva, alpolgármester asszonyunk ezen a testületi ülésen lemondott, így viszonylag rövid időn belül be kell tölteni a helyét. Van pár bizottság, és cím, amik nélkül nem működhet önkormányzat. Kíváncsi vagyok ki lesz a felkért személy, hogy betöltse ezt az űrt.

4.    Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója

Törvény írja elő, hogy a következő év költségvetési koncepcióját be kell nyújtani előző év április 30-áig. Ezek a számok nem fedik a leendő valóságot, hiszen sok minden fog még történni ebben az évben, ami befolyásolja nem csak a 2014-es, de a 2013-as költségvetés alakulását is.  

Előirányzott bevételek 2014-re 445 607 000 Ft
Előirányzott kiadások 2014-re  445 607 000 Ft


5.    Teréz Anya Szociális Intézmény 2012. évi zárszámadási mérlege és módosított pénzmaradványa

Teréz Anna Szociális Intézmény 2012. évben képződött módosított pénzmaradványa 6 324 000 Ft, amely visszaengedélyezésre került.

6.    A községszemlén felmerült hiányosságok teljesítéséről tájékoztató

-    Teleház előtti kandeláber oszlop körül a talaj megsüllyedt, amelyet az önkormányzat dolgozói rendbe tettek.
-    Pajtika utca Csendes köz előtti csapadékvíz elvezető, átalakítását saját dolgozókkal a 19. héten végzi az önkormányzat.
-    Euróba tér buszmegálló tetejének javítására árajánlatokat kértünk/lemez vagy Zöld tető lehetőségére.
-    Az utakon keletkezett ütőkátyúk javítását kavicsozással megkezdte az önkormányzat.
-    Tomaji temető gyommentesítését az önkormányzat dolgozói jelenleg végzik.
-    A fenntarthatósági park nyugati felén lévő kerítésre felfutott növényzet nyesését a kerítés tulajdonosával egyeztettük.
-    Barlang utca felületén folyó csapadék víz elvezetése a 17. héten történik. /remélem sikerül is, nem úgy mint eddig/
-    Kovács utca és Sümegi u. elágazásának rendbetétele a 19. hétre tervezte az önkormányzat.


7.    Községi, idegenforgalmi rendezvények programjai, (Falunap, Bornapok, Sörnapok)

A Falunapi vigalom, április 27.-én lett megtartva, amiről a honlapon látható is pár fotó. Nagyon jól sikerült nap volt, és ahogyan az előző években most is sokan vettek részt a főző versenyen. Vasárnap fotó kiállítás volt a kultúrházban, Dálnok településről.

VIII. Bornapok. Július 5-6-7-én kerül megrendezésre, középpontban ismét a népzene, nóták, és operettek lesznek, lehetőséget kapnak helyi szervezetek is, hogy fellépéseikkel szórakoztassák a vendégeket. Borfesztivál mind a három nap bállal zárul, ami maximum hajnali 3 óráig tarthat. /itt megint el kell mondanom, hogy szerintem a vasárnapi bál, teljesen felesleges, ezen a napon maximum este 22 óráig kellene tartani rendezvényünket. Minden alkalommal éjfél után, csupán néhányan iszogatnak, szórakoznak már csak./ Két helyi vállalkozó fogja várni az érdeklődőket üdítőkkel, pecsenyékkel, és ételekkel. /Vénusz étterem, és a Kápolna söröző/

VII. Sörnapok, rendezvényünk rendezvény mindennap 18 órakor kezdődik, és következő nap hajnali 3 óráig tart majd. Lesz sztárvendég, humorista, harmonikás, fiatalabb korosztályt képviselő zenekar is kap lehetőséget. Mindkét napon a bál alatt, fellépnek hastáncosok is. Akár csak a többi rendezvényen, itt is lesz orvosi ügyelet, és a rendőrség, a polgárőrséggel együtt fogja biztosítani a rendezvényt. /Úgy legyen/


8.    Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok 2012. évi tevékenységéről


Az eredeti anyagban szereplő cím, egy kicsit elkendőző jellegű, ezért is gondoltam kissé kiegészíteni, a saját a felsorolást.

Röviden a Szabad Művészet alkotótábor jelenlegi állásáról:
-    Önkormányzat képviselő testülete kezdeményezte a Szabad Művész Alkotótábor alapítvány megszüntetését. Mivel a testületi döntés szerint, az alapítvány céljainak megvalósítása lehetetlenné vált, és felhatalmazta a polgármestert a szükséges jogi lépések megtételére.
-    Zalaegerszegi törvényszék megállapította, hogy a megszüntetés kezdeményezés indoka fenn áll. /2012.12.10/
-    Ezért a bíróság végelszámolást követően dönt az alapítvány megszűnéséről, 2012 december 19-ei keltezésű levelében a bíróság felkérte Takács Ferdinánd Elnök Urat, hogy nyilatkozzon elvállalja e a végelszámolói feladatokat.
-    Elnök Úr nemleges választ adott, viszont jelezte végelszámolósban való közreműködésének szándékát.
-    A törvényszék az alapítvány kurátorait hívta fel, a végelszámolói feladatok ellátására. A végzést elpostázta a hivatal, melyben kérte a kurátorokat, hogy 2013 február 11-ig jelezzék részt kívánnak e venni, a végelszámolásban, amennyiben nem válaszolnak a határidőig, úgy válaszukat nemlegesnek tekinti a hivatal.
-    A megadott határidőig két kurátor válaszolt, de ők sem kívántak részt venni a végelszámolásban.

Cserszegtomaj Közhasznú Közalapítvány, 2012 őszén alakult kuratóriuma, az alapítvány megkezdett tevékenységét kívánja folytatni, továbbgondolni. Az alapítvány elvállalt, és előző kuratóriumától örökölt tevékenységének kiindulási alapja, hogy Cserszegtomajnak jelenleg nincs jó minőségű, és jól használható, egyszerűen sokszorosítható térképe.

Cserszegtomajról madártávlatból készült, időközben Kossuth díjat kapott Somogyi Győzővel 2009-ben kötött szerződés értelmében, színes grafika elkészítésére.  Ez a térkép lesz sokszorosítva, időálló kivitelbe kihelyezve, buszmegállókba, közterekre.

A térkép egyszerűen sokszorosítható, és aktualizált változatban kerül kihelyezésre.
/Végre lesz egy valóban jó, és használható térkép, minden egyes csomópontnál, ahol könnyebben tájékozódnak a turisták, akik nálunk járnak./

9.    Szabó István Általános Iskola működőképességének megtartása

2013 január 1-jét követően folyamatosan érkeznek számlák az iskola nevére, amelyeket az újonnan felállított Állami Intézményfenntartó nem fizet ki. Az önkormányzat, hogy ne akadályozódjon a tanítás, és a működő képesség fennmaradjon, a számlákat kifizeti. Ebben az esetben a számla az önkormányzat nevére szól, más esetben megrendelést teljesít az önkormányzat. Az „átmeneti” időszakban, a képviselő testület döntése szükséges, a számlák kifizetéséhez. Majd a költségek megtérítése ügyében a polgármesteri hivatal, tovább számlázás útján gondoskodik.

/Ha jól emlékszem, anno államtitkár asszony úgy fogalmazott, az aggodalmak alaptalanok, mert minden rendben van, az átszervezéssel. Igaz nem sokkal kijelentése után lefokozták, de akkor most mi is van? Ha minden rendben, akkor miért kell egy önkormányzatnak fizetnie, a már átadott iskola után?? Főképp, hogy a normatívákat, és a z iskola finanszírozásához szükséges támogatásokat is elvonták./

10.    A háziorvosi ügyelet 2012 évi számviteli beszámolója, és közhasznú jelentése

A társaság 1996 január 1-én alakult, a Keszthelyi város környéki orvosi ügyelet, és készenlét ellátására. 23 007 fő járó beteg ellátása a Kft fő tevékenysége. A hét minden napján, a Keszthelyi Városi Kórházban biztosít ügyeletet.