Bejelentkezés

2013.04.24 soros testületi ülés 11-17 pont

/sajnos egészségügyi okok miatt, nem tudtam ott lenni az ülésen, így csak a kapott anyagot tudom publikálni, a személyes véleményemmel/


11.    „Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás” tárgyú BM pályázat.
12.    Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása.
13.    Cserszegtomaj közigazgatási területén lévő állami tulajdonú útrészek visszaigénylése.
14.    Cserszegi temető melletti terület felajánlása.
15.    Cserszegtomaj Sport utca területrendezése.
16.    Cserszegtomaj, Barlang utca 1484/6, 1493/1, 1493/2. hrsz.-ú ingatlanok ivóvíz ellátása.
17.    Rózsa Bt. Cserszegtomaj Templom u. 1. Vízfogyasztás elszámolási igénye.
18.     Egyebek( Ebben a pontban tett meglepő bejelentés, már olvasható a honlapon.)

{fshare id=147}

11. Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás” tárgyú BM pályázat

2013. március 29-én, Magyarország 2013 évi központi költségvetésérő szóló 2012. évi CCIV törvény 77§ 2.bekezdés g, pontja felhatalmazást nyújt a B:M. rendeletben egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó pályázati támogatások benyújtásához.

Alábbi előirányzatokhoz nyújtható be támogatás:
a,- Kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására.
b,- Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására.
c,- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására.

A támogatási célok közül, csupán egy célra lehet pályázni, a pályázat keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Azzal a kikötéssel, hogy az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5%-a határozott idejű jogviszonyban közfoglalkoztatottat kel alkalmazni. A már alkalmazásban álló közfoglalkoztatottra nem használható fel a keret. 
Cserszegtomaj, mivel nem tartozik az elmaradott települések közé, és adósság konszolidáció keretén belül, az Állam átvállalta a tartozásait, fejlesztéshez szükséges összeg 80%-át igényelheti. Az igényelhető támogatás mértéke:

a, - pont tekintetében maximum 30 000 000 FT
b, - pont tekintetében maximum 20 000 000 Ft
c, - pont tekintetében maximum 10 000 000 Ft

Településünk a B, és C pontokban foglalt pályázati célokat szeretné, megvalósítani. A miniszter 2013 július 1-ig a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a maradvány és döntéssel le nem kötött összeg terhére legkésőbb 2013 december 13-áig dönt.

12.    Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása

Mivel az építésügyi eljárások változtak, így a településfejlesztési és rendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárások során történő egyeztetéseknél is biztosítani kell a lakosság, érdekképviseleti szervek, civil, és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményegyeztetést. A feladat jellegének figyelembe vételével, a partnerségi egyeztetés szabályait kell alkalmazni. Az előterjesztés értelmében a település honlapján, létre kell hozni egy regisztrációs ablakot, ahol közzé kell tenni a rendezési tervel kapcsolatos terveket, a település lakói itt jelezhetik részvételi szándékukat. De nem csak a honlapon, hanem a település több pontján elhelyezett hirdető táblán is jelezni kell, a lehetőséget a társadalmi párbeszédre e téren.

Itt felhívnám a figyelmet, hol volt elsőként olvasható a település rendezési tervének koncepciója /Itt a honlapon, amit most is olvas/, ami több badarságot is tartalmazott. Akkor sok kritikát kaptam, a településünk néhány prominens személyétől, minek publikálok egy tervet. Örülök neki, hogy a kormány is a nyilvánosság bevonását szorgalmazza ilyen horderejű ügyekben.

13.    Cserszegtomaj közigazgatási területén lévő állami tulajdonú útrészek visszaigénylése

Településünk területén található, Állami tulajdonba lévő útrészek visszaigénylése. A Földkönyv átvizsgálása során a következő ingatlanokról lenne szó:

-    Iskola út szélesítése. 103 m2 /23 hrsz./
-    Iskola út szélesítése. 188 m2 /26 hrsz./
-    Csókakői út szélesítése. 538 m2 /196 hrsz./
-    Toronyalja-Orgonás u. közötti gyalogút. 64 m2 /483 hrsz./
-    Iskola út szélesítése. 239 m2 /1471/3 hrsz./
-    Iskola ú szélesítése. 27 m2 /1486/7 hrsz./
-    Arborétum utcáról nyíló közút. 269 m2 /2208 hrsz./
Az ingatlanok tulajdon jogának ingyenes átruházására, nyújtott be kérelmet településünk az Állam felé.
 
14.    Cserszegi temető melletti terület felajánlása


Cserszegtomaj település 318 hrsz. terület tulajdonosa, megvételre ajánlotta fel az önkormányzatnak a cserszegi temető melletti, 1260 m2-es tehermentes területét. A napirendi pontban A-lehetőség, megvásárolja a település a területet, B-lehetőség nem vásárolja meg a területet. A testület nem kívánja megvásárolni a területet, hanem inkább felajánlana a tulajdonosnak, egy hasonló értékű ingatlant, a tulajdonában lévők közül.

Remélem a vásárlási lehetőség tárgyalása után, jut majd idő a temető rendbetételére is, bár eső előtt lett az árok, és az útpadka is rendbe téve, csak elfelejtettek szólni az esőnek. :-)

15.    Cserszegtomaj Sport utca területrendezése

Cserszegtomaj önkormányzata tulajdonában lévő Sport utca jogi helyzete a természetbeni állapottól eltér. A mostani állapot, nem fedi a tulajdoni helyzetet, van az utca részeként használt területen, magán tulajdon is. Önkormányzat, a magántulajdonban lévő Kápolnasor 270. hrsz számú ingatlan 1412 m2-es területér, az önkormányzat 2182 m2 területű ingatlanát ajánlja fel. A két ingatlan közti 770 m2-es terület úgy kerül rendezésre, hogy a magántulajdont birtokló család fiának nevén lévő, Ipar utca Tomaji sorra történő csatlakozásánál lévő 760 m2-es területét ajánlja fel még.  Így a csere során, egyforma nagyságú területek cserélnek gazdát, a költségeket az önkormányzat állja.

16.    Cserszegtomaj, Barlang utca 1484/6, 1493/1, 1493/2. hrsz.-ú ingatlanok ivóvíz ellátása

Ingatlanok tulajdonosai, azzal a kéréssel fordultak önkormányzatunkhoz, hogy a telkükre ivóvízellátást biztosítson, a tulajdonosok, anyagi teherviselésével. 2011-es telekkialakítás után a már vízbekötéssel rendelkező ingatlan 1484/6. ivóvízellátása sem szabályos.

17.    Rózsa Bt. Cserszegtomaj Templom u. 1. Vízfogyasztás elszámolási igénye

Önkormányzatunk tulajdonában lévő, teleház vízfogyasztása, a Rózsa Bt. mérőóráján keresztül valósul meg. Mivel a Bt már 2008. októbertől nem üzemelteti a bolt, és vendéglátóegységként működtetett egységét, ezért csak önkormányzatunknak van vízfogyasztása, ezen a közös órán. Testületi anyagban, a vízfogyasztás megtérítésére 2008 október 15-ig visszamenőlegesen van javaslat.