Bejelentkezés

2013.05.22 Rendkívüli testületi ülés

Napirendi pontok:

1.    Döntéshozatal a NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámú „Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú nyertes pályázat Támogatási Szerződés megkötésének előkészítéséről
2.    Teréz Anya Szociális integrált intézmény jövője
3.    Internetes honlapon megjelent véleménynyilvánítással kapcsolatos megbeszélés
4.    Egyebek: Kőműves Károlyné, utak állapotának rendezése. /ez a pont lett a 3. napirendi pont/

{fshare id=150}


1.    Döntéshozatal a NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámú „Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú nyertes pályázat Támogatási Szerződés megkötésének előkészítéséről

Cserszegtomaj község testülete hozzájárult, hogy Hévíz város a pályázati feltételek teljesítése érdekében konzorciumot hozzon létre településünkkel, és több szomszédos településsel, a pályázatban foglalt célt közöz együtt működéssel, megvalósítsák. A benyújtott pályázatot az irányító Hatóság 196 380 000 Ft támogatásra ítélte, a kért 200 000 000 Ft támogatási igénnyel szemben. A projekt összes költsége a benyújtáskor 268 314 000 Ft volt. A pályázatból Cserszegtomajra jutó összeg 3 698 980 Ft, a támogatási összeghez nem szükséges településünknek önrészt biztosítani, azt Hévíz Város biztosítja. Ebből az összegből a sümegi úton található autóbusz öböl, és megálló felújítását tervezi az önkormányzat. Már a település bejárása során elmondta polgármesterünk, hogy ez az öböl lesz felújítva.

Miért választotta ezt az öblöt, a felújításra, azt nem tudom, őt kell megkérdezni miért éppen ez lesz felújítva ebből az összegből. A Cserép vaskereskedés elé, vagy a dobogómajor elé egy megálló véleményem szerint fontosabb lenne, mint egy elfogadható állapotban lévő felújítása. Igaz ezt a megállót is le kellene festeni, és egy kicsit helyre hozni, de itt legalább van megálló!

2.    Teréz Anya Szociális integrált intézmény jövője


2013. április 23.-i egyeztetésen, Hévíz Városon kívül öt település képviseltette magát. A megbeszélésre az új önkormányzati törvény által előírt, társulások felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezései okán került sor. A résztvevő települések közül Rezi község, úgy nyilatkozott, hogy saját hatáskörben kívánja megoldani, a törvényben előírt kötelező feladatot. A többi település - Cserszegtomajjal egyetemben - 2013. június 30-ával megszünteti, és 2013. július 01-től közös feladat-ellátási megállapodás formájában kívánja ellátni.
Mivel az önkormányzatoknak törvényben előírt, kötelező feladata a házi segítségnyújtás, illetve a családsegítség és gyermekjóléti szolgáltatás, a társulási megállapodás megszüntetésével egyidejűleg kell, hogy megtörténjen a feladat-ellátási szerződés aláírása, hogy ne legyen ellátatlan nap a szolgáltatások terén.

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás állami normatívája:

Településünk ellátásra kapott normatívája: (2914 fő / 5000) x 3 950 000 = 2 291 000 Ft
Amennyiben társulás formájában kívánja ellátni településünk a feladatot, úgy még 300 Ft/fő illeti meg. (+874 200 FT)
Ha településünk oldaná meg a feladatot önállóan, a törvényben leírt keretek, és humánerőforrás igényeket figyelembe véve, úgy 1 859 280 Ft lenne a költségünk, testületi anyag szerint.
Állami normatíva, és kiadás különbözete: + 431 720 Ft, de még a működési engedélyt is be kellene szerezni, ami adminisztratív teherkén lejön ebből az összegből.

Házi segítségnyújtás:

Fajlagos összeg 145 000 Ft/fő, jelenleg 14 fő részesül házi segítségnyújtásban, előzetes igényfelmérés alapján cca. 50 fő jelezte gondozási szükségletét, ami támogatási összeget nézve, 7 250 000 FT.

A törvényben előírt gondozói létszám 50 fő gondozott esetén, 6 gondozó.
Ennek a gondozói létszámnak a bérigénye, járulékokkal együtt: 8 961 120 FT

Állami normatíva, és kiadások különbözete – 1 711 120 Ft.

Ezek a számok csak becslések, hiszen a dologi kiadások nem szerepelnek benn, és a gondozott létszám is csak becsült nagyságrend.

Ha Hévíz várossal kívánjuk megvalósítani ezeket a kötelező feladatokat, akár eddig, úgy 2011, 2012 évre 3 939 919 Ft tartozásunkat ki kell fizetni, mit tartozásként mutatott ki az intézmény Cserszegtomaj felé.
Már elfogadott 2011-es, és 2012-es Intézményi elszámolás után kissé fura egy ekkora tartozás kimutatása a semmiből.

Lehet „Közös lónak túrós a háta”?

3.    Egyebek: Kőműves Károlyné, utak állapotának rendezése /ez a pont lett a 3. napirendi pont/

Ebben a napirendi pontban szerette volna megtudni képviselő társam, hogy az utak állapotának néhol katasztrofális helyzetén miként fog változtatni önkormányzatunk. Sok helyen a már ki tisztított árok, és útpadka sem volt elég az árvízi helyzetek elkerüléséhez. Igaz nagyon sok csapadék hullott le rövid idő alatt, de legalább a frissen javított esőelvezetés vizsgázhatott volna jobban.


Itt a temető előtt, pár nappal az eső előtt lett javítva a vízelvezetés.

Önök szerint sikeresen???

Ezen kívül még szó esett a Pajtika utca, Kápolnasor, és még több olyan útról, ahol sürgős intézkedésre van szükség.

4.    Internetes honlapon megjelent véleménynyilvánítással kapcsolatos megbeszélés

Ezt a pontot már közzé tettem, a testületi határozat, amit elfogadott a testület egy része, a bírósági feljelentésemről szól. Én az ügyvédemet, és a perköltségeit is magam állom. Itt újra felhívnám a figyelmet, én mindent a saját költségen jelentetek meg, és finanszírozok.