Bejelentkezés

2013-05-29-ei soros testületi ülés 1-10 pont

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak alatt tett intézkedésekről

2.    Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása (3. forduló)
3.    Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről rendelet megalkotása
4.    A helyi adókról szóló 21/2010.(XII.21 számú önkormányzati rendelet módosítása
5.    Beszámoló a családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2112. évi tevékenységéről
6.    Beszámoló a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
7.    Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
8.    Beszámoló az elvégzett idegenforgalmi feladatról
9.    Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde előirányzat felhasználási kérelme
10.     Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Óvoda-bölcsőde előirányzat felhasználási kérelme

{fshare id=158}


1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak alatt tett intézkedésekről

-    Pipacs Óvoda vezetői pályázat kiírása, és értékelése megtörtént, 2013. augusztus16-tól, 2018 augusztus 15-ig tart. A munkakörbe tartozó és a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: intézményvezetői feladatok ellátása.
 

-    Cserszegtomaj Képviselő-testülete BM rendelet keretében pályázatot kíván benyújtani, a településen térfigyelő rendszer kiépítésére. Bruttó 12 509 627 Ft összköltségű beruházáshoz, a pályázat keretében bruttó 10 000 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel és a pályázathoz kapcsolódó bruttó 2 509 627 Ft önerőt biztosítja.
2012.11.28.-ai testületi ülés 4. pontja:
/Beszámoló a Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 2012. évi tevékenységéről./
Még a tavaly november végi testületi ülésen vetődött fel elsőként, a térfigyelő rendszer kiépítésének kérdése. Ekkor egy maximum 6 kamerás, 1 000 000 Ft értékű beruházásról volt szó. Egy ekkora összeg elköltése térfigyelő kamera rendszer kiépítésére, komoly feladatokat is ró az üzemeltetőkre. Hiszen nem csak kiépíteni kell a rendszert, de folyamatos térfigyelést is meg kellene oldani, de legalább is a kamera felvételeinek átnézését. Ez komoly feladat lesz az önkormányzatra nézve, de a bevonni kívánt polgárőrségnek is jóval több lesz így a teendője. Egy ilyen komoly kamera rendszer, és a hozzá társított megfigyelés, nagy lépés lehet a biztonságosabb, és élhetőbb környezetünk fenntartásához.

Pár sor a 2012.november 28-ai testületi jegyzőkönyvből, mi is volt polgármester úr véleménye a térfigyelő kamerákról, amikre most pályázunk:

Bartha Gábor polgármester:
Az önkormányzat honlapja készítés előtt áll, a Polgárőrség is
szerepelhet rajta. A kamerákra visszatérve elmondta, amennyiben úgy kerülnek ki, ahogyan a
polgárőrség szeretné – vagyis térmegfigyelő kameraként – az számos jogi problémát vet fel. A felvétel megtekintése, az ahhoz való hozzáférés is jogi kérdés. Ezeknek a kameráknak a bekerülési és felszerelési költségei is magasabbak. Elegendő lehet időjárást megfigyelő webkamera. A településen működik zárt rendszerű wi-fi. Kérte Simon Aladár községgazdát, vegye fel a kapcsolatot az E-on. Energiaszolgáltató társasággal, hogy milyen lehetőségek vannak bármely
kamera oszlopokra való kihelyezésére

- Cserszegtomaj Zöldben gondolkodik projektzárás és rendezvénye sikeresen megtörtént, átadás 2013. május 25-re került. /II. forduló az átadásban valóban jól sikerült, bár volt aki azt állítja, az első a műszaki átadás volt, de műszaki átadásra nem szoktak iskolásokat hívni, és műsort szervezni, vagyis javítanom kell, Cserszsgtomajt kivéve nem szoktak./
- Falunapi rendezvény jól sikerült, a dálnoki küldöttség egy nappal később utazott haza, mint ahogy azt tervezte.
- A 90 éves Szeles Gyulánét, Marika nénit hivatalunk köszöntötte, a szépkorúak előtt tisztelegve.
- Barát utca, Barlang utca, temető környékének csapadék elvezetésének mélyépítési munkái befejeződtek. /Sajnos a múlt heti eső nem lett értesítve, hogy kész a csapadék elvezetés, mert elöntötte a temetőt./
- Kultúrház udvarának kerítése, leállósáv, csapadékelvezetésének munkálatai megkezdődtek.
- Az iskolaudvar bejárat biztosítására, pálya vízelvezetésének megoldására, a lelátó széksor elhelyezésére megbeszélés folyt, a gazdasági udvar kitakarására 30 m sövény ültetése megtörtént. /Lehet nem ártana egy nagyobb takarítás a gazdasági udvaron, és akkor nem kellene kitakarni. Ez a kitakarás szó, nekem mindig a „szemét szőnyeg alá söprését” jutatja eszembe.
- Tárgyalások folytak a kultúrház homlokzati felújítására, a gyerektábor kezdéséig be kell fejeződnie, árajánlatok lettek bekérve.
- Sportpálya lelátójának berendezésére ütemezés történt, az átadási ceremónia időpontja a Sörnapok kezdőnapjára lett tervezve, melyre még a Ferencvárosi Torna Klub vezetésének válaszát várjuk.
- Rendezési terv ügyében 2013. május 27-re konzultáció összehívása történt, munkaközi anyag érkezik.

2.    Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása (3. forduló)

Sajnos a munkaértekezletre nem kaptam meghívást, mivel a testületi ülésen nem tudtam részt venni, egészségügyi okok miatt.  Bár ezt még írásban is jeleztem, mégsem lettem meghívva.

Ebben a napirendi pontban van pár apróbb változtatás, de nem ezek miatt lett volna fontos az elfogadása polgármesterünknek. Az egyik változtatás megoldotta volna a mostani alpolgármester választási dilemmát. Ha ez a pont átmegy, akkor nem kell alpolgármestert választani, hanem anélkül is működhetne, az Önkormányzatunk. Bár a polgármester helyettesítése nem lenne megoldva, de ez úgy látszik egyeseket nem zavar. Gondolom azért is van így, mert volt aki a pont elfogadása mellet érvelt, és szavazott.
Azt, hogy ki nem akart alpolgármestert?
Szerintem mindenki eltalálná, ezért nem is kérdezem meg.
A jelenlegi szabályozásunk szerint, 2 hónapig működhetünk még így alpolgármester nélkül?
Akkor kezdjünk el visszaszámolni: 5..4..3……………   feloszlás???

3.    Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről rendelet megalkotása

Ebben a napirendi pontban lett megállapítva, a település hivatalának igazgatási szünete. Ami minden év 30. hetétől tart augusztus 20 utáni vasárnapig nyáron, és télen december 23-tól következő év január 1 utáni vasárnapig.

4.    A helyi adókról szóló 21/2010.(XII.21 számú önkormányzati rendelet módosítása

Cserszegtomaj Község Testülete, illetékességi területén a követekező adókat vezeti be határozatlan időre.
a, építményadó
b, telek adó
c, idegenforgalmi adó
d, iparűzési adó

Építményadó:
a, az adó alanya az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. AZ adó mértéke 350,-FT/m2/év. Az önkormányzat 100%-os adó mentességet biztosít minden lakás, és lakáshoz tartozó rendeltetésszerűen gépjárműtárolásra használt gépjárműtároló tulajdonosainak részére, -tulajdonuk arányában-, akik tárgy év január 1. napján az adott ingatlanban állandó lakhellyel tartózkodnak.
Amennyiben az adóalanyok gépjárműtárolásra használt helyiséget – akár ideiglenesen is – nem rendeltetésszerűen használják, az a használat jellege szerint adóköteles.
Az ipari-, szolgáltató-, kereskedelmi, vendéglátási-rendeltetésszerű, gyógyászati, műtermi, vízi jármű tárolási céllal használt helyiség, akkor is adóköteles, ha egybeépült a lakással, házzal.
Amennyiben magánerős beruházással az adóalanyok, közterületen, vagy önkormányzati tulajdonú közlekedési területen, az ingatlanuk közműellátottsága érdekében saját pénzbeli hozzájárulással közreműködnek, 100 %-os adókedvezményben részesülnek, ha a beruházásban egy ingatlanra eső költsége meghaladja az 1 000 000 Ft-ot.
A 100 %-os adókedvezmény, a magánerős beruházás befejezése utáni, január 1-el, lép életbe.
A kedvezményhez igazolni kell a magánerős beruházás megvalósulását, címmel, helyrajzi számmal, a beruházás megnevezését, valamint az ingatlant terhelő és befizetett összegeket.

Telek adó:
Az adó alapja a telek m2-ben számolt területe.
Az adó értéke 20 Ft/m2/év
10 §, Mentes az adó alól: a, Htv. 19.§-ában /önkormányzati rendelet 20/2012.(XI.29)/ foglaltakon kívül beépített telek esetében további 1000 m2. /szívesen ide másoltam volna a rendeletet, de sajnos nincs fenn az önkormányzat weboldalán 2013-06-23/
b, vállakózónak nem minősülő magánszemély tulajdonában lévő telek, ha területének több mint 50%-a a hatályos településrendezési terv szerint „beépítésre nem szánt terület”-en található.
11 §, Adókedvezmény: (1) Az Önkormányzat 100 %-os adókedvezményt biztosít, 4000 m2-ig azon adóalanyoknak, akik tárgyév január 1. napján az önkormányzat illetékességi területén állandó lakhellyel tartózkodnak. A 4000 m2 feletti telek, adó köteles a (2) bekezdés szerint.
(2) bekezdés, Az önkormányzat 85%-os adókedvezményt biztosít, az (1) bekezdésben meghatározott m2-t meghaladó telek vagy telkek tekintetébenazon adó alanyok részére, akik január 1. napján az önkormányzat illetékességi területén állandó lakhellyel tartózkodnak.
(3) bekezdés Az önkormányzat 75 %-os adókedvezményt biztosít minden telek tekintetében azon adóalanyok részére akik tárgyév január 1. napjától nem Cserszegtomajon, de Magyarországon lakóhellyel rendelkeznek.
(4) bekezdés, Több telektulajdon esetén a 10§.a, pontjában, valamint 11. §. (1), (2) bekezdésben biztosított adókedvezmény az adóalanyokat összevonva illeti meg.
5-9 bekezdésig a magánerős beruházás saját ingatlan közműellátottsága esetén témát taglalja.

Idegenforgalmi Adó:

12 §, Adókötelezettség terheli azt a magán személyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
13 §, Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
14 §, Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 380,- FT

Az adózáshoz szorosan hozzátartozik a nyilvántartás vezetése, és a bejelentési kötelezettség.

Helyi iparűzési adó:

20 §, Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (továbbá: iparűzési tevékenység).
21 §, Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az alap 2 %-a.
(2), Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység után:
(a) a helyi adó törvény 37 §, (2) bekezdésének a, és b, pontja szerinti tevékenység-végzése után naptári naponként 5000 Ft.
22 §, Az önkormányzat a számított adóból 25 %-os engedményt biztosít azon vállalkozóknak akiknek, amelynek számított adóalapja nem haladja meg a 2 millió forintot.

5, Beszámoló a családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2112. évi tevékenységéről

A szolgálat ellátási területe nem változott, 2012. évben is ellátott települések száma 7, Hévíz, Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Sármellék, Nemesbük, Zalaköveskút.
Szervezeti formája: más intézmány keretében működik (a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény keretében látja el feladatát)
Ellátott településeken élő összes lakósság száma: 2011-ben 120467 fő.
Hévíz: 4943
Alsópáhok: 1376
Cserszegtomaj: 2914
Felsőpáhok 654
Nemesbük: 711
Sármellék: 1843
Zalaköveskút: 28

Cserszegtomajon végzett szakmai munka 2012-ben:

Alapellátás 8 család, 12 gyermek
Védelembe vétel, 2 család 4 gyermek.
Ideiglenes nevelt: 1 család, 1 gyermek
Átmeneti nevelt: 2 család, 3 gyermek.
Eseti, egyszeri: 6 család, 13 gyermek.

6, Beszámoló a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról egy 1997-es törvény 96 0 (6) bekezdése írja el z önkormányzatok számára gyermekvédelmi, és gyermekjóléti feladatainak átfogó érékelését. Ez a törvény részletesen kitér mit kell tartalmaznia az értékelésnek. Ezekkel a feladatokkal inkább nem fárasztanék senkit, hanem pár érdekes adatot szeretnék közzé tenni.
Cserszegtomaj korcsoportonkénti összetétele:

Korcsoport

2010 férfi

2010 nő

összesen

2011 férfi

2011 nő

összesen

2012 férfi

2012 nő

összesen

0-2 éves

54

36

90

51

35

86

40

37

77

3-5 éves

47

48

95

58

45

103

62

41

103

6-13 éves

112

114

226

109

119

228

112

121

233

14-17 éves

71

59

130

67

54

121

67

57

124

18-59 éves

819

833

1652

824

845

1669

845

840

1685

60 év feletti

325

339

664

344

336

707

358

381

739

összesen

1428

1429

2857

1453

1461

2914

1484

1477

2961


Születések száma:
2010-ben 26,       2011-ben 25,       2012-ben 26 születés volt településünkön.

Általános iskolások létszámának alakulása (2012 októberi adat)

Osztály    2012.évi létszám
1. osztály    27 tanuló
2. osztály     25 tanuló
3. osztály    23 tanuló
4. osztály    17 tanuló
5. osztály    20 tanuló
6. osztály    21 tanuló
7. osztály    12 tanuló
8. osztály    17 tanuló

2013. áprilisban beíratott általános iskolások száma 32 gyermek, az elmenő létszám 17 gyermek.

7, Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Ennek a programnak a kidolgozása is egy kötelezően előírt feladat, amitől még nem lesz esély egyenlőség, de talán egy kicsit rávilágít a hiányosságokra.
A program részletesen taglalja a hat fő esélyegyenlőségi területet, ezek a következők:
- Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése.
- A nemek közti egyenlőség erősítése.
- Az akadálymentesítés, előrehaladása.
- Fogyatékos személyek életminőségének, és életkörülményeinek javítása.
- Roma emberek életminőségének a munkaerő-piaci esélyeinek javítása.
- Más hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci és társadalmi esélyeinek javítása.

A program 2013-2018-as időszakra fogalmaz meg célokat, és ad javaslatot a megvalósításhoz.

8, Beszámoló az elvégzett idegenforgalmi feladatról

Az alábbi feladatokat sorolta ide, mint elvégzett munkálatok a napirendi pont:

-    Tervezett esedékes kulturális és szabadidős programok szervezetten, előkészítetten valósultak meg.
-    A „Cserszegtomaj Zöldben Gondolkodik” pályázat keretében ültetett fák öntözése heti gyakorisággal dokumentálva történik. /ez ám a komoly feladat/
-    A községszemlén észlelt problémák, legsürgősebb feladatok elkészültek.
-    Az iskolaudvari rendezvények területén sövény ültetése.
-    Közterületeink, temetőink és árokpartjaink folyamatos tisztántartása nehéz feladatot jelent a sok csapadék és a kevés közfoglalkoztatási lehetőség miatt. /Nagyot tudna dobni a munkák elvégzésén, ha nem lenne ennyi „kisfőnök” és mindenki aki fizikai dolgozó valóban dolgozna is./
-    A község önkormányzatának útjainak kátyúzása, javítása a felméréseket követően árajánlatok bekérését követően 2013. május 27.én kezdődik kátyúzással. /Jó lett volna testületi ülésen, látni is ezekből az ajánlatokból párat, ha már egyszer ide lett írva/
-    A Föld Napjához kapcsoltan többszöri szervezett szemétgyűjtés folyt. Csókakői patakmeder, ezt a fiatalok, és mi páran felnőttek végeztük. Keszthelyi u, Sümegi u, Várvölgyi u, erdőszéli illegális szemételhelyezés megszüntetése.
-    Közterületek virágosítása 80%-ban kész.
-    Kultúrház kerítés kialakítása 2013 május 28-al kezdődik, felhasználva a z orvosi rendelőnél megszüntetett kerítés elemeit.
-    Az Európa tér megvilágítását 3 ágú kandeláber biztosítja.

9, Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde előirányzat felhasználási kérelme

Cserszegtomaj Pipacs Óvoda intézményvezetője a pályázat elbírálása után, Kovács Imréné lett, maradt. Gratulálok a sikeres pályázatnak, és jó egészséget kívánok a további munkájához.


10, Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Óvoda-bölcsőde előirányzat felhasználási kérelme

Önkormányzatunk a 2013-as évben Óvoda és Egységes Bölcsőde részére 800 000 Ft–ot  tervezett multi - funkciós fénymásoló gép beszerzésére. A berendezés beszerzése megtörtént 418 000 Ft értékben a fennmaradt összeget szeretné az intézmény egy nagyobb teljesítményű porszívó beszerzésére fordítani.
A gép egy LUX PP9 típusú ipari porszívó: 224 960 Ft

A testület támogatta a beszerzést.

A hivatalos jegyzőkönyv itt érhető el: http://www.cserszegtomaj.hu/userfiles/file/jegyzokonyv/05.29.jkv.pdf