Bejelentkezés

2013.július 17 rendkívüli testületi ülés /rendkívüli helyzetben/

1. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

2. A közterületek használatáról szóló 19/2005. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása
4. Közterület gondozói munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása
5. 73/2013. (V.22.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása, internetes honlapon megjelent véleménynyilvánítással kapcsolatos állásfoglalás
6. Egyebek

{fshare id=161}

A sorrend nem tükrözi az ülés normál elvárható menetét, ezért az egymáshoz tartozó napirendi pontokat én, a könnyebb eligazodás miatt egymás után írnám le.

2. A közterületek használatáról szóló 19/2005. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosítása


Ez a napirendi pont a közterületen történő filmforgatás témakörét tárgyalja, az országgyűlés által 2013 július 3-án elfogadott új törvény miatt, a 2004-es törvényben előírt kötelezettségek felülvizsgálata, és aktualizálása kötelező minden önkormányzat számára. Pár tétel az új önkormányzati rendeletből:
-    Filmforgatásra a közterület 7/00-21/00-ig használható, az önkormányzat engedélyével.
-    A filmforgatás céljából történő közterület-használat nem haladhatja meg a 30 napot. Vásár és ünnepnapra vonatkozó közterület használat nem hagyható jóvá.
-    Közterület filmforgatás céllal igénybe vett terület bérleti díja:
Forgatási helyszín esetén 150 Ft/m2/nap
Technikai kiszolgálás, stábparkolás, 100 Ft/m2/nap.
Mentes a díjfizetés kötelezettsége alól, a törvényben leírtak szerint, a közérdekű célokat szolgáló film forgatása, valamint a filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása.
stb…………..

A filmforgatás esetén befolyt használati díjak, az önkormányzat bevételei. /gondolom, nem kell félnünk a filmes hadak rohamától, bár van olyan szép településünk, hogy otthont tudna adni egy-egy forgatásnak/

4. Közterület gondozói munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása


Cserszegtomaj Önkormányzata, közterület gondozói munkakör betöltésére pályázatot írt ki. /erről a pályázat kiírásról nem volt szó eddig konkrétan, csak célzások hangzottak el, a Zöldben gondolkodik park utógondozása kapcsán/
A pályázat kiírása, a közigazgatási állások honlapján lett közzé téve, és az önkormányzat hivatalának faliújságán.
Van Cserszegtomajnak egy havi lapja, amiben egy sor nem volt a lehetséges állásról, pedig ott lett volna a helye. Gondolom, nem sokan böngésznek ezen a portálon, és a faliújságot is csak korlátozott számú érdeklődő olvasgatja, így talán nem túlzok azzal a véleménnyel, hogy a kiírás finoman szólva is pocsék volt.
A PARK gondozása így még jó pár milliójába fog kerülni településünknek, az elhasznált több köbméter vízzel, és a gondozói munkabérrel együtt. Bár még mindig nem sikerült egy konkrét számmal előállni mennyibe is van ez nekünk, de félek a korábban leírt több tíz millióval, lehet keveset is kalkuláltam. A kötelező ötéves fenntartás plusz kiadásai, egyenlőre megfoghatatlanok.
A testület határozatlan idejű szerződés helyett, a határozott egy éves munkaszerződés megkötését fogadta el, így a pályázatot újra ki kell írni.

3. Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása

A 2013 V. 22 számú határozat, melyben a feljelentésem mellett döntött a képviselő testület négy tagja, mégpedig:

- Bartha Gábor
- Szeles András György
- Palkovics Zoltánné
- Molnár Gabriella

A kormányhivatali levél értelmében nem volt jogszerű, mivel a szavazást megelőzően nem kértem a szavazásból kizárásomat, személyes érintettségem kapcsán. A szavazás során azonban tartózkodásommal kívántam kifejezni, személyes érintettségemet. Ez okból a kormányhivatal nem marasztalt el, csak felszólította az önkormányzatot, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatába kerüljön bele a szankcionálási lehetőség hasonló estre. Bár a Kormányhivatal állásfoglalása arra is kitér, hogy bárki, aki jelen volt szavazást kezdeményezhetett volna kizárásomról. Igaz polgármesterünk megjegyezte, nem tőlem várta az ügy támogatását.
Természetesen nem szeretném bárkire is áthárítani a felelősséget, valóban nem mondtam el azt a két szót, hogy személyes érintettségem kapcsán nem szavazok.

1. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Önkormányzatunk a Kormányhivatal felszólításának eleget téve, módosította a Szervezeti Működési Szabályzatát, és szankcióval sújtja a személyes érintettség bejelentésének elmulasztóját.
A törvény felső határként a képviselői javadalmazás legfeljebb 25%-ának, 12 hónapig történő megvonásával sújtja a képviselőt, ha nem jelenti be érintettségét. A testületi anyagban, egyhavi illetmény 20%-ának megvonása szerepel, mint szankció.
Ez a véleményem szerint túl méltányos összeg, nem igazán visszatartó erő, az e fajta vétségek bírságolására. Mondom ezt úgy, hogy most az én javadalmazásom bánta volna, ha van ilyen pont a Szabályzatunkban.
Talán egy fokozatos bírságolás, célravezetőbb lenne, elsőként egy szóbeli figyelmeztetés, másodalkalommal egy egyhavi 25%-os megvonás, harmadsorban pedig 6 havi 30%-os megvonás is elfogadható lenne szerintem, és nem csak az ilyen jellegű vétségek miatt.
A testület elfogadta, a 20%-os egyhavi megvonás, Szabályzatba foglalását.

5. 73/2013. (V.22.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása, internetes honlapon megjelent véleménynyilvánítással kapcsolatos állásfoglalás

Ez a napirendi pont, a feljelentésem ügyében tett lépések visszavonását volt hivatott tárgyalni. Nevetségesen a szólásszabadságra, és szabad véleménynyilvánításra hivatkozva lett kifejtve pár gondolat. A napirendi pont végén, polgármesterünk saját jogköre alá szerette volna vonni a feljelentésem, és mindenki más esetleges feljelentésének jogosítványát. Ha ez a pont így átmegy, ahogy ő szerette volna, akkor nem kellene a testület előzetes jóváhagyása, csak a szükséges pénzügyi bizottság döntése, az ügyvédi kifizetéshez.
Az adataim pontatlansága kapcsán felhívtam a figyelmet, a Krónika 2013. év júniusi számában, a Fenntarthatósági parkkal kapcsolatba két különböző összeg jelent meg, és egy harmadik összeg a parkban elhelyezett táblán olvasható.

1. összeg: 2013. év júniusi Cserszegtomaji Krónika újság 3 oldalán 26 és fél milliós értékből Cserszegtomajnak mindössze 6 millió forintjába került a park.

2. összeg: 2013. év júniusi Cserszegtomaji krónika újság 6. oldalán 28 milliós összegből közel 25 millió forint EU támogatásból épült a park.

3. összeg: Öko-Parkban a táblán 25 342 661 Ft.

Ha megnézzük ezeket az adatokat, amit a Hivatal közölt, akkor talán mindenkinek feltűnik, hogy nagyon nem stimmelnek az összegek, és ez csak egy a sok költség közül amire nem sikerül egyértelmű, és világos választ kapni. Nem gondolom, hogy nem igazak a leírt adatok, inkább a költségek megközelítése, ami nem egységes. Így a Zöldben Gondolkodik Projekt ahányszor szerepel, mindig más összeg kerül a terítékre, hol a Forrásvíz Egyesület költségeivel, hol anélkül, hol így, hol úgy.

Egy költői kérdésem lenne az Én helytelen adatközlésemmel kapcsolatban, ha ilyen adatokat kapok a testületi anyagba, akkor abból hogyan tudok hitelesen közölni bármit is? 
Ennek a Krónikának már nem húgom volt a szerkesztője, hanem az „új” népművelőnk, de ami állandó az a főszerkesztő, a polgármesterünk.

A 3. oldalon olvasható sok üres frázissal teletűzdelt „lakótársi” eszmefuttatásban még a jog asztalánál szeretnének elégtételt venni rajtam, természetesen közpénzen, most meg íme egy pont, amiben visszavonják az egész kutyakomédiát.

Szánalmas, és egyben elszomorító is, hogy ha már velem nem lehet packázni, akkor hogy mégis bosszút álljon rajtam, a húgomat támadja Bartha „Úr”.

Rengeteg értékes programot, ifjúsági közösség építését, a sok színdarabot, amit ünnepeken adtak elő, a nyugdíjasok versmondó versenyét, rock fesztivált, mesefesztiválokat, számítástechnikai tanfolyamokat, és hosszasan sorolhatnám mi mindent köszönhet településünk a 9 év alatt Évinek.

Sajnos nem csak ő esett áldozatául ennek az erőszakos, „ki ha nem én” politizálásnak az utóbbi három évben. Olyan sérüléseket szenved a közösségi összetartozás építése, ami nem lesz egyhamar visszafordítható, és a jelenlegi helyzet elérése is komoly munkát, és sok-sok időt fog igénybe venni.