Bejelentkezés

2013-08-30 Rendkívüli testületi ülés 15 órakor

1, Teréz Anya Szociális Intézmény Társulási Megállapodásának módosítása

2, Döntéshozatal: A Hévíz város környezetének közösségi közlekedésfejlesztése tárgyú, nyertes pályázat költségvetésének módosításához, konzorciumi megállapodás és támogatási szerződés módosítása.

3, Közterület gondozói állásra beérkezett pályázatok elbírálása, (2. forduló)

3/1, Közterület gondozói státusz betöltéséről döntés.

4, Szabó István Általános Iskola kérelme autóbusszal járó tanulók bérletének megtérítése.

5, A 2013. július 24-én lezúdult csapadék által megrongált utak VIS majori pályázat benyújtása.

6, Egyebek:
- Aláírásgyűjtés körforgalom kialakítása ügyében, önkormányzati levél megfogalmazása.

- Cserszegtomaji konyha szervezeti és működési felépítése.

- Vindornyafok polgármesterének levele, önkormányzatunkhoz.

7, Szociális Bizottság döntésére benyújtott fellebbezés elbírálása. (zárt ülés)

{fshare id=168}


1, Teréz Anya Szociális Intézmény Társulási Megállapodásának módosítása

Az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás, már szintén jó pár módosítást megélt, és gondolom még fog is fennállása során. A mostani módosítás szintén a Magyar Államkincstár hiánypótlási végzése alapján lett aktuális.

I 1.2 pontban a társulás székhelyének közterületi jellege tér el a nyilvántartott adatoktól.

II 2. pontjában a tagtelepülések címének a pontosítás szükséges, az eltérések miatt.

III 7.2, 7.3,  Módosításra került a költségvetés elfogadásának a rendje is, hiszen a társulás költségvetése nem épülhet bele a székhely település költségvetésébe.
/ez egy örvendetes változás, mert így talán átláthatóbb lesz a társulás gazdálkodása, költségvetése, a tagok számára is/

IV 13.1, pont: A pont kiegészül az „vagy önkormányzati rendelet” szövegrésszel, valamint rögzítésre kerül Hévíz 8/2007.(II.28.) többször módosított önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjakról. /talán így nem kerülnek elő több milliós követelések Hévíz részéről, mint a nyár előtti testületi ülésen/
 

2, Döntéshozatal A Hévíz város környezetének közösségi közlekedésfejlesztése tárgyú, nyertes pályázat költségvetésének módosításához, konzorciumi megállapodás és támogatási szerződés módosítása

A konzorciumi szerződés 3.3 és 3.4 pontjában kerül átvezetésre a költségek átcsoportosítása, valamint ennek következtében a Támogatási Szerződés vonatkozó rendelkezéseit is módosítani szükséges. A módosítás nem érinti az eredeti költségvetés és megállapodás azon részét, miszerint a tag településeknek nem kell önerőt biztosítani. Cserszegtomaj község vonatkozásában a feladatra jutó elszámolható költség 3 890 597 Ft-ra változik (3 698 980 Ft-ról), a támogatás összege szintén ennyi.

A Péntek Kovácsnál lévő két autóbusz öböl kerül megújításra ebből az összegből.

3, Közterület gondozói állásra beérkezett pályázatok elbírálása,
(2. forduló)

3/1, Közterület gondozói státusz betöltéséről döntés


Közterület gondozói állásra beérkezett, pályázatokból, a gondozói állást Orsós Attila, nyerte, aki az önkormányzat jelenlegi közfoglalkoztatottjaként is már dolgozik a település szépítésén. A beérkezett pályázatokból 5 db, egy nem felelt meg, Attila felvételt nyert, Bognár Ferenc egy üres státuszt tölt be, és Németh Alíz lett felvéve 6 órás fix munkaidőre. Így elmondhatjuk a jelentkezők közül, akik érvényes pályázatot adtak be 4 fő, hármat fel is vett az önkormányzat.

Örülök neki, hogy ennyi helyet tudunk biztosítani munkavállalóknak, és remélem meg fog látszani a településen is, mert most ezt nem mondhatjuk el.

A „Zöldben Gondolkodik” park, egy újabb kiadással bővítette a költségvetésünket, a már eddig is aránytalan bekerülési költségén felül.

Ebből az öt év utógondozásból, beszerzett eszközök, és a ráfordított munkabérből, pár kilométer járdára már futná, ami sokkal fontosabb lenne, mint egy kert fákkal, és az út melletti fasor, aminek minden harmadik tagja kiszáradt, és útban vannak egy esetleges járdaépítésnek.

4, Szabó István Általános Iskola kérelme autóbusszal járó tanulók bérletének megtérítése

Cserszegtomaji iskolába járó tanulók autóbusz bérletének térítésére hivatott napirendi pontban Igazgatónő kérte, mint az eddigi években is, térítse meg az önkormányzat a busszal járó tanulók bérletét.
Cserszegtomaji lakóhelyű tanulók              16 fő x 5950- Ft = 95 200 Ft
Keszthely, Rezi, Karmacsról bejáró tanulók 10 fő x 9600- Ft = 96 000 Ft

Összesen: 191 200 Ft a tanulók éves bérlete.

A testület természetesen támogatta, ebben a tanévben is a bérletek vásárlását teljes összegben.

5, A 2013. július 24-én lezúdult csapadék által megrongált utak VIS majori pályázat benyújtása

 
A 2013 július 24-ei lezúdult csapadék okozta károk enyhítése, javítása érdekében fordult a testület a Zala Megyei Katasztrófavédelmi igazgatósághoz. 2013 augusztus 9-én a katasztrófavédelmi központ emberei, a kormányhivatal, és az önkormányzat illetékeseivel helyszíni szemlét tartottak. Megállapításra került mely utcák részesülhetnek, és milyen összeggel a VIS majori keretből, a támogatási igény benyújtásával.

A pályázatban elszámolható teljes VIS majori költség 5 791 620 Ft, melyre 70% támogatást igényelhető, 4 054 134 Ft összegben.

A felsorolásban lévő utcák helyrajzi számok alapján:
- Akácfa utca 1978 hrsz,
- Barát utca 2077/3 hrsz, 2201, 1758, 1860 hrsz
- Fűfa utca 1920/1 Hrsz
- Nyárfa utca 1879 hrsz
- Hajnal u 1814/7 hrsz
- Páfrány u 2289 hrsz
- Meggyfa u 2298 hrsz
- Kőris u 1715 hrsz
- Péter Pál u 1710 hrsz
- Kovács u 2000 hrsz
- Hosszú u 2080 hrsz
- Palotai u 2219 hrsz
- Palotai köz 1747/5 hrsz
- Király köz 2242/2 hrsz
- Kincses u 2242/1 hrsz
- Korona u 2221/1 hrsz
- Fenyves u 14446 hrsz
- Csabagyöngye u 1447, 1428/3, 1411 hrsz
- Iskola u 3 hrsz
- Kőhát u 162 hrsz
- ifjúság köz 184 hrsz
- Völgy u 101 hrsz
- Csókakői u 98 hrsz
- Hegyalja u 249 hrsz
- Kápolna sor 253 hrsz
- Fenyő u 1085/5, 1070/3, 1077/1, 1087/6 hrzs
- Gubacs u 295 hrsz
- Templom u 380 hrsz
- Pajtika u 1068, 387/1 hrsz
- Koponári u 543/2, 450 hrsz
- Okkerbánya u 456 hrsz
- Balatoni u 1243 hrsz
- Diós u 543/1 hrsz
- Dr Vajkai Aurél u 740/6, 486 hrsz
- Szőlős u 679 hrsz
- Napsugár u 529 hrsz
- Hajdú u 1218, 389 hrsz
- Sport u 375 hrsz
- Gesztenyés u 300 hrsz
- Barlang u 1470 hrsz
- Ibolya u 13/62 hrsz

-    Aláírásgyűjtés körforgalom kialakítása ügyében, önkormányzati levél megfogalmazása

Erről a napirendi pontról már leírtam egy külön cikkben az ide tartozó gondolatokat.


- Cserszegtomaji konyha szervezeti és működési felépítése

Ebben a napirendi pontban arra lettem volna kíváncsi, hogy épül fel a konyha munkavállalóinak beosztott, vezető viszonya, és ki kinek adja át a rendezvényeken felhasznált alapanyagokat, ételt, italt.
Mint kiderült a konyha élelmezésvezetője veszi át a termékeket a szállítóktól, és ő tárolja elkülönítve a konyha többi nyersanyagától.

A példaként kérdezett húsokat, állítólag egy külön hűtőben, aminek a helyét nem sikerült megtudni, csak annyit az iskola területén található. 

A kérdésem légyege lett volna, hogy a kulturális bizottság elnöke, aki megegyezik az élelmezésvezetővel, kitől kéri el az alapanyagokat, és ki kinek tartozik elszámolással.

Ebben a napirendi pontban nem sikerült ezt megtudnom, csak annyit, hogy ezek miatt a kérdések miatt nem lehet farsangot, szilvesztert tartani a településen.

A polgármester elkezdte mondogatni, hogy mivel csak tisztán lehet dolgozni, ezért nem kerülhet megrendezésre a szilveszter, majd mikor leeset mit is mondott, szépített, és kiselőadást tartott a fertőtlenítésről.

A válaszokból is látszott nagyon nincs rendben a konyha és a kulturális bizottság kapcsolata, hiszen egy ember kezében van mindkettő.

- Vindornyafok polgármesterének levele önkormányzatunkhoz

Vindornyafok polgármestere kérte önkormányzatunkat levelében, hogy a gyerekek szállítását oldjuk meg ebben a tanévben is, mint ezelőtt. Ebben a témában már volt állásfoglalása önkormányzatunknak, és abban nem szerettük volna a szállítást továbbra is megoldani.

Most annyiban változott a helyzet, hogy a KLIK intézmény fenntartó átvállalta volna a fizetését a költségeinknek. Ez napi 70 km, és a sofőr plusz óra száma lett volna. A buszunk sem felel meg, az iskola buszok felé tett követelményeknek, így azt is át kellene alakítani, ha a szállítást továbbra is vállalnánk.

A testület a korábbi álláspontját hagyta jóvá, nem kíván belefolyni a szállításba, a KLIK így Vindornyafoknak kell fizesse a szállítást, és neki kell megoldani a.

7, Szociális Bizottság döntésére benyújtott fellebbezés elbírálása
 (zárt ülés)