Bejelentkezés

2013-09-11 soros testületi ülés

Napirendi javaslatok: 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

2. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának újbóli módosítási kísérlete, /az új alpolgármester, és a baráti körbe tartozó képviselők új, kipárnázott helyei/

3. Az Önkormányzat 2013 évi költségvetési rendeletének módosítása. 

4. A temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. /ez a napirendi pont el lett vetve, a jogszabályi változások miatt./

5. Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról.

6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez 2014. évi fordulójához.

7. Beszámoló a cserszegtomaji Pipacs Óvoda 2012-2013. nevelési év munkájáról.

8. Rezi-Cserszegtomaj Védőnői Szolgálat 2013 I. félévi beszámolója, és vagyonmegosztási megállapodása.

9. Cserszegtomaj Sport utca területrendezése

10. Cserszegtomaj Fenyves utca tulajdonrendezése.

11. Mobil erősítő vásárlása.

12. Belső ellenőrzés lefolytatására javaslat.

13. Tájékoztatás a Deák Ferenc Megyei Könyvtárral kötött megállapodás kiegészítéséről.

14. Szilárd hulladék lerakó rekultiváció kivitelezési kötelezettség teljesítési határidő halasztásáról hozott döntés.

15. Tájékoztató kiemelt rendezvények költségeiről

16. Komlóska község polgármesterének támogatási kérelme.

17. Nyitrai István kártérítési kérelme esőzés utáni garázsbeázás miatt

18. Egyebek: 

- Milyen minőségében veszi át e termékeket Palkovics Zoltánné a konyhán, ha a rendezvények árujáról van szó?

- Főépítészi pályázat

- Iskolás tanulók éves buszbérlet támogatási kérelme.

- Milyen hosszú a Pajtika utca?

19. Kőműves Károlyné, önkormányzati laptop visszaadása, képviselői kezdeményezésre

{fshare id=170}

12. Belső ellenőrzés lefolytatására javaslat

Kőműves Károlyné kérte a belső ellenőrzés lefolytatását a 7 000 000 Ft-os kulturális keret felhasználása kapcsán. Kérdése az volt milyen számú határozat alapján használja fel az összeget a kulturális bizottság.

A felhasználásról elmondta Ica, hogy az összeg el van fogadva már az előző évben, és külön nem kell határozatot hozni minden egyes rendezvény előtt. 

Sajnos nem csak határozat, de egy pár soros költségvetés tervezet sem kerül soha az asztalra, a rendezvények előtt. 

Emlékszem a tavalyi októberi műsor kapcsán húgom, még azt is írásban adta hogy mennyibe kerül a költségvetése az ünnepségnek, ami 16 000 Ft volt, és nem milliók. 

Sajnos a kulturális rendezvényeink már több évtizede egy kézben vannak, és ez a kéz nem érzi a szükségét az előre egyeztetett költségvetésnek, rendezvényenként. 

A 2013-as gyerektábor költségvetése is le lett adva húgom részéről, amit meg is szavazott a testület, és mégse számoltak el több számláját, mondván hogy nem csak a költségvetést, de minden egyes számlát is külön kellett volna megbeszélni, holott már el volt fogadva. Így aztán a saját pénzéből finanszírozott sok mindent, például wc papírt, és kéztörlőt is, mert nem kapott a hivatalból, venni meg nem engedték. 

Ezt csak azért írtam le ide, hogy lássa mindenki aki veszi a fáradságot, hogy elolvassa a cikket, van akinek mindent szabad, és van akinek még a megszavazott dolgait is akadályozzák. 

Az ellenőrzés nem tudom mit fog kideríteni, hiszen a papírok utólag mindig rendben vannak... 

15. Tájékoztató kiemelt rendezvények költségeiről

Azért ugrottunk ekkorát, mert az előző cikkhez tartozik ez a napirendi pont. Kértem egy kimutatást mégis mennyibe kerül nekünk némelyik rendezvényünk.

Falunap: 1 522 594 Ft

Bornapok: 1 483 549 Ft

Sörnapok: 1 102 325 FT

A falunapi rendezvényt kissé sokallom, pláne, hogy még a jóval nagyobb rendezvény, Bornapok költségénél is nagyobb összegbe került.

A tavalyi falunapról kértem egy kimutatást még képviselővé válásom után kaptam is egyet 675 973 Ft-ról. Majd eltelt az év, és jött a 2012-es költségvetés elszámolása, ahol már 796 415 Ft szerepelt ezen a tételen. Kérdésemre elmondta a pénzügyesünk, hogy az adók nem lettek elszámolva, és ezért lett ekkora az összeg, de ha jól megnézzük az még mindig csak a fele az idei falunap költségének. 

De hogy igazán érezze mindenki a problémát, javaslom a következő cikkem elolvasását, ahol Az élelmezés vezető Ica, átadja saját magának az árút a rendezvényekre, a kulturális bizottság elnökének Icának, majd a megmaradt italokat, és ételeket elszámolja magával ismét, mint élelmezés vezető.

Most akkor hogy van ez??????????

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Ebben a pontban az előző soros ülés, és a három rendkívüli ülés határozatainak végrehajtása olvasható, itt csupán néhányat említenék:

-Sport utca, Dolomit utca, Pajtika utca, Kápolna sor jogi rendezését az önkormányzat ingatlancserékkel kívánja megvalósítani, a tárgyalások megkezdődtek.

-Pályázati úton sikeresen  Kovács Imrénét választotta a testület óvoda vezetőnek a szerződése aláírásra került.

-Óvoda számára a nagyobb teljesítményű porszívó beszerzésre került.

- Nyári gyerek tábor megvalósult, 500 000 Ft biztosított az önkormányzat a kivitelezésre, bár ide nem volt írva, de csak 360 000 Ft keret összeg lett felhasználva ebből a tételből. Több számlát nem fizetett ki a polgármester, minden féle ürüggyel Elekes Évának, így ezek ő a saját pénzéből finanszírozta. Hiába volt előre leadott költségvetés, még így sem volt hajlandó kifizetni, ez egy kicsinyes hatalomfitogtató hozzáállás. 

-Település hatékonyabb zöldterület nyírása érdekében 1 500 000 Ft összegű adapterek vásárlását kezdeményezte, a polgármestert kérte fel a beszerzésre. Gondolom mindenki látta is a zöldterületen ennek a beszerzésnek jótékony hatását. 

-A Pajtika utca, és a Kápolna sor aszfaltburkolat felújítását az önkormányzat elfogadta, a szükséges pénzeszköz átcsoportosításra került. 

-Cserszegtomaj önkormányzata továbbra is a körforgalom kiépítését látja megoldásnak a 71-es út, és Rezi út kereszteződésében. Országgyűlési képviselő Manninger Jenő aki egyben a Zala Megyei Útügyi Biztos is, értesült az önkormányzat óhajáról. A levél amiben állásfoglalását közölte a testülettel, olvasható a honlapon is, az aláírásgyűjtés cikk alatt.

-Cserszegtomaj Önkormányzata Bognár Ferencet közterület gondozói munkakörben alkalmazza.

-Cserszegtomaj Önkormányzata Németh Alizt közterület gondozó munkakörben alkalmazza.

2. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának újbóli módosítási kísérlete

SZMSZ tündöklése és bukása cikk tartalmazza ennek a pontnak a tárgyalását. 

3. Az Önkormányzat 2013 évi költségvetési rendeletének módosítása

Önkormányzatunk (2013.IX.11) tervezett kiadási főösszege 619 560 000 FT, és a bevétel is erre az összegre lett tervezve. 

A létszámok alakulása:

- Cserzsegtomaji Óvoda 18 fő a keret.

- Élelmezés 8 fő

- Hivatal 13 fő

- Önkormányzat 17 fő

Összesen foglalkoztatottak előirányzott létszáma: 56 fő.

Pár nagyobb tétel a költségvetésünk soraiban:

Dologi kiadások: közutak kapcsán 45 907 000 FT, községgazdálkodás 31 753 000 FT, sport létesítmény 3 760 000 FT, képviselő testület 12 606 000 FT ??, művelődési ház 13 376 000 FT, közvilágítás 9 000 000 FT. 

No ez a dologi kiadás tervezet, amihez ha nincs konkrét számsor akkor igazán megfoghatatlan. Főként a felhasználás ami nem igazán követhető, ha nincs mellette számla másolat, legalább a nagyobb tételekről, hiszen ez a pénz már fel lett címkézve, és az 500 000 Ft alatti összegekről nem is kell külön egyeztetni. 

-Sport létesítmény fenntartásra idén 6 418 000 FT összeg lett tervezve, és Cserszegtomaj sportklub pénzeszköz átadása még 900 000 Ft ebben az évben, mint tervezett összeg. 

-Közutakra költeni kívánt összeg 45 907 000 FT

-A képviselő testület ebben az évben 35 103 000 FT-ba fog kerülni. 

Ebből az összegből személyi jutatás 17 447 000 FT, dologi juttatás pedig 12 606 000 FT a tervezett összeg. Nekem, mint egyszerű képviselőnek ebből a havi juttatásom nettó 31 000 FT, hogy a többi összeg miként oszlik meg azt csak páran tudják, tudhatják, főleg a dologi kiadások amik ködösek ebben a tételben is. 

-Községgazdálkodásra 182 064 000 FT tervezett összeg szerepel, ebből is a  

ebből is a dologi kiadás 31 753 000 FT.

Önkormányzat tervezett bevétele 2013-ban 

-Építményadó 21 000 000 FT

-Telekadó 28 000 000 FT

-Idegenforgalmi adó 62 000 000 Ft

-Iparűzési adó 34 000 000 Ft

-Gépjárműadó az összes Cserszsegtomajhoz tartozó adó /40%/ 8 600 000 FT

-Állami támogatás 144 796 000 FT

-Központosított előirányzatok 93 524 000 Ft

-Egyes szociális feladatok támogatása 8 779 000 FT

4. A temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata /ez a napirendi pont el lett vetve, a jogszabályi változások miatt./

5. Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról

Első félévre tervezett létszám 54 fő, ebből 51 fő volt a foglalkoztatottak száma, önkormányzati létszám 15 fő, az előirányzott 17 fő helyett. 

Polgármesteri Hivatal 13 fő a teljesítés, és a tervben is ez a szám szerepel.

Óvoda 16 fő, élelmezés 8 fős tervezett létszámhoz képest 7 fő.

Önkormányzati ellátások tervezet összege 35 350 000 FT, ebből a megvalósult kifizetések 15 050 000 FT, /42,6%./.

Cserszegtomaj község település rendezési terv módosítása címén 5 486 000 FT a tervezett kiadás, ebből az összegből a teljesülés I félévben 0 FT.

Kultúrház felújítására félre tett összeg 3 598 000 FT, ebből 612 000 FT lett eddig kifizetve.

Közműépítésre tervezett összegek, felújításra 5 334 000 FT, felhalmozásra 20 878 000 Ft, ebből az I félévben nem lett költve.

Cserszegtomaj önkormányzatának funkcionális kiadásai közt szereplő Általános tartalék alakulása, tervezett eredetileg 15 761 000 Ft, módosított 27 217 000 Ft, amiből a táblázat szerint első félévben nem volt kifizetés. /ez az összeg, ami alá minden nem igazán felcímkézhető, előre be nem tervezett összeg kerül/

6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez 2014. évi fordulójához

Az Önkormányzat 2013 évi fordulóban pályázó fiatalok támogatására 1 100 000 Ft-ot biztosított, ebből 25 fő „A” típusú pályázó, és 1 fő „B” típusú pályázó havi 5000 FT összegű támogatására 1 275 000 Ft került felhasználásra. 

A 2014-es évre a település oktatási ösztöndíjrendszerhez biztosítani kíván keret összege 1 300 000 FT.

7. Beszámoló a cserszegtomaji Pipacs Óvoda 2012-2013. nevelési év munkájáról

Gyermekek létszáma: 2012 október 1-én 111 fő

Tanköteles korúak: 33 fő

Gyermekeke száma 2013 május 31-én: 122 fő

Hátrányos helyzetű gyerekek száma: 19 fő

 

Logopédiai foglalkozásra kiszűrt gyerekek száma: 15 fő

Gyógy testnevelésre kiszűrt gyerekek száma: 32 fő

Fejlesztő foglalkozásra kiszűrt gyerekek száma: 10 fő

Több szakkör is segíti a gyerekek fejlődését, angol, néptánc, hittan, foci, és mozgásfejlesztő torna is található a széles repertoárban. 

A tanév programjainak felsorolásában találhatunk idős emberek köszöntését, farsangi délelőttöt, karácsonyi ünnepséget, Pizsama-party-t, és még sok gyerekeknek való érdekes programot.

Ha bővebben is akar tájékozódni az Óvoda programjairól, lehetőségeiről, akkor javaslom keresse fel a www.pipacsovoda.hu honlapját.

8. Rezi-Cserszegtomaj Védőnői Szolgálat 2013 I. félévi beszámolója, és vagyonmegosztási megállapodása

Rezi község polgármestere megküldte a védőnői Szolgálat I félévi költségvetésének teljesülését a Társulás 2013 június 30-i hatállyal megszűntetett vagyonmegosztási megállapodásával együtt. 

A társulás megszűntetése a 2013 január elsején hatályát vesztett 1997 évi CXXXV. Törvény kapcsán kellet, hogy bekövetkezzen. 

Kiadások alakulása összesen 2013 év I félévében 2 456 000 FT az évi tervezetthez képest 38,12%.

Bevételek összesen a 2013 I félévére tervezetthez képest 50,05%, 3 224 000 Ft.

9. Cserszegtomaj Sport utca területrendezése

Képviselő-testület 68/2013.(IV.24) számú határozatában döntött a Sport utca, Dolomit utca, Pajtika utca, és Kápolna sor utcák jogi rendezésének módjáról. 

Sport utca, és Dolomit utca kialakításához Király István tulajdonát képező ingatlanok /2 560 m2, és 1 412 m2/ fejében az önkormányzat saját tulajdonát képező ingatlanából ajánl fel /2 182 m2/ területet. 

Így a telekcserékkel, az utca kialakítások pénzmozgás nélkül valósulhatnak meg.

10. Cserszegtomaj Fenyves utca tulajdonrendezése

A Fenyves utca Földhivatali nyilvántartása nem egyezik meg a valósággal, a kialakult állapot a Földhivatal nyilvántartásában nem szerepel. Az utca jogi állapotának rendezéséhez szükséges geodéziai mérések, és ingatlan szakértői értékbecslés készítése. Ha ezek a dokumentumok elkészültek, csak utána lehet a tulajdonosokkal érdemben tárgyalni.

11. Mobil erősítő vásárlása

Önkormányzat szeretne a rendezvények, és kisebb hangosítást igénylő műsorok hangosításának megoldását ilyen módon kivitelezni. Ez a vásárlási szándék már felvetődött még 2011-ben, az ifjúsági műsorokon lett volna szükség ilyen eszközre, akkor el lett vetve pont a napirendi pont felvetője által. 

Ez az eszköz 218 000 Ft-ba kerül az önkormányzatnak, remélem szakértő kezek fogják használni, és még sokáig élvezhetjük a meglétét.