Bejelentkezés

2013-09-11 soros testületi ülés 2.

13. Tájékoztatás a Deák Ferenc Megyei Könyvtárral kötött megállapodás kiegészítéséről.

14. Szilárd hulladék lerakó rekultiváció kivitelezési kötelezettség teljesítési határidő halasztásáról hozott döntés.

16. Komlóska község polgármesterének támogatási kérelme.

17. Nyitrai István kártérítési kérelme esőzés utáni garázsbeázás miatt

18. Egyebek: 

- Milyen minőségében veszi át e termékeket Palkovics Zoltánné a konyhán, ha a rendezvények árujáról van szó?

- Főépítészi pályázat

- Iskolás tanulók éves buszbérlet támogatási kérelme.

- Milyen hosszú a Pajtika utca?

19. Kőműves Károlyné, önkormányzati laptop visszaadása, képviselői kezdeményezésre. 

{fshare id=171}

13. Tájékoztatás a Deák Ferenc Megyei Könyvtárral kötött megállapodás kiegészítéséről

Képviselő testület még 2012-ben határozatban vállalta, hogy a település könyvtári ellátását a Deák Ferenc Megyei Könyvtár szolgáltatásának igénybevételével teljesíti. 2013 július 21-én Kiss Gábor a könyvtár vezetője tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a törvényi változások 2013.V.31-én, olyan előírásokat is tartalmaz, amik a megállapodás aláírásakor még nem szerepelhettek a könyvtár, és az önkormányzat által aláírt szerződésben. 

A kiegészítés, a keszthelyi Fejér György könyvtár közreműködését, szolgáltatás költségeinek fedezését, 5 évre szóló fejlesztési tervet, önkormányzati feladatokat is tartalmaz. Az ellátás ugyan azon módon, néhány apróbb helyesbítéssel fennmarad.

14. Szilárd hulladék lerakó rekultiváció kivitelezési kötelezettség teljesítési határidő halasztásáról hozott döntés

Keszthely Város Önkormányzata teljesítés időpont módosítására benyújtott kérelmét, az eljáró hatóság elfogadta. Mégpedig oly módon, hogy a lerakó rekultívációjának megkezdése 2013. december 31, és a befejezés időpontja 2014. december 31-e lett.

Az ülésen elhangzott, hogy már vizsgálja önkormányzatunk, miként lehet a helyrehozatalban, az állami szerepvállalást nagyobb mértékben behozni. Mivel a bányát anno, az államtól kapta az önkormányzat, és már akkor is erősen szennyezet volt, a mostani hulladékhoz hasonló szeméttel, így nem csupán a mi feladatunk ezt az állapotot megszüntetni. A veszélyes hulladék mikéntjét sem tudta, még hitelt érdemlően bizonyítani az eljáró hatóság. Hiszen nincs egy mintavételi jegyzőkönyv, vizsgálatokkal alátámasztva a hulladék erős szennyező hatásáról. Ezen felül a bánya altalaja, nem áteresztő réteg a bánya volt dolgozói, és a helyi lakók szerint. Ennek az állításnak az ellenkezőjét kimondó hatóságnak sincs, egy bizonyító erejű mérése. 

Így elmondhatjuk, a mostani testület Cserszegtomajon és Keszthelyen, mi akik most ülünk a sorokban, sem tudtuk megoldani ezt a több évtizedes dilemmát. 

16. Komlóska község polgármesterének támogatási kérelme.

Budapest Szent Anna-réten szeretne, a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Komlóska polgármestere segítségével egy kápolnát építeni. A Mozgalom megalakítását az önkormányzat üdvözli, céljaival, szellemiségével, értékrendjével egyetért. Cserszegtomaj Önkormányzatának képviselő-testülete, a Nemzet egységének megvalósításához egy marék földet adományoz. Felhatalmazza a polgármestert a testület, egy marék föld eljuttatására Komlóska Község Önkormányzatának címére. 

/Bízom benne, hogy nem indul el a kisbusz, egy „delegációval” a föld eljuttatása címén, pár napos Komlóska és környéke túrára/ 

17. Nyitrai István kártérítési kérelme esőzés utáni garázsbeázás miatt

Kápolna sori lakó, azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a július 24-ei esőzés miatt személyautójában keletkezet kárát, térítse meg. Indoklása röviden, az önkormányzat esővíz elvezetési kötelezettségére épült. A testület, mivel még ezen a napon nem állt rendelkezésre a számszerű összeg, mit is kell megtérítenie az önkormányzatnak, elnapolta a kérés tárgyalását, a számla beérkezéséig. 

- Milyen minőségében veszi át e termékeket Palkovics Zoltánné a konyhán, ha a rendezvények árujáról van szó?

Ebben a napirendi kérdésben szerettem volna megtudni, az akkor még kulturális bizottsági vezető, és egyben élelmezésvezető képviselő társamtól, hogy milyen úton kerül ki a rendezvényekre szánt termék, és amilyen módon jut vissza a konyhára. 

Már az előző ülésen is feltettem ezt a kérdést, de akkor egy hűtőről eset szó, ami ide-oda vándorol az iskola épületében tele termékkel. Mivel ezt a választ kicsit komolytalannak éreztem, kellett megkérdeznem ismét, az elszámolás ellenőrzés folyamatát.

Az áru beérkezik a konyhára, amit Ica átvesz mint élelmezésvezető, bevételezi és elhelyezi a konyha erre a célra kialakított tároló helyiségeiben. Rendezvény előtt, Ő kiadja az alapanyagokat a szakácsoknak, és az italokat kiszállításra az önkormányzat dolgozóinak. Majd ha elkészül az étel, szintén ő kiküldi az önkormányzat dolgozóival. A vissza út ugyan így, ugyan ezen a módon történik.

Összefoglalva: 

-       Rendezvény, programterv, költségvetés készítése

-Áru /alapanyag, étel, ital, stb/ átvétel, bevételezés 

-Szakácsok alapanyag átadása 

-Rendezvényekre kiszállítás, étel átadás intézése

-Rendezvényekről visszaszállítás, készletre vétel 

-Elszámolás a rendezvényen felhasznált, és elfogyasztott termékekről 

Ami engem egy kicsit zavar a listában, hogy egyetlen kontroll, egyetlen személy nincs aki ezt a folyamatot ellenőrizné, legalább a látszat kedvévért. És ez így megy már mióta a rendszerváltás megtörtént, nem feltételezem hogy eltűnnének a termékek, de az a sok tévedés, elírás, rossz bevételezés ami egy ilyen egyszemélyes bevételezés, raktározás, kiadás, elszámolás eredménye lehet, talán megért volna egy plusz fő beiktatását a „Cserszegtomaji élelmezési hálózatba”. 

- Főépítészi pályázat

Kile Zoltán anyagában, Cserszegtomaj Község Főépítészi titulusának betöltésére tett ajánlatot. Ezt a tisztséget be kell töltenie valakinek, mivel a település rendezési tervének megvalósításához is fontos kikötés. Az ajánlatban több munka felsorolása, és a főépítészi teendők ellátására vonatkozóan egy összeg szerepel, amit a hivatalnak havonta kellene fizetnie az építészi teendőkért.

Az összeg nagysága miatt, a testület elvetette az ajánlatot.

- Iskolás tanulók éves buszbérlet támogatási kérelme

4 diák lemaradt, az előző kérelemből amit az iskola nyújtott be ebben a témában. 2 fő Cserszegtomaji, 1 tanuló Keszthelyi, 1 tanuló Rezi községből jár be hozzánk. A tanulók éves bérlete 33 400 Ft, amit a testület megszavazott.

- Milyen hosszú a Pajtika utca?

A kérdést Kőműves Károlyné képviselő társam tette fel, egy lakó kérését tolmácsolva ezzel. A Boróka utcai lakó kérdése azért vetődött fel, hogy az ő utcájuk is elérhető lesz e a felújított útszakaszon. Polgármesterünk elmondta, az elfogadott tervek alapján folyik a kivitelezés, a közbeszerzés már lefolyt, ott határozták meg meddig tart a felújítás. A költségvetés már el lett fogadva, így azon módosítani nem lehet. A kérdésre meddig tart a Pajtika utca, nem sikerült választ kapni.

19. Kőműves Károlyné, önkormányzati laptop visszaadása, képviselői kezdeményezésre

A teljességhez hozzá tartozik pár gondolat, Zsuzsi mint alpolgármester kapta a laptopot, amit most visszaadott. A testületi ülésen elmondta, mikor az év végi jutalom „eső” lehullott /19 000 000 Ft keret összeg/, ő is kapott jutalmat, amit a honlapon olvashatott is a rendszeres olvasó. Ő a jutalom kézhez vétele után egy nappal, visszafizette a teljes összeget, amit szintén olvashatott ezen a honlapon mindenki. A visszafizetés kérését Orbán Viktortól, aki az adósságok rendezése egy településen, ne abból álljon, hogy a FIDESZ képviselői egy részét szétosztják egymást közt, komolyan vette, és ezért cselekedett így. Bartha Gábortól, mint FIDESZ által támogatott polgármestertől is, elvárta volna a párt, hogy fizesse vissza a jutalmát, mondta el felszólalásában.  

Az önkormányzati laptopot - Zsuzsi értesülései szerint - képviselői felvetésre kellett most hamar visszaadnia, én nem voltam a felvető annyit elárulhatok. 

Ő, mikor a jutalmát visszaadta 2012 év végén, kapott egy ígéretet Gábortól, mivel a képviselői jutalom 100 000 Ft volt, és a nála lévő laptop is ezt az értéket képviseli, használhatja a mandátuma végéig. Így, ha jól belegondolunk, nem kapott többet értékben, mint a visszaadást szorgalmazó képviselő. Ezért a kérése, hogy ha ő visszaadja ezt az eszközt, akkor a képviselő adja vissza a 100 000 Ft jutalmát. 

Ez a napirendi pont egy komoly vitává fajult, amit nem szeretnék betűről betűre leírni, hátha ismét fel akar jelenteni valaki, vagy valakik.

Viszont feljelentés ide vagy oda, van mit tanulni még nekünk, és szerintem minden településnek ma Magyarországon. Nem lehet az adott szavunkat össze-vissza módosítgatni, és éppen az aktuális érdekeink szerint változtatni. Bízom benne, hogy lassan eljutunk oda, az adott szó érni fog valamit, és minden önkormányzati adat nyilvános lesz, és átlátható, ezzel is elkerülve a „mutyizás” sejtetését. 

{fshare id=171}