Bejelentkezés

Cserszegtomaji SZMSZ paródia, sokadik felvonása (frissítve)

2013. szeptember 19-én rendkívüli testületi ülés keretein belül kellett volna megválasztani, az új „Monopol” bizottságot, Pénzügyi, jogrendi, és Oktatási kulturális bizottságok összevont utódát, és az új alpolgármestert.

Ezen kívül a külsős tagokat is az új bizottságba, és az alpolgármester illetményét.

Mivel az új összevont bizottság öttagúra lett tervezve, három képviselő, és két külsős tag, ezért szükség lett volna szinte minden képviselőre az így már valóban „rendkívüli” testületi ülésen.

Az indoklás még az összevonás szükségessége kapcsán, az volt polgármesterünk részéről, hogy a 2010-ben lecsökken képviselői létszám, teszi indokolttá a változást. Ez kissé fura három év működés után, egy évvel a választások előtt, eddig vajon hogy tudott működni az önkormányzat?

Onnan nézve is furcsa, hogy van olyan képviselő, mint jómagam, aki semmi féle tagságot sem tölt be, de még csak felkérést sem kapott soha. A magam személye miatt nem csodálkozom, mert túl formabontó, és nyilvános lett szereplésem, ami nem mindig tetszik némely „régi” képviselő társamnak.

Ezen a testületi ülésen nem sikerült megválasztani a bizottságok elnökeit, és a külsős tagokat, de egy kiskapu kihasználásával, az alpolgármestert csak végig vitte a testület egy része.

A pletykák szerint Szeles András lett, amit azért neveznék pletykának, mert én nem lehettem jelen az ülésen, és a település naprakész honlapján, még nem ő szerepel ebben a titulusban.  Sőt a már feloszlatott bizottságok is, még mindig úgy tűnnek fel, mintha semmi nem történt volna.
bizottságok tagjainak és a tanácsnok neve:
 
1. Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
 
Elnök:         Szeles András György
Tagok:        Román Erika képviselő,
        Külső tag: Partics Gyula
 
2. Szociális Bizottság
 
Elnök:        Molnár Gabriella képviselő,
Tagok:         Román Erika
Külső tag:     Kiss Ferencné
 
3. Kulturális, Oktatási és Idegenforgalmi Bizottság
 
Elnök:         Palkovics Zoltánné képviselő,
Tagok:        Szeles András György képviselő,
        Külső tag: Zsigáné Kovács Enikő
 
Tanácsnok:
 
Sport és Ifjúsági Tanácsnok: Szeles András György képviselő

2013 szeptember 25 rendkívüli ülés

Napirendi pontok, amik ki lettek közölve:
- Önkormányzatunk SZMSZ-ének sokadik módosítása.
- Magyar államkincstár hiánypótlási felhívásának teljesítése vis maior igénybejelentéssel kapcsolatban.

Szegény elhasználódott SZMSZ-ünk ami meg kellene határozza az önkormányzat működését ismét át lett szabva, mert nem tudták megválasztani a „Mega” bizottság tagjait, és elnökét. Ezért egy tollvonással, és természetesen a többségük erejével, az öt főt háromra módosította a testület egy része. Megjegyezném az előző ötfős bizottság is az ő ötletük volt, így a saját módosításukat, módosították ismét. Így már zöld az út, a baráti kör teljes önkormányzati pozíció megszerzéséhez.

- Sajnos a másik napirendi pontról nincs anyagom, mert nem kaptam, és ezen a testületi ülésen nem tudtam részt venni. / írnám olvassa el mindenki akit érdekel a település honlapján, de nem hiszem, hogy elérhető lesz/

Frissítés 10.13:

Tévedtem, itt elérhető a jegyzőkönyv: http://www.cserszegtomaj.hu/userfiles/file/jegyzokonyv/09.25-renk-jkv.pdf

A cikk témájához kapcsolódó rész:

"Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (V. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról"

A rendelet pontos szövege a nem közzétett mellékletben van :-( Szóval ez is a "székely ember lánya" effektus, van is jegyzőkönyv, meg nincs is.

 

2013 október 10 16:30 újabb rendkívüli ülés, már a harmadik a soros testületi ülés óta

1 napirendi pont Pénzügyi és Kulturális Bizottság tagjainak megválasztása.
- Pénzügyi, és Kulturális új bizottság elnöknője Palkovics Zoltánné
  Tagok: Molnár Gabriella /ő még a szociális bizottság elnöke is/
             Partics Gyula
2 napirendi pont: Külsős bizottsági tag eskütétele.
Partics Gyula, aki eddig is betöltötte a külsős bizottsági tag szerepét a pénzügyi, mára megszüntetett bizottságba, tett esküt a testület előtt.

A testületi ülés több napirendi ponttal is büszkélkedhetett, amit az ülés előtt pár perccel meg is kapott mindenki. A bizottsági választás, akár csak az alpolgármesteri, egy már előre megbeszélt forgatókönyv szerint le is folyt. Nem volt beleszólásunk, nekünk kik nem tartozunk az udvartatáshoz, az egész ceremóniába. Ica, most már nem csak a kultúráért, és oktatásért felel, hanem a jogi, és pénzügyi döntések előkészítésért is. Nekem ez az egész színjáték elsőnek vicces volt, de estére már inkább elgondolkodtatóvá vált.

Pár kérdés, ami nem hagy azóta nyugodni:

-    Valóban ennyire egyszerű a mai önkormányzati rendszerben, a baráti köröket kiemelni?
-    Nincs szükség szaktudásra, egy komoly több százmilliós költségvetés „pesztrálásához"?
-    Meddig lehet egy településen „basáskodni”, pár tányér ingyen ételért, és néhány kirándulásért?
-    Ilyen könnyű, minket lakókat megvezetni?

Sorolhatnám vég nélkül mi is jutott eszembe, ezután az SZMSZ paródia után, ami csak a hatalomról, egyéni érdekekről, erőfitogtatásból, és természetesen mint minden ilyen demonstráció, a PÉNZ-ről szól.

{fshare id=173}