Bejelentkezés

Október 10-ei rendkívüli ülés (folytatás)

-Kőműves Károlyné képviselő asszony kérdése, ki fizette a dálnoki kirándulás autóbusz költségeit, és ha van szeretné látni a számlát

-II. Cserszegtomaji Népzenei Fesztivál támogatására pályázat benyújtása

-Szabó István Általános Iskola kérelme Intézményi Tanácsba Önkormányzati képviselő delegálása

-2013. évi lakossági ivóvíz, és csatornaszolgáltatás támogatása

-ZALAAISPA Társulás által benyújtott KEOP-1.1.1/C/13 számú pályázat elfogadása

-Állami Számvevőszéki vizsgálat lefolytatásáról szóló levél

-Román Erika képviselő asszony lemondása Szociális Bizottsági tagságáról

{fshare id=174}

-Román Erika képviselő asszony lemondása Szociális Bizottsági tagságáról

A döntését nem indokolta, de a testületi üléseken jó látszik, hogy ő sem tud azonosulni a testület érdekközösségének eszméivel. Ezt csak én gondolom így, látva a kérdéseket, a hozzászólásokat némely napirendi ponthoz. Ami érdekes ebben a helyzetben, ki fogja betölteni a helyét?

Ne gondolkozzon sokat senki ezen a problémán, hiszen a testület egy része, megoldja majd ezt is. Mivel a három nemkívánatos személy jelenleg - amiben jó magam is benne vagyok - nem kaphat semmi féle felkérést, így csak Palkovics Zoltánné marad, mint egyetlen szóba jöhető személy.

Egy kicsit nézzük át hogyan fog alakulni a helyzet ebben az esetben, amire én csupán 120% esélyt látok. 

Pénzügyi és Jogrendi, Kulturális, Oktatási stb..stb.. bizottság elnöke Ica, aki nem mellesleg, még mindig a konyha élelmezésvezetője is. Így még egy szociális bizottsági tagságot megörökölhet.

A Pénzügyi és Jogrendi, Kulturális, Oktatási stb..stb.. bizottság képviselő tagja Molnár Gabriella, aki nem mellesleg a szociális bizottság elnöke is.

A konyha elszámolását az élelmezésvezetője Ica, benyújtja negyedévente az önkormányzatnak, amit a testületi döntés előtt véleményez, elbírál a pénzügyi bizottság, szintén Ica, a kulturális kiadásokkal együtt, amit szintén Ica terjeszt saját maga elé. A saját magával történt elszámolással együtt, amit a rendezvények után tesz meg önmagával, mint élelmezésvezetővel.

No kérem ez számomra már nem nevetséges, hanem vérlázító, elfogadhatatlan, bosszantó, és nem sorolnám tovább. Lehet a mai Önkormányzati törvény ezt a lehetetlen állapotot megengedi. 

De nézzük a másik oldalt, a szociális bizottság elnöke Gabi, hoz a bizottsága jó pár döntést, amit mint a pénzügyi bizottság tagja elfogad. Ebben az esetben csak annyi a különbség, hogy neki nincs még egy önkormányzati állása.

De a testületi leosztás szerint, a saját döntését, ami elnökként hoz, elfogadja pénzügyi bizottsági tagként, majd a testületi ülésen, mint képviselő. 

Sokat gondolkodtam, mi lenne a jó szó erre a leosztásra, de csak egy jutott eszembe, belterjes döntéshozatal.

Olyan lett a testület, mint a régi földesúri rendszer idején, mikor a rokonok házasodtak, a föld egyben tartása miatt, most a mandátumok halmozódnak egy-egy kézbe. 

Személy szerint  sajnálom Erika lemondását, ugyanúgy mint Zsuzsa alpolgármesteri lemondását, mert bár voltak vitáink - ami szerintem kell egy demokráciában - nagyon sok okos ötlettel, elgondolással járultak és járulnak hozzá a testület munkájához. 

Olvastam pár kommentárt a legutóbbi anyagomról, hogy „egy kiló liszten veszekszik ez a pár ember”, ehhez csak azt fűzném hozzá, hogy a település kiadási fő összege 700 000 000 Ft-os ami elfogadása pénzügyi bizottsági döntéshez kötött, a konyha közel 50 000 000 Ft összeg felett dönt, a szociális bizottság 30 000 000 Ft körüli összeg felett határoz. 

No ebből a pénzből, jó pár kiló lisztet lehet venni. 

-Állami Számvevőszéki vizsgálat lefolytatásáról szóló levél

Állami Számvevőszéki vizsgálatot kezdeményezett önkormányzatunk Kulturális, Oktatási és Idegenforgalmi Bizottságának, az önkormányzat költségvetésében biztosított kerete felhasználásáról, a Zala Megyei Kormányhivatal. A levél állampolgári panasszal kapcsolatban íródott, a mi 2013 szeptember 20-án érkezett a Kormányhivatalhoz. 

Mivel a vizsgálat ugyanazt a témakört fogja vizsgálni, mint a honlapon található testületi anyagban is megírt belső ellenőrzés kérése, így azt a határozatot törölte a testület.

http://cserszegtomajelekes.hu/index.php/hatterinformaciok/170-2013-09-11-testuleti-ules

12. Belső ellenőrzés lefolytatására javaslat

Hogy mi lesz az eredménye a vizsgálatnak, azt majd a honlapon tudatom az olvasókkal. 

-ZALAAISPA Társulás által benyújtott KEOP-1.1.1/C/13 számú pályázat elfogadása

Társulás tanácsa szeptember 25-ei ülésén támogatta, a pályázat keretén belüli eszközbeszerzést. A pályázat várható támogatási összege 942 462 000 Ft, a várható teljes beruházási költség nettó 1 047 180 000 Ft. 

ZALAISPA társulás pályázati bemutatkozó levelében kitér, tag önkormányzatok területein végrehajtott rekultivációs tevékenységére, pályázati kereteken belül. 

Nekünk Cserszegtomajnak is van egy Okker Bányánk, amit ezzel a technológiával kellene rendbe tenni. Bár testületünk kérte a társulás vezetőségét, ha van rá mód pályázati keretek felhasználásával, segítse a bányaterület rendbetételét. 

Ez a pályázat települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztésére, informatikai korszerűsítésre lett kiírva. 

Beruházási elemek fő sorai:

- Hulladékkezelés

- Kizárólag házhoz menő szelektív gyűjtést szolgáló gépjárművek.

- Edények és konténerek

- Hulladékudvar konténerek- 4 db hulladékudvar

- Edények és konténerek veszélyes hulladékhoz 4 db hulladékudvar.

- Hulladékudvar eszközök – 4 db hulladékudvar

- Komposztáló kialakítása – Zalakaros és körzete.

- Lerakó eszközpark fejlesztése – Zalabér

- Informatikai fejlesztés. 

-2013. évi lakossági ivóvíz, és csatornaszolgáltatás támogatása

Cserszegtomaj Önkormányzata napirendi pontban, abbéli álláspontját erősítette meg, hogy igénybe kíván venni állami díjtámogatást lakossági ivó- és csatornaszolgáltatásra. Támogatásra a DRV ZRT közreműködésével, nyújt be igényt. Támogatási igénybenyújtás határideje 2013. október 15, a rendelet megjelenése 2013. október 07. a testületi anyag szerint. Azt talán érdemes megjegyezni, hogy nem igazán adott a rendelet megalkotója sok időt a támogatási igény benyújtására, ha a támogatási igény nem érkezik be 15-éig, akkor az igénylő önkormányzat automatikusan elesik a lehetőségtől.   

-Szabó István Általános Iskola kérelme Intézményi Tanácsba

Általános Iskola Igazgató Asszonya azzal a kérelemmel fordult a testülethez, hogy a kötelező jelleggel létrehozandó Intézményi Tanácsba kér egy önkormányzati képviselőt delegálni. 

Palkovics Zoltánné a delegálandó személyt, Szeles András most már alpolgármestert gondolta, mivel eddig sokat tett a fiatalságért, sportér. Egy kis hatásszünet után polgármesterünk azt kívánta még bele venni a napirendi pontba, hogy a mindenkori alpolgármester legyen az Intézményi tanács tagja eztán. 

Véleményem szerint nem okos ötlet, egy alpolgármesteri tisztel összeházasítani más, fontos tisztségeket. Lehet mostani alpolgármesterünk ideje engedi, a több tisztség egyidejű betöltését, de mi lesz ha nem Ő fogja betölteni ezt a tisztet, majd 2018-ban, vagy később. A leendő alpolgármestert nem okos előre lekötni, a nap 8-10 órájában akár, főképp hogy nem lehet tudni vállalkozó, vagy nyugdíjas, vagy egyszerű munkavállaló lesz-e az illető.

Erre a felvetésemre, azt a választ kaptam, nem kötelező alpolgármesternek lenni, le is lehet mondani.

Ha előre pozíció halmokkal rakunk tele egy tisztséget, akkor elfogadni sem lesz esélye halandó munkavállalónak ezt a beosztást, nem hogy lemondjon.

-II. Cserszegtomaji Népzenei Fesztivál támogatására pályázat benyújtása

II. Népzenei Fesztivál megrendezésére szeretne pályázati pénzeket nyerni önkormányzatunk, hogy a színvonalon tudjunk emelni, és még több zenekart, kórust, és népzenét kedvelő, űző embert lehessen vendégül látni. Az első fesztivált, még Húgom közművelődési munkatervében láthattuk, ami akkor sokak számára megmosolyogni való programként szerepelt a sorban. Sokáig úgy látszott nem is lesz akkora érdeklődés, hogy érdemes legyen megrendezni. De nagy nehezen sikerült, és az utolsó pillanatban fontos lett a település vezetésének is. 

Ha minden igaz, akkor 350 000 Ft-ból sikerült megrendezni az első fesztivált, de ezt csak egy bekiabált számból tudhattuk meg, mert a kimutatások most is, mint mindig elmaradtak. Ez a II. Fesztivál már 1 662 500 Ft összegre lett tervezve, az új közművelődési szakember írta állítólag a pályázatot, Szeles András elmondása szerint.

A testületi ülésen én aggályomat fejtettem ki az új közművelődési szakember rátermettsége okán. De gyorsan el is lettem altatva, mondván az elsőt is milyen szépen lebonyolította. A lebonyolítás, nekem mondjuk kicsit többet jelent a színpad mellőli bekonferálásnál, de mindenkinek mások az igényei. 

Más képviselő társamnak is voltak aggályai. 

Remélem sikerül elnyerni a támogatást 1 162 500 Ft-ot, és mellé tenni az 500 000 Ft önrészt, mert ez a Fesztivál, ha hagyománnyá emelkedik településünkön, egy új színfoltja lehet rendezvényeinknek.

-Kőműves Károlyné képviselő asszony kérdése, ki fizette a dálnoki kirándulás autóbusz költségeit, és ha van, szeretné látni a számlát

Képviselő asszony azt szerette volna megtudni, az autóbuszt ki fizette a település Dálnoki útja során. Kérdésére polgármesterünk elmondta, ha a település fizette, akkor a számlának is meg kell lennie. Ha a számla megvan, akkor meg is nézheti azt képviselő asszony. Majd miután újra kérdést kapott a fizetésről, elmondta a település fizette a buszt, majd munkaidőben meg is nézheti Zsuzsa a számlát. A busz a több mint negyven főt szállító busz, amivel a településünkről utaztak lakók, testvértelepülésünk meglátogatására. 

Bevallom, nem tudom miért kérdezte képviselő társam, a busz számláinak fizetését, és hollétét, de ha fény derül kérdésének okára azt majd olvashatják a következő anyagok valamelyikében.

{fshare id=174}