Bejelentkezés

2013. október 30. soros testületi ülés

1.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt eltelt időszak alatt tett intézkedésekről 

2.Rendelet tervezet az államháztartáson kívüli forrás átadásokról és átvételéről

3.Cserszegtomaj Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Módosítása

4.Cserszegtomaj Polgármesteri Hivatal és Cserszegtomaji Pipacs Óvoda közötti munkamegosztási megállapodás megkötése

5.Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2014 évi költségvetési koncepciója

6.Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2014 évi belső ellenőrzési terve

7.Cserszegtomaj település Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

8.Közalkalmazotti Szabályzat elfogadása

9.ZALAISPA Társulás által benyújtott KEOP-1.12.1/C/13 számú pályázat elfogadása

10. Tájékoztató az önkormányzat 2013.III negyedévi gazdálkodásáról

11. Tájékoztatás a település közműszolgáltatást érintő változásokról

12.  Szociális Bizottság tagjának megválasztása

13.  Közmeghallgatás időpontjának kitűzése

14.  Rendőrségi irodánál garázsbővítés

{fshare id=180}

14. Rendőrségi irodánál garázsbővítés 


Testület a rendőrségi irodánál tervezett egy bővítést a már meglévő garázs felhasználásával. Erre a bővítésre el is különített 1 000 000 Ft-ot a költségvetéséből, ebből az átépítésből lett, egy teljesen új „ötlet szerint” két beállásos garázs. Ez a garázs került volna a településnek nettó 6 426 691 Ft-ba /bruttó 8 161 898 FT/. Az ajánlatok közt szerepelt ismét a Míves Kft, és a PETEND ÉP Kft páros. Ez a két cég volt, akik a konyhához sorolt pince építését elég furán intézték. Mikor lementem a testületi ülés előtt, már álltak a falak a pincében, és Míves Kft emberei dolgoztak rajt. Majd délután nyert a PETEND ÉP KFT, mint pályázó a kivitelezési ajánlatával. Most is hasonló pályázat, hasonló szövegszerkezet, minimális ár különbség, ami a két cég ajánlatát jellemzi. A testületi ülésen kérdésemre mennyibe kerül 1 m2 fajlagosan ebből a garázsból, 160 000 Ft-os árat mondott az önkormányzat pénzügyese. Ez az ár lakás, vagy családi ház négyzetméter ár, ami nem csupán három falból, tetőből, és egy ajtóból áll.

Mobilgarázsból, már nagyon komolyat lehet venni 2 000 000 Ft összegen. 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

 

A garázs építését a polgármester úr levetette a napirendről, miután látta védhetetlen a 8 161 898 Ft-os építési ajánlat. Pedig igyekezett, hogy átnyomja ezt a pontot a testület még gondolkodó tagjain.

13. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése

Közmeghallgatás időpontjai 2013. november 18. 17 óra Szabó István Általános Iskola

                                        2013. november 19. 17 óra Cserszegi Kultúrház  

Ha tud, jöjjön el, és tegye fel kérdését a testületnek, vagy a polgármesternek. 

12. Szociális Bizottság tagjának megválasztása

Szociális Bizottság képviselő tagjának megválasztása során polgármesterünk elmondta, engem nem akart megkérni, hogy legyek a bizottság tagja, mert nagyon elfoglalt vagyok. Ezt arra vezette vissza, hogy több alkalommal is szóvá tettem, a 15 órai kezdést a testületi üléseknél.

Csak éppen arról feledkezett meg, hogy pont a bizottság elnöke az aki kérte, ne legyen 15 órakor a testületi ülés, mert nehezen ér ide. Bár Ő csak egyszer kérte mégis azonnal megoldható lett a későbbi kezdés. Mivel én is lecsúsztam a jelölésről, így nem maradt más, mint Palkovics Zoltánné aki egy újabb tagságot magáénak tudhat. Így az élelmezés vezetői, Pénzügyi Bizottság elnöki tisztsége után, egy Szociális Bizottsági tagságot is. Ez Bár a törvények megengedik, attól még etikátlan tisztséghalmozás, a munkáltatójánál, Cserszegtomaj Önkormányzatánál. 

Ebben az esetben ki is a főnöke?   

Hiszen a polgármester, és az alpolgármester után a „legnagyobb hatalmú” pozíció a Pénzügyi Bizottság elnökéé.

11. Tájékoztatás a település közműszolgáltatást érintő változásokról

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal megküldte Önkormányzatnak a DRV ZRT vízközmű szolgáltatói működési engedélyét. Vízközmű szolgáltatók a Hivatal által kiállított működési engedély alapján végezhetik a szolgáltatást. 

Az EON Dél dunántúli Áramszolgáltató ZRT törvényben foglalt lehetőségével élve felmondta 2013 12.31-el a közmű világítás aktív berendezéseinek határozatlan idejű karbantartási szerződését. /jellemzően lámpatestek, működő szerelvények/

A szolgáltató jelezte a passzív elemek karbantartási díját, a vételezett villamos energia díja tartalmazza. 

Az aktív elemek karbantartását, csak olyan vállalkozás végezheti, kinek megvan rá a „jogosítványa”. 

Remélem ez a munka nyilvános pályáztatáson fog átmenni, ezzel is lehetőséget adva minél több vállalkozásnak, és nem utolsó sorban a legkedvezőbb ár elérésének. 

10. Tájékoztató az önkormányzat 2013.III negyedévi gazdálkodásáról

Kiadások alakulása: 2013-ra tervezett 619 560 000 Ft-tal szemben 327 770 000 Ft, azaz 52,9 %-on teljesült.

Személyi juttatások és azokat terhelő járulékok 64,75 %, és 51,76 %-on teljesültek. 

A rendszeres személyi juttatások 62,4 %-on teljesültek.

Dologi kiadások összességében 65,91 %-os teljesülést mutatnak.

Pénzeszköz átadás összességében 66,27 %-os teljesülést mutat, a tervezett 52 392 000 Ft helyett, 34 719 000 FT realizálódott. 

Bevételek alakulása:  619 560 000 Forinthoz képest 420 404 Ft realizálódott, ez 67,86 %. 

9. ZALAISPA Társulás által benyújtott KEOP-1.12.1/C/13 számú pályázat elfogadása

ZALAISPA, mint önkormányzatunk által is életre hívott, társulás, a pályázat útján szeretne több eszközt, berendezést, járművet, komposztálót, és a lerakó központját is fejleszteni. A pályázni kívánt összeg 1 015 980 000 Ft. 

Pár beszerezni kívánt eszköz, és berendezés:

-Kéttengelyes tömörítő lapos 16 m3-es (kommunális) szállító 42 000 000 FT

-Háromtengelyes 22 m3-es tömörítő lapos autó 48 000 000 FT

-Görgős konténerszállító gépjármű 28 m3-es daruval, nyitott 39 500 000 FT

-Kétkaros konténerszállító gépjármű 5-10 m3-es 32 000 000 FT

-Konténermosó, és fertőtlenítő forgódobos, háromtengelyes 69 000 000 FT

Stb…stb…

 A pályázatot természetesen a testület támogatta, hiszen így a saját hulladék elszállításunk is könnyebb lesz, és nem utolsó sorban környezetbarát lesz a deponálás is. 

8.Közalkalmazotti Szabályzat elfogadása

A szabályozás célja az egységes jól átlátható, közalkalmazotti jogviszonyokkal kapcsolatos munkáltatói jogkörbe tartozó juttatások rendszerének, eljárásának meghatározása, összhangba a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek adható juttatások eljárásrendjét meghatározó Közszolgálati Szabályzattal. 

A szabályzat kitér többek között, a munkaidőre, rendkívüli munkavégzésre, szabadságok kiadásának rendjére, munkavégzés elrendelésének, és megváltásának szabályait. A közalkalmazottak díjazását, besorolását, pótlékait, kötelezően adható juttatásait. 

7.Cserszegtomaj település Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

Cserszegtomaj környezetvédelmi programja 2013-ban lejár, így ajánlatot kért a hivatal a dokumentumot összeállító társaságtól, a felülvizsgálat elkészítésére. A Varsás Bt. Által benyújtott ajánlat 212 000 Ft + ÁFA összegű.

Az eredeti program, 5 évre határozta meg a környezetvédelmi feladatokat településünknek. A program, kötelezően elkészítendő az önkormányzatok számára, hangzott el az ülésen Jegyzőasszonytól. 

Szép, ha van programunk, de ettől még nem lesz tisztább a környezetünk. Már több testületi ülésen felvetettem egyik-egyik oldalon létre hozandó konténer szigetet, ahol el lehet helyezni a szemetet.  

Bár azzal egyet értek, hogy akkor többe is oda hordanák a szemetet, de ez még mindig jobb lenne, mint az a sok szemét az árkokban, erdő szélekben, elhagyott utak mentén. Tudom akkor is lesz eldobált szemét, de legalább egy része már eleve a konténerekben landolna. 

6.Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2014 évi belső ellenőrzési terve


2014 évre is, akár csak ez eddigi évekre, egy belső ellenőrzési tervet kell prezentálni, az önkormányzatunknak. 

Az ellenőrzés két csoport köré lett tervezve, az egyik a helyi szabályzatok felülvizsgálata.

A másik csoport a Óvoda működésének vizsgálata. 

Ha igazán vizsgálni szeretnénk a működésünket, akkor a közbeszerzéseinket, az előre felcímkézet pénzek elköltését, lenne célszerű vizsgálni. Például a csatornázások, utak felújítása, karbantartása, kulturális kiadásaink, de van még jó pár vizsgálatot kívánó tétel a költségvetésünkben. 

5.Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2014 évi költségvetési koncepciója

Koncepció a központi elképzelések, irányelvek mentén lett megfogalmazva, tér ki rá a tervezet.

Irányelvek:

-az államadósság csökkentése

-a költségvetési hiány 3% alatt tartása

-a foglakoztatás bővítése

-kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása

-a kiszámíthatóság a gazdaságpolitika egyik legfontosabb elemévé váljon

Ezekkel az irányelvekkel minden józan gondolkodású ember egyet ért ma Magyarországon, a kérdés csak az, hogyan érhető el a leírt célok bármelyike?

Az államadóság csökkentéséhez mi is hozzá járulhatunk, ha nem pazarlóan használjuk fel a kapott normatívákat, finanszírozást. A rendelkezésre álló pénzkeretünket pedig, megtérülő, majdan hasznot hozó beruházásokra fordítjuk. Idegen forgalmunkat fejlesztjük, járdákat, kerékpárutat, pihenőket, kirándulásra alkalmas tereket hozunk létre, /Csókakő, Arborétum, kilátó, borospince sor, stb…/. Ezen felül, a szomszédos Rezi településsel is szövetkezhetnénk, a Rezi vár, és Cserszegtomaj nevezetességeit bejáró túraútvonallal, esetleg egy Dottoval bejárhatóvá tenni ezt a pár nevezetességünket, és Hévízről indulva oda visszatérve lehetne egy látványosság. 

Foglalkoztatottságunkat is tudnánk bővíteni, vállalkozások településünkre csábításával, pályázati pénzek segítségével önkormányzati céget is hozhatnánk létre. 

Ezen kívül még rengeteg olyan eszköz van, egy önkormányzat kezében, amit használhat, ha akar, vagy tud. Még a 2010-es választási prezentációmban írtam pár ötletet, ami a honlapon is olvasható, de a szomszédos települések jó példáit is követhetnénk. 

A testületi ülésen elénk tárt koncepció nagy hiányossága, pont ezeknek az ötleteknek, elgondolásoknak a nem léte. Pedig csak olvasni kell, és keresgélni egy kicsit, és máris jobbnál jobb példákra bukkanunk szűkebb hazánkban. 

4.Cserszegtomaj Polgármesteri Hivatal és Cserszegtomaji Pipacs Óvoda közötti munkamegosztási megállapodás megkötése

Munkamegosztás lényege, az egy költségvetésen lévő intézmények gazdálkodása, átláthatóbb, ellenőrizhetőbb legyen. Ez egy kicsit sántít, mert az önkormányzat gazdálkodása nem mindig átlátható, és nyomon követhető. Természetesen a fő számok mindig elérhetőek, de a rész számlákért meg kell harcolni. Sok minden marad a régi, az óvoda vezetése ad mindenben segítséget, adatszolgáltatást az Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályára. 

A beruházások, dologi kiadások, személyügyi döntések eddig is a testület jóváhagyása után tudtak csak megvalósulni, ez nem lesz másként ezután sem.  

Igazán a pénzügyi tranzakciók, elszámolások, kifizetések, utalványozás, teljesítésigazolás, pénzügyi ellenjegyzés, és hasonló pénzügyi manőverek felett lesz a Hivatal a döntéshozó, ellenőrző. 

3.Cserszegtomaj Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Módosítása

Alapító okirat módosításának oka a törvényi szabályozás változása.

1, a jegyzőt a polgármester választja ki pályázat alapján, a megfelelő képesítések megléte mellet. 

2, a költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése. 

3, az alapító Okirat hatályba lépésének a napja 2013.01.01. 

A testületi ülésen volt vita, a jegyző kiválasztását egy kézbe adó okirat módosításáról. Bár elhangzott polgármesterünktől, hogy nem fog visszaélni a lehetőségével, mégsem akarta a más testületeknél elfogadott, bizottsági előkészítést, bevenni az okiratba. Nagyon ragaszkodik a saját választáshoz, remélem nem azért mert megvan a jelöltje már egy ideje, és Őt szeretné ide hozni. Talán nem is lenne kifogásom ez ellen sem, ha az ügyeink úgy mennének, ahogyan azok elvárhatóak lennének. A pályázatok nem úgy történnének, mint a garázs, iskola tartalék terület, vagy az utak építésénél, de sorolhatnám több oldalon át mi az ami hagy némi kívánni valót. 

Hangzott el egy név is, bár nem nyíltan, akivel polgármesterünk együtt dolgozott a megyei építésügynél. Azt hogy ez a név megállja e a helyét, szerintem rövid időn belül megtudjuk, hiszen nem véletlen, gondolom, hogy most lett ilyen fontos az alapító Okirat változtatása, pláne hogy 2013.01.01-el már változtatni kellett volna.  

2. Rendelet tervezet az államháztartáson kívüli forrás átadásokról és átvételéről

Az elfogadott törvény 2013. június 22. napján lépett hatályba, ami miatt ez a rendelet tervezett napirendre került. Az elszámolások nem véletlen keltették fel, a kormány figyelmét is gondolom. Ha csak a mi településünkből indulok ki, nálunk is van olyan civil szervezet, akik a támogatáson kívül, jó pár kirándulás, vacsora, ebéd, buszköltséget is megkapnak még pluszba az éves támogatásukon kívül. 

Ami jó lenne, ha változna a 2014 évi választástól, az a fiatalok támogatása, és itt nem csak a szervezetten működő ifjúságot értem, hanem az iskolások, óvodások, karate ifjú bajnokai, lábtollasok, és más településünkön élő gyerekek összességét.

Nem elég figyelmet kapnak Ők, a többi már elég régóta működő szervezettel szemben, pedig ha eljön az idő, majd ők építik tovább, amit a nagyapáink elkezdtek.  

Az elszámolásnak csak akkor lesz értelme, ha az végre nyilvános lesz, és nem eldugdosva kell össze adogatni, egyik másik kedvezményezett szervezet éves támogatási összegeit. 

1.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt eltelt időszak alatt tett intézkedésekről

Pár kiadás:

-Dálnoki Önkormányzat részére fűkasza 378 000 Ft

-Sportfelszerelés vásárlása polgármesteri hatáskörben 204 000 Ft

-Bottyahát utca keleti kanyarrésznél ingatlan vásárlás 607 000 Ft

-Aranykorúak étkezésének támogatása Abasári Fesztiválon 125 000 Ft

-Aranykorúak nagykanizsai KI Mit Tud-ra autóbusz költség 50 000 Ft

Szeles András György alpolgármester tiszteletdíját 2013. szeptember 19. napjától 173 925 Ft-ban állapítja meg a képviselő testület. 

Csapadék által okozott káresemény helyreállítására Vis majori támogatási igény 3 640 341 Ft, saját önkormányzati forrás a kár rendezésére 1 560 147 Ft.

II. Cserszegtomaji Népi hangszeres fesztivál pályázati önrészéhez, a testület 500 000 Ft-ot biztosít

Szeles András Györgyöt delegálta a testület az Általános Iskola Intézményi Tanácsába. 

A két ülés közt megtett intézkedések nagy része az ünnepekről, küldöttség ide, küldöttség oda címszóval lehet jellemezni.

A 3 600 000 Ft Fejlesztési Minisztériumi költségtámogatás, egy nagyon üde színfoltja a beszámoló, ezen részének. 

{fshare id=180}