Bejelentkezés

2013. november 14. rendkívüli testületi ülés

1.Hévíz Teréz Anya Integrált Intézményfenntartó Társulás által ellátott feladatok 2014.évre vonatkozó irányai, 2011-2013. évre Hévíz Önkormányzatától utólagosan kért pénzügyi hozzájárulás rendezése. 

2013 első félévében többször is tárgyalta Cserszegtomaj testülete a Társulás jövőbeni helyzetét, az utólagosan kért pénzügyi támogatás finanszírozását. 

Előzmények: Hévíz város önkormányzata, mint ahogy azt polgármesterünk is megerősítette, vállalta még az előző ciklus alatt, az Állami finanszírozáson felüli költségek fedezetét, a Társulásban. Ezt a finanszírozáson felüli pénzügyi kiegészítést, eddig nem kérte Hévíz városa, csak a 2013-as év elején jött elő ennek az utófinanszírozásnak az igénye. 

2011-2012 évre a Hévíz város által kimutatott fizetési kötelezettségünk 3 823 675 FT

2013.10.08-ig elmaradt fizetési kötelezettségünk 1 334 562 FT

Összesen 5 158 237 FT 2013.10.18-ig utólag követelt tartozásunk Hévíz város kimutatása szerint.

Ez abból is érdekes, hogy eddig minden évben el kellett fogadni a Társulás mérlegét, és éves tervezett kiadásait. Ahol eddig szó nem esett, egy ekkora összeg utólagos követeléséről. Bár elhangzott a testületi ülésen, hogy egy előző polgármesteri ígéret kapcsán nem kell, az állami finanszírozáson kívül fizetnünk. A 2013-as önkormányzati finanszírozás változása miatt, még talán az ez évi követelés el is fogadható lenne, de a 2011-es, és a 2012-es évre követelni utólag pénzeszközöket, egy kissé fura. 

Nem olcsó a szociális ellátás, de lehet újra kellene vizsgálni, nem éri e meg, nekünk az ellátást saját kereteken belül megoldani, esetleg szövetkezve szomszéd településsel, vagy településekkel. 

Még a 2013 júniusi testületi ülésen elénk tárt Társulási mérlegben is a bevételi összeg összesen 246 341 000 Ft, a kiadási összeg összesen pedig szintén 246 341 000 Ft. 2012 évről pénzmaradvány 6 324 000 Ft, és 2013 évre jutalom keret is megállapításra került 5 322 000 Ft.

Röviden összefoglalva, egy ekkora összeg követelése, lezárt évek tekintetében, csak az önkormányzati szektorban lehetséges, a versenyszféra előtt ez a fajta igény ismeretlen, véleményem szerint joggal. 

Társulás által ellátott kötelező feladatok: 

-házi segítségnyújtás

-családsegítés

-Gyermekjóléti szolgáltatás

 

Nem kötelező feladat:

-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás