Bejelentkezés

2013. november 18. Cserszegtomaji „Közmeghallgatás” a Tornateremben

A köz meghallgatta Cserszegtomaj polgármesterét több mint 2 órán át 

 

Bartha Gábor polgármester kezdte beszámolóját, amit röpke 1 óra 8 perc alatt be is fejezett. Aki még nem aludt, hallhatta az előző soros testületi ülésen 1. napirendi pontban leírt határozatokat, és a mellékelt táblázatok minden egyes celláját. Én ezt a beszámolót a testületi ülésen nem fogadtam el, mivel hiányoztak belőle az előre felcímkézett költségek részletei. 

Településgazdálkodásra betervezett és már jócskán elköltött több mint 100 milliós keretnek a felhasználásáról talán többet is megtudhattunk volna, míg a 6-8 ezer forintos polgármesteri keret felhasználása kissé nevetséges ekkora összeg mellett. Helyreigazítás: a polgármesteri keret adható, annak mértékét a képviselő-testület szavazza meg. Valamint nem kötelező elem, a települések költségvetésében. 

Közmeghallgatás első kérdése 1 óra 20 perc elteltével: 

„A képviselő-testület és a polgármester szándékozik-e idén is több milliós jutalmat szétosztani önmaguk között?  Hiszen a jutalmazást kimagasló eredmények eléréséért szokták adni. Egy szomszédos település három ciklus óta megszavazott polgármesterének ismerőse elmondta, nem vett fel jutalmat egyszer sem, egy 20 ezer forintot érő ajándékkosarat pedig átadott a rászorult lakók részére. Ezzel szemben Cserszegtomaj polgármestere több mint 3 millió forintot felvett jutalomként az amúgy sem alacsony fizetése mellett.” 

Polgármester válasza teljesség igénye nélkül (32 perces válasz) e kérdéssel kapcsolatban elmondta: A jutalom kifizetésének lehetősége az átgondolt, precíz munkavégzés eredménye. Az önkormányzati dolgozók is egész évben kimagasló teljesítményükkel hozzájárultak településünk gyarapodásához. A jutalmazást számára a képviselő-testület megszavazta, ő pedig élt törvény adta lehetőségével, így felvette azt. Vissza nem fizette és nem adományozott belőle. Minden polgármesternek és képviselőnek joga van eldönteni, hogy mit is kezd jutalmával. – E válasz persze sokkal hosszabban hangzott el, de a lényege ez volt. 

Elekes István válasza e kérdésre (itt még kaptam szót, ha kértem, nem úgy, mint a Kultúrházban, ami jogi aggályokat vett fel): Mivel „vigaszágon jutottam be a testületben 2012. április 27-én, ezért a 100 ezer forintos képviselői jutalomból, 60 ezer forint értékű Erzsébet utalványt kaptam.  (Gondolom az adózás végett.) Támogattam az Óvoda gyermeknapját uzsonnás dobozokkal és csokoládékkal. Gyermektáborokat túró rudikkal, ásványvizekkel. E jutalmazási szokással nem értettem soha egyet, és elítélendőnek tartom. Az önkormányzat alkalmazásában állnak nagyon kevés fizetéssel jutalmazott dolgozók, akik bére vérlázítóan alacsony, még a megélhetést sem fedezi. Nekik kellene jutalmat fizetni, de inkább nem is jutalmat fizetni, hanem rendezni a bérüket, főleg hogy ekkora pénzek maradnak év végén munkabérre. 

Második kérdés volt: A Kápolna sor és a Pajtika út kereszteződésének balesetveszélyessége. A helyi lakós elmondása szerint, balesetveszélyes a kanyar főleg ezen a párás, nyirkos úton. Reggeli órákban az útburkolatcsúszós, a helytelenül megválasztott sebesség és az útburkolat minősége miatt. Át kellene gondolni a fekvőrendőr elhelyezését és sebesség korlátozó tábla felállítását. 

Polgármester válasza:

Közúton elhelyezni forgalomlassító eszközöket komoly tervezést, engedélyeztetést, előkészítést igényel. Ettől függetlenül megvizsgálja az önkormányzat a lehetőségeket. 

Harmadik kérdés: Napsugár és Diósi út leadtak a területükből útnak, hogy a forgalom tudjon erre közlekedni. Kárpáti úttól más világ lett, a sok felhalmozott szemét miatt, ezt a volt hadi utat, több tonna szeméttel töltötték fel és nem a cserszegtomajiak, hanem Keszthelyről, és más településekről is érkezik ide szemét. Véleménye szerint a fákat fel kellene nyesni, a polgárőrséget meg kellene kérni többet járőrözzenek a területen, és nem utolsó sorban el kellene szállítani a már oda hordott szemetet. 

Polgármester válaszában elmondta, már voltak kinn a területen, a falugazdával, ez a közös terület Keszthellyel, így nem csak a mi feladatunk a kitakarítása, álagának megóvása. Míg ez a terület nekünk a bejövő forgalmunk számára elsőként szembeötlő része településünknek, addig Keszthelynek külterület, és így nem is annyira fontos számunkra a tisztán tartása. Konkrét megoldási javaslatot nem tudott tenni a helyzet megoldására, csak a megoldás kivitelezését, átgondolását helyezte kilátásba.

Lehet ha elhelyeznék konténereket, a terület elején, akkor a már idáig eljövő szemetet kiszállítók, legalább o9da tennék le a szemetüket, és nem kellene utólag bemerni konténerekbe. Igaz ez ki is vonzaná a szemét lerakókat, de legalább ha már megtisztítunk egy területet nem szennyeződik vissza. A sok szemét nem csak erre a területre jellemező, hanem Cserszegtomaj más fás, erdős részei is tele vannak szeméttel, kidobált gépekkel. Minden évben szedtünk össze szemetet a fiatalokkal, és találtunk is, hiába szedtük ugyan azon a területen, egy év alatt „termelődött” újabb összeszedni való. 

Negyedik kérdés: Rezi úton a Szabó Béláéktól már nincs közvilágítás, egy lámpa sem világít, aki ezen  a területen él, és gyalog közlekedik, annak veszélyes hazafelé sétálni, főképpen a téli időben, mikor már 16 órakor elkezd sötétedni. Sokat fejlődött az elmúlt húsz, harminc évben Cserszegtomaj, ők ásták a víz bekötést még kézzel az utcában. Az év eleji nagy hóban is el lett tolva a hó, és az ebédet is megkapták, igaz Lajosnak kellett kivinnie kistraktorral, de kiért. Mikor polgárőrséggel járőröztek látta, az egész településen el volt tolva a hó. 

Polgármester megköszönte a dicsérő szavakat, és elmondta, a településen van a rendkívüli helyzetben használatos intézkedési terv, amit használtak is. Sok munka és energia kellett ekkora úthosszúság megtisztításához.

Még a honlapomon közzé tett hó eltakarítási költségeket taglaló cikkemben írtam, mindig lesznek akik elégedettek, és mindig vannak elégedetlenek a hó eltakarítással. Mindenki döntse el maga kivel ért egyet, és neki mennyire tetszett a hó helyzet megoldása. 

Ötödik felszólaló: Felszólalásában kiemelte, az Iskola út és a Nektár út sarkánál pont nincs közvilágítás, pedig itt egy kereszteződést kellene bevilágítani. Az Iskola út rossz állapotú, az iskola építésénél tették ennyire tönkre, kerekesszékkel nehezen járható. 

Polgármester válaszában elmondta, ő úgy tudta ott volt közvilágítás, a kereszteződés ki volt világítva. /felszólaló elmondása szerint soha nem volt itt lámpa/ Az út minősége valóban rossz állapotú, egy új technológiát említett, ahol röviden a gép a rossz minőségű utat felmarja, és maga mögött rendet tesz. 

Nagyon kíváncsian várom ennek az új technológiának megjelenését útjainkon, hiszen jó pár kilométert rendbe kellene tenni még. 

Hatodik felszólaló: Elmondta jó lett a mart aszfalt a Millennium utcában, de a csapadék víz elvezetése nincs megoldva. A vízelvezetést kell rendbe tenni, az ajtón jön be a víz, egy nagyobb eső után, az árok nem tudja elvezetni a nagymennyiségű csapadékot.

Polgármester elmondta válaszában, ismeri a problémát, a lefutó víznek kell ott elvezetődnie, az utca kialakítása rossz. Az ebben az évben utak karbantartására szánt összeg, már a hó tolásra van félre téve, kell egy komplex vízelvezetési terv. 

/Csak remélni merem, előbb lesz meg mint a településünk ripsz-ropszra ígért rendezési terve, ami nem készült el három év alatt sem. A terv elkészültéig, ha józan ésszel átgondoljuk a dolgot, csak a meglévő árkot kellene rendbe tenni, és a domb aljára egy komolyabb vízgyűjtő, és azt elvezető árkot kell készíteni. De az árok falát nem csak kiásni kell, azt rendszeresen karban is kell tartani, ahol pedig ekkora a csapadékvíz lefutása, és ilyen erős a sodrása, ott ki is kell betonozni a medrét./

Polgármesterünk a terv említése után egy röpke félórát beszélt Gyenesdiás sikereiről, amit a csapadékvíz elevezetése ügyében értek el. /Gondolom, ez nem fogja vigasztalni azokat, akik megint eláznak egy nagyobb eső után, hogy bezzeg Gyenesbe ilyen nincs./

Hetedik felszólaló: elmondta, a testület többet is visszaforgathatna a befizetett adójukból, az idegenforgalom fellendítése érdekében. A környékbeli turisztikai irodákba készítethetnénk, egy tájékoztató füzetet a településről, a látnivalókról, rendezvényekről. A befolyt pénzeket, ha a pályázati lehetőségeket kihasználná az önkormányzat, meg lehetne sokszorozni, például a kultúrház felújítására is lesz 2014-ben pályázati lehetőség, de az utak, járdák építése is kiemelt figyelmet kap a pályázatok terén. Ezeket a kiírásokat kellene figyelni, és kihasználni a lehetőségeket.

Polgármester válaszában elmondta, köszöni az észre vételt, több pályázatot is nyertünk nem kell szégyenkeznünk, itt kiemelte az Iskola, és a Zöldben Gondolkodik pályázatokat. 3,6 millió forintot kapott vissza az önkormányzat, a rendezvényeinek színvonala, és sikerei miatt. Pályázati pénzen lesz, a Péntek kovácsnál lévő buszmegálló is felújítva. 

/Az iskola pályázatát, még az előző testület nyerte el, és a Zöldben Gondolkodik pályázat településfejlesztő, szükséges, gazdaságos mivoltát erősen megkérdőjelezném. Véleményem szerint kidobott pénz volt, egy erdők között, nagy telkekkel, és fás terekkel megáldott település közepén két építési telken több tíz millióért egy füves, fás parkot létesíteni, járdák, gyalogátkelők, utak helyett/

Nyolcadik felszólaló: kérdezte a polgármestert, miért lát eggyel kevesebb „Szenátort”?

Polgármesterünk elmondta, hogy a képviselő asszony munkája miatt nem tud jelen lenni, ezt a kérdést nem neki kellene megválaszolnia. 

Ezt követően az úr megkérdezte, akkor hogyan látja el a feladatát, ha nincs ide haza?

Polgármesterünk egy kis álszent mosollyal a „bajsza alatt” újra elmondta nem neki kell ezt a kérdést megválaszolnia, és nem szeretne mások helyett nyilatkozni.

Kilencedik felszólaló: felszólalása, akár csak a tavalyi elég színpadiasra sikerült, elmondta, hogy a héten kézhez kapott szórólapom, mennyire sértő, és számára érthetetlen cikkeket tartalmaz. A testület tagjai, kik számára megbecsülésnek örvendő, nagy tudású emberek, nem csoda hogy nem értenek egyet Elekes Úrral. A járdák, és gyalogátkelők terén nyitott kapukat döngetek, hiszen erről már az Ő képviselősége során is volt szó, és tettek lépéseket a megvalósítás érdekében. A törvények, és jogszabályok viszont akadályozták a megvalósítást. Az ÁSZ vizsgálatáról elmondta, hogy nem érti mit fognak feltárni, hiszen minden törvényesen, a lehetőségek, és jogszabályok medrében folyt eddig is, és most is tudomása szerint. 

Polgármesterünk elmondta, mekkora erőfeszítéseket tesz az önkormányzat munkája során, a pályázatok, rendezvények, működés terén,. Nem könnyű ilyen légkörben dolgozni, ahol megkérdőjelezik a munkavégzést, és a törvények betartását, hogy meddig bírják ezt a légkört, az majd eldől. Ász vizsgálat lefolytatása, lakósági bejelentésre történt, nem érti a feljelentőt, rengeteg plusz munkával jár egy feljelentés kivizsgálásának előkészülete.

Válaszomban elmondtam Varga Úrnak, hogy nem azért vagyunk a testület tagjai, hogy mindig mindenben egyet értsünk. Ha valakinek más a véleménye azt meg lehet beszélni, és éppen ez a jó a demokráciában, nem könnyű, nem egyszerű dolog, de ha működik a legjobban így lehet képviselni az emberek érdekeit. A járda, és gyalogosátkelő kivitelezésére tett erőfeszítéseik szépek voltak, de nem mondanám célra vezetőnek, hiszen az 1980-as évek elején épült járdánkon kívül nincs járda a településen. De a gyalogátkelők építésére tett lépések is, mondhatni feleslegesek voltak, hiszen a mai napig nincs gyalogátkelő a településen. Rengeteg főúttal szétválasztott településen van gyalogátkelő, ők érdekes módon mégis tudtak a lakók érdekében, a gyalogos közlekedést biztonságosabbá tevő biztonságtechnikai elemeket megvalósítani. 

Az ÁSZ vizsgálatról el kellett mondanom, nem az én feljelentésem kapcsán került nagyító alá a kulturális kiadás.

Jelenlegi polgármesterünk jelentett fel engem. Az én feljelentésem akár csak általam is tisztelt, volt polgármesterünk Gyuk János feljelentése nagyon hasonszőrű, és az ötletgazdák közül is sokan, a mai napig a település „meghatározó” emberei.