Bejelentkezés

2013. december 18 soros testületi ülés 11-19 pont

11. A Cserszegtomaj Szabó István Általános Iskola eszközbeszerezési kérelme

12.Tájékoztató a Cserszegtomaj 359/2 hrsz ingatlan árverezéséről

13. Cserszegtomaj Napsugár u jogi rendezése

14.Cserszegtomaj Sport utca, Kápolna sor területrendezése

15.Régi hivatal hasznosítása

16.Temetőben Szabó István sírja, nincs gondozva

17.Körforgalom ügyében aláírásgyűjtésről beszámoló, testület tagjaitól támogató aláírás kérése. (csak Román Erika, Kőműves Károlyné, és Én írtam alá)

18.Temető mellett újbóli szemétkupacok ügye

19. Tornacsarnokban tartott közmeghallgatásról észrevétel.

Varga Zoltán felszólalása, Elekes István képviselő helytelen magatartásáról, az 56-os ünnepségen.

11. A Cserszegtomaj Szabó István Általános Iskola eszközbeszerezési kérelme


Cserszegtomaji Iskola a testnevelés tantárgy oktatásához, kért támogatást önkormányzatunktól eszközbeszerzésre.

A támogatás mértéke 312 000 Ft.

Megvásárolni kívánt eszközök:

 

-1 db alu rajtgép 11 200 FT

-1 pár 3x2 m-es kézilabda kapuháló.  12 000 Ft

-24 Db polifoam matrac.  36 000 Ft

-1 db 5 m-es talajgerenda.  72 620 Ft

-1 db magasugró domb.  180 000 Ft

Mivel az állami intézményfenntartó ehhez nem tud támogatást nyújtani, ezért fordult az iskola az önkormányzathoz. 

Mikor az iskolát az állam működtetésére bízta önkormányzatunk, akkor jött az a döntés is, hogy a kötelező tornaórák számát emelni kell az általános iskolásoknál. Egy kicsit ellentmondásos a dolog, hogy nem tudunk eszköz beszerzést támogatni, mint intézményfenntartó, mert nincs rá pénz, de az iskola tartson több tornaórát. 

12. Tájékoztató a Cserszegtomaj 359/2 hrsz ingatlan árverezéséről

A K&H Bank Zrt 2013.11.29.-én küldött önkormányzatunknak egy tájékoztató levelet, Cserszegtomaj 359/2 hrsz számú ingatlan árverezéséről. 1993-as törvény szerint az önkormányzatnak elővásárlási joga van, ezt a jogot az árverésen érvényesítheti az önkormányzat, ha kíván vele élni.

A tulajdonos tőketartozása 29 749 440 Ft, az ingatlan kikiáltási ára 19 200 000 Ft.

Településünk önkormányzata, nem kívánt élni az elővásárlási jogával. 

13. Cserszegtomaj Napsugár u jogi rendezése

Günterné Kovásznai Katalin A-2285 Gerersdorfi lakós, azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a tulajdonát képező 159 m2, és 1088 m2-ű közforgalom elől el nem zárt utakat, melyeket a lakósság több éve használ, vegye át. 

A tulajdonos az útként használt terület átvétele esetén, milyen összegért hajlandó lemondani a területről, nem nyilatkozott. 

Az ingatlanok megközelítését biztosító, 1637 m2 közforgalom elől el nem zárt saját használatú út átvételét nem kezdeményezte a tulajdonos. 

Településünk önkormányzata, első lépésként az út kimérését rendeli meg a beadott pályázatok közül. a Geopart Bt. Keszthely Sági u 32 szám alatti társaság ajánlatát fogadta el, mint legkedvezőbb ajánlatot, 89 000 Ft értékben. 

14.Cserszegtomaj Sport utca, Kápolna sor területrendezése

A Cserszegtomaj Sport, Dolomit, Pajtika utca, valamint a Kápolna Sor utca jogi rendezésének módjáról, a testület döntött, 2013. IV-hónap 24-én. A tulajdonszerzést önkormányzatunk, ingatlan cserékkel kívánta megvalósítani. Ezen döntés alapján, a GEOPART Bt. Változási vázrajzokat elkészítette. A telekkialakítási eljárás lefolytatása után a földhivatali nyilvántartásba történő átvezetéshez kellett a testület jóváhagyása, amit meg is adott képviselő-testületünk. 

15.Régi hivatal hasznosítása

Passió temetkezési vállalat Zalaszentgrótról felkereste hivatalunkat, hogy szeretne egy kiállító termet bérelni a régi hivatal épületében. A terem, a temetéshez használatos kellékek, eszközök kiállítását szolgálná. Egy helyi megbízottja engedné be az érdeklődőket, és mutatná meg a kiállított tárgyakat. 

A megbízott, Cserszegtomaj virágboltját üzemeltető személy lenne /Bojt Róbertné/, így biztosított a település érdekeinek a védelme is, hangzott el a polgármester beszámolójában. 

Én személy szerint örülnék, ha lenne bármi hasznosítási lehetőség, hiszen egy nem használt ingatlan állaga csak romlani szokott. Ezen kívül, ha valaki rendszeresen be kell menjen az épületbe, és ahhoz tartozó udvarra, talán jobban észre vehetőek lesznek az épület, és az udvar állagmegóvásának módjai, lehetőségei. 

16.Temetőben Szabó István sírja, nincs gondozva

 

Lakossági bejelentés alapján, képviselőtársam tette fel a kérdést a testületi ülésen, hogy mit hajlandó tenni az önkormányzat a sír állapotának rendezése érdekében. Mivel a nevet használjuk, az iskolánk névadója is Szabó István, így talán elvárható lenne a sír gondozása is. 

Falugazdánk ígéretet tett, a sír gondozására, én pedig javasoltam a település bejárás egyik helyszíne legyen a sír látogatása, majd tavasszal. 

17.Körforgalom ügyében aláírásgyűjtésről beszámoló, testület tagjaitól támogató aláírás kérése. (csak Román Erika, Kőműves Károlyné, és Én írtam alá)

Testületi ülésen elmondtam az aláírás gyűjtés lezárult, a dosszié, amit szeretnénk átadni Németh Lászlóné Miniszter asszonynak, tartalmazza az 1184 aláírást, a rendőrség statisztikai kimutatását, és Rezi település levelét miniszter asszonyhoz. 

Szerettem volna ha Cserzsegtomaj Önkormányzatának képviselői is egy aláírással támogatják kérelmünket, ezt a kérésemet, még a szeptemberi ülésen, és most is megtettem. 

Mivel nem volt reakció némely képviselő társamtól, így írtam én egy hasonló levelet mint Rezi települése, amiben kértem két képviselőtársammal Kőműves Károlynéval, és Román Erikával, hogy fontolja meg miniszter asszony korábbi levelét.

2014.12.19-én találkozhattunk Manninger Jenő Zala megyei közgyűlés elnökével, útügyi biztosunkkal, akinél otthagytuk a dossziét áttanulmányozásra. 

Ígérte, ha sikerül átnéznie, egy kísérő levelet mellékel a kérelmünkhöz, és segít a dosszié célba juttatásában is. 

Erről a találkozóról, és az eredményéről majd csak januárban tudok írni, hiszen ezekben a napokban a hivatalok nem működnek teljes gőzzel, így a folytatás is januárra tolódott.

Annyit azért elárulhatok, a beszélgetés bíztatóan fejeződött be, és én remélem ha ennyi ember kér valamit, az előbb, vagy utóbb megoldódik.

18.Temető mellett újbóli szemétkupacok ügye

Ismét nőnek a szemétkupacok a temető melletti területen, kérdeztem mit szándékozik tenni polgármesterünk ezzel a problémával. Az építési törmelék, legyen az útépítés, vagy akár iskola, komolyabb pályázatokban az elszállítás része a kivitelezési szerződésnek. 

Természetesen sokat lehet spórolni, ha nem kell elszállítani, fizetni a megsemmisítéséért, hanem le lehet deponálni valahová. 

Állítólag csak kevés törmelék van, a most lefolyt útfelújításokból, inkább a helyi kátyúzás törmeléke ami oda került. 

Szomorú, hogy pont a temetőkről szóló rendelet megvitatása után kell erről beszélni, és ismét szólni a szemétkupacok miatt. 

A középen álló nagy domb, most hogy az eső lemosta a szélét, szintén tele van törmelékkel. Azon a területen utakat építeni, és fásítást kellene végezni a leendő parcellák kialakításának megkönnyítése, és környezetének szebbé tétele érdekében.

Egy temető sokat elárul a település lakóiról, önkormányzatáról, aki Hévízről közelíti meg Cserszegtomaj, az joggal ítélhet el minket a sírok szomszédságában tornyosuló kupacok láttán. 

Varga Zoltán felszólalása, Elekes István képviselő helytelen magatartásáról, az 56-os ünnepségen

Zoltán felszólalásában választ kért arra, miért nem a testület többi tagja mellett állva emlékeztem meg 56 hőseiről. Pedig ő ott volt, mikor a polgármester mondta, hogy az első sorban állnak, és menjek álljak mellé én is a koszorúzáskor. Szerinte szégyen, mert nem méltón emlékeztem meg a hősökről. 

Válaszomban elmondtam, hogy az ünnepségen többen is beszéltek velem, így a kimenetelem a tornacsarnokból, sem volt zökkenőmentes. Mire sikerült kiérnem már ment a koszorúzás, és nem tartom olyan embernek magamat, aki félre taszigál embereket, csak hogy az első sorban állhasson. 

A részvét, és a megemlékezés, nem csak az első sorból tiszteletadás, aki a második, vagy akár utolsó sorban áll, Ő ugyan úgy lerója a tiszteletét. 

Ha otthon gyújtunk egy gyertyát, a halottaink emlékére, vagy csak egy imát mondunk el, az nem számít részvétnek?

De igen, én úgy gondolom oda fenn, nem a külsőségekkel foglalkoznak, egy ütött kopott keresztnél egyedül elmondott ima, ugyan annyit ér, mint egy díszes templomi miatyánk. 

Zoltán újbóli szó kérésének az apropója, már nem csak a tiszteletadás, hanem a régi idők „békés” képviselősége volt. Elmondta, a régóta képviselőként tevékenykedők, tudják milyen békés egyetértésben zajlottak a minden napok anno. 

El kellett mondanom ismét, amit még a közmeghallgatáson mondtam, ha akkora nagy volt az egyetértés, akkor miért jelentették fel a volt polgármestert?

Ha akkora nagy volt az békesség, szeretet, akkor miért kellett a bíróságra járni több dolgozónak, miért nem szavazta meg minden jelenlévő volt képviselő a feljelentést? 

Sajnos ez a téma a nagy egyetértésről, mindenki számára mosolyogni való, akik nem egy-pár éve élünk a településen. Erre a kérdésemre már nem kaptam választ, a kis noteszbe, amiről felolvasta Zoltán a kérdéseit, gondolom nem volt lediktálva ilyenkor mit kell mondani. 

Feltenném a kérdést mindenkinek, aki olvasta ezt a kis közjátékot, vajon ki adja a szavakat annak a vállalkozónak a szájába, aki több munkát is kap az önkormányzatunktól? 

„Lakótársam” célja számomra ismeretlen, a közmeghallgatásokon, az előző testületi ülésen, és a decemberi testületi ülésen is lejárató kérdéseket tesz fel, gondolom ez a folyam még nem zárult le, hiszen még van idő a választásig.