Bejelentkezés

2014.01.29 "Viharos" testületi ülés

 

Napirendi pontok:

Napirend előtti vita: a testületi ülésen készített kamera felvételről.

1.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés között tett intézkedésekről

2.Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása.

3.A 2014. évi költségvetés első olvasata.

4.A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 26/2013/.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása.

5.Középtávú tervezés az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29.§-a alapján.

6.Alapító Okiratok módosítása.

7.2014. évi közbeszerzési terv.

8.Cserszegtomaji Pipacs Óvoda nyári szünet engedélyezése.

9.Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról.

10.Tájékoztató a 2013. évi idegenforgalmi, és kulturális és egyéb rendezvényekről. 

11.Tájékoztató az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait érintő eseményekről 

12. Tájékoztató a polgármester és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

13. Hévíz Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény által házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítség nyújtás keretében ellátott személyek által fizetendő személyi térítés díj átvállalása.

14. Tájékoztató a víziközmű vagyon (szennyvíz) üzemeltetési lehetőségeiről.

15.Szilárd hulladék lerakó rekultiváció kivitelezési kötelezettség teljesítési határidő halasztásáról hozott II. fokú döntés.

16.Döntés hozatal a NYDOP-3.2.1/B-12. kódszámú „Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú nyertes pályázat támogatási összegének utólagos emelése végetti költségvetés és Támogatási Szerződés módosítása.

17.Club Dobogómajor törzsrészvény felajánlás.

18.177/2013.(X.30) számú képviselő testületi határozat (Pajtika utca házszámrendezése) határidejének meghosszabbítása.

19. Cserszegtomaj Kápolna sor tulajdonrendezése.

20. Nagy András Gyenesdiás Darnay u 4/b alatti lakós ingatlan felajánlása.

21./1  Cserszegtomaj Krónika újság interpelláció Kőműves Károlyné.

21./2 Cserszegtomaj Zártkörű szilveszter védnökéhez intézett kérdés. Elekes István

22. Sportpálya, kerítés pályázata.

23. Szent Anna Templom felújításához, önkormányzati szerepvállalás.

 

 

Napirend előtti vita: a testületi ülésen készített kamera felvételről.

Testületi ülés előtt kért felszólalást képviselő asszony, és kérdezte miért nem lett a testülettel megvitatva a kamera felvételek készítése. Neki, nem okoz problémát, hogy a testületi ülésről kamera felvétel készül, csak éppen a testületet kellett volna tájékozatni a felvétel készítésének szándékáról. 

Polgármester, és magán személy is készíthet felvételt, az ülésről, de nem etikus csak felállítani és forgatni. Főképpen egy polgármesternek, aki a mindent házon belül beszéljünk meg, és oldjunk meg, szellemiségében prédikál. 

Polgármesterünk nem védte a helyzetet, hanem elmondta, a törvény értelmében mindenki készíthet felvételt, nyilvános testületi ülésen, csak a felhasználását szabályozzák rendeletek. Amúgy is Elekes képviselő úr, kért egy írásos hozzászólást jegyző asszonytól a felvételek jogosságát tekintve. Amit ha a képviselő hozzájárul, akkor felolvashatják. 

Én hozzájárultam természetesen, a levélben több hasonló esettel kapcsolatban hozott bírósági döntés szerepelt, amiben a felvételek készítését engedélyezte a törvény.

Nem a felvétel készítésével, hanem a majdani felhasználásával vannak aggályaim, ismerve a polgármesterünket, és az eddigi ügyeskedéseit. A felvételek készítését, nem egy magánszemély kezdeményezte, vagy egy TV társaság, hanem a polgármester. Így talán elvárható, hogy legalább egy pár szóban említse meg mire készül, már csak azért is, mert kötöttünk szerződést a keszthelyi TV-vel még tavaly. Senki nem akarta, hogy ne készüljön felvétel, csak a mikéntje, és az anyag összevagdosása, ami miatt nekem nem teljesen szimpatikus ez a helyzet. Ha az ülés után egy-két nappal fenn lenne a honlapon, még én is szívesen megosztanám mindenkivel, aki kíváncsi rá. De amikor kértem egy másolatot, azt a választ kaptam „adhatnék ha kérnek, ha akarnék”. Úgy gondolom azért „térden állva” nem fogok könyörögni a felvételekért, majd megoldom ezt is valahogy, természetesen én a saját pénzemen.  

 

1.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés között tett intézkedésekről

66/2013. (IV.24) számú képviselő-testületi határozat:

- Cserszegtomaj Önkormányzata az Állami vagyonról szóló 2007. évi törvény alapján több az Állam tulajdonába lévő területet térítés mentesen átvesz, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő tulajdonából. Az átvétel célja a település közút hálózatának rendezése, bővítése, területfejlesztési koncepcióinak megvalósítása.  Az átvétellel járó minden költséget a település önkormányzata vállal, és 5 éven át, az átvételtől számítva, évente tájékoztatja a ZRT-t, a hasznosítási cél megvalósításáról. 

 

85/2013.(V.29) számú képviselő-testületi határozat:

-Cserszegtomaj Bottyaháti utca 26 szám alatti ingatlanból 14 m2 terület ingyenes tulajdonba adásáról szól. Az Állam tulajdonában, és a Dunántúli Vízmű kezelésében lévő területből, ekkora részre van szükség az út rendezése érdekében. 

 

162/2013.(X.30) számú képviselő-testületi határozat

-Önkormányzatunk a kötellezően előírt környezetvédelmi programját felülvizsgáltatja, a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt.-vel. A felülvizsgálatra 212 000 Ft pénzkeretet biztosít.

 

171/2013. (X.30) számú képviselő-testületi határozat

   - Barlang utca szennyvíz hálózatának bővítésére Cserszeg Team Kft 3 237 821 Ft-os ajánlatát fogadta el a testület egy része. Ez az a pályázat ahol a kivitelező, a nem nyert céggel ásatta a munka gödröt, és a harmadik pályázó irodája szerint nem is adta be pályázatot. 

 

195/2012. (XI.27) számú képviselő-testületi határozat

-Cserszegtomaj Sümegi út - Bikedi sor – Dobogómajor – Hévíz nagyparkoló vonalon egy közvilágítással rendelkező, aszfaltozott kerékpár út kiépítéséhez hozzá járul, ha a fejlesztéshez szükséges források rendelkezésre állnak. Szándéknyilatkozat első lépéseként szükségesnek tartja az infrastrukturális fejlesztés tervdokumentációjának elkészítését. 

A rendezési terv készítése előzetes tájékoztatási szakaszban van, a szabályozási terv elkészülte után, képviselői döntésnek megfelelően, megkezdődhet az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése. 

Ez áll a testületi anyagban, a rendezési terv előzetes tájékoztatása olyan szakaszban van, ahol még én, mint képviselő sem kaptam tájékoztatást róla, a tavalyi koncepciót kivéve, ami tele volt sületlenségekkel. A rendezési terv megléte, elengedhetetlen feltétele az Uniós pályázatokban való részvételnek, ha kerékpárútról, közútról, van szó. Nálunk ezt a tervet nem sikerült összehozni már lassan négy éve, pedig voltunk elsőszámú építési hatóság is a régiónkban. 

Fontosnak tartom a Hévíz – Cserszegtomaj kerékpárút kiépítését, de a Cserszegtomaj – Keszthely kerékpárút talán fontosabb lenne a helyi lakók számára. Hiszen jóval többen járnak kerékpárral Keszthelyre dolgozni, suliba, mint Hévízre. 

Természetesen az idegenforgalom szempontjából, a Hévíz – Cserszegtomaj lenne a fontosabb út, ebben a vitában, nem gondolom hogy pár embernek, számszerűen 7 főnek kellene döntenie. Egy ekkora költséggel járó kivitelezés, mindenképpen megérdemel egy társadalmi vitát, és akár szavazást is e témában. 

200/2013. (XII.09.) számú képviselő-testületi határozat.

Cserzsegtomaj területén a közvilágítás aktív elemeit, a Szavelektro Kft (1023 Budapest Szemlőhegy utca 1.B.) 1500 Ft / lámpatest / év + ÁFA áron tartja karban.

205/2013.(XII.18.) számú képviselő-testületi határozat

Község rendezvénysátorának helyét burkolja le a foci pálya melletti területen. A burkolás nagysága valamivel több, mint a sátor alapterülete, a sátor védelme miatt, és a rendezvényre látogatók komfortérzetének növelése érdekében. 

A burkolat ára 811 484 Ft, amit a JÁNHÁZ Kft-től vásárol önkormányzatunk. A rendezvényeinknek a focipálya melletti terület sokkal jobb, és nem utolsó sorban szebb környezetett biztosítana. A mostani bor, sör, szüreti, népzenei, családi, és egyéb rendezvényeink az iskolaudvaron túl össze vannak nyomva. Mi Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű hegyi települése vagyunk, nem egy kerület Budapest közepén. Így nem méltó hozzánk, egy aszfalton rendezett színvonalas, és sok vendéget vonzó fesztivál, legyünk büszkék falunk szépségeire, és nem csak az építészetiekre, hanem a természet adta szépségekre.

 

2   Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

2013 évben a bevételeink összesen: 632 770 000 Ft volt, és a kiadásaink is ugyan ekkora összeget tettek ki.

 

Pár összeg a 2013-as költségvetésből (kiadások):

-Dologi kiadások: 148 164 000 FT

-Önkormányzat személyi kiadásai: 44 809 000 FT

-Munkaadót terhelő járulékok: 18 315 000 FT

-Átadott pénzeszközök: 54 479 000 FT

-Felújítási kiadások: 67 040 000 FT

-Felhalmozási kiadások: 83 719 000 FT

-Hiteltörlesztés: 6 222 000 FT

 

 Pár összeg a 2013-as költségvetésből (bevételek):

- Helyi adók pótlékok bevétele: 146 000 000 FT

-Intézményi bevételek: 11 695 000 FT

-Átengedett központi adó 8 600 000 FT

-Felhalmozási bevétel: 8 000 000 FT

-Költségvetési támogatás: 252 371 000 FT

-Átvett pénzeszközök: 37 787 000 FT

 

Cserszegtomaj Önkormányzatának, és Hivatalának/néhány/ kiadása:

 

-Közutak 53 607 000 FT

-Képviselő testület 35 169 000 FT /dologi kiadás 12 672 000 FT, személyi juttatás 17 447 000 FT, munkaadói járulékok 4 750 000 FT, felhalmozási kiadás 300 000 FT/

-Község gazdálkodás 195 904 000 FT /felhalmozás 57 023 000 FT, felújítás 58 108 000 FT, pénzeszköz átadás támogatás 18 027 000 FT, dologi kiadás ÁFÁ-val 40 329 000 FT, személyi juttatás 12 802 000 FT, járulékok 9 615 000 FT

-Sportlétesítmény 6 710 000 FT 

-Temetők 4 259 000 FT

-Csatorna 29 127 000 FT

-Művelődési ház 22 245 000 FT 

 

Cserszegtomaj Önkormányzatának sajátos működési bevételek terv előirányzata:

 

Építményadó 21 000 000 FT

Telekadó 28 000 000 FT

Idegenforgalmi adó 62 000 000 FT

Iparűzési adó 34 000 000 FT

Helyi adók összesen: 145 000 000 FT

 

3   A 2014. évi költségvetés első olvasata

2014-es év költségvetés tervezetének első olvasata a címe ennek a napirendi pontnak. Érdekes ez a cím annak, aki ott volt a testületi ülésen, hiszen egyből el is fogadta a testület egy része. Bár tárgyalták a pénzügyi bizottság keretein belül, az összes napirendi ponttal együtt, de nem volt ott mindenki, hiszen nem mindenki tagja a pénzügyi bizottságnak, és azt is kétlem egy ekkora horderejű témát egy-két órában le lehet zavarni. Településünk költségvetésének megvitatása, egy több fordulós munkaértekezlet sorozattal lehetne komoly döntés. Természetesen a munkaértekezlet sorozatot, nem úgy kellene meghirdetni mint a bizottsági üléseket, egy péntek délután bedobott levéllel, hogy hétfőn 14 órakor megbeszélés. 

Szerencsére van munkahelyünk, és mi páran nem az önkormányzatnál dolgozunk, így elég nehéz megérttetni a főnökeinkkel, hogy bár péntek esete van, de nem dolgoznánk hétfőn.

Ezt a pár sort csak azért tartottam fontosnak leírni, hogy mindenki lássa aki olvassa ezt a cikket, mennyire egy kis csoport dönt a település jövőjéről, jelenéről, és felel a múltjáért. 

Cserszegtomaj költségvetési fő összege a 2014-es évben 652 019 000 FT, ( tavalyi előirányzott költségvetés 599 258 000 Ft volt, amit elsőként 624 832 000 FT-ra, majd 632 770 000 Ft-ra módosított az önkormányzat). Ezekből a tavalyi számokból is látszik mekkora mozgástere van egy önkormányzatnak, a versenyszférához képest. 

Ha most is számolunk, a tavalyi több mint 5%-os módosítási határértékkel, akkor akár ez az összeg is lehet 685-690 millió forint is. 

Nem szeretnék senkit untatni, így a tervezet főbb számait, és a számomra is fontosnak tartott, felújítási, felhalmozási számait ismertetném részletesebben. A felhalmozási, és felújítási számok azért is fontosak, mert itt lehetne tervezni a járdák, és a gyalogátkelők költségeivel, sok egyéb fontos, a település életét meghatározó beruházással. A költségvetés nagy része ezen kívül, adódik a létszámból, a kötelező feladatok elvégzéséből, a település működtetéséből. 

Létszámok:

Cserszegtomaj Óvoda 19 fő

Élelmezés 8 fő

Hivatal 15 fő

Önkormányzat 16 fő

Összes létszám 58 fő, a tervezetben kért 2 fő plusz létszámot, a testület nem szavazta meg, a jegyzőasszonyt kérte fel, hogy munkaátcsoportosítással, átszervezéssel próbálja megoldani a létszámkérdést. 

Ami ironikus a dologban, hogy pont az élelmezés vezetője, aki nem mellesleg a pénzügyi bizottság elnöke, és a szociális bizottság tagja is, érvelt miért is nem kell a plusz létszám a hivatalban. 

Közműépítési tervek a településen 2014-ben (79 847 000 Ft értékben):

-Barlang utca ivóvíz 3 092 000 Ft

-Barlang utca szennyvíz 874 000 Ft

-Bottyaháti utca ivóvíz 7 826 000 Ft

-Pajtika köz szennyvíz 3 000 000 Ft

-Hársfa utca szennyvíz (IV. ütem része) 2 892 000 Ft

 

Tervek készítése: 

Településrendezési terv 5 486 000 Ft 

Közvilágítás tervezése Barát u É-i része, Diósi Koponári kereszteződésig 2 000 000 Ft

Sümegi út melletti járda-kerékpár út tervezése 11 811 000 FT

Iskola tér buszmegálló áthelyezés tervezése 1 000 000 Ft

Flórián tér, Csókakői utca csapadékvíz elvezetésének tervezése 1 000 000 Ft

Lovas u, Völgy u, Gagarin u összekötésének tervezése, engedélyeztetése 500 000 Ft

 

Utak felújítása: 

-Béke utca  4 000 000 Ft

-Sziklai utca 6 000 000 Ft

-Csabagyöngye utca, Fenyves utca alsó 20 000 000 Ft

-Iskola utca 30 000 000 Ft

 

Épületek felújítása:

Kultúrház 9 000 000 Ft

Okker bánya rendbetétel 2 000 000 Ft

Európa tér buszmegálló rendbetétele 2 000 000 FT

Óvoda udvar rendbetétele 1 000 000 Ft

Iskolaudvar vízelvezetése, lelátó 2 000 000 Ft

Kútbarlang lejáró 3 000 000 Ft

Garázs a rendőri irodához, két beállásos a mostan egy helyett 7 620 000 FT

Keszthelyi út gyalog út korszerűsítése 3 000 0000 Ft

Zöldben gondolkodik térhez gyalog út korszerűsítése. 2 000 000 Ft

Sümegi úti buszmegálló 3 525 000 FT

Okkerbánya rekultiváció 3 946 000 Ft

Cserszegi fűszeres tér kialakítása 2 000 000 Ft

Ezen kívül még kimarad a tulajdon jogi rendezések, és pár sor az egyéb építmények soraiból.

Ez a főkönyvi sor, a település gazdálkodás, de az összes dologi kiadás sora is több száz millió forint, ami előre meg van jelölve mire is költené a település. Nem gondolom, hogy egy pár órás beszélgetéssel eldönthető, a legjobb gazda módján mire, és hogyan kellene betervezni költségeinket, hogy a legnagyobb értéket teremtsünk ezer, tízezer, vagy akár több millió forint, értékben. 

Mindenki döntse el maga, vajon Ő adná-e a nevét, egy ilyen összecsapott beruházási tervhez.

Én, és még két képviselő társam nem adtuk a nevünk hozzá.