Bejelentkezés

Település fejlesztési koncepció újra öltöztetve

A rendezési terv elkészítésének egy újabb állomásához érkezett önkormányzatunk. A rendkívüli testületi ülés anyagai, kedden délután lettek átküldve a képviselő-testület tagjainak. Az anyag terjedelme, és komolysága sajnos nem tükröződik a polgármesterünk hozzáállásában. A kérdésemre hogy mennyi ideje dolgozik mint építész az anyaggal településünk jelenlegi főépítésze elmondta, még decemberben kezdett neki a munkának, és bár sok mindennel már tisztában van, ami a gyakorlatából is adódik, még nem érzi 100 %-nak a tudását ebben a tekintetben.

- Miután ezt a kérdést azért tettem fel, hogy szerinte nem főépítészként dolgozó embereknek, vajon elegendő volt e pár óra az anyag megismeréséhez?

 Válaszában már elegendőnek tartotta a rendelkezésre álló időt, hiszen már beszélt a testület az anyagról, és neki a helyismeret hiánya miatt kell ez a több hónapos felkészülés ebben a témában. Az elkészítéshez szükséges idő rövidsége, pedig polgármesteri kérés miatt lett annyi, amennyi.

- Sajnos a választásokra való készülés, már a település fejlesztési koncepcióra, és ezen keresztül a rendezési tervünkre is rá nyomja bélyegét, Bízom benn, hogy a készítésében résztvevő tervező iroda, és főépítészünk rutinja bírni fogja polgármesterünk eddig elmaradt választási ígéretének lóversenyét az idővel, hiszen jön Október a választások hónapja.