Bejelentkezés

2014.02.26 soros testületi ülés I rész 1-7 napirendi pontig

Napirendi pontok 1-11 pontig:

1. Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés közt tett intézkedésekről. 

2. Beszámoló a 2013. évi adóbevételekről.

3. Tájékoztató az Önkormányzat 2014 évi külügyi tervéről.

4. A község szemle időpontjának kitűzése.

5. Közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérések, javaslatok intézéséről tájékoztató.

6. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési tervének módosítása.

7. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény támogatása 2011-2013.

 

1. Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés közt tett intézkedésekről

 

Cserszegtomaj település Önkormányzata több utca rendezését is elkezdte az utóbbi időben, a kitűzések, kiméretések, és jogi tulajdon rendezések, már több helyszínen elengedhetetlen feladattá váltak.

Mint például, Fenyves utca jogi rendezése, itt a változás rajz elkészítése került 135 000 Ft-ba,

Csabagyöngye utca 143/2. hrsz, és 1422/25 hrsz. ingatlanok közti útszakasz tulajdonjog rendezése  831 000 Ft-ba került. 

Cserszegtomaj Önkormányzatának vagyonából 95 m2 telekmértékű, közútként nyilvántartott területét átadja Alla Stepanova Melnik Eyde  N-1540 VETSBY lakósnak 95 000 Ft áron.

Önkormányzat képviselő testülete engedélyezi Pipacs Óvodának 2014. július 28.- augusztus 24 közti bezárását. Ezen idő alatt lesznek elvégezve, a karbantartási, felújítási munkák.

Képviselő-testület a Teréz Anya Szociális Integrált Intézménnyel kötött feladat ellátási szerződését (kelt: 2013. november 30-án, 2015. december 31- ig) meghosszabbítja.

Cserszegtomaj területén élő ellátottak esetén, a házi segítségnyújtás térítési díját teljes egészében átvállalja a gondozottaktól. Ez a szociális ellátás nem támogatott államilag, így külön fizetni kellett volna érte, minden ellátottnak. 

Cserszegtomaj Önkormányzata keresetet indít a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség határozata ellen, amiben az okkerbánya rekultivációjának ügyét tárgyalja. 

 Cserszegtomaj község önkormányzata elfogadta, és aláírásra jogosította fel a polgármestert, a Hévíz város környezetének közösségi közlekedésfejlesztésére beadott pályázat 2. számú módosítására. Ebben a pályázatban foglaltak szerint, a Sümegi úton lévő Péntek Kovácsnál található kétoldali buszmegálló újul meg.

2014 évi költségvetésben a Cserszegtomaji Labdarúgó Szakosztály pályázatot nyújtott be, a sportpálya körbekerítésére. A pályázat teljes összege a 2014. évi költségvetésben 5 588 000 Ft volt, az önrész 30% bruttó 1 676 400 FT.

A határozat végrehajtást nyert, a pályázat benyújtásra került a pályázati összeg 6 227 272 Ft lett, melyből a kivitelezés díja 2 500 000 Ft, az anyagköltség 3 727 272 Ft, az önrész 1 868 181 Ft-ra változott, a becsült összeghez képest. / 639 272 Ft különbség/ Ha megnézzük a számokat, látszik több mint 10% a különbség, ez, ha nem önkormányzatról van szó, általában nem csak egy kis szemráncolóssal szokott végződni. 

Testület a Tornaterem felújítására bruttó 14 630 881 Ft összegű beruházáshoz, 11 704 704 Ft vissza nem térítendő támogatást igényelt. A pályázathoz szükséges bruttó 2 926 177 Ft önerőt, önkormányzatunk biztosítja, a pályázat benyújtásra került a Magyar Államkincstár területi igazgatóságához.

Két ülés közt megtett intézkedések /csak pár fontosabb/:

•Teréz Anya Szoc. Integrált Intézménnyel kötött szerződés érvényességi idejének 2015.12.31-ig történő meghosszabbítása.

•KIM felelős miniszter által kért állampolgársági eskütételek felgyorsításának objektív feltételeit biztosította a hivatal. 

•2014. február 21-i kezdő nappal 30 napra önkormányzatunk lekötött „szabad pénzeszközeiből” 100 000 000 Ft-ot bankbetétbe.

•Az Óvoda udvar felújításának munkálatai alapítványi forrásból megkezdődtek.

•………………stb.

 

2. Beszámoló a 2013. évi adóbevételekről

 -Építményadó ként az elmúlt évben 1 142 911 Ft–t vetett ki önkormányzatunk.

- Telekadót 3 047 328 Ft-t.

2013 év végére csökkent a kintlévősége településünknek ebben a két adónemben a 2012-es évhez képest. Építményadó esetén 762 144 Ft-tal, telekadó esetén 2 522 061 Ft-tal volt kevesebb az esedékes hátralék. 

- Idegenforgalmi adó a tervhez képest 1,44%-kal kevesebb lett. Ez 894 240 Ft, 2012 év végéhez viszonyítva, 2 5090 220 Ft bevétel kiesés mutatkozik. 

2013 évi adatok alapján elmondható, hogy az előző évhez képest több szállásadó nyújtott be bevallást, és fizette be az általa beszedett adót.

Az adó mértéke 2013-ban, 61 105 760 Ft.

Ez az adó, ami a polgármester Krónikában megjelent esszéjében, nekem köszönhetően csökkent. Érdekes hogy többen fizettek, és nyújtottak be bevallást mint előző évben, és mégis csökkent a bevétel. Lehet, ha a kerékpár utak, a közösségi terek, a rendezvények reklámjai tartalmi elemei, turistákat vonzó beruházások, és had ne soroljam rendben lennének, akkor ez a szám is emelkedne, és nem csökkenne. Egy magán honlap, és néhány olvasója, nem hinném különösebben érdekli a látogatót, én sem szoktam a politikával foglakozni, ha kirándulni megyek, vagy nyaralni, hanem inkább a helyi lehetőségek programok érdekelnek, és ha azt jónak ítélem meg akkor oda megyek pihenni, ha nem akkor mást választok.

Iparűzési adó:

Településünkön az elmúlt év végén az iparűzési adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozók és vállalkozások száma 235 volt.

Adó mértéke 2013-ban 45 614 549 Ft.

Gépjárműadó:

Az önkormányzat által beszedett gépjármű adó 60%-a az államot, 40%-a az önkormányzatot illeti 2012 évi CCIV törvény alapján.

Adó mértéke még így is jelentős, jó pár zalai településhez képest 9 591 164 Ft.

Talajterhelési díj:

2013. december 31-ig 1 450 930 Ft-ot fizettek be az ingatlan tulajdonosok.

Bírság Pótlék adónemek összesen 1 428 428 Ft-ra rúgott.

Ezen kívül még Egyéb bevételek, és Idegen bevételek is növelték az adóhátralékokkal /2013 év végi zárási összesítő alapján az adózók összesíttet hátraléka 30 085 819 FT/ együtt településünk adóbevételeit.    

Településünk összes adóbevétele 2013-ban 179 189 032 FT, ami a tervhez képest 115,9%. Örülök neki, hogy nem sikerült az összes adóbevételt tönkre tennem a honlapommal 

 

3. Tájékoztató az Önkormányzat 2014 évi külügyi tervéről

Mielőtt bárki megijedne a testvér településünk látogatásai, és önkormányzatunk viszont látogatásairól van szó, a napirend címe egy kicsit nagyzoló, de már hozzászokhattunk. 

Testvér településünk képviselőit szeretné meghívni önkormányzatunk, a Falunapi vigalomra.  Tavaly is részt vettek rajt, és nagyon jól érezték magukat, nagyon finomat főztek. A napirend kitér, a delegáció szállásolásának, étkeztetésének, programok, és kirándulások szervezésére.

A gyerekek cseretáborozásának igényfelmérése elkezdődött, testvér településünk diákjainak teljes táborozási költségét átvállalja önkormányzatunk, az előző évhez képest.

Kérdésemre, hogy a saját diákjaink táborozásának teljes költségét is átvállalja e az önkormányzat, azt a választ kaptam, hogy az utazást fizetnie kell a cserszegtomaji táborozóknak. Sajnos ez a napirendi pont, a mi diákjainkat nem is említi, ez a magyarázat pedig amit kaptam nem igazán kielégítő. Van önkormányzatunknak forrása arra, hogy a mi diákjaink is ugyan annyian, ha nem többen hiszen Cserszegtomaj lakóinak száma jóval több, ingyen táborozhassanak és ezzel ne keljen a szüleik anyagi javait terhelni. 

Dózsa féle felkelés (1514) 500. évfordulója idén lesz, az önkormányzat egy része elhatározta, hogy egy maradandó műalkotást szeretne elhelyezni az évforduló alkalmából testvértelepülésünkön. Ez az ötlet egy nemes gesztus az önkormányzat részéről, remélem valóban műalkotás lesz a műalkotás, és az ára valós ár lesz.

 

4 A község szemle időpontjának kitűzése

Község szemle időpontja 2014. április 7, 9 órától tart míg a kitűzött helyeket le nem látogatta a testület.

 

5. Közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérések, javaslatok intézéséről tájékoztató

-Pajtika utcai lakó Fáraó kanyar szakaszának érdesítésére tett javaslatát az önkormányzat elfogadta, és kivitelezői ajánlatokat kért be.

-Balaton utcai lakós a szeméthegyekről, és az utcában lakó renitens polgárokról szóló bejelentése kapcsán az önkormányzat megtett e bejelentését, Keszthely városának, mivel az út azon fel ahol a szemét van, és a növényzetet fel kell nyírni, már nem településünk területe.  Véleményem szerint nem kell várni a növények felnyírásával, és az illegális szemét lerakó megszüntetésével, hiszen az Keszthely város külterülete, így nekik nem igazán okoz gondot a szemét azon a helyen. Nekünk viszont a településünk első képét adja, annak, aki Keszthely felől érkezik, de mit is várok olyan település vezetőtől, aki a temető mellé szemétkupacokat hordat. 

-Iskola utcai lakó bejelentése kapcsán, az utca útburkolatának felújítását tervbe vette idén az önkormányzat, a közvilágítás rendbetétele, az új szolgáltató karbantartása során kell, hogy megoldódjon.

-Millennium utca vízelvezetése, megköszönte az utca burkolását, és a vízelevezetés hibáit említette. Tavasz elejére tette esedékessé, a település gazdája a vízelvezető tisztítását.

-Sümegi úti lakó a közvilágítás hiányát, kerékpárút megvalósítását kérte számon. A kerékpárút tervezésére az önkormányzat elkülönített 11 811 000 Ft-ot. A kerékpárút közvilágítással ellátott lesz, ha sikerül megépíteni, így a világítás is rendbe lesz téve a kerékpárúttal. 

-Fenyő utcai lakó DRV ivóvíz légtelenítő kihelyezése utáni állapotokat szerette volna megoldatni. A DRV felelős ügyintézője elismerte az út tönkretételét, és a fagyok elmúltával, a cég rendbe teszi az utat.

 

6. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2014. évi belsőellenőrzési tervének módosítása

Településünk Kulturális, Oktatási, és idegenforgalmi Bizottságának 2013. évi pénzkeret felhasználását, az Ász vizsgálta volna, de a Megyei Kormányhivatal Főigazgatója levelében javaslatot tett belső ellenőrzési vizsgálatra az ÁSZ vizsgálat helyett. Ez a belső ellenőri vizsgálat a pénzkeret felhasználásáról, 120 000 FT vállalási díjért a Kavar Gazdasági Tanácsadó Bt. végzi el. 

Ez a cég kellett végezze az önkormányzat belső ellenőrzését 2013-ban, így ismeri a hivatal munkásságát. 

Nem vagyok látnok, de előre mondhatom, nem lesz semmi probléma a pénzkeret felhasználásával. 

 

7. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény támogatása 2011-2013

 A hévízi szociális intézmény, utólag a 2011. január 1-től, 2013. október 8-ig az állami támogatás által nem fedezett kiadásaira, 5 274 481 Ft-ot kért. Ez az összeg utólag, a több éves költségekre, úgy hogy minden évben több alkalommal is elfogadásra került az Intézmény költségvetése, szemérmetlen követelés. 

Településünk az összes civil szervezetére költ, 2014-ben 6 000 000 Ft-ot, közel ennyi pénzt, mint amit utólag ki fog fizetni, pár képviselő által megszavazva.

A civil szervezeteinknek meg, nem emeltünk a támogatásukon, pedig volt jó pár szervezet, akik nem is kaptak szinte támogatást.