Bejelentkezés

2014.02.26 soros testületi ülés II rész 8 napirendi ponttól

8 Civil szervezetek, egyházak 2014. évi támogatása

9 Döntéshozatal a NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámú, „Hévíz város környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú nyertes pályázat projektszintű költségvetésé módosításáról

10 LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Fejlesztési Stratégiájával kapcsolatos feladatok, 2014-2020. között programozási időszakra való felkészülés

11 Óvodai beíratás időpontja és a 2014/2015. nevelési évben induló óvodai csoportok számának meghatározása 

12 Víziközmű vagyonértékelésére érkezett árajánlatok elbírálása

14 Cserszegtomaj, Bottyaháti utca kanyar jogi tulajdonrendezése

15 Keszthely, Rezi úti buszmegálló elhelyezését biztosító használati, és telki szorgalmi jog létesítés

16 Cserszegtomaj Napsugár utca kialakítása 

17 Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása

18 Képviselők vagyonnyilatkozat-tételei kötelezettségéről tájékoztató

19 Nemes Béla Cserszegtomaj Kápolna sor 69 szám alatti lakos méltányossági kérelme

20 2014. évi feladatok és kötelezettségek a sporttal kapcsolatban

 

8, Civil szervezetek, egyházak 2014. évi támogatása

 

Cserszegtomaj képviselő-testülete 2014. január 29-én elfogadott költségvetési rendeletében 6 000 000 Ft-ot különített el civil szervezetek támogatására. /Én ezt a rendeletet nem szavaztam meg, és nem csak a civil szervezetek támogatása miatt./

Támogatás mértéke 2013-ban, és a 2014-ben benyújtott támogatást is tartalmazza a lenti felsorolásban. 

 

Támogatott szervezet                     2013 évi támogatás, igényelt támogatás, megszavazott támogatás

Aranykorúak Nyugdíjas klubja             400 000 Ft                600 000 Ft                       500 000 Ft

Cserszegtomaj Tátika Népdalkör         250 000 Ft                450 000 Ft                      300 000 Ft

Z+D Cserszgtomaj Sportklub foci       900 000 Ft              1 045 000 Ft                       900 000 Ft  

Z+D Cs.tomaj Sport.k Kosár Szakosztály       0 Ft              2 101 000 Ft                       100 000 Ft  

Z+D Cs.tomaj Asztalitenisz Szak.o                0 Ft                 513 000 Ft                       200 000 Ft

Z+D Cs.tomaj Kézilabda Szak.o                   0 Ft               1 250 000 Ft                      200 000 Ft

Diáksportkör íjászat                                   0 Ft                  100 000 Ft                      100 000 Ft

Diáksportkör Moderntánc                    62 000 Ft                 600 000 Ft                      200 000 Ft  

Balaton felvidéki Borvidék Hegy.k        100 000 Ft                100 000 Ft                      100 000 Ft 

Kis Szent Teréz Plébánia                    300 000 Ft                300 000 Ft                      300 000 Ft

Magyarok Nagyasszonya plébánia       1 800 000 Ft                        0 Ft                       150 000 Ft 

Szeghalmi Bálint Református Egyház       50 000 Ft                 50 000 Ft                        50 000 Ft

Kék Balaton Citerazenekar                  250 000 Ft                400 000 Ft                       400 000 Ft  

Shotokan Karate Egyesület                200 000 Ft                280 000 Ft                        280 000 Ft 

Cserszgetomaj Gyöngyös Népdalkör     250 000 Ft                250 000 Ft                       150 000 Ft    

Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány 300 000 Ft               670 000 Ft                         70 000 Ft 

Cserszegtomaji Polgárőr egyesület        946 000 Ft            1 600 000 Ft                      1 500 000 Ft

Sz Balogh Szilvia                                  50 000 Ft                50 000 Ft                                   0 Ft

„Szeme Fénye” Alapítvány                            0 Ft               100 000 Ft                                   0 Ft 

(Kosárlabda szakosztály, a megítélt 100 000 Ft támogatását felajánlotta a kézilabda szakosztálynak)

Ha átnézzük a támogatásokat, és a szervezeteket talán sokan nem értünk egyet a támogatottak névsorával, és a támogatási összegekkel. Van, aki többet, van aki kevesebbet érdemelne, és ahány embert kérdeznénk mindenki másként osztaná el a támogatást. 

Nekem a fő gondom az, hogy a településünk kasszája megengedne nagyobb támogatást civil szervezeteknek, akik ebben az évben már szigorú elszámolásra vannak kötelezve. A kosárlabda, és kézilabda szakosztály támogatása a kért összeghez képest, és a sportolók létszámához viszonyítva, szinte nulla. 

A támogatás elosztásán pedig erősen érződik, közeleg a választás, és az eddig dotált, dédelgetett szervezetekre idén is hajlandó nagyobb támogatást elkölteni polgármesterünk, és a kis csapata. A most megítélt támogatáson felül ezek a körök, akár csak minden évben eddig is, számíthatnak plusz finanszírozásra, vacsorákra, ebédekre, buszköltségek fizetésére, és had ne soroljam. 

Remélem eljön majd az-az idő, mikor nem lehet szavazatot, támogatást vásárolni rétessel, családi napon osztogatott hamburgerrel, pár tál levessel. 

 

9, Döntéshozatal a NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámú, „Hévíz város környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú nyertes pályázat projektszintű költségvetése módosításáról

Hévíz város közösségi közlekedés fejlesztésére benyújtott pályázatának, településünkre eső része, és elszámolható költsége 3 890 597 Ft volt. /Sümegi úton a Péntek Kovácsnál lévő mindkét oldali buszváró fog, megújulni ebből az összegből./

2013. októberében indított közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlat, 115 378 739 Ft volt. Ez az összeg meghaladta 41 987 914 Ft-l a tervezett összeget. 

Hévíz Város Önkormányzata benyújtotta 15%-os többletköltségre vonatkozó kérelmét, melyet az irányító Hatóság el is fogadott. Így projekt elszámolható költsége és támogatási összeg 225 806 501 Ft-ra emelkedett. 

Akár csak a cserszegtomaji focipálya körbekerítésénél, itt is jócskán túllépte a pályázó, az eredetileg pályázott keretet. 

Ezek a plusz tíz milliók, amivel egyik másik projekt „túlszalad”, a mi adóforintjainkból kerülnek finanszírozásra. Sajnos nem látom, hogy kellő gondossággal lennének előkészítve, ezek a lakók számára is fontos beruházások. 

Soha nem olvasom az ilyen túlfutásoknál, ki is tehet arról, hogy nem volt kellően megalapozott a kalkuláció, vagy esetleg uram bocsáss, elmarasztalnánk érte bárkit is. 

Cserszegtomajra jutó emelkedett támogatási összeg 5 549 760 Ft, az eredeti összeghez képest ez plusz 1 659 163 Ft, a két buszváró megújítására. Ebből az összegből két kacsalábon forgó buszváró is kijön, kíváncsian várom mire lesz elég településünkön ez az összeg.

 

10, LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Fejlesztési Stratégiájával kapcsolatos feladatok, 2014-2020 között programozási időszakra való felkészülés

Zala Termálvölgye Egyesület, területe. 

 

A LEADER magyarul annyit jelent, „közösségi kezdeményezés a vidék gazdaság fejlesztéséért”.

Cserszegtomaj Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a Zala Termálvölgye Egyesület /8790 Zalaszentgrót Dózsa Gy u/ munkájában 2014. évtől kezdődően nem vesz részt. Amennyiben az új Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési területe előzetesen elismerésre kerül, a település kilép az egyesületből.

Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy Cserszegtomaj Község  Önkormányzata előzetes csatlakozási szándékkal részt kíván venni az Együtt Egymásért Egyesület Zalaapáti 2014-2020. közti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében. 

Településünk kilépésének több oka is felsorolásra került az anyagban, de a legjelentősebb érv, a zalaszentgróti központú egyesület, főleg az elmaradt térségek közé került besorolásra, ahol a foglakoztatás elősegítése az elsődleges cél. Míg településünk nem tartozik - szerencsére - az elmaradott települések közé, és a fő irányvonal amit fejleszteni szeretnék továbbra is az a turizmus.  

 

11, Óvodai beíratás időpontja és a 2014/2015. nevelési évben induló óvodai csoportok számának meghatározása

2014/2015. tanévre az Óvodai, és egységes bölcsődei beiratkozás időpontja, 2014. április 28-án és 29-én történik, az intézmény 8-16 óra között várja a szülőket.

Az Óvodában kötelező beirtani azokat a gyermekeket, akik ötödik életévüket 2014-ben töltik be és még nem járnak óvodába. Abban az évben, melyben a gyermek az ötödik évét betölti, a nevelési év kezdő napjától – 2014. szeptember 1-től – napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő a felelős. 

Óvodai összlétszám, jelenlegi törvény szerinti maximum 120 gyermek,  a várható létszám 2014-2015. nevelési évre 119, bejáró gyermekek száma 9 fő.

 

12, Víziközmű vagyonértékelésére érkezett árajánlatok elbírálása

Mielőtt településünk a víziközmű vagyonát (Szennyvíz) térítés menetesen az állam által fenntartott intézményre bízná, fel kell értékeltetni a vagyon elemeket. A DRV Zrt és településünk között 2004-ben létrejött szerződés alapján az üzemeltetési időszak 2014. június 1 napján lejár. Az új üzemeltetési szerződés megkötése előtt, a törvényi előírásoknak megfelelően a tulajdonos vagyonértékelést kell hogy végeztessen. 

A három árajánlatot adó cég közül a Karanta Audit Zrt. 1033 Budapest nyerte a pályázatot, 800 000 Ft + ÁFA ajánlatával. 

 

13, Cserszegtomaj Bottyaháti utca jogi tulajdonrendezése

Az utca Nyugati szakaszán tulajdonrendezés érdekében, a GEOPART Bt. kisajátítási  dokumentációja alapján a kisajátítást a testület jóváhagyta.

Az útszakasz kialakítása több ingatlant érintett, öt ingatlan tulajdonosai az adásvételi szerződést aláírták, de egy ingatlan esetében a tulajdonosok többszöri megkeresésre sem reagáltak, két ingatlan tulajdonosai külföldiek. 

 

14, Cserszegtomaj, Bottyaháti utca kanyar jogi tulajdonrendezése

Az utca kanyar részénél is a GEOPART Bt. kisajátítási dokumentációja alapján a testület, a kisajátítási eljárás megindítását kezdeményezte. 

Egy ingatlan vonatkozásában a tulajdonosok úgy nyilatkoztak, nem járulnak hozzá a földrészletük eladásához. Két ingatlan esetében, a résztulajdonosok többszöri megkeresésre sem reagáltak.  

 

15, Keszthely, Rezi úti buszmegálló elhelyezését biztosító használati, és telki szorgalmi jog létesítés

Cserép vaskereskedés előtti buszváró, az ISO COLOR 2000 Kft. területéből vesz el 30 m2-t. A területet a cég képviseletében, Gulyás Alajos ügyvezető térítésmentesen biztosította. A buszmegálló feltüntetéséhez, és használatához szükséges használati és teleki szorgalmi jog feltüntetésének procedúráját, és díjait kell fizesse, és intézze önkormányzatunk.

 

16, Cserszegtomaj Napsugár utca kialakítása

Napsugár utca kitűzése január hónapban megtörtént, a kitűzés során megállapítást nyert, hogy a „közforgalom elől el nem zárt magánút” használata jogszerű. Így nem igaz, hogy az utat nem jogosan használják, a tulajdonos nem tért ki rá levelében, hogy milyen feltételekkel adná át az utat (1088 m2 telek mértékű) önkormányzatunknak. A jogszabályok kimondják, hogy a „közforgalom elől el nem zárt magánút” művelési ágú területet, tulajdonosa nem zárhatja le, és köteles karbantartani. Az utcában 3 db beépített ingatlan található, a bejelentett személyek száma 4 fő.

Az önkormányzati tulajdonban lévő útszakasz (529. hrsz.) rendbetétele, földkitermeléssel, akna fed lapok kibontásával, kavicsterítéssel, bruttó 2 095 500 Ft, portalanítottá tétele bruttó 3 595 500 Ft. / Az árajánlatokat sajnos nem találtam a testületi anyagban, így nehezen tudom megítélni az összegek jogosságát. Bár ha hármat tippelhetnék, elsőre talán nem, de másodikra egészen biztosan eltalálnám, ki nyerhetné a munkát./

 

17, Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása

A cím egy kissé fals, mert az anyagban kész névsor van, és nem lehetőségek tárháza, így a már valakik előre eldöntött listájára lehetett igent, vagy nemet mondani.

Természetesen a megválasztott bizottságok tagjaival, és póttagokkal teljes mértékben egyet értek, csak a napirend címe nem fedi a valóságot. 

Magyarország választási napja: 2014. április 6.

 

01.Szavazókör: Általános Iskola 8372 Cserszgtomaj, Iskola u 17.

Szavazatszámláló Bizottság:

Tagjai: 

-Fekete Kálmánné

-Brauning Katalin

-Remeténé Kakuk Tímea

Póttagjává:

-Molnár András

-Végváriné Góczán Rita

-Nagyné Sáfár Erika

-Izer-Szántó Szidónia Mária

 

02.Szavazókör: Cserszegtomaj Kultúrház:

Szavazatszámláló Bizottság:

Tagjai.

-Papp András László

-Farsang Sándorné

-Varga Mária

Póttagjává.

-Czimondor Csaba Györgyné

-Szarka Róbert

-Szí Tamásné

-Németh Mónika

 

Nemzetiségi Szavazókör Általános Iskola Cserszegtomaj

Szavazatszámláló Bizottság:

Tagjai:

-Magas Béla István

-Polainé Birkás Ildikó

-Zsigáné Kovács Enikő

-Bajusz László

-Illés Orsolya

Póttagjává:

-Némethné Ács Marianna

-Szabó Béláné

 

18, Képviselők vagyonnyilatkozat-tételei kötelezettségéről tájékoztató

Képviselő testület tagjai, 2014. január 30-ig, 7 db lezárt vagyonnyilatkozati borítékot leadták, az önkormányzat hivatalos helyiségében elzárásra, megőrzésre került.

 

19, Nemes Béla Cserszegtomaj Kápolna sor 69. szám alatti lakos méltányossági kérelme

Nemes Béla kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a házi átemelővel kapcsolatos, elmúlt 10 évben keletkezett költségeit egy méltányos összeggel térítse meg. 

A átemelő áramfelvételét számolta ki a berendezés adatlapja alapján, településünk szakembere. A berendezés fogyasztása 279 Ft/év, ez az összeg amit esetleg megtéríthet településünk. 

 

20, 2014 évi feladatok és kötelezettségek a sporttal kapcsolatban

Településünk a sportfejlesztési koncepcióval összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, melyeket Község Önkormányzata működési célú pénzbeli támogatás nyújtásával valósít meg.

Z+D Cserszegtomaj Sportklub Labdarúgó Szakosztálya

Z+D Cserszegtomaj Sportklub Lábtoll-Labda Szakosztály

Z+D Cserszegtomaj Sportklub Kosárlabda Szakosztály

Z+D Cserszegtomaj Sportklub Asztalitenisz Szakosztály

Z+D Cserszegtomaj Sportklub Kézilabda Szakosztály

A civil szervezetek támogatásának listáján jól látszik, kit mennyire támogat a település, talán nem lesz meglepő, a labdarúgás az igazán támogatott sport településünkön. Ha még hozzá vesszük a pálya bekerítésének önrészét, a pályára elkülönített több millió forintot, a támogatást, stb…stb. akkor kiderül jócskán több a labdarúgás támogatása, mint az összes civil szervezetnek. 

- Esővíz elvezetésének megoldása a Kápolna sorról a Gubacs út irányában

 A kápolna sor útburkolatának felújítása sem oldotta meg, néhány lakóház, esőben történő vízbetörését. A padka nem elég a nagy mennyiségű víz elvezetésére, a polgármester, és a községgazda ígéretet tettek a probléma orvoslására. 

-Halasi Tibor Festetics Pince új tulajdonosa bemutatkozott, és röviden elmondta terveiket. A Pince, mint étterem fog tovább működni, megőrizve a régi stílusát, és hangulatát.