Bejelentkezés

2014.03.20 rendkívüli testületi ülés

1 A településfejlesztési koncepció elfogadása

2 Jegyzői pályázatok áttekintése /zárt ülés/

A rendkívüli ülés, egyetlen nyilvános napirendi pontjaként újra elő került a településfejlesztési koncepció. Már volt egy napirendi pont, ahol ezt a témát tárgyalta a testület, akkor volt jó pár pont, ami nem fedte a valóságot a koncepcióban, és olybá tűnt csak az oldalszám emelése miatt kerülhetett bele.

Volt ideiglenesen fenn álló teleház, és kultúrház, de a vízi világot bemutató tanösvény is a csókakői patakmeder mentén. 

No, a vízi világ maradt, de pár nem oda illő pont kikerült a koncepcióból. 

Polgármesterünk az ülést képviselőtársam elmondása szerint úgy kezdte, hogy felfokozott sebességbe kapcsoltunk. De elhangzott az is, hogy az államalapítás időpontjára volt az országnak új alkotmánya, nekünk pedig jó lenne új település rendezési tervet készítenünk erre az időpontra. 

Azt is elmondta nyitó monológjában, hogy a település több tervezőjével is egyeztetett, és a meghívott, de részt venni nem tudó Kruppa Nándor, és Rácz Tamás egyhangúan jónak találta a koncepciót, és az abban leírtakkal egyet értenek. 

Merenics Béla mint településünk előző ciklusának alpolgármestere, nem mellesleg építész, bár a koncepció nagy részével egyetértett, de jó pár megfontolandó kritikát, véleményt is elmondott a rendezési terv készítésével kapcsolatban.

Mint elhangzott a rendezési terv jogfolytonossága azért nem megoldott, mert az előző rendezési tervet, bár sokáig készítette a szakértői gárda, 2010-ben vissza kellett vonni. Az ok, a kijelölt zöldterületek sok ingatlantulajdonost anyagilag károsított meg úgy, hogy a területe ami akár építési telek is lehettet volna, így olyan művelési ágba került ahol értéke jóval kevesebb lett. A lakók ingatlanjainak értékvesztése, 2010-re meghaladta az 100 000 000 Ft-ot.

A most íródott településfejlesztési koncepcióba, be kellene emelni a két terv közti időszak, meghatározó önkormányzati döntéseit, pl. társasház kialakításának engedélyezését, …..stb. 

Cserszegtomajon van kész csapadékvíz elvezetési terv, ami az önkormányzat terv tárában meg kell hogy legyen, de nincs szerepeltetve a rendezési terv mostani állapotában.

Lakások szennyvíz rákötési aránya 64%-os ként szerepel a tervben, ami nem lehetséges, hiszen régebbi adatok szerint is 85%-os, ami napjainkra csak emelkedett.

Az ivóvíz hálózat nem jó a mostani állapotában, mert a magasabb helyeken jó ha eléri a 3 bárt, míg a völgyekben akár 10-12 bár is lehet. Ennek a problémának a megoldására készítetett is az önkormányzat tanulmánytervet, a hálózat zónásítására, ami megoldás a nagy nyomáskülönbségekre.

Sok magánút van a településen, ezek műszaki megoldásai nem megfelelőek, az önkormányzat saját erőből nem tud csak pár kilométer utat felújítani. A koncepció adhatna irányokat a problémák orvoslására, jobb pályázati környezet kialakításával, stratégiai tervekkel is akár. 

Rendezési terv Örökség Védelmi része 2005-ös, az előző tervhez íródott, ami már akkor sem volt teljes mértékben megfelelő.

A jövőkép, ami a koncepció lényegi része kellene hogy legyen, túl szerény egy ekkora anyaghoz képest. Pedig a jövőkép, amiért egy rendezési tervet, vagy bármilyen tervet készítenek önkormányzatok.

Polgármesterünk válasza a szokásosra sikerült, elismételte a felvetéseket, és hosszasan beszélt, beszélt, beszélt………………………………….. és beszélt.  

2 Jegyzői pályázatok áttekintése /zárt ülés/

Bár a napirendi pont előtt titoktartási nyilatkozatot is alá kellett írnunk, de mára a polgármester választása nyilvános lett, a 9 pályázó közül, Dr. Milus Lajos jogászt választott településünk jegyzőjének.

Őt, az iskola napközi otthonos nevelőjeként ismerhetik településünk lakói, vagy az Egri iskola testnevelő tanáraként. 

Gratulálok Milus Úrnak a sikeres pályázathoz, itt azért el kell mondanom, a jelöltek között többen is, jegyzőként dolgoznak, és szakmai gyakorlatuk több évtizedes mint jegyző. 

Így talán nem árulok el nagy titkot, személy szerint egy tapasztaltabb, releváns gyakorlattal rendelkező jegyzőnek jobban örültem volna, de azt kívánom tévedjek, és Milus úr legyen pártatlan, jó jegyzője településünknek.

A hivatalos jegyzőkönyv itt olvasható: http://www.cserszegtomaj.hu/userfiles/03%2020%20%20rendk%C3%ADv%C3%BCli.pdf