Bejelentkezés

2014.03.26 soros testületi ülés

Babaköszöntő érdekessége számomra: testületi ülés előtti babaköszöntőn, találkoztam általam jól ismert, Rezi lakossal. Ez nem is lenne fura, ha nem az újszülötteknek járó 50 000 Ft-os oklevéllel a kezében látom.

 

Napirendi pontok:

1.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt tett intézkedésekről. 

2.Területrendezési hatósági eljárás tárgyát képező területek lehatárolásáról döntés.

3.Településrendezési eszközök készítésével kapcsolatos beérkezett lakossági kérelmek

4.Közbeszerzési terv módosítása.

5.Cserszegtomaj Község Környezetvédelmi Program felülvizsgálata.

6.Nemzetiségi Szavazókör címének módosítása, Szavazatszámláló Bizottság póttagjának felülvizsgálata.

7.Az idegenforgalmi szezonra való felkészülés feladatai.

8.Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Dr. Frank Erzsébet között létrejött megbízási szerződés 1. számú módosítása. 

9.DRV Zrt. részvényvásárlás.

10.Önkormányzati Weboldal megújítására érkezett árajánlatok elbírálása.

11.Beszámoló a háziorvosi ügyelet 2013. évi tevékenységéről.

12.Szabó István Általános iskola támogatási kérelme.

13.Peter Cerny Alapítvány támogatási kérelme.

14.kérdések, interpellációk. 

15.Egyebek.

 

1.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt tett intézkedésekről

-      Cserszegtomaj Napsugár utca kitűzését, a GEOPART Bt. 89 000 Ft összegért elvégezte.

-      Víziközmű vagyonértékelési feladatainak ellátására, az önkormányzat a Karanta Audit Zrt-t kérte fel, 800 000 Ft összegért.

-      Kulturális Bizottság 2013-as pénzfelhasználását, az Állami Számvevőszék állásfoglalása szerint belső ellenőrrel vizsgáltatja meg, a vizsgálatot a Kavar Gazdasági Tanácsadó Bt végzi el, 120 000 Ft bruttó összegért.

-      Cserszsegtomaj önkormányzata a Teréz Anya Szoc. Int. Intézmény utólagosan benyújtott 2011-től, 2013 októberéig Állam által nem fedezett költségeire 5 274 481 Ft támogatási összeget megfizeti. /Ez az utólagos, egyoldalú kimutatás alapján történő kifizetés, nem etikus Hévíz városától/

-       Civil Szervezetek támogatási szerződései az önkormányzat részéről aláírásra kerültek, az összegeket az előző soros testületi ülés anyagában olvashatják.

-      Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztésére kiírt pályázat, költségvetésének módosítását önkormányzatunk elfogadta, és döntéséről értesíti a konzorcium vezetőjét.

-      Cserszegtomaj a Zala Termálvölgye Egyesületből ki szeretne lépni, és az Együtt Egymásért Egyesülettel kíván tovább együtt működni. A két egyesület vezetőjét tájékoztatta önkormányzatunk szándékáról. 

-      Pipacs Óvoda beiratkozásáról a közösség értesítve lett, a megszokott módon.

 

Két ülés közt tett intézkedések:

•Óvoda udvar rendezése folyik

•Sportpálya sátorhely burkolása folyik /a település bejáráson készült fotón látszik milyen lett/

•Tomaji temető tartalékterületen kődarálás, depózás megtörtént. /A mostani állapotoknál jól látszik, amit már sokszor leírtam, a domb ami temető mellett magasodik,  egy szemét domb, tele betonnal vasdarabokkal, stb……, Polgármester minden alkalommal mikor rákérdeztem a megszüntetésére, egy szobor dombnak nevezte ezt a szemét kupacot, jó lenne ha végre eltűnne a temető mellől./

•Tomaji temetőben a sírhelyek kitűzése megtörtént.

•Szennyvízhálózat bővítésére a kivitelezői ajánlatokat megkértük (Pajtika utca, Hársfa utca)

•Barlang u ivóvízhálózat bővítésére kivitelezői, és műszaki ellenőri ajánlatokat megkérte a hivatal. 

•Utak aszfaltozására, ill martaszfaltos kivitelezésére közbeszerzési eljárás és műszaki ellenőri árajánlatok beérkeztek

•Barlang u járdakorszerűsítésre (Zöldben gond. Park-iskola sarok) kivitelezői ajánlatok beérkeztek.

•Keszthelyi úti járda korszerűsítésére árajánlatkérések kiküldve.(következő testületi ülés anyagában szerepel egy szám 4 063 000 Ft, gondolom ez az összeg amit erre szántak)

•Közvilágítás bővítésének tervezésére árajánlatkérések kiküldve.

•Kétállásos garázs kivitelezésére árajánlatkérések kiküldve.

•Temetői urnafal beszerzésére árajánlatkérés.

•Európa tér buszmegálló tetőfelújítására kivitelezői ajánlatok beérkeztek.

•Európa tér térfigyelő kamera kivitelezésére 3 árajánlat beérkezett.

•Kultúrház fűtéskorszerűsítés tervezésére, és kivitelezésére árajánlat érkezett.

•MNV Zrt-től átvett terület kitisztítása megtörtént. /település bejárás fotóin látható a terület/ 

•Cserszegi fűszeres tér kitűzése megtörtént. /ezt csak úgy eldöntötte a „valaki”/

•Rezi úti buszöböl szerzői jog szerződése aláírva.

•Jegyzői pályázatra 9 jelentkezés érkezett. /erről már írtam az ezelőtti rendkívüli testületi ülés anyagában/

•A LEADER akciószervezet Cserszegtomaj Önkormányzata és vállalkozói szervezet részvételével megalakult.

•Nőnapi rendezvény nagy sikerrel zárult.

•Márc. 15 Nemzeti ünnepünk megemlékezése megrendezésre került.

 

2.Területrendezési hatósági eljárás tárgyát képező területek lehatárolásáról döntés

A településfejlesztési koncepció egyeztetése során, az Állami Főépítész felhívta a figyelmet arra a törvényre, amely a település határától számított 200 méternél közelebbi területen, csak a főépítész engedélye alapján történhet. A térségi területfelhasználási engedély megkéréséhez azonban pontosan meg kell határozni, mely területeket szeretné a későbbiekben beépítésre szántként jelölni a település rendezési tervében. 

A rendezési tervet készítő tervezők, észrevették hogy a 065/2 hrsz-ú már beépült ingatlan nem szerepelt a lehatárolásban, ennek a hibának a javításáról szólt ez a napirendi pont.

Ez a hiba is, és a rövid határidő miatti „vágta”, újra rávilágít a lakosság egyeztetésének nem megfelelő mivoltára. Több lakossági fórum, lehetőség kellene a tervek megismerésére, és megértésére. Nem lenne jó úgy járni, mint az ezelőtti rendezési tervnél, hogy lakók, telektulajdonosok ingatlanjai értéktelenedtek el jelentősen a nem megfelelő besorolás miatt. Pedig az a terv, hosszasabban, és körültekintőbben készült, mégis becsúszott egy nem jelentéktelen hiba. 

Én személy szerint nem látom, a terv felépített, átgondolt, és megfelelő társadalmi egyeztetését. Ezt a kritikámat, nem a tervezőknek szánnám, hiszen ők a lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek, a minél jobb, és használhatóbb terv érdekében. 

 

3.Településrendezési eszközök készítésével kapcsolatos beérkezett lakossági kérelmek

Kép csak illusztráció. 

A lakossági kérelmek, és a rendezési terv nélküli időszak döntései is, ebben a napirendi pontban lettek összevezetve a készülő tervvel. Pontosan 39. kérelem, és döntés lett beemelve. 

Pár kérelem az érdekesebbek közül:

-      Kisebb golfpálya létesítésére irányuló kérelem.

-      Épület társasházzá történő alakításának kérelme.

-      Gazdasági területbe sorolás kérelme.

-      2209 m2-es terület megosztásának kérelme.

-      Különleges sport, szabadidő (repülőtér) területbe sorolásának kérelme.

-      30%-os beépíthetőség kérelme 1150 m2 telekméret felett.

-      Lakó területi besorolás kérelme.

-      Keszthelyi utat és a Millennium utcát összekötő út törlésének kérelme.

-      Ingatlanok különleges, lovas-turisztikai területbe sorolásának kérelme.

-      Bástya utca, és a Mező utca összekötését biztosító út törlésének kérelme. 

-      Üdülőterület helyett, lakóterületbe sorolásának kérelme.

-      Ingatlanok belterületbe vonásának kérelme.

-      Véderdő övezetből mezőgazdasági területbe vonás kérelme. 

-      Stb…………..

 

4.Közbeszerzési terv módosítása

Közbeszerzési terv módosításának oka a kerékpárút tervezésének költsége, ami        8 890 000 Ft.

Ezen kívül még szerepel a tervben az utak felújítására, tervezésére 47 244 000 Ft, és utak mart aszfaltozására szánt 8 661 000 Ft. 

Az ülésen elhangzott képviselő társamtól, hogy már van egy tanulmány terv az önkormányzat térképtárában. Ezt elsőnek cáfolta napirendi pont előterjesztője, a polgármester, majd egy kisebb szóváltás után már emlékezett rá, de szerinte az a nyomvonal nem megfelelő. A Hévíz-Cserszegtomaj összekötését célzó kerékpárút, már egy hosszú folyamat újabb állomása. 

Csak a számokra visszatérve egy kicsit, a Keszthelyi út melletti gyalog út, ami egy régebbi krónika szerint 1200 méter, 4 063 000 Ft-ból fog megújulni. Ez az összeg visszaszámolva a tervezésre szánt 8 661 000 Ft-ra, még számológép nélkül is több mint 2400 méterre lenne elegendő. 

Szinte eljutnánk a tervek árából a Bikedi sortól Hévízig, ez több mint elgondolkodtató!!!

5.Cserszegtomaj Község Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

Cserszegtomaj Önkormányzata elkészítette a község környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatát. A program felülvizsgálatát, a program volt készítője végezte el, a Varsás Bt. 

Ez a program lehetőségeket biztosít környezetvédelmi pályázatokhoz, ilyen lehet akár az Okker Bánya rekultivációjára írt pályázat is, de akár szelektív hulladékgyűjtéshez, tárolók, kukák, beszerzése a lakosság számára is. Természetesen minden évben, más környezetvédelmi támogatások pályázhatóak, eddig nem sok sikert könyvelhettünk el, de talán ez az év sikeresebb lesz, mint elődei ezen a téren. 

 

6.Nemzetiségi Szavazókör címének módosítása, Szavazatszámláló Bizottság póttagjának felülvizsgálata

A szavazókör címének kiírásakor az Iskola címén kívül, még szerepeltetni szerettük volna a tanterem nevét, de ez nem került nevesítésre, így a szavazókör címe, az Iskola címére változott, tantermi megnevezés nélkül. 

Szavazó bizottság póttagja betegsége miatt lemondott, és egy új póttag javaslata, majd elfogadása lett ebben a pontban kifejtve.

 

7.Az idegenforgalmi szezonra való felkészülés feladatai

Akár csak tavaly, idén is összefoglalásra kerül az idegenforgalmi szezonra való felkészülés, fő gondolatai.  

Pár gondolat ezekből: 

-      Kulturális és szabadidős programok nagyságrendjéhez igazodó tájékoztatás. Ebben a sorban szerepel a Weboldal korszerűsítése is, ami mára valóban elengedhetetlenné vált. Bár a korszerűsítés mellé én megjegyezném, a tartalmakkal való feltöltést is, testületi döntések, lakósági fórum a gondolatok könnyebb megosztásához, beruházási tervek, elképzelések, stb…

-      Burkolt rendezvényterület elkészítése, környezetének füvesítése, ezt a falunapi rendezvényen már láthatták is a kilátogatók. 

-      Zöldben Gondolkodik Park szakszerű gondozása, felügyelete. Erre mondtam még egy évvel ezelőtt, hogy a beruházás több milliós önrésze, nem fedezi a kötelező működtetést, az még legalább annyiba fog kerülni, ha nem többe az évek során.

-      Iskolaudvar júniusi korszerűsítése és az udvari rendezvények technikai előkészítése. 

-      Tomaji temetőben sövénykerítés kialakítása. 

-      Megrongálódott utca névtáblák, tájékoztató táblák rendbetétele, javítása.

-      Márciusi kezdéssel közterületek, temetők, árokpartok kaszálása.

-      Község útjainak kátyúzása.

-      Európa téren lévő buszváró tetőborításának cseréje.

-      Szakszerű virágosítás.

-      Stb………..

 

A leírt tervekhez szívesen olvastam volna egy költség kalkulációt, amit a terv elkészítője mellékelt volna az anyaghoz. Sajnos nem találtam, a munkák elkezdődtek már akkor mikor ez a pont napirendre került, hogy mennyiért, és milyen tartalommal, azt csak egy szűk kör tudja. Így dönteni is csak az a szűk kör tud felelősséggel, és remélem így is tett. 

 

8.Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Dr. Frank Erzsébet között létrejött megbízási szerződés 1. számú módosítása

Ügyvédnő egy fix összegért vállalta településünk jogi képviseletét, a vállaláskori jogi teendők napjainkra jócskán megemelkedtek. Így a havi fix összeg emelése mellett döntött a testület, hiszen a képviseleti díj, egy ügy esetén is ugyan annyi, mintha minden hétre jut egy újabb ügy.  

 

9.DRV Zrt. részvényvásárlás

Ez a pont lekerült a napirendről. 

 

10.Önkormányzati Weboldal megújítására érkezett árajánlatok elbírálása

A község Weboldalának korszerűsítése, mára elengedhetetlenné vált, nem igazán modern felhasználó barát az oldalunk. 

A beérkezett három ajánlat közül, a legolcsóbbat választotta a testület egy része. 

KrokoWeb Creative Design-Lap-Top.Net Bt. 476 250 Ft bruttó ajánlatát. 

Az ajánlatok közül, ez az ajánlat volt a legszűkszavúbb, mindössze egy jó féloldalnyi, a többi ajánlat egy 7 oldalas, és egy 16 oldalas volt.

Itt az oldalszám csak azért érdekes, mert egy leendő weboldal tartalmi, megvalósítási, elképzelései, eszközeit felsoroló ajánlat nem fér rá egy szellős fél oldalra. A garanciákról, és a szavatosság vállalásáról egy szó sem esett az ajánlatban, ami ettől még lehet egy nagyszerű weboldal készítésének ajánlata, de ez nem látszik abból a pár sorból, amit a pályázó leadott.

Én szerettem volna ha bekérjük, legalább a hiányzó, és elengedhetetlen feltételeket írásban, de erre az volt a válasz, a szerződésben majd bent lesz. (remélem a későbbiekben felmerülő, esetleges problémák könnyebb kezelése miatt)

Nem szoktam egyetérteni polgármesterünkkel, de volt egy mondata, ami nagyon megállta a helyét. 

„Ha valaki nem veszi a fáradságot, egy normális pályázat megírására, annak nincs mit keresnie Cserszegtomaj Települése által kiírt pályázatok, megírói, esetleg nyertesei között.”

Ez a mondat, a Jegyzői pályázatok olvasásakor hangzott el, de nagyon igaz lett volna itt is. A napirend elfogadásra került, a szokásos kör szavazatai alapján.

 

11.Beszámoló a háziorvosi ügyelet 2013. évi tevékenységéről

Ügyelet Nonprofit Közhesznú Kft megküldte a háziorvosi ügyelet 2013. évi tevékenységének és forgalmának összefoglalóját. 

-      Lakosok után fizetett támogatás a 2013-as inflációt nézve (101,7%), 57 Ft/főről 58 Ft/ Főre nőt. 

-      Éves forgalom Rezi, Cserszegtomaji háziorvosi körzetből 295 Fő.

 

Éves Beteg Forgalmak Rezi, Cserszegtomaj körzetből.  

Év200820092010201120122013

Fő 218276235273239295

12.Szabó István Általános iskola támogatási kérelme

 Iskola igazgatónője a 7. osztályosok részére kért támogatást, egy Európai Uniós támogatásból megvalósuló rendezvényen való részvételre. A rendezvényen való részvétel ingyenes, csak az utazás hoz kért igazgatónő támogatást Önkormányzatunktól. A támogatást természetesen megszavazta a testület. 

 

13.Peter Cerny Alapítvány támogatási kérelme

Az alapítvány, a koraszülött mentésben fejt ki nagy erőket támogatóin keresztül. 

A támogatás koraszülöttek, és beteg újszülöttek légzéstámogatásához szükséges Egészségügyi Oxigén és sűrített levegő beszerzési részösszege, 30 000 Ft értékben. A támogatást testületünk egyöntetűen megszavazta.