Bejelentkezés

2014.04.30 soros testületi ülés

 

Testületi ülés anyaga negatív csúcsot döntött, a csupán 10 napirendi pontjával.  

Ennyire kevés döntést igénylő kérdés lenne?

Vagy a döntések besöprésre kerültek a gyűjtőfogalmakba?

47 244 000 Ft került egy sorra, az utak felújítása címszó alá, tervezés és mart aszfaltozás címszó alá pedig 8 661 000 Ft. 

Ha ezeket a számokat megnézzük láthatjuk, a döntések szűkebb marokba kerültek, és nem csak ezekben a témákban, remélni tudjuk csak, hogy ebből a marokból nem folyik ki a „homok”. 

Napirendi pontok:

1.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közt tett intézkedésekről.

2.A 2013 évi zárszámadási rendelet elfogadása.

3.Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása.

4.„Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról” tárgyú BM pályázat.

5.Szilárd hulladék lerakó rekultiváció kivitelezési kötelezettség teljesítési határidő ügyében indított bírósági felülvizsgálat állásáról tájékoztató.

6.A községszemlén felmerült hiányosságok teljesítéséről tájékoztató.

7.Cserszegtomaj Szabad Művészet Alkotótábor Alapítvány végelszámolásáról tájékoztató.  

- Beszámoló a Cserszegtomajért Közhasznú Közalapítvány 2013 évi tevékenységéről.

8.Dr. Nagy Ákos Fogászati Bt. 2013. évi beszámolója a működési hozzájárulás felhasználásáról.

9.Beszámoló a védőnői szolgálat 2013. évi gazdálkodásáról.

10.Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. műsorszolgáltatási ajánlata. 

Napirend előtt beemelt pontok:

-Hivatal átvizsgálása során feltárt létszám igény. 

-Teleházba részmunkaidős foglalkoztatott felvétele.  

-Politikai üldözötteknek szóló levél megismertetése. /Szabadságharcosok Közalapítvány pályázati felhívása/

-Mosolyért alapítvány kérelme.

 

1.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végre hajtásáról, a két ülés közt tett intézkedésekről

-Kápolna sor K-i útszakaszának kisajátítási munkarészei megküldésre kerültek a Keszthelyi Járási Földhivatalhoz, záradékolás céljából.

-268.-270.-271/5 helyrajzi számú ingatlanok esetében a telekkialakítási engedélyezési eljárás lefolytatásra került. 

-Testület 2014.04.07-én község szemlét tartott.

-Bottyaháti utca Nyugati utcaszakasz, és a Keleti utcaszakasz tulajdonrendezése érdekében, egy-egy ingatlan esetén, a Zala Megyei Kormányhivatal felé a kisajátítási eljárás megindult.

-Rezi úti buszváró használati, és telek szorgalmi jog feltüntetése megtörtént.

-Településfejlesztési koncepciót a testület nem fogadta el, többségi döntéssel, ezért 04.09-én, rendkívüli ülés keretein belül tárgyalta a testület a koncepció elfogadását. 

-Több teleknél elfogadta a testület, a tulajdonosok által kért terület felhasználási engedély kérését. 

-Testület a településfejlesztési koncepció tárgyalása során beérkezett, a rendezési terv nélküli időszakban hozott döntések, lakósági kérelmeket befogadta, döntéséről értesítette a terv készítőjét.

-Környezetvédelmi koncepció elfogadásra kerül, a készítője Varsás Bt értesítve lett.

-Dr. Frank Erzsébet kérelme elfogadásra került.

-Cserszegtomaj Képviselő Testülete 9 db. 10 000 Ft névértékű DRV Zrt. részvényt vett.

-Település Weboldalának megújítását megrendelte önkormányzatunk a KrokoWeb Creative Design-Lap-Top-Net Bt-től, bruttó 476 250 Ft-ért. 

-Testület elfogadta Iskola igazgatónőjének kérését, és támogatja a 7. osztályos tanulók Szalapára utazását, a rendezvény amire meghívást kaptak május 16-án lesz. Jó szórakozást, bocsánat tanulást kívánok hozzá 

-Peter Cerny Alapítvány egészségügyi termék beszerzésére írt pályázatát 30 000 Ft-al támogatta önkormányzatunk. 

-A Képviselő testület elfogadta a településfejlesztési koncepciót, folytatni kell a településrendezési eszközök elfogadásához szükséges további egyeztetéseket. Én személy szerint, és pár képviselő társam nem fogadtuk el a koncepciót, mivel több kritika is merült fel vele szemben. Még kellett volna pár munkaóra, a koncepció tökéletesítéséhez, és még néhány elem átgondolásához. (pl: Csókakői Patak parton vízi világot bemutató tanösvény? stb……)

 

Két ülés közt megtett intézkedések:

-Sátor térburkolat elkészült közösségi munkában.

-Barlang utcai járdaszakasz kivitelezése befejeződött. /a munkáról sincs egy szem árajánlat, így nem is tudtam megírni mennyibe került, lám a szűkebb marok mire is jó/

-Óvoda udvar, füvesítés előtt.

-Iskola Udvar rendezése megkezdődött. /árajánlatok, itt sem lettek közölve/

-Térfigyelő rendszer pályázata beadásra került.

-Hivatalvezető beiktatásra került, felesküdött. /jegyző/

-Kultúrházi játszóház megrendezve.

-VII. Szavalóverseny sikerrel lezárult.

-Egészségnap lezárult.

Polgármesteri keret terhére 65 000 Ft-ér térkő, és homok beszerzése megtörtént, a sportpályához. Óvoda teraszához 200 000 Ft értékben térkő beszerzése megtörtént. 

A településnek 120 000 000 Ft szabad pénzeszköze van lekötve az OTP Banknál. 

 

2.A 2013 évi zárszámadási rendelet elfogadása

2013-as év pár meghatározó költségvetési adata, a 617 096 000 Ft tervezett bevételhez képest, 653 715 000 Ft bevétel realizálódott az elmúlt évben.

Helyi adók tervezett bevétele 145 000 000 Ft volt, ami 169 621 000 Ft-os teljesüléssel szintén növekedést jelöl.

Az önkormányzat tervezett kiadása (intézményfinanszírozáson kívül) 429 230 000 Ft helyett, 322 412 000 Ft-on teljesült. 

Kápolna sor, és a Pajtika utca felújítása 55 985 000 Ft-on teljesült. 

Cserszegtomaj tőkéje 3 167 987 000 Ft-ról, 3 198 527 000 Ft-ra nőt, az értéknövelő beruházásoknak köszönhetően. 

Önkormányzat létszáma 2013 évben, 57 fő átlaglétszám, és az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma is szintén 57 fő. 

Cserszegtomaj Önkormányzatának 2013 évi nem rendszeres személyi juttatásai között a tervezett 200 000 Ft jutalom helyett, 11 014 000 Ft szerepel, ez csupán   5507 %-a tervezettnek?  /ezekről a jutalomosztogatásokról már sokszor leírtam a véleményemet, ami nem változott./

 

Önkormányzati eszközök állományának alakulása: /pár tétel nettó értéke/

-Járművek állománya 20 071 809 Ft, ezen járművek értékcsökkenéssel számolt aktuális értéke 2 935 726 Ft.

-Gépek berendezések állománya 71 032 370 Ft, értékcsökkenéssel számolt aktuális könyvelési értéke 30 089 895 Ft.

-Ingatlanok állománya 2 216 659 633 Ft, értékcsökkenéssel számolt könyvelési értéke 2 042 283 439 Ft. 

-Polgármester íróasztala 250 000 Ft-ról értékcsökkenést leszámítva, 156 048 Ft.

-Polgármester LCD televíziója 189 920 Ft-ról, 103 307 Ft.

-Stb……………

/gondolom pár „kifutott” 0 forint értékű eszköz, majd új gazdára lel pár forintér, aminek örülnünk kell, hiszen könyvelésileg már nem ér „semmit”/

 

Befejezetlen beruházások közül pár tétel, ezek a beruházások a pénzügy számításai szerint, 2013.december 31-ig ennyibe került a településünknek /nettó összegek/:

-Kerékpárút építése 3 653 000 Ft

-Rekultivációs terv az Okker bánya felszámolásához 1 862 500 Ft

-Településrendezési terv 1 976 138 Ft

-Stb……..

 

3.   Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

Általános tartalék változása:

-Sportpálya kerítésének önrésze 1 800 000 Ft

-Szent Anna templom felújításának támogatása 2 000 000 Ft

-Iskolai tanulók Szalapára utazásának támogatása 60 000 Ft

-Peter Cerny Alapítvány /gyermekmentő szolgálat/ támogatása 30 000 Ft

 

Általános tartalék változása polgármesteri egyszemélyes döntések alapján:

-2 db pingpongasztal beszerzése 251 000 Ft

-Sportpálya melletti terület térburkolásához plusz homok, és térkő beszerzése 65 000 Ft 

-Óvoda terasz térkövezése 200 000 Ft

 

Eredeti előirányzatot érintő változás: 

-Állami támogatás növekedése 15 999 000 Ft

 

Egyéb 

-Fűkasza beszerzése 230 000 Ft

-Keszthelyi Gyalogút korszerűsítése 4 063 000 Ft

-Kőkereszt felújítása 230 000 FT

-Stb………..

 

Cserszegtomaj 2014 évi kiadási, és bevételi fő összege 675 299 000 Ft-ra változott.

 

Létszámok tervezett nagysága (58 Fő összes létszám megoszlása):

Önkormányzat 16 Fő

Hivatal 15 Fő

Óvoda 19 Fő

Élelmezés 8 Fő

Ezt a napirendi pontot sem tudtam megszavazni, mert csak számok találhatóak az anyagban, az ajánlatok, tervek, költség kalkulációk megtekintésére, amit még az előző testületi ülésen kértem (2014.03.26), csak 2014.05.15-e 13 órára kaptam időpontot. 

(településünk malmai lassan őrölnek) 

 

4„Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról” tárgyú BM pályázat

 

A kép csak humoros megközelítése a térfigyelésnek, önkormányzatunk nem ilyen rendszert pályázott. :-)

Támogatási kérelmet nyújtott be önkormányzatunk, a településen térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, fejlesztésére, a kérelmünket már korábban is benyújtottuk, önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések címén, de sajnos azt a pályázatunkat nem támogatták. 

A miniszter a pályázatokról 2014 május 30-ig, a maradvány, és döntéssel le nem kötött összegek terhére legkésőbb 2014 december 10-ig dönt.

Röviden ez annyit jelenthet nekünk, ha nem sikerül az első körben nyerni pályázatunkkal, akkor még mindig van esély december 10-ig, hogy támogatást nyerjünk a kamera rendszer kiépítésére. 

Ez a kamera rendszer kiépítési ötlet, a 2012-es polgárőr beszámoló során is felvetődött, hogy nagyban könnyítené a munkájukat, és a felderítésben lenne kiemelt szerepe. Akkor én a zalakomári példát hoztam fel, ahol a kisebb bűncselekmények visszaszorításában volt jelentős szerepe a kiépített kamerarendszernek. 

A támogatás a beruházáshoz szükséges összeg 100 %-áig igényelhető. (bruttó 4.618.863,- Ft)

 

5Szilárd hulladék lerakó rekultiváció kivitelezési kötelezettség teljesítési határidő ügyében indított bírósági felülvizsgálat állásáról tájékoztató

Okkerbánya rekultivációjának határidejét megállapító döntés ellen, kezdeményezett pert önkormányzatunk. A per első tárgyalási napja 2014 április 28-án 13 órakor volt, ami településünket Dr. Frank Erzsébet ügyvédnő képviselte. 

/Ez az ügy egy kiemelt jelentőségű per, településünk egy éves költségvetési összege sem lenne elegendő a hatóságok által előírt rekultivációra. Egy ilyen ügy perén véleményem szerint, a polgármester jelenléte elengedhetetlen, hogy mi az oka polgármesterünk távolmaradásának azt nem tudom, de gondolom erre is lenne magyarázat./ 

Ügyvédnő tájékoztatásában kitért rá, hogy a Környezetvédelmi Hatóság határozatának jogsértő voltára próbáltuk apellálni. Környezetvédelmi Másodfokú hatóság a rekultiváció megkezdésére és befejezésére olyan határidőket szabott meg, melyek mind pénzügyileg, mind műszakilag kivitelezhetetlenek, és figyelmen kívül hagyják az ügy egyedi sajátosságait, az önkormányzat jogát és gazdasági érdekeit.

A területről még 2011-ben készített szakértői vizsgálatot, ha szeretnénk megtámadni, akkor nekünk kellene egy független szakértőt megbízni. Ennek költsége jelentős, és nem biztos az Álam által delegált szakértővel ellentétes véleménye lesz. 

A testületnek azt kell eldöntenie, igénybe vesz e egy ilyen bizonytalan kimenetelű szakértői vizsgálatot, és fizeti nem kis költségeit, vagy sem. 

A bíróság 30 napon belül várja településünk állásfoglalását. 

 

6A községszemlén felmerült hiányosságok teljesítéséről tájékoztató

Községszemlén feltárt hiányosságok javítására tett intézkedések lettek ebben a pontban felsorolva. 

A szemle cserszegi oldalon indult, és délben elhangzott polgármestertől, „már dél van, menjünk ebédelni ennyi fért bele eddig”. 

Én mivel külön autóval mentem, ezt úgy értettem, mára vége a bejárásnak, és mentem dolgozni.

Sajnos tévedtem, mert a szemle tovább folyt a tomaji oldalon, bár a napirend szerint itt Tomajon csak a Kőris utca lakott részének, szolár közvilágítás kiépítése probléma. 

Én örülnék, ha csak ez lenne az egyetlen probléma a tomaji oldalon.

A járdák hiánya, gyalogátkelők, martaszfaltos utak bejárása, /mivel több utat ezzel a technológiával szeretne a település portalanítani/, kátyúzás néhol finoman szólva is pocsék lett, és sorolhatnám tovább. 

Cserszegi oldalon bejárt részekről, már írtam a http://cserszegtomajelekes.hu/index.php/hatterinformaciok/263-2014-evi-onkormanyzati-telepules-bejaras-fotokkal cikkemben, ott fotókat is találhatóak a bejárás állomásairól. 

 

7Cserszegtomaj Szabad Művészet Alkotótábor Alapítvány végelszámolásáról tájékoztató

2014 februári testületi ülésen hangzott el, a Cserzsegtomaji Szabad Művészet Alkotótábor Alapítvány végelszámolásáról. 

Zalaegerszeg város hivatalos honlapján, még olvasható, az alkotó tábor kuratóriumának egyik tagja a jelenlegi polgármesterünk.

"2008.02.14. 17:00–18:30

Cserszegtomaji Szabad Művészet Alkotótábor határon túli alkotóinak kiállítása

Publikálva: 2008.02.11. 14:37

A kiállítást megnyitja: Bartha Gábor kuratóriumi tag

Helyszín: Móricz Galéria"

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a végelszámolás nem volt jogszerű, csak éppen érdekes, hogyan jutott el egy nemzetközi tábor, pont az Ő polgármestersége idején a felszámolásig. 

Lehet a konszenzuskeresés munkásabb és hosszadalmasabb eljárás, de hosszútávon mindig kifizetődőbb. 

 A törvény kimondja, hogy az alapítvány képviselőjének át kell adnia az iratokat a végelszámolónak. A végelszámolás sikeres lefolytatása érdekében, önkormányzatunk a nála fellehető iratokat átadta Dr. Mészáros Sándor végelszámolónak. 

2014 február 25-26-án az alapítvány tulajdonát képező képek, és műalkotások átvétele megtörtént, az átvételtől jegyzőkönyv készült. A Hivatalban, illetve az önkormányzat intézményeiben fellehető képekről is leltárt készítettek. 

/Ez a leltár egészen biztos fals, hiszen a polgármester által elajándékozott képekről az anyagban nincs említés, és a kultúrház falán lévő képek is minden évben kevesebben lettek. Ennek az árát vajon ki fizeti meg? Ez a színjáték nem méltó Cserszegtomaj lakóihoz, és Önkormányzatához./

 

-Beszámoló a Cserszegtomajért Közhasznú Közalapítvány 2013 évi tevékenységéről

A kuratórium vállalta a Cserszegtomaj Önkormányzatának bemutatott színes, figyelemfelkeltő, és eligazító térképének a falu buszváróiban, és a falu fontosabb csomópontjaiban, megfelelő faragott-ácsolt térképállványon kiegészítésként való elhelyezését. 

A vállalásban 9 db buszváróban elhelyezett 120x84 cm-es, és 1 db 140x100 cm-es önálló tábla legyártása és elhelyezése szerepelt. 

Az első térkép elhelyezése 2013 május 25-én, az Orbán napi ünnepségen történt. 

Az elhelyezéssel járó munkákat a kuratórium tagjai társadalmi munkában végezték, így lehetőség nyílott a megtakarított pénzekből több tábla legyártására. 

Pontosan 7 db kisebb 120x84 Cm-es, és 5 db nagyobb 140x100 cm-es tábla készült el, és lett kihelyezve. /Ez a fajta gazdaszemlélet nagyon hasznos, példaértékű, remélem többen is követik, ezt a jó példát./

Az alapítvány a táblák kihelyezése során, a buszvárók állapotát elég elszomorítónak találta. Több hasznos ötletük lenne a várók felújítására, élhetőbbé tételére.

Mint például:

- padok, szemetesek, felíratok minőségi felújításában szívesen vállalnának szerepet. 

 

8Dr. Nagy Ákos Fogászati Bt. 2013. évi beszámolója a működési hozzájárulás felhasználásáról

Településük 2012 évben fogászati alapellátásra szerződést kötött Dr. Nagy Áros Fogászati Bt-vel. Településük a szerződés keretein belül havi 100 000 Ft, hozzájárulást vállalt a fogászati praxis támogatásaként. A támogatás elszámolása, minden tárgyévet követő március 31-ig kell megtörténjen. 

Önkormányzat 1 200 000 Ft támogatásának felhasználása, az Országos Egészség Pénztár által fizetett finanszírozási hiány (- 732 552 Ft) fedezetére, és megtakarításra lett felhasználva. A beszámolóban a megtakarítás, az OEP-re eső amortizációt fedezi, de pénzforgalmi szempontból megmarad. Így pályázati nagy értékű eszközbeszerzésre, vagy akár telephelyfejlesztés önrészeként szeretné felhasználni a praxis, a későbbiek során.   

Mivel volt szerencsém doktor úrral találkozni, mint páciens, ezért mondhatom a fogászati szakrendelés egy jól felszerelt, komoly orvosi munkát végző praxis. Ha ebből a támogatásból sikerül bármi eszközt vásárolni, az egészen biztosan a betegek érdekeit fogja szolgálni, és jó kezekben lesz. 

 

9Beszámoló a védőnői szolgálat 2013. évi gazdálkodásáról

Rezi és Cserszegtomaj települések által fenntartott védőnői szolgálat, minden tárgyévet követő április 30-ig köteles beszámolót készíteni. 

 

Védőnői szolgálat 2013 évi bevételeinek a teljesülése:

-Tb. Finanszírozás 6 394 000 Ft

-Bérkompenzáció 308 000 Ft

Összesen 2013 bevételei: 6 702 000 Ft

 

Védőnői szolgálat 2013 évi kiadásai:

-Személyi kiadások 3 458 000 Ft

-Munkaadót terhelő járulékok 917 000 Ft

-Dologi kiadások 1 583 000 Ft

-Felhalmozás célú kiadások 0 Ft

Összes 2013 évi kiadás: 5 958 000 Ft

A védőnői szolgálat 2013 évi pénzmaradványa 744 000 Ft, melyet Rezi Község Önkormányzata a 2012 évben önkormányzati saját forrásként biztosított finanszírozás visszapótlására használja fel. 

 

10.  Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. műsor szolgáltatási ajánlata

Keszthelyi televízió az előző évhez hasonlóan megküldte ajánlatát, a cserszegtomaji események, hírek, rendezvények bemutatására. 

Bruttó 230 000 Ft összegért cserében, településünk polgármestere 4 alkalommal vehet részt Fogadóóra című műsorukban. Hirdetéseinket a képújságukban megjelenítik, fontosabb rendezvényeken megjelennek, arról híranyag készül, és a híradójukban leadják, és a hírportáljukon megjelenítik, Facebook oldalukon is. Forgatások során elkészítenek olyan 2-3 perces települést bemutató anyagot, amit híradójuk környezetében minimum 50 alkalommal leadnak. 

Ezt a csomagot én nem tartom szükségesnek, hiszen ha akar a televízió forgatni rólunk, akkor tegye ezt ingyen, mint tette azt még a szerződések előtt. Mivel településünkön amúgy sem fogható a keszthelyi televízió, így nem sok értelme egy fix szerződésnek. Ha már szerződünk, akkor ezt tegyük olyan médiával, amit ki is tudunk használni, pl. vendégszám emelése, image növelése érdekében. 

 

-Hivatal átvizsgálása során feltárt létszám igény

2014-es létszám keret megállapítása során, még jegyző asszony kért egy főt a hivatali munka elvégzéséhez. Én akkor is és most is elmondtam, ha szükséges, és ki tudjuk használni a plusz egy főt, akkor vegye fel a hivatal. A pénzügyi bizottság elnöke, és tagja, viszont nem értett ezzel egyet, és javasolták a jelenlegi létszám átszervezését. 

Most az új jegyző beiktatása után pár héttel, már lehet felvenni embert, a „megnövekedett” munkára való hivatkozással. Állítólag, egy pénzügyi szakemberre lesz szükség, aki a pályázati pénzfelhasználásokat, és a pályázatokat is összefogja. 

Bár a munka pályáztatva lett, de egész biztos vagyok benn, már megvan a nyertes, akárcsak eddig minden meghirdetett állás esetén. 

 

-Teleházba részmunkaidős foglalkoztatott felvétele

Érdekes módon erre a feladatra is lett pénz, bár én és pár képviselő társam ezt már több éve mondogatjuk. Míg Húgom volt a közművelődési szakember, addig ő ebben az épületben székelt, és tanfolyamokat is tartott. Egyedül vitte a teleházat, és a közművelődési munkát is. Ezen kívül az összes számítógép, monitor, projektor, stb.., neki köszönhető, hiszen több mint egy millió forint pályázati támogatást nyert hozzá. De a „régi” időkben, voltak tanfolyamok is, ahol sokan megtanulhatták ingyen a számítás technika alapjait.

Egy fő, 6 órás munkaviszonyban történő alkalmazásáról szólt, a napirendi pont. 

Én személy szerint örülök neki, ha újra „kinyit” a teleház, de tanfolyam nélkül, tartalom nélkül, ez nem teleház, csak pár számítógép, monitor, és asztalok. 

 

-Politikai üldözötteknek szóló levél megismertetése. /Szabadságharcosok Közalapítvány pályázati felhívása/

Honismereti Egyesület Lenti, pályázatot nyújtott be „Az át és kitelepített politikai üldözöttek sorsa Zala megyében a határmentén 1950-1953” címen. 

Mivel már több mint 70 év eltelt, így a kárvallottak többsége már elhunyt, az egyesület pályázatát támogatandó, kérte önkormányzatunkat Rigó Csaba levélben, ha tudunk ilyen személyről, azt jelezzük az egyesületnek.

A hivatalos jegyzőkönyv itt olvasható: http://www.cserszegtomaj.hu/userfiles/file/jegyzokonyv/04%2030%20%20jkv.pdf