Bejelentkezés

A sokat tárgyalt okkerbánya ügye

2014. május 22, rendkívüli testületi ülés.

Napirendi javaslat:

1.Okkerbánya rekultivációjának közigazgatási perében igazságügyi szakértő kirendeléséről döntés. 

2014.04.30 soros testületi ülés anyagából:

Okkerbánya rekultivációjának határidejét megállapító döntés ellen, kezdeményezett pert önkormányzatunk. A per első tárgyalási napja 2014 április 28-án 13 órakor volt, ami településünket Dr. Frank Erzsébet ügyvédnő képviselte. 

Ügyvédnő tájékoztatásában kitért rá, hogy a Környezetvédelmi Hatóság határozatának jogsértő voltára próbáltuk apellálni. Környezetvédelmi Másodfokú hatóság a rekultiváció megkezdésére és befejezésére olyan határidőket szabott meg, melyek mind pénzügyileg, mind műszakilag kivitelezhetetlenek, és figyelmen kívül hagyják az ügy egyedi sajátosságait, az önkormányzat jogát és gazdasági érdekeit.

A területről még 2011-ben készített szakértői vizsgálatot, ha szeretnénk megtámadni, akkor nekünk kellene egy független szakértőt megbízni. Ennek költsége jelentős, és nem biztos az Állam által delegált szakértővel ellentétes véleménye lesz. 

A testületnek azt kell eldöntenie, igénybe vesz e egy ilyen bizonytalan kimenetelű szakértői vizsgálatot, és fizeti nem kis költségeit, vagy sem. 

A bíróság 30 napon belül várja településünk állásfoglalását. 

Ez a napirendi pont lett volna ezen az ülésen helyre téve, egy állásfoglalással a szakértői vélemény ügyében. A testületi ülés létszáma, viszont nem tette lehetővé a döntést. Én sajnos nem tudtam ott lenni, csak Kőműves Károlyné, Román Erika, és a polgármester volt jelen az ülésen. Mivel alkalmazottként dolgozom, nem mindig tudok egyik napról a másikra átszervezni tárgyalásokat, megbeszéléseket. Ettől függetlenül, minden ülésen részt veszek amin tudok, legyen soros testületi ülés, vagy akár rendkívüli. 

A testületi ülés el lett napolva a péntek délelőtti időpontra, ahol újra nem tudtam megjelenni, de nem csak én, hanem az előző ülésről is hiányzó többi képviselő sem. Így döntés hiányában, a napirendről nem hozott határozatot a testület.  Bár utána héten volt soros testületi ülés, de ott már nem jött elő a téma.