Bejelentkezés

2014.május 28 soros testületi ülés II rész

8. Igazságügyi vagyonértékelési szakvélemény Cserszegtomaj Község Önkormányzatának tulajdonát képező szennyvízgyűjtő és elvezető rendszer vagyonelemeinek 2014 március 20-i fordulónapon érvényes értékéről
9. Település fejlesztési koncepció határozat visszavonása
10. Cserszegtomaj Közöség közlekedésének forgalomtechnikai felülvizsgálata
11. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről
12. Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
13. Beszámoló az elvégzett idegenforgalmi feladatokról
14. 2013. évi védőnői beszámoló a területi ellátás helyzetéről
15. Szakmai beszámoló a Zala Megyei KSZR 2013. évi tevékenységéről
16. Tájékoztató az óvodába felvett gyermekek létszámáról
17. Holló Gábor Szigetszentmiklós, Botond u. 2 szám alatti lakos terület felajánlása
18. Cserszegtomajért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
19. Forest Power Kft közterületi tűzcsap létesítési kérelme.
20. Kérdések, interpellácíók.


8. Igazságügyi vagyonértékelési szakvélemény Cserszegtomaj Község Önkormányzatának tulajdonát képező szennyvízgyűjtő és elvezető rendszer vagyonelemeinek 2014 március 20-i fordulónapon érvényes értékéről


Településünk Képviselő-testülete felkérte a Karanta Audit Zrt.-t, hogy készítse el Községünk Önkormányzatának tulajdonát képező szennyvízgyűjtő és elvezető rendszere vagyonelemeinek, 2014. március 20-ai fordulónapon esedékes értékéről szakvéleményt adjon.

 A szakvélemény tartalma:
- Értékelési tanúsítvány
- Könyvvizsgálói tanúsítvány
- Vagyonértékelő nyilatkozat
- Előzmények
- Szakértői feladat meghatározása, az értékelés célja
- Szakértői vizsgálat módszere
- Az értékelendő vagyon elemeinek kivonatos ismertetése
- Pótlási terv
- Összefoglalás

Értékelés szerint szennyvízgyűjtő és elvezető rendszer 2014. március 20-i fordulónapon: 1 528 900 382 Ft értéket képviselt.
Könyvi értéke szerint: 1 426 368 944 FT értéken van nyilvántartva.

9. Település fejlesztési koncepció határozat visszavonása

A testületi anyag szerint, A Somogy Megyei Kormányhivatal Hivatal Főépítészi Irodájával történt egyeztetés alapján a koncepció két határozatban történő elfogadását nem tudja kezelni, ezért a határozatot szükségesnek látták visszavonatni.
Ez a koncepció a település fejlesztési tervünk egyik alapja, így ha már ennyi kavarodás, egyeztetési hiányosság kíséri útján, talán érdemes lenne átgondolni, és új alapokra helyezni az egyeztetések menetét. A koncepció sok munkát, és sok értékes elemet tartalmaz, nem azon a véleményen vagyok, hogy nincs rá szükség, hanem a kapkodás, ami a polgármester által adott rövid határidő miatt van, teszi komolytalanná az egész ügyet számomra. Egy jól átgondolt, kidolgozott, széles társadalmi egyeztetésen átesett terv is lehet, itt-ott hibás, lakók számára előnytelen néhol. Egy kapkodásban összerakott terv, viszont sok kárt tud okozni a magánszemélyeknek, és az önkormányzatnak is.
Egy elhamarkodott 2010-es választási ígéret miatt, károsodjanak településünk lakói?
Nem gondolnám, hogy ez kell legyen az út amin én végig szeretnék menni.

10. Cserszegtomaj Község közlekedésének forgalomtechnikai felülvizsgálata

Az anyagban leírtak szerint jelentősen nőt településünk lakóinak száma, de ezt aki már régebben ide költözött, vagy helyi lakó volt mindig is tudja, látja, érzi is. Lakosság száma, az elmúlt 10 évben közel 1000 fővel nőt. Megnőtt a személyautó forgalom, és egyre nagyobb sebességgel közlekednek a szűk utakon. 

A 2010-es választási prezentációs anyagomban, ami a honlapon is megtalálható, már leírtam egy négy éves terv szükségességét. Nem gondolom, ha most a választások előtt pár hónappal kezd el foglalkozni a testület ezzel a komoly, és jelentős kérdéssel jut is valahová. Ezzel kellett volna kezdeni a ciklust, és a terveket végig vinni módszeresen, minél több lakónak segítve a közlekedését, és biztonságosabbá téve a települést. Azokról az emberekről, akik nem akartak több alkalommal szavazni, járdák, gyalogátkelők kialakításának költségvetéséről, hogyan hihető el, hogy most értünk lakókért találták ki ezt felülvizsgálatot. Csak Zsuzsa, és Erika támogatta minden alkalommal ezt a szándékomat, a többiek rendszeresen leszavazták. Sajnos ismerve a testület döntéshozatali részét, a felülvizsgálat arra lesz elsősorban jó, hogy újra lehet költeni sok-sok pénzt, a vizsgálatra hivatkozva. Természetesen ahol épül út, járda, bármi, ott a lakók is élvezni fogják a megépült közforgalmat szolgáló építményeket, a kérdés csak az ott volt, lesz-e a legnagyobb szükség rájuk?

11. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről

A Teréz Anya Integrált Intézmény beszámolóját a 2013-as évről, testületi döntés értelmében a 2014 májusi ülésen kell tárgyalni.

Cserszegtomajon végzett szakmai munka, halmozott adatok:

Alapellátás            12 család 20 gyermek
Védelembe vétel     3 család 5 gyermek
Átmeneti nevelt      2 család 3 gyermek
Eseti egyszeri         2 család 3 gyermek
Pártfogó felügyelet 1 család 1 gyermek
 
Cserszegtomajon 16 család 31 gyermekével állt kapcsolatban a családgondozó 2013-ban. Az ellátott családok az évben több alkalommal kaptak tartós élelmiszer illetve ruhaadományt, valamint szükség szerint juttatott az Intézmény a Máltai Szeretetszolgálat segítségével babakocsihoz, babaágyhoz és egyéb tárgyi eszközhöz.
Az Önkormányzathoz a gondozott családjaink több alkalommal fordultak segítségért kértek és kaptak természetbeni és pénzbeli ellátást. 

A beszámoló még kitér több település hasonló problémáinak, gondjainak megoldására, és a tervezett gyűjtési, segítő programokra.

12. Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Cserszegtomaj lakósságának korcsoport szerint alakulása 2013-ban
Korcsoport    férfi    nő    Összesen
0-2 éves    44    35    79
3-5 éves    58    40    98
6-13 éves    125    116    241
14-17 éves    65    65    130
18-59 éves    850    850    1700
60 év feletti    376    399    775
Összesen     1518    1505    3023

Születések száma 2011-ben 25 gyermek, 2012-ben 26 gyermek, 2013-ban 26 gyermek.

Étkezési Díjkedvezményre jogosultak száma az óvodában 2013-ban
        50%    100%    Összesen
2013. évben átlagosan     13    15    28

Általános iskola létszámainak alakulása 2013 októberében.

Osztály    2013 év
1    32
2    26
3    24
4    23
5    17
6    20
7    21
8    12
Összesen     175 fő

Napközi és menzai ellátást igénybe vevők:

Teljes Ár (0%) kedvezmény     73 fő
50 % kedvezmény        47 fő
100 % kedvezmény     26 fő

13. Beszámoló az elvégzett idegenforgalmi feladatokról

A beszámoló kezdeti szövege, a tavalyi, és előző években intézkedésekre is kitér, mint pozitív példa erre az évre.

-    kulturális rendezvények szabadidő programok előkészítetten megvalósultak
-    rendezvények hatósági bejelentései megtörténtek, a tisztaság fenntartása folyamatos volt
-    burkolt rendezvényterület elkészült
-    közterületek, temetők folyamatos tisztítása, kaszálása, a melegidő miatt korán kezdődött
-    rendezetlen gazos területek felmérését a falugazda elkezdte
-    szakszerű virágosítás megtörtént
-    iskola és a park közti gyalog út elkészült
-    megrongált utcanév táblák, kopott közlekedési táblák cseréje megkezdődött
-    Bikedi sor és Ménes utca sarkán tárolt őrlemény föld felhasználása megkezdődött
-    település utjainak kátyúzása megkezdődött
-    Iskolaudvar lelátó elkészült

Ekkora településen nem lehet mindent egy csapásra megoldani, az egészen biztos. A temető melletti szemétkupacok (őrlemény, föld) már sokadszorra jött elő, én mikor képviselő lettem már megjegyeztem, rontja a település képét a Hévíz felől érkezők szemében. Ez a látvány fogadta őket, mióta ez a képviselő-testület van „hatalmon”, akkor még egy tervrajzzal, és az oda tervezett emlékművel magyarázta polgármesterünk minek ez a kupac szemét oda. Hogy mi történt, amiért végre elkezdték elhordani, azt csak Ő tudná megmondani, ettől a ködösítéstől eltekintve, én örülök neki, hogy végre eltűnik onnan, bár nem gondolom, hogy ebben a ciklusban rend lesz azon a területen, de inkább ne legyen igazam. A kaszálás, temető takarítás, és a rendezvények tisztasága, mindenki számára látható, kézzelfogható.

14. 2013. évi védőnői beszámoló a területi ellátás helyzetéről

2013-as évi adatok    Rezi (fő)    Cserszegtomaj (fő)
várandós anyák száma    16    38
csecsemők                   8    28
1-3 éves gyermekek    38    68
4-6 éves gyermekek    39    111

A védőnői gondozás területén főként családlátogatások és tanácsadások formájában zajlik a védőnői gondozás. Az összes családlátogatás 2013-ban 1185, az összes tanácsadás száma 646 volt.
Védőnők mindkét községben tartottak baba-mama klubot, pár téma a klubból: csecsemő és kisgyerekkori elsősegélynyújtás, szájhigiénia, beszédfejlődés, mesterterápia, stb…
Két iskolában összesen 247 gyermeknél évente 4-4 alkalommal a tisztasági vizsgálat megtörtént. Óvodában összesen 145 gyermeknél történ tisztasági vizsgálat, melynek során javuló tendencia figyelhető meg.
A védőnői Méhnyakszűrő Program 2011 óta folyamatban van, jelenleg is lehet jelentkezni a szűrésre azoknak, akik behívólevelet kapnak. Ez a levél egyben a program nehézsége is, mert sokan jelentkeznek olyanok is, akiknek nincs behívólevele, de ők sajnos nem szűrhetők.

A beszámoló jóval bővebb, mint az itt leírtak, ez a pár sor csak nényány dolgot ragadott ki az anyagból.

15. Szakmai beszámoló a Zala Megyei KSZR 2013. évi tevékenységéről


A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár beszámolója, a településünk könyvtárának segítése, a jogszabályi kötelezettsége végett kell, hogy beszámoljon településünknek.
Településünknek kiszállított könyvek száma 2013-ban 141 db, kiszállított egyéb dokumentumok száma 29 db, a település számára megrendelt képes hetilapok, színes magazinok előfizetéseinek a száma 16 db.

Ebből a pár számból is jól látszik, az olvasók száma mára nem a könyvtárakban csapódik le nagy tömegekben. Ez a harc a könyvtárak fennmaradásáért, több-kevesebb sikerrel, lassan 10 éve folyik, és még fog tartani jó néhány évig. A végén mennyi olvasó lesz, aki még mindig ezt a fajtáját választja a tudás megszerzésének, vagy akár a szórakozásnak, az attól is függ, mennyire lesznek a már írott tartalmak elektronikusan is elérhetőek, letölthetőek, és az e-könyvek menyire terjednek el nálunk is.

16. Tájékoztató az óvodába felvett gyermekek létszámáról

Cserszegtomaj település Önkormányzata az Óvodai beiratkozás dátumát 2014. április 28-29-ben határozta meg.

Beíratott gyerekek száma: 22 fő, /ebből 20 fő Cserszegtomaji, 2 fő Keszthely-kertvárosi,/ 3 fő szóban jelezte beiratkozási szándékát. A létszám alakulása a következő képen lesz 5 fő bölcsődés, 1 fő középsős, 1 fő nagycsoportos, 18 fő kiscsoportos.

Iskolába megy 26 fő az oviból, várható létszám 120 gyermek 2014-2015-re.


17. Holló Gábor Szigetszentmiklós, Botond u. 2 szám alatti lakos terület felajánlása

Holló úr, a saját tulajdonában lévő utat szerette volna felajánlani az önkormányzatnak. Két opciót ajánlott a tulajdonos:
 
•    Az utat átadja az önkormányzat részére, ellentételezés képen a település kiépíti az utcában a víz, gáz, szennyvíz hálózatot, valamint Holló úr telkére beviszi a felsorolt közműveket, térítésmentesen.
•    A település felajánl egy akkora területű ingatlant „beépítetlen területet” mint az út 1027 m2.

Önkormányzatunk nem kívánja az utat átvenni, így döntött a testület.

18. Cserszegtomajért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

Módosítás részletezése:
•    Az alapítvány székhelyénél jelen módosításban vezetjük át, az utcanév változást.
•    A 4 pontban az alapítvány jogi személyisége kerül megváltoztatásra, valamint a tevékenységre vonatkozóan a hatályos jogszabályokra történő hivatkozás.
•    6 pontban kiegészül a Ptk. Ás a Civil törvény által előírt tartalmi elemekkel, amelyek a közhasznúság, illetve a közhasznú tevékenység definiálása, az alapítványra vonatkozóan.
•    12 pont hatályon kívül kerül, ugyanis a felügyelő bizottság működése csak azon alapítványok esetében kötelező, ahol az éves bevétel az 5 000 000 Ft-ot meghaladja. A hatályon kívül helyezés azért is indokolt, mert a felügyelő bizottságként, a jelenleg felszámolás alatt álló Szabad Művészet Alkotótábor Alapítvány volt.

19. Forest Power Kft közterületi tűzcsap létesítési kérelme

Önkormányzatunkhoz azzal a kéréssel fordul a Kft. hogy a telephelyének engedélyét szervesen befolyásoló közterületi tűzcsap kialakítását támogassuk. A tűzcsap terveztetésének összege 76 000 Ft, ami a Tomaji utca felől lenne, a telephely Majori út 2179 Hrsz-en épül.
Kft tulajdonosa, a polgármester elmondása szerint be is mutatta, a 2013-as településünk felé befizetendő iparűzési adójának kivonatát, ami többszöröse a kért összegnek.
A testület támogatta a kérést, hiszen ez a tűzi víz gerinc, és a csap a leendő többi ipari létesítménynek is szükséges lehet, a terület ipari fejlődésének fontos része.