Bejelentkezés

2014. június 25 soros testületi ülés 1-7 pont

 

1, Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedésekről

2, Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

3, A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célokról szóló 5/2002. (IV.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

4, A képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének megállapítása

5, Javaslat a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározása

6, Közös ellátási felelősséggel érintett szennyvíz-víziközmű rendszer üzemeltetési szerződése

7, Tájékoztató a Pénzügyi és Kulturális Bizottság 2013. évi pénzfelhasználásának soron kívüli belső ellenőrzéséről

8, Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület részére tagdíj fizetésről döntés

9, Szeiler és Társa Bt ajánlata

10, Közalkalmazottak jogviszonyának hosszabbítása /ZÁRT Ülés/

11, Tájékoztatás Idősek nappali ellátásáról, feladat ellátásának kötelezettsége 2015.       január 1-től

12, Z+D Cserszegtomaji Sport Klub Asztalitenisz Szakosztály támogatási kérelme 

13, 2014. július 17-22 közt megrendezendő dálnoki program részleteinek tárgyalása

14, Király Gergely Attila 8649 Balatonberény Ady köz 9. szám alatti lakos kérelme

15, Hodonyi Magdolna 8372 Cserszegtomaj, Tipegő köz 12. szám alatti lakos terület felajánlása

16. Iskola tornaterem festése

17. Cserszegi Alkotó tábor ügye

18.Hévíz Város közösségi közlekedésre nyert pályázata.

 

1, Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedésekről

-      Cserszegtomaj Önkormányzatának Kulturális, Oktatási és Idegenforgalmi Bizottságának a önkormányzati költségvetésében biztosított keret felhasználását a soron kívüli belső ellenőrzés vizsgálta. Az ellenőrzés eredményéről, az előző testületi ülés anyagában olvasható.

-      Cserszegtomaj Önkormányzata a Keszthely Televízió Nonprofit Kft ajánlatai közül a 230 000 Ft-os /bruttó/ ajánlatát fogadta el. Én nem fogadtam el, hiszen ha egy televízió tájékoztatni akar a térségről, azt tegye ingyen a nézői informálása érdekében, ha pedig egy település reklámozni akarja magát, azt tegye pénzért, és reklámozási díjjal. 

-      Cserszegtomaj település önkormányzata 1 fő dolgozó felvétele mellett döntött, aki a pénzügyi vonalakat erősíti, és a pályázatok írásában lesz szerepe. Ezt a plusz felvételt még az előző jegyzőnk is kérte, akkor csak páran támogattuk, mára viszont úgy látszik neki volt igaza akkor. 

-      Kozármislenyen Tavaszi Fesztiválon részvétel utazási költsége 115 000 Ft, Irattár bővítése 3 175 000 Ft, Ez a sor kicsit sem fedi a valóságot, a jegyző költözött az emeletre, és ott lett szétverve több helyiség, akár csak a választás utáni átépítésnél, ahol a polgármester nem volt hajlandó beülni az elődje székébe. Akkor ez több millióba került, akár csak most. Ezek a költségek pazarló, rossz gazdálkodás miatti kidobott pénzek, amiknek lenne helye, akár több ember gondjainak enyhítésében is. 

 

-      Hivatal belső szervezeti felépítése: Hivatal létszáma 16 fő, (1 fő jegyző, 13 fő ügyintéző, 1 fő recepciós- amire nincs szükség szerintem egy ilyen kis településen, pláne hogy több ügyintézés a járásokhoz került-, 1fő takarító)

-      Cserszikék Diáksportkörének támogatása 440 000 Ft, a szép sikernek, amit elértek az Európa Bajnokságon ismét gratulálok. 

Két ülés közt tett intézkedések:

-      Hősök Napja mindkét falurésze megszervezésre került 

-      Nemzeti Összetartozás ünnepi ülése megszervezésre, és lebonyolításra került. (aki nem tudott ott lenni az ünnepi ülésen az bánhatja, hiszen az összetartozás ékes példáját láthatta, „aki nem ért velem egyet, és nem támogat, azzal nem tartozom össze” című egyfelvonásos áriát hallhattuk mi akik ott voltunk. 

-      Aranykorúak Juniálisa megszervezésre került

-      Óvodai Ballagás

-      Lomtalanítás megtörtént

-      Iskolai ballagáshoz és évzáróhoz körülmények biztosítása

-      Iskolaudvar rendezése ( 2 000 000 Ft)megtörtént, lelátó elkészült. (ezzel a ponttal csak az a baj, hogy egy sort sem kaptunk mégis mi mennyibe került, és ki végezte hivatalosan a munkát, volt e egyáltalán pályáztatás, ez csak pár kérdés a beruházással kapcsolatban) 

-      Óvoda udvar megújulva

-      Kultúrház fűtés korszerűsítésének terveztetése és engedélyeztetése folyik

-      Millennium utca árokrendezése elkészült (ki lett ásva, talán ez a jó fogalmazás, mert ez nem árokrendezés, ami ott történt)

-      Orbán tér árok elkészült

-      Keszthelyi út járda korszerűsítés anyaga leszállítva, (azóta el is készült a  7 063 000 Ft-os munka, amihez ha hozzá adnánk az eredeti „gyalog út” néven futó ösvény árát, megdöbbennék mibe is került ez a településnek.)

-      Köztéri virág kiültetése megtörtént (az iskolaudvar körül, és a „Park” járdája melletti virágosítás, valóban szép lett)

 

2, Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

1.Cserszikék Tánccsoport Európa Bajnokságon való részvételének támogatása 440 000 Ft.

2.Első osztályosok év végi jutalomkönyve 20 000 Ft

3.Európai Parlament tagjainak választási költségei: Állami támogatás növekedése 440 000 Ft, személyi juttatás növekedése 337 000 Ft, Munkaadót terhelő járulékok növekedése 98 000 Ft, Dologi kiadás növekedése 40 000 Ft. Személyi jutatás csökkenése – 21 000 Ft, munkaadót terhelő járulék csökkenése -14 000 Ft.

A település költségvetési keret összege: 675 739 000 Ft-ra nőt.

3, A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célokról szóló 5/2002. (IV.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Önkormányzat köztisztviselők teljesítmény értékelésének rendszerét, 2002-ben fogadta el, és foglalta rendeletbe. A törvényi változásokra hivatkozva jelenlegi jegyzőnk, az eltörlés mellett döntött, és az önkormányzat egy részének szavazatával meg is szüntetett. A teljesítményértékelés fontosságát, érdemeit lehet vitatni, de teljesen eltörölni egy számonkérési, értékelési rendszert nem éppen következetességre vall. Ha egy rendszer nem jó, azt át kell dolgozni, be kell állítani egy újat, de teljesen megszüntetni minden mérőszámot a munkavégzésről? Persze egy ilyen rendszert fenn tartani, év végén elszámolni az elvégzett munkáról, nem kis feladat, és munka. De véleményem szerint, mivel az összes cégnél, ahol eddig dolgoztam volt egy „mérce”, szükséges, és pusztán lustaságból megszüntetni nem helyes. 

4, A képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének megállapítása

Önkormányzatunk Működési Szabályzata előírja ezen ülésen elvégzendő feladatként, a következő fél év munkatervének megállapítását. A képviselő-testület ülésezése július és augusztus hónapban szünetel, ezért az első testületi ülés megtartását célszerű a szeptemberi hónap első felében megtartani. 

Testületi ülések várható időpontjai:

-      Szeptember 10 szerda.

-      Október 29 szerda /ez lesz az első ülés a választás után/

-      November 26 szerda

-      December 17 szerda

Az alakuló ülés, ami a választás után kötelezően tartandó, októberi választás után, egyenlőre októberre van kitűzve, és a Tornacsarnokban kerül megrendezésre. 

5, Javaslat a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározása

 

Jegyzőnk egy újabb szabályozást vezetett be, „Etikai Kódex” címen, már szinte az összes szabályzatunk, személyi mérésünk, átalakult, vagy kiegészült. Ez az újítás, egy újabb sarokköve az átszabott eddig „rosszul szabályozott” életünknek. 

Van pár gyöngyszeme ennek a kódexnek, ami a mostani működéssorán nem így folyik, de ezt döntse el mindenki maga:

-      7 pont „A köztisztviselő tevékenységének pártatlannak és függetlennek kell lennie, tartózkodnia kell bármilyen önkényes intézkedéstől. Munkájában nem befolyásolhatja személyes, családi, politikai, vagy anyagi érdek. 

A mostani recepciós ki is? /személyes érdek, vagy családi?/

Hivatali dolgozó családtagja vállal munkát, az önkormányzatnak? /ezt hová soroljuk/

Képviselő élettársa dolgozik az önkormányzatnak? /bár ők nem köztisztviselők/ 

De tudnám sorolni a többi érdekhez tartozó konkrét lépéseket, estig akár, de aki olvasta eddig a honlapot, annak lehet csak pár új információval szolgálnék.

-      12 pont A köztisztviselő munkahelyén köteles kultúrált, az általános elvárásoknak megfelelő szélsőségektől mentes ruházatban megjelenni. A tisztaság és ápoltság valamennyi munkatársunkkal szemben alapvető követelmény. Tartózkodni kell a kihívó sminkeléstől, hajviselettől és túlzó ékszerezettségtől.”

Vajon a volt építési ügyintézőnk, megfelelne ennek a ruházati passzusnak szoknya ügyileg? De azt ki dönti el mi a túlzó, vagy akár a szélsőséges, ezek túl tág fogalmak. 

Kicsit a volt szocialista idők jutnak eszembe ezeket a sorokat olvasva, mikor szabvány köpenyben, egyen zokniban, és rövidnadrágban jártunk iskolába a 80-as években. Én nem szeretnék oda vissza térni, még ha a vannak akik ezt a „retro” stílust szabályokba öntik, akkor sem. Ami hiányzik az összetákolt etikai kódexből, az a köztisztviselői panasz benyújtásának lehetősége, szabályozása. Én a versenyszférában dolgozom lassan 24 éve, ott mindig van egy olyan rész is, ami a jogainkat mint munkavállaló, és bejelentési lehetőségeinket taglalja, ebben nincs egy sor sem erről. Vajon miért????

Több pontot nem is emelnék ki ebből a nagyon fontos, és átgondolt irományból, akit érdekel, és szeretne egy jót mosolyogni, hogy ilyen is létezik, az keresse a település honlapján, egyszer érdemes elolvasni, nevettető. 

6, Közös ellátási felelősséggel érintett szennyvíz-víziközmű rendszer üzemeltetési szerződése

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Tulajdonában lévő szennyvízelvezető víziközmű rendszer üzemeltetésére kötött szerződési időszaka 2014 június 1. napjával lejárt. Az MNV Zrt a Vksztv 15.(2) bekezdésében szereplő három lehetséges szerződés típus közül (vagyonkezelési, koncessziós, bérleti üzemeltetési) a vagyonkezelési szerződés megkötését részesíti előnyben. A vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő kötelessége a létesítmények könyv szerinti értékének a megőrzésén túl azok fejlesztése is. A vagyonkezelő kötelezettségének keretein belül középtávú és pótlási terv, illetve – amennyiben a szerződés arra kitér _ beruházási tervet is készít. 

A szerződés tervezetet olvasva, én nem vagyok meggyőződve arról, hogy egy újabb szereplő beiktatása a rendszerbe, gyorsít, könnyít, előnyökkel jár a településnek. Csak pár példa, a fejlesztések közvetlen haszonélvezői mi vagyunk, és egy vízi társulat végzi el (DRV), akkor mit is tud segíteni az állami támogatás t ugyan úgy megkapó plusz hivatal? Pályázatokon való részvétel, ha több település pályázati erejére van szükség, csak abban az esetben tud ez a plusz fél hasznot hajtani, összefogni a településeket. Ha csak a mi településünk pályáz, akkor a harmadik fél mérlegelhet, a hasonló pályázok között, kit is részesít előnybe a többi általa vagyonkezelt önkormányzatok közül, és így tovább.

7, Tájékoztató a Pénzügyi és Kulturális Bizottság 2013. évi pénzfelhasználásának soron kívüli belső ellenőrzéséről

 

A kép település honlapjáról került ide.

Zala Megyei Kormányhivatal Főigazgatója 2014 február 11-én érkezett levelében javaslatot tett, a Kulturális Oktatási és Idegenforgalmi Bizottság pénzfelhasználásának soron kívüli belső ellenőrzésére. 

A Kavar Gazdasági Tanácsadó Bt vizsgálta a pénzfelhasználást, mely vizsgálat 120 000 Ft-ba került önkormányzatunknak. 

Pár sor a jegyzőkönyvből:

„A szúrópróbaszerűen ellenőrzött bizonylatok megfeleltek az Ávr. Előírásainak, a helyi szabályzatban foglaltaknak és a bizonylati rendnek. 

A bizottság összetételének megválasztását az indokolta, hogy alpolgármesterré választották Szeles András képviselőt” – ez ebben a formában nem igaz, hiszen van három tag a testületből, velem együtt, aki el tudta volna látni az ellőbbre lépet képviselő volt feladatait, ha kap rá felkérést hivatalosan.-

„Az előleg nyilvántartását kézzel idősorosan vezették. ….A nyilvántartás vezetésével kapcsolatban egyetlen javaslatot teszünk, mely szerint az elszámolási határidőt rögzíteni kell”

2013 Falunap tervezett 600 000 Ft, a tényleges költsége 1 522 594 Ft.

Ez a kiadás növekedés volt amire rá is kérdeztem testületi ülésen, és minden féle terelő választ kaptam, majd ezt a számot, a 600 000 Ft, helyett. Nekem nem az volt a gondom, hogy esetleg nem jó lett lekönyvelve a tétel, hanem az volt a gondom vele, minek is egy ekkora költség a falunapunkra, mikor a bornapok rendezvényünk ami több napos, sok fellépővel, csak 1 483 549 Ft-ba került. 

Ön szerit ez így rendben van??