Bejelentkezés

2014. június 25 soros testületi ülés II. rész.

9, Szeiler és Társa Bt ajánlata

10, Közalkalmazottak jogviszonyának hosszabbítása /ZÁRT Ülés/

11, Tájékoztatás Idősek nappali ellátásáról, feladat ellátásának kötelezettsége 2015.       január 1-től

12, Z+D Cserszegtomaji Sport Klub Asztalitenisz Szakosztály támogatási kérelme 

13, 2014. július 17-22 közt megrendezendő dálnoki program részleteinek tárgyalása

14, Király Gergely Attila 8649 Balatonberény Ady köz 9. szám alatti lakos kérelme

15, Hodonyi Magdolna 8372 Cserszegtomaj, Tipegő köz 12. szám alatti lakos terület felajánlása

16. Iskola tornaterem festése

17. Cserszegi Alkotó tábor ügye

18. Hévíz Város közösségi közlekedésre nyert pályázata.

 

 

9, Szeiler és Társa Bt ajánlata

A Szeiler és Társa Bt. akár csak az előző évben idén is megkereste önkormányzatunkat, hogy településünkről szóló eseményeket, híreket, eredményeket bemutassa. Az ajánlat egy új videó programajánlóról, valamint 80 db/lapszám Monitor magazin biztosításáról is szól. Ez a csomag 2014-re 150 000 Ft + Áfa összegbe kerül településünknek. 

Ez a magazin a környékbeli történéseket, mutatja be a környező településeknek, a szomszédjaikról. Így ha nem fizetünk is kell hogy szerepeltessenek minket az újságjukban, ha be akarják tölteni a szerepüket, akár csak a keszthelyi TV-nek. A Monitor magazin, akár csak a keszthelyi TV, a polgármesterünk reklám médiája, a mi pénzünkön. De nem is lenne gond ha legalább a TV nézhető lenne nálunk, vagy a magazin eljutna az összes postaládába. Ha már támogatunk egy lapot, ami nem utolsó sorban reklám bevételekkel is rendelkezik, akkor legalább a település vállalkozóit, vendéglátóit, szolgáltatóit is kellene hogy hirdesse, persze nem térítés mentesen, hanem egy érezhetően kedvező áron. 

A következő testületnek ezen is el kell majd gondolkodnia, ha szeretné a település érdekeit is figyelembe venni, egyesek Önös érdekein kívül. 

Én ebben a formában nem támogattam a kifizetést 2014-re, de 2013-ban sem. 

10, Közalkalmazottak jogviszonyának hosszabbítása /ZÁRT Ülés/

Mivel ez a pont zárt ülésen lett tárgyalva, az érintettek miatt, akik nem is voltak jelen, így erről nem is tudtak nyilatkozni. Így nem írhatok sok mindent, de annyit megjegyeznék, egy felkészületlen, átgondolatlan, maszlagról volt szó. Ezt a nevezzük „maszlagnak” miután a polgármester nem tudta védeni ötletét, levetette a napirendről. 

A megdöbbentő az, hogy emberi életekről, munkahelyekről, sorsokról így rendelkezik.

11, Tájékoztatás Idősek nappali ellátásáról, feladat ellátásának kötelezettsége 2015. január 1-től

Mivel a település lélekszáma elérte a 3000 fő feletti nagyságrendet, így kötelező az étkeztetés, házi segítségnyújtás, és idősek nappali ellátását biztosítani, amihez az Állam támogatást is nyújt. 

Hivatal előzetes kalkulált költsége, az idősek nappali ellátásához:

-ingatlan vásárlás, átalakítása, tárgyi eszközök vásárlása, berendezések beszerzése címen 15 000 000 Ft

-Ingatlan rezsiköltsége, fenntartása: 1 500 000 Ft (mivel az anyagban nincs benn, gondolom egy évvel számoltak)

-2 fő dolgozó személyi jutatása: 5 800 000 Ft

A kiadások az igénybe vevői létszámtól függetlenek. (no, ez nem így van szerintem, de egy bizonyos létszámig csupán minimális az eltérés, ami a rezsiből adódik, és a berendezési tárgyakból elsősorban)

A település Állam által fizetett támogatása 30 fő ellátott esetén: 

- 30 x 109 000 Ft 3 270 000 FT

A testület „magja” - amiben én szerencsére nem vagyok benn - a hévízi ellátón keresztül gondolja megoldani az idősek nappali ellátását. 

Van nekünk egy épületünk, ami a régi hivatal volt, abban kialakítva egy időseket is ellátó nappali igénybevételre alkalmas helyiséget, nem hiszem, hogy ennyibe kerülne. Főképp hogy a házi segítségnyújtást is ide tudnánk összpontosítani, így azt a pénzt sem kellene kifizetni Hévíznek. Az épület átalakítása, felszerelése a szükséges berendezésekkel és eszközökkel, nem kerülne többe mint a 2010-es, és a 2014-es hivatal szétverése, és átszabása. De ha többe is kerülne valamivel, akkor is nagyobb szükség lenne rá, mint az előbb említett költekezésre, és jóval több ember élvezni a hasznát is. Egy idős ember nem a szomszéd városba akar buszozni gondolom én, ha a délelőttjét szeretné eltölteni, és nem utolsó sorban a helyi idős otthonban, talán többen is lennének az ismerősei, barátai közül. De ha nem elég ennyi érv, akkor ott a helyi munkahelyteremtés, és a helyi értéknövelése az átépített ingatlannal, a beépített eszközökkel tárgyakkal. 

Én mindenképpen a helyi megoldás híve vagyok, így az újabb Hévízt támogató megállapodást nem szavaztam meg. Ez a leírt helyi kialakítás, bár több energiát, és lehet pénzt is követel magának, de hosszútávon egy használhatóbb, és szociális értékeinket emelő tevékenység lenne.

12, Z+D Cserszegtomaji Sport Klub Asztalitenisz Szakosztály támogatási kérelme

A Z+D Cserszegtomaji Sport Klub Asztalitenisz szakosztálya kért támogatást, a Kézdivásárhelyen rendezendő nemzetközi edzőtáborban, és az úton elfogyasztandó hidegélelem beszerzésére. 

A támogatást a testület egyöntetűen megszavazta, remélve ezzel is az asztaliteniszezőink fejlődésének lesz ez a tábor is egy jelentős állomása. 

13, 2014. július 17-22 közt megrendezendő dálnoki program részleteinek tárgyalása

2014 július 19-én szombaton ünnepeltük Dózsa György halálának 500. évfordulóját. Testvér településünk önkormányzata, várta a visszajelzést ki tud részt venni ezen a jeles napon. 

Sajnos a tavalyi koszorúzás nem úgy sikerült, ahogy az elvárható lenne, egy testvér település látogatásakor. De erről nem írnék többet, a honlap fórum bejegyzései közt található pár kép, a „sikeres” koszorúzásról. 

Ha más miatt nem is érdemel említést az a pár fotó, azt biztosan sikerül elérni velük, hogy az idei koszorúzáson méltón képviseltek minket a kiutazók.

14, Király Gergely Attila 8649 Balatonberény Ady köz 9. szám alatti lakos kérelme

Több helyi ingatlan tulajdonos kérte az önkormányzatot, hogy a saját költségükön bevezetni kívánt magánerős – önkormányzati forrás nélkül – közmű kiépítés esetén a kiépítés, valamint a meglévő közműrendszerre történő rácsatlakozás lehetőségéről, annak feltételeiről az önkormányzat külön megállapodást kössön. A kiépítéshez a település önkormányzata hozzájárult, és eltekintett a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésétől. A kiépített vezeték hálózat, az önkormányzat tulajdonát növeli majd.

15, Hodonyi Magdolna 8372 Cserszegtomaj, Tipegő köz 12. szám alatti lakos terület felajánlása

A felajánlott ingatlan Cserszegtomaj 836/2. hrsz-ú 2438 m2 térmértékű lakóház, udvar művelési ágú ingatlan. Az ingatlanon ivóvíz, és elektromos csatlakozás található, de nincs a terület az ellátásba kapcsolva. 

Az ingatlant 4 200 000 Ft értéken határozta meg a tulajdonos, a képviselő testület nem kívánta átvenni az ingatlant. 

16. Iskola tornaterem festése

Iskola igazgatója azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy az iskola, és a tornaterem festése már bepiszkolódott, javítása időszerű lenne. Településünk önkormányzata felvette a kapcsolatot az intézményfenntartóval, és azt a választ kaptuk, ha az anyagot biztosítani tudjuk, csak akkor jut elég pénz a tisztasági festésre. 

Anno átadtuk üzemeltetésre az iskolát teljesen újan, és a sportcsarnokot is. Az átadással, az Állam elvonta ezen létesítmények fenntartására folyósított összegeket, mondván ha nem mi finanszírozzuk akkor nem is jár a támogatás. A tisztasági festés előírás minden ilyen funkciót ellátó intézménynél, épületnél.

Így lehet költséget csökkenteni, hogy elvonom a támogatást, de a szükséges javításokat, fejlesztéseket, állagmegóvásokat sem végzem el, pedig a szerződésünk nem így szól. Az Állami támogatást az itt élő emberek után, az ő álltaluk megtermelt adóforintokból jutatja vissza az állam, és nem szívességet tesz vele, vagy adakozik, ez jár nekünk.

Ettől függetlenül megszavaztuk a festést, hiszen a mi diákjaink élvezik majd a tisztább, szebb környezetet. 

17. Cserszegi Alkotó tábor ügye

Ez az ügy egy számomra érthetetlen fejezet a település életében, hiszen az alkotó tábor alapítói közt volt a jelenlegi polgármester is. 

A végelszámolás megtörtént, a végelszámoló megadta az általa lefoglalt képek értékét, míg azokat nem értékesíti, addig az ő tulajdona maradt. Így nem kell a végelszámolásért külön fizetni, a településnek. 

Ezt a szövevényes pontot inkább nem is taglalnám tovább, mert több oldalt kellene írni, hogy megértse az, aki nem követte végig az „ügyet”.

18. Hévíz Város közösségi közlekedésre nyert pályázata

A bekerülési költségek módosulása miatt kellett új szerződést írni, ebben a módosításban a mi településünk is pluszforráshoz jutott. Erről már írtam részletesebben az előző testületi anyagban, itt csak a szerződés megkötéséről döntöttünk ismét.