Bejelentkezés

2014. augusztus 25. rendkívüli testületi ülés

Napirendi Javaslatok:

1.Döntéshozatal a „Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú nyertes pályázat keretében megvalósuló, Hévíz és Hévíz környéki autóbusz megállóhelyek korszerűsítés vállalkozói szerződésének 2. számú módosításáról.

2.Szennyvízközmű rendszer 15 éves gördülő fejlesztési terve

3.Tanulók 2014/2015. évi buszbérletének biztosítása iskolába járáshoz

4.A KLIK eszközbeszerzési kérelme a cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola részére

5.30 év az egészségügyi szolgálatában Cserszegtomajon, elismerő cím adományozásról döntés 

6.Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

 

 

1.Döntéshozatal a „Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú nyertes pályázat keretében megvalósuló, Hévíz és Hévíz környéki autóbusz megállóhelyek korszerűsítés vállalkozói szerződésének 2. számú módosításáról.

 

Kép csak illusztráció!

2013. október 10-én meghívásos közbeszerzési eljárást indított Hévíz Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, melyre a beérkezett legkedvezőbb ajánlatot a Szabau Invest Kft 8749 Zalakaros Jegenye u 3 adta. Így az eljárás lefolytatása után, a cég lett a projekt kivitelezője. A buszöblök kialakításának határideje a 2014. június 27-én aláírt szerződés szerint, 2014. szeptember 15.

A módosítás indítéka, hogy Hévízen 4 db buszöböl 22 Kv-os közcélú vezetéket érint. A vezetékek kiváltása vezetékjog engedély köteles, amely eljárás tervezéssel együtt minimum 6-8 hónap. Így a villamos közműépítés legkorábban 2015. második felében lenne készen, ezt követően épülhetnénk meg a buszöblök, így a kérdéses 4 helyszínen a beruházás a Támogatási Szerződésben rögzített határidőig nem készülne el.

Ahhoz hogy a támogatási összeg felhasználható legyen felmerült az a lehetőség, hogy keressen a konzorcium olyan lehetőségeket, ahol buszöböl felújítása nem igényel hosszabb időt.

Mivel Hévízen ilyen buszöböl már nincs, ezért a következő helyszínek felújítása vált indokolttá:

-1 db buszöböl Cserszgtomajon Dobogó major előtt, nyugati oldalon-engedélyköteles

-2 db buszöböl Sármelléken a Dózsa u 23 előtt

-1 db buszöböl Sármelléken a Dózsa u 167 előtt keleti oldalon

 

Az eredeti kivitelezés során a megmaradt 4 buszöböl díja:

-2 db buszöböl Hévíz Kossuth L. u Sport sétány 8 548 291 Ft + ÁFA

-1 Db buszöböl Vörösmarty u, Ady E u Nyugati oldal 1 571 849 FT+ÁFA

-1 db buszöböl Vörösmarty u., Sugár u Keleti oldal 2 362 840 Ft + ÁFA

Összesen: 12 482 980 Ft + ÁFA

Cserszegtomaj, így a változások után 2 db buszöböl megújítására kap lehetőséget, 4 040 286 Ft + ÁFA vállalkozói díjjal. 

A Támogatási Szerződés befejezési határidejét pedig, 2015. május 31-re szükséges módosítani, a sikeres projekt megvalósítás érdekében. 

Volt már a pályázati összegben változtatás, és került átírásra a szerződés, most pedig a helyszínek miatt kell átszabni a szerződést. Nagyon jó hogy megújulnak a buszöblök, de egy kicsit talán komolyabban kellene előkészíteni a pályázatokat. Ez a kritika nem minket ér, hiszen a mi oldalunkon rendben voltak a sarokszámok.  

2.Szennyvízközmű rendszer 15 éves gördülő fejlesztési terve

A vízközmű szolgáltatásokról szóló 2011. évi törvény rendelkezik arról, hogy a vízközmű szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében, vízközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési tervet szükséges készíteni. A kész tervet 2014 szeptember 15-ig szükséges benyújtani a Magyar Energetikai és közmű szabályozási hivatalhoz. Településünk közmű tervét a DRV ZRT készítette el, figyelemmel a szükséges felújítások, pótlások, illetve beruházások tükrében, a szennyvízelvezető rendszer zavartalan működéséhez. A tervet 2014 szeptember 1-ig kell elfogadnia, és visszaküldeni a település önkormányzatának. 

2015-2029-ig Szennyvíz ágazat tervezett költségei, beruházás, felújítás, pótlás.

* Cserszegtomaj 2015 évi felhasználható használati díj:   10 952 000 Ft

* Rövid távú beruházási keret 2015 év:  0 Ft

* Rövid távú pótlás felújítás 2015 év:  4 064 000 Ft

* Középtávú beruházás, pótlás és felújítás 2016-2029 év:  15 748 000 Ft

* Hosszú távú beruházás, pótlás és felújítás 2020-2029 év:   13 767 000 Ft

 

Terv részletei években:

-2015-ben Üzemi szivattyú beszerzése, DN 100-as csatlakozó idom 2 500 000 Ft + ÁFA értékben /Sümegi u./

-2015-ben 5 db Házi átemelőkhöz tartalék szivattyúk 700 000 Ft + ÁFA

-2016 Üzemi szivattyú beszerzése, DN 80-as csatlakozó idom 1 500 000 Ft + ÁFA

-2016 CS3 megsüllyedt terep rendezése 1 500 000 Ft + ÁFA

-2017 Mennyiségmérő beépítése Simens Mag5001 DN15, 1 db CS3 átemelő 2 500 000 Ft + ÁFA

-Pajtika u. Szivattyúpótlás, CS-1-as átemelő, DN 80-as csatlakozó idom 1 500 000 FT + ÁFA

-2017 Házi átemelők felújítása 13 db 3 900 000 Ft + ÁFA

-Hegyalja u Üzemi szivattyú beszerzése DN 80-as csatlakozó idom 1 500 000 FT + ÁFA

-2020 25 db Házi átemelőkhöz tartalék szivattyúk beszerzése:  3 500 000 FT + ÁFA

-2020 Üzemi szivattyúbeszerzése DN 100-as csatlakozó idom 1 350 000 Ft + ÁFA

-Aknafedlap kerettel történő cseréje aknafödém betonozása 3 db 2020 helyszíni felméréssel 572 000 Ft + ÁFA

-Cserszegtomaj 5 db akna felújítás Tomaji sor 1 418 000 Ft + ÁFA

-2021 Üzemi szivattyú beszerzése, DN 80-as csatlakozó idom 1 500 000 Ft + ÁFA

-2022 Aknafelújítása 8 db Rezi u.  2 500 000 Ft + ÁFA

3.Tanulók 2014/2015. évi buszbérletének biztosítása iskolába járáshoz

Cserszegtomaji iskola igazgatónője azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy az iskolába járó tanulók buszbérletét a 2014-2015-ös tanévre is biztosítsa. A bérlet 30 tanuló bejárását oldja meg, és 222 000 Ft-ba kerül. 

Az intézmény fenntartó csak a körzetbe tartozók éves bérletét biztosítja, a helybélieknek nem. 

Cserszegtomaji Buszosok: 16 fő x 5950 Ft                    95 200 Ft

Keszthely, Karmacs, Reziből bejárók:  2 fő x 5950 FT    11 900 Ft

                                                     11 fő X 9600 Ft  105 600 Ft

Hévízi bejáró                                     1 fő x 9600 Ft      9 600 Ft

A kérelmet a testület támogatta.

4.A KLIK eszközbeszerzési kérelme a cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola részére

 

   

                          Asztal illusztráció                                Szék illusztráció

Az Iskola fenntartója KLIK eszközbeszerzési kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, mely a megnőtt létszám miatt vált szükségessé. 25 Db Alfa tanulói asztal bruttó 19 253 Ft/db áron, és 25 db Alfa tanulói szék bruttó 12 395 Ft/db áron lesz beszerezve. A kért összeg Bruttó 791 125 Ft.

A testület 800 000 Ft összeget különített el erre a célra.

Mióta a KLIK „üzemelteti” az iskolát, vásároltunk sportszert, támogattuk több alakalommal a buszbérletet, tankönyvet, rendezvényeket, festést, most pedig az eszközök beszerzését is. Ebből a sorból nekem úgy tűnik, nem volt átgondolt, megalapozott, és következetes döntés a KLIK felállítása. Hiszen egy több iskolát összefogó közösség jóval olcsóbban kell vásároljon, beszerezzen szolgáltatásokat, eszközöket, közműveket. Legalább is a civil szférában ez a trend, akkor hozunk létre társulást ha az gazdaságilag, erkölcsileg, vagy más szempontból profitál a benne résztvevőknek. 

5.30 év az egészségügyi szolgálatában Cserszegtomajon, elismerő cím, adományozásról döntés

Dr Kiss Ferenc 30 éve végzi községünkben a háziorvosi feladatokat, képviselő-testület szeretné kifejezni elismerését a doktorúrnak, egy emléklappal, és egy ajándékkal. A képviselő-testület 100 000 Ft értékben kíván tárgyjutalmat adományozni a doktorúrnak, az összeg a reprezentációs adót is tartalmazza, ami a hatályos jogszabályok szerint 

„A 2012. január 1-jétől hatályos szabályozás szerint a cégeknek, szervezeteknek (a költségvetési szerveknek is) minden egyes reprezentációra költött, költségként elszámolt forint 1,19-szeres szorzóval számított összege után összesen 51,4 százalék közterhet (16 százalék személyi jövedelemadót és 27 százalék egészségügyi hozzájárulást) kell a juttatás hónapja kötelezettségeként a következő hónap 12-éig bevallaniuk, illetve megfizetniük [Szja törvény 70. § (2) bekezdés; Eho törvény 3. § (1) bekezdés ba) pont].” adozona.hu-ról idézve.

6.Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára tűzte ki a képviselők, és polgármesterek általános választását. 

Így aktuálissá vált nálunk is a választási bizottság felállítása. A helyi választási bizottság választott tagjának megbízása a következő általános választásra megválasztott bizottság alakuló üléséig tart. A bizottság tagja a polgármester előtt esküt vagy fogadalmat tesz, ezt követően gyakorolhatja jogait. 

Cserszegtomaj Helyi Választási Bizottsága:

Tagjai: Ludvig Tamás Mátyásné Dr. Patócs Ilona 

           Kiss Ferencné 

           Menyhárt István Béláné

Póttagjai: Kurdi Károlyné

              Patakiné Rozner Szilvia 

A tagokkal semmi probléma nincs, de a megválasztás ugyanúgy történt mint az országgyűlési választás bizottságával, előre kiadott nevek, polgármesteri magyarázkodás mi lesz ha nem választjuk meg a bizottságot így ahogy le van írva. Majd a szavazás közben kiderült, hogy már be is lettek hívva előre esküt tenni.

Nesze neked demokrácia!