Bejelentkezés

Cserszegtomajon szavazógép?

Cserszegtomaj év végi testületi ülésén, adni szerettek volna nekem, mint képviselőnek egy táblagépet, mondván a testületi munka során minden képviselőnek szüksége lesz rá, hiszen elektronikus úton fogjuk kapni a testületi anyagot. De ez a sületlenség nem volt elég, még azt is hozzá tette a polgármester, hogy 2015-ben már szeretne a testület a szavazógépes rendszerre áttérni. 

 

Én nem fogadtam el a gépet, mert ez hülyeség, egy 6 fős testület plusz egy polgármester szavazatait talán már egy második osztályos is össze tudja számolni, és nem kell minden képviselőnek méregdrága ingyen táblagépet osztogatni, ilyen ürüggyel, ezen kívül van saját gépem ha szükséges. 

Az év eleji nyitó cikk előtt, írtam egy levelet a jegyzőnek, és a polgármesternek, hogy tájékoztasson mennyi jutalmat osztottak szét 2014 év végén, a megválasztott képviselők, polgármester, bizottsági tagok tekintetében. 

Ezen kívül ki, mennyi javadalmazást kap a település önkormányzatának költségén, név szerint, az összes tisztsége, tagsága után. 

 

Másnap ezt a levelet kaptam:

 

Cserszegtomaj Község Polgármesterétől

Szám: 1-3/2015.

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ában biztosított jogkörömben Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését

 

2015. február 4-én (szerda) 16.00 órára összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Cserszegtomaj Dr. Bakonyi Károly utca 1. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Napirendi javaslat:

1.Képviselői méltatlansággal kapcsolatos kérdések megtárgyalása

Előterjesztő: Szeles András György alpolgármester

2.Kérdések, interpellációk

3.Egyebek 

Cserszegtomaj, 2015. február 3.

Tisztelettel:

Bartha Gábor sk.

polgármester

 

Természetesen én voltam, akiről tárgyaltak, még úgy is hogy nem is voltam ott, az senkit nem érdekelt, hogy egy nappal az ülés előtt szólva nem tudok már ott lenni. 

No, a demokrácia nálunk a régi medrében folydogál, és ez nem is fog változni még vagy 4-5 évig.

Hajrá őszirózsás forradalmárok: