Bejelentkezés

Most mi mennyibe is kerül?

Ez ami soha nem lesz köztudott.

Árkartell akkor valósul meg, ha a versenytársak rögzítik áraikat, vagy az ár egyes elemeit, ha minimális árakat vagy standard árszámítási képletet határoznak meg, ha döntenek a különböző termékek között alkalmazandó árkülönbségekről, ha egységesítik vagy éppen megszüntetik az árkedvezményeket. Kartellnek minősül a reklámozást megtiltó megállapodás is.

„Barátaink a versenytársaink. Ellenségeink a vevőink.”
A fenti szavakkal hívta szövetségbe az 1992-től három éven keresztül működő nemzetközi lizin kartell vezetője társait a fogyasztók ellen. A mondat tömören foglalja össze, miért is tekinthetők a kartellek a fogyasztók legádázabb ellenségeinek, és felderítésük miért egyik legfőbb feladata minden versenyhatóságnak. A kartellező cégek azáltal, hogy felosztják a piacokat vagy megállapodnak az árakban és más értékesítési feltételekben, kiküszöbölik, illetve erősen korlátozzák az egymás közötti versenyt, így képesek egy monopóliumhoz hasonló módon működni és magasabb árakat diktálni.
Az előző testületi anyag egy táblázata /nettó árak/:
Ajánlattevők  aszfaltkátyúzás                                                                                                                                                    kavicsozás tömörítéssel Ft/m2       3,5 t teherautó forduló     7,5 t teherautó forduló
1                  4500 Ft           600 Ft                                4000 Ft                          5000 Ft
2                  4500 Ft           600 Ft                                4000 Ft                          5000 Ft
3                  4500 Ft           600 Ft                                4000 Ft                          5000 Ft
4                  4500 Ft           600 Ft                                4000 Ft                          5000 Ft

Ajánlattevők       Hengerezés Ft/ óra        Gépi földmunka Ft/óra
1                          5500 Ft                      7500 Ft
2                          5500 Ft                      7500 Ft
3                          5500 Ft                      7500 Ft
4                          5500 Ft                      7500 Ft     

Ha ezt a táblázatot végig olvassuk, akkor sok magyarázat nem kell hozzá, itt mind a négy cég ugyan olyan gépekkel, ugyan olyan bérekkel, társasági formában, költségekkel, finanszírozással, és sorolhatnám mi mindennel azonos módon ténykedik. A forduló ára is megér egy misét, hova is fordulnak az autók, vajon mennyit mennek, vagy csak az udvarban megfordulnak, mert az is egy forduló, vagy nem? A neveket nem merték kiírni, a számokat elnézve, és ezt az egész összerakott anyagot, ilyenhez én sem adnám a cégem nevét.