Bejelentkezés

2012. július 23. Rendkívüli Testületi Ülés.

1,  Napirendi pont: Szabó István Általános Iskola és Óvoda kerítés építési és parkosítási munkáinak kivitelezése.

Előterjesztő: Barta Gábor

-          Munkák elvégzésének bekerülési költsége 1993 355Fft+ Áfa a kedvezőbb árú ajánlat szerint, a másik ajánlat Míves Kft részéről 4 346 607 Ft+Áfa.

-          Még a június 27.-ei ülésen Barta Gábor a napirendi pont előterjesztője 2 000 000 Ft összeget elkülönítetett az általános tartalék terhére.

A munka rövid leírása: A 07.27.ei ülés anyagából derül csak ki miről is van szó teljes egészében, egy 1594 m2 terület füvesítéséről, és 150 méter hosszú kerítés építéséről. A kerítés 150 méter hosszában,   1-1 db méteres átjáróval, 6 cm x 4,2 cm-es vasoszlopokkal 3 méterenként, és 150 cm magas horganyzott gépfonattal készül.

A parkosításról készült terv  (Kruppa Nándor által)

Ez ügyben véleményem szerint, nem kell egy külsős cégre bízni a parkosítást, és a kerítés építését, hanem az önkormányzat saját dolgozói, el tudják végezni a feladatokat. Amennyiben nem tudná megoldani a saját létszám amit kétlek, akkor is inkább a településről kell felvenni dolgozókat a munkák elvégzésére, és nekik fizetni munkadíjat, az elvégzett parkosításért. Itt csak megjegyezném, az anyagköltség amivel a vállalkozó számolt, a parkosításnál, fűmag, műtrágya, feléből beszerezhető bármely netes portál segítségével. 

Végül az ajánlatot nem fogadta el a testület 4/3 arányban, a tereprendezés reményeim szerint a saját dolgozók által valósul meg, vagy esetleg erre a munkára felvett helyi munkanélküliek bevonásával.


2, Napirendi pont: Szabó István Általános Iskola és Óvoda kiszolgáló helyiségek felújítása.

Előterjesztő: Barta Gábor

Munka rövid leírása: Az iskolaépület alsó, pinceszintjén elvégzendő munkákról van szó, amit már szintén a 2012.06.27.-ei ülésen tárgyalt a testület, de mivel csak egy ajánlat volt akkor benyújtva, szintén Barta Gábor előterjesztésében, a testület további ajánlatokat kért.

Azt az ajánlatot a jelenlegi fővállalkozó tette, 6433 988 Ft+Áfa összegben, ami mellé csatolt egy részletes leírást az elvégzendő munkák nagyságáról.

A 2012.07.23.-ai testületi ülésen már három ajánlat szerepelt, amiben a testület, a legkedvezőbb ajánlatot benyújtott Csabrendeki vállalkozást hozta ki győztesnek. A pincébe jártamkor az ülés előtt 2 órával, már dolgoztak a jelenlegi fővállalkozó emberei a területen, sőt egy már előző héten rakott válaszfalat le is kezdtek bontani, mivel nem jó helyre került. A villamos vezetékszerelést már elkezdték, és a vizet, és szennyvizet is leágaztatták a vizes blokkokba. így bár a legkedvezőbb ajánlat lett elfogadva, aznap délután, de mégis csak a fővállalkozó emberei végezték a munkákat már egy jó ideje.

Ugyan arra a munkára, a 6 433 988 Ft helyett már csak, 4 223 988 Ft-ról szólt az ajánlat, ami már nem volt tételesen kidolgozva, csak –építmény közvetlen költségeit tartalmazta: - Anyagköltség - Díjköltség bontásában.

3, Napirendi pont: Szabó István Általános iskola és Óvoda bővítés, korszerűsítés magvalósítására elnyert NYDOP-5.1/A-10-2010-0023 számú pályázat keretében a iskola-óvoda eszközök szállítására és beépítésére kiírt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok elbírálása.

 

Előterjesztő Barta Gábor

 

A beszerzés két részre lett bontva az első rész az iskolai eszközök beszerzését tárgyalja, a második rész óvodai eszköz beszerzéséről hivatott gondoskodni.

 

Első részét a pályázatnak az Alex fémbútor Kft nyerte, a második részre a Míves Kft pályázatát találta a érdemesnek a pályázatkezelő. A két rész abból adódott, hogy az eszközök beszerzését, külön bontotta a bizottság, óvodai, és az iskolai eszközökre.                            

 

4, Napirendi pont: Címer használat állásfoglalás

 

Előterjesztő: Barta Gábor

 

Dieter Schmitz  cserszegtomaji  lakos kérelme, miszerint az általa külföldön és belföldön forgalmazott, saját gyártású pálinka termékeken Cserszegtomaj Község címerét feltüntethesse. Mivel a címerhasználatról már korábban döntés született és kereskedelmi, vagy reklámcélra való hasznosítás esetén díjköteles a címer használata. A díj mértékét a polgármester javaslata alapján a testület állapítja meg.

 

 (Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének Cserszegtomaj község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és díszpolgári cím adományozásáról szóló 28/2005. (x.26.) számú rendelet 3 §-a 3-4-5 bekezdése a mérvadó)

 

Barta Gábor javaslatát a testület elfogadta, 100 forint jelképes összeg fejében használható a település címere, ezen italok cimkéjén.

 

 

 

5, Napirendi pont: Csrszegtomaj 1477 hrsz. ingatlan gázvezeték részére vezetékjog alapítás.

 

Előterjesztő: Barta Gábor

 

GÁZTERV Tervező és Szolgáltató Kft 8600 Siófok Báthory Fejedelem u.13 szám alatti társaság E-ON Közép-dunántúli Gázhálózati ZRT. 8800 Nagykanizsa Zrínyi M U. 32. sz alatti közszolgáltató megbízásából azzal a kéréssel fordult a képviselő testülethez, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 1477 hrsz „beépítetlen terület” művelési ágú 218 m2 térmértékü ingatlan 8 m2 nagyságú földrészére az E-ON javára gázvezeték bejegyzéshez hozzájáruljon.

 

A bejegyzés, és minden egyéb ügylettel felmerülő költséget az E-ON fedez.

 

Testület elfogadta a kérelmet, hiszen ez volt a feltétele, a területtel szomszédos lakóingatlan gázellátásának.