Bejelentkezés

2012.szeptember 12. Testületi Ülés összefoglalója

1. Tárgy: beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2. Tárgy: 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

3. Tárgy: Önkormányzati rendeletek deregulációja

4. Tárgy: Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet módosítása

...

14. Tárgy: Cserszegtomaj, Tomaji temető tartalékterület állapota

...

23-25. Kérelmek

1. Tárgy: beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Ez a napirendi pont, a már eldöntött kérdések végrehajtásának üteméről ad tájékoztatást.

Ebben a pontban tárgyalt, orvosi rendelő elé padok kihelyezésére elkülönített 400 000 Ft sorsáról annyit sikerült megtudni, hogy a beszerzés folyamatban van. Arról, hogy mégis hogy néznek ki majd a padok, amiket a már felállított, óvodától átvett építmény alá be lesznek építve, annyit mondott el polgármesterünk, hogy az oldalfalra lesz felszerelve, mintegy keretként. (én személy szerint kíváncsi vagyok milyen is lesz valójában, mert szükség van rá, és főként az őszi esős időben lesz rá nagyobb szükség). Még ebben a pontban tárgyal pár útjavítás sem lett forintosítva, csak a felsorolás részét képezte, pl. Kultúrház Vadász útkereszteződés kialakítása, Majori út mart aszfaltozás, (de a felsorolásból is kimaradt, a Rezi úton, Cserszegi táblát elhagyva, egy pár telekhez épített az önkormányzat egy kavicsos utat, aminek az árkolását is elvégezte).

De ebből a pontból derül az is ki, hogy a Dálnoki út költségeit terheli még 120 000 Ft reprezentációs adó is, a TV, és a medence miatt.

2. Tárgy: 2012. évi költségvetési rendelet módosítása.

Itt csak pár érdekesebb költségváltozást emelnék ki, iskola beruházás utáni tereprendezés bruttó 672 000 Ft, kopjafa állítása bruttó 478 000 Ft (erről én, és több képviselőtársam nem is tudotunk, csak a megnyitón szembesültünk vele, a költségeit pedig itt láttuk elsőként).

Itt azt még megjegyezném, az 500 000 Ft alatti beruházásokról nem kell árajánlat legalább 3 db. és a kifizetés is egyszerűsített a polgármesterre bízott.

Ebben a pontban kerül elő a Cserszegtomaji önkormányzat létszáma is, ami az előirányzott 79 fő átlagban, és 6 fő közfoglalkoztatott létszámmal számol.

-          Cserszegtomaj ovi 16 fő

-          Cserszegtomaji Iskola 20 fő

-          Cserszegtomaji élelmezés 8 fő

-          Polgármesteri Hivatal 17 fő

-          Önkormányzat 16 fő                           ez összesen 77 fő a félévi beszámoló alapján

Cserszegtomaj község Önkormányzatának, és Polgármesteri Hivatalának kiadásai 2012-ben

Közutak: 20 500 000 Ft (erről az összegről már két alkalommal is kértünk pár képviselővel adatokat vajon mire is lett elköltve, de a mai napig nem kaptunk választ).

Sportlétesítmény fenn tartás: 5 982 000 Ft, amihez a Sportklub Cserszegtomaji Önkormányzat pénzeszköz átadás táblázatában szereplő 900 000 Ft társul.

Művelődési ház, és kulturális rendezvények : 17 926 000 Ft? ez az összeg alatt van szerepeltetve, az összes rendezvényünk, Falunap, Bornapok, Sörnapok, Szüreti felvonulás, stb

Ebben a pontban tárgyalt fő összegek, utak, munkabérek, létszám, és még jó pár fő szám alapjaiba, ami meghatározza a költségvetésünket, és segítséget nyújthat a jövő évi költségvetés elkészítésében, nem sikerült betekintést nyernem. Több alkalommal írásban is kértem több képviselő társammal, és szóban is tettem kísérletet az alap adatok tisztázására. Így én ezt a napirendi pontot nem tudom elfogadni, már csak az alap információk hiánya miatt sem.

3. Tárgy: Önkormányzati rendeletek deregulációja.

Ebben a pontban a régebben elfogadott önkormányzati rendeletek, szabályozások felülvizsgálata lett tárgyalva. A jogszabályi módosulások, új rendeletek, törvények elfogadása során több helyi szabályozás értelmét, vesztette. Így ezen rendeleteink lettek törölve, hatályon kívül helyezve. A Cserszegtomaji Község Önkormányzata 42 Db hatályos önkormányzati rendelettel rendelkezik, a fellelhető nyilvántartás szerint (2012.09.03.).

4. Tárgy: Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet módosítása.

Rendelet 3.paragfafusában: Támogatásban részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg, és megélhetést biztosító vagyona nincs.

Ez a z összeg jelenleg 85 000 Ft/fő 2012.09.-hónapban az aktuális öregségi nyugdíj minimummal számolva. Így a régi 200%, helyett több tanulónak nyílik lehetősége igényelni a támogatást

A napirendi pontok között a 6. tárgyalta az erre a célra elkülöníteni kívánt összeg nagyságát, amit a testület 1 100 000 Ft összegben határozott meg, a tavalyi keretösszeg nagyságával azonos mértékben.

 Itt fontosnak tartanám kiemelni, a pályázat rendszerének ismerete nélkül, ne álljon neki senki pályázni, mert az ez évi keret felhasználása során is visszautalásra került 125 000 Ft.

5. Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012.I. félévi gazdálkodásáról.

Szabó István Iskola Bevételeinek, és kiadásainak teljesítése az első félévben:

Bevétel: 22 506 000Ft,  Kiadása: 39 582 000 Ft,       Összesen: - 17 076 000 Ft

Cserszegtomaji Óvoda Bevételei, és kiadása 2012. I. félévi teljesítése:

Bevétel: 14 462 000 Ft,  Kiadása: 19 085 000 Ft      Összesen: - 4 623 000 Ft

Cserszegtomaj Élelmezés bevételeinek, és kiadásainak teljesülése 2012.I. félévben:

Bevétel: 11 987 000 Ft,  Kiadása: 22 767 000 Ft     Összesen -10 780 000 Ft

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának intézményi működési bevételek előirányzata, és teljesítése. 2012.I. félév 62,47%. Ez röviden azt jelenti, a bevételeink az első félévre tervezetthez képest túlteljesültek, vagyis többletbevételünk van.

Ami azonban az előző három adat szerint mínuszunk, ami összesen az ovi, iskola, és konyhát tekintve: 32 479 000 Ft nem mutat már olyan szép képet, főként hogy az iskolát nem is használtuk, csak május 15-ig.

7. Tárgy: Iskola, Óvoda, Óvoda-bölcsőde Közétkeztetési Központ élelmezési szabályzata:

Élelmezési szabályzat alapját a 1993. évi III. törvény, és a 29/1993. (II.17.) kormányrendelet szabályozza. Szabályzat kitér az élelmiszerek előállítására, beszerzésre, térítési díjakra, felelősségi, és ellenőrzési jogokra. Szabályozást a 2013-as új oktatási, és működtetési szabályok életbelépésével, valószínűen át kell szabni az új helyzetre. Hiszen más lesz a fenntartó, és a működtető, itt az önkormányzat, és az állam szerepköre változni fog, ami a finanszírozás változását is maga után vonzza.

8. Tárgy: Szabó István iskola, Óvoda Alapító Okiratának módosítása.

Ez a napirend, a konyha minimális napi ételszámát tárgyalta, ami az okiratban 350 fő volt a régi konyha esetén. Ez a szám került emelésre, 375 főre, a mostani állapotot figyelembe véve. Mivel uniós finanszírozású projektről van szó, így ez a szám, ellenőrizhető 5 évig a finanszírozó részéről. Itt csak egy egyszerű számszaki megállapításról van szó, ami szintén a 2013-as új finanszírozási felállást követően, átgondolandó.

9.Tárgy. Rezi-Cserszegtomaj Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulat 2012.I. félévi beszámolója:

Védőnői Szolgálat beszámolójának fő bevételi, és kiadási összege:

Védőnői szolgálat 2012.I. félévi bevétele: 3 641 000 Ft, kiadása: 2 819 000 Ft

A szolgálat bevételeinek teljesülése2012.I. félévben,  a módosított előirányzotthoz képest 36,35%. De mivel a kiadás teljesülése is kevesebb, a bevétel teljesülésénél, ezért finanszírozási pluszforrást nem igényelt.

10. Tárgy: Teréz Anya szociális intézmény 2012. évi költségvetésének módosítása.

Teréza Anya szociális intézmény létszáma 6 fő összesen, konyhai kisegítő 1 fő, szociális gondozó-ápoló 3 fő, egyéb takarító és kisegítő 2 fő. 2012 év előirányzott költségvetési bevételek: 230 107, kiadások összesen: 230 107

11. Tárgy: Beszámoló a Cserszegi Iskola és Óvoda 2011-2012-es tanévben végzett oktató-nevelő munkáról.

A 2011-2012-es tanévben az iskolában összesen, 157 tanuló tanult  október 1-jén, ezenkívül négy napközis és egy felsős tanulószobás csoport működött.

Osztály

1.o.

2.o.

3.o.

4.o.

5.o.

6.o.

7.o

8.o.

Létszám

26 fő

22 fő

18 fő

20 fő

21 fő

10 fő

19 fő

21 fő

 

Tovább tanulási adatok: 2011/2012-es tanév végzős tanulói tükrében.

Gimnázium

2

9,5%

Szakközépiskola

10

47,6%

Szakmunkásképző, szakiskola

9

42,9%

  

Iskolai tanulmányi átlagok tárgyanként:

Iskola átlaga, a tantárgyi tárgykörönként, az elmúlt 5 évet figyelembe véve.

 

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

5 év átlag

létszám

138

144

151

161

157

 

magatartás

4,15

4,00

3,90

4,28

4,30

4,13

szorgalom

3,96

3,77

3,82

4,2

4,24

4

közismereti

3,63

3,60

3,57

3,99

4,05

3,77

készségtárgy

4,49

4,36

4,40

4,57

4,65

4,5

matematika

3,55

3,51

3,38

3,79

3,90

3,63

összátlag

4,1

3,93

3,91

4,24

4,33

4,1

 

Látható a tanulmányi átlagokból, és a létszámból is, hogy fejlődő tendenciát mutatnak.

 Bár itt csak egy mondatban jegyezném meg, már most is jók a tanulmányi átlagok, bár hallva a tanári kar elkötelezettségét a nevelés mellet, szerintem ők nem olyan elégedettek, mint én. J

Óvodai beszámoló: 2011/2012-es tanév.

Óvónői létszám 8 fő, szakképzett dajka 4 fő, konyhai kisegítő 1 fő.

Gyermek létszámok alakulása:

Gyermekek száma 2011.október 1-én: 108 fő

Tanköteles korúak száma: 33 fő

Gyermekek száma2012.május 31-én 118 fő,  (ebből hátrányos helyzetű gyermek 22 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek a 22 főből, 3 gyermek).

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma 22fő, étkezési támogatásban részesülők száma 19 fő.

Több gyermek esetében is szükséges, plusz segítség, készségfejlesztés az iskola megkezdésének, és sikeres elvégzésének megalapozásához. Itt nem csak a szellemi, hanem a testi fejlődés segítése is fontos szerepet játszik, és felelősséget ró az intézmény vállára.

Logopédiai foglalkozásra kiszűrt gyermekek: 15 fő

Gyógytestnevelésre kiszűrt gyermek: 32 fő

Fejlesztő foglalkozásra kiszűrt gyermek: 8 fő

Gyerekek sok érdekes, és számukra felejthetetlen programon vettek részt, amit itt nem sorolnék fel. Köszönet a dolgozók munkájáért, lelkesedéséért, és fáradhatatlan, kitartó nevelésükért, az iskolában, és az óvodában is. 

12. Tárgy: Tájékoztató a Hévíz kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2012.I. félévi munkájáról.

A Társulás 2012. évben költségvetésének főösszege 172 664 000 Ft, Amelynek jelentős részét a normatív állami hozzájárulások teszik ki, melyek a jogosult önkormányzatok, intézmények számára átadásra kerültek. A társulás munkaszervezete, a kistérségi iroda 2012. január 1-től önálló költségvetési szervként. A munkaszervezet, mint kistérségi iroda önálló költségvetéssel rendelkezik 2012 évben ennek a költségvetésnek a fő összege 19 439 000 Ft. Kistérségi iroda alkalmazottainak a száma jelenleg 4 fő, irodavezető, belső ellenőr, pénzügyi-gazdasági vezető, területfejlesztési referens. Ezen felül a társulás részéről határozott időre foglalkoztat 1 főt közművelődési-múzeumi referensként 2013. augusztus 31-ig.+

 

13. Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának kitűzése.

A kitűzött időpontok:

-          2012 Október 16 (18 óra) Szabó István Általános Iskola (Iskola u. 17.)

-          2012 Október 17 (18 óra) Cserszegi Kultúrház (Vadász u. 1.)

14. Tárgy: Cserszegtomaj, Tomaji temető tartalékterület állapota.

temeto_tartalekterulet


Ez a terület, amire sok szemét, kő, építési törmelék lett hordva, és nem csak az iskola felújítás miatt. Itt már jóval az átépítés megkezdése előtt, elkezdett gyűlni az aszfalt daraboktól kezdve, a kaviccsal, törmelékkel kevert föld. Majd, mikor már elég szembetűnő volt a szemét domb, jött a terv, egy emlékdomb megvalósítási ötlettel.

 Véleményem szerint, egy parkosítás, és a hozzátartozó utak kialakítása, bőven megfelelő lenne a temető ezen részének szebbé tételére. míg nincs pénz rendesen körbekeríteni a temetőt, addig nem kellene ekkora költségeken emlék dombokat emelni, főként nem egy szemétkupacból. Arra azért kíváncsi lennék, mennyi pénzt spórolt, aki ide rakatta le a szemetét ingyen, és mennyi lesz elszámolva az önkormányzat költségei közt, termőföld, és munkadíj gyanánt erre a kupacra.

15. Tárgy: Szabad Művészet alkotótábor alapítvány megszüntetése:

A megszüntetés oka, hogy az alapítványkezelő szervének, kuratóriumának tagjai lemondtak, egy fő kurátorral az alapítvány működésképtelenné vált.

16. Tárgy: Cserszegtomaj zöldben gondolkodik projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására kért ajánlatot.

Az árajánlat elbírálásánál érvényesítendő főbb szempontok: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Így a beérkezett három ajánlat közül a nyertes, Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft Budapest 215 000 Ft  ÁFA összeggel.

17. Tárgy: Szabó István Általános Iskola és Óvoda Konyhája korszerűsítési és bővítési pályázat könyvvizsgálata.

Nyugat-dunántúli Operatív program keretén belül nyert pályázat estén, törvényi kötelezettségének tesz eleget ezzel a ponttal testületünk. A beérkezett legkedvezőbb pályázat került elfogadásra. Karanta Audit Zrt. 1033 Budapest Reviczky ezredes u. 2    254 000 Ft bruttó ajánlattal.

 18. Tárgy: Konyha működésének biztosítása.

Bővítési munkálatok során, szükségessé vált gázmérő beszerzése, a működést jelenleg a kivitelező tulajdonát képező gépészeti berendezés biztosítja. Beszerzés egy METRIX G16 típusú hő korrekciós gázmérő óra, vásárlásáról döntött 238 000 Ft bruttó értékben.

19. Tárgy: Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosítása.

Módosítás lényegi eleme, a szociális támogatás Erzsébet utalványon történő fizetése. Sajnos Cserszegtomajon nincs elfogadóhelye az utalványnak, és csak korlátozott fizetési lehetőségeket enged meg ez a fajta segélyezés. Példaként nem lehet vele villanyt, vizet, gázt, tűzifát, tanszert, és sok egyebet fizetni, amire szüksége van egy családnak. Ezért a testület a jelenlegi fizetési módnál maradt, a szociálisan rászorulók érdekeit szemelőt tartva.

 

 

20. Tárgy: Cserszegtomaj iskola beruházáshoz nyújtott segítség megköszönése.

Rezi község önkormányzata, nagy segítséget nyújtott településünknek, hogy engedte használni konyháját, így időben neki láthattak a kivitelezési munkáknak, a cserszegi iskola átépítésénél. Rezi település konyhája, kapacitási határait súrolva is segítette településünk nyári közétkeztetési feladatainak ellátását. Cserszegi iskola konyha átépítése során kiszerelt, szagelszívó berendezés, mivel a kivitelező tulajdonába került, de ő azt nem kívánta felhasználni, így lehetőségünk nyílott azt átadni Rezi község konyhája részére. Bár már használt berendezésről van szó, de még így is nagymértékben tud javítani, Rezi település konyhájának szagelszívási problémájában. Ezzel a berendezéssel is hálánkat szeretnénk kifejezni önzetlen segítségükért.

21. Tárgy: Cserszegtomaj , Völgy u.- Lovas u. összekötésének útépítési tervezése.

Már régi terve az önkormányzatnak, a két fél Cserszeg, és Tomaj műúttal történő összekötése, amit két ponton tart elképzelhetőnek a műszaki osztály. Ez az egyik pont a Gagarin út, és Kápolna sor összekötése, a Völgy út, és a Lovas út összekötésével valósulhat meg a Kelet-Nyugati átjárás. A tervek szükségesek, hogy pályázni tudjon az önkormányzat, az összekötő út építéséhez anyagi segítségre, és így elérhetőbbé váljon a település közútjainak összefonódása.                                                                                                                    A beérkezet ajánlatok közül, a Zala West-Plan Bt. bruttó 1 270 000 Ft ajánlatát fogadta el, mint legkedvezőbb árú tervezési munkát, a testület.

22. Tárgy: Cserszegtomaj, Kápolna sori burkolt csapadékelvezető átépítése.

A munkálatok elvégzésére három ajánlat is érkezett, de az ajánlatok, nem egységes műszaki tartama miatt, a testület kérte a műszaki vezetést, új pályázat kiírására, ami már egységes műszaki tartalommal kerül kiajánlásra. Így minden pályázó, ugyan arra a munkára, ugyan olyan feltételek megvalósulása mellet tehet árajánlatot.

23. Tárgy: Törzsök Csabáné Keszthely, Helikon u 26. szám alatti lakós kérelme.

Kérelem lényege röviden, a család tulajdonában lévő három hrsz. számú ingatlan egy hrsz. számú belterületbe vonása, a tulajdonos teljes körű anyagi szerepvállalásával, a fellépő költségeket illetően. Itt a tulajdonos kötelezettséget válla, az összes közmű, átminősítési költségek, ha kell a közvilágítás, és egyéb törvényileg előírt munkálatok kifizetésére. Testület ezekkel a feltételekkel, a kérelmet elfogadta.

24. Tárgy: Horváth Zoltán és Horváthné Csitos Anita kérelme.

Cserszegtomaj, Bottyánháti utca. 1602/6. hrsz. ingatlan ivóvíz, és szennyvíz ellátását közműhálózat bővítéssel kívánta megvalósítani. Mivel a nagymérvű beruházások okán, Cserszegtomaj költségvetése az idei évben már nem tud ekkora beruházást finanszírozni, ezért a jövő évi költségvetési dekádban kell foglakozni a kérelemmel.

25. Tárgy: Mosdósi Imre Cserszegtomaj, Csendes utca 3. szám alatti lakos kérelme.

Tulajdonát képező ingatlan, belterületbe vonási ügyében 2009-ben, a belterületbe vonási eljárás nem került lefolytatásra. Mivel az ő területével egy tömbben lévő jó pár tulajdonos nem igényelte a belterületbe vonást, és be sem fizette a rá eső költségét, így az eljárás megszűnt, bár a szükséges vázrajzok elkészültek. A befizetett összeg visszafizetését, késedelmi kamatokkal növelt összegben a testület elfogadta.