Bejelentkezés

Közmeghallgatás 2012.10.17 18-óra kultúrház

18 órakor elkezdődött a közmeghallgatás a kultúrházban, ahol akárcsak az iskolánál, többen is felszólaltak megoldásra váró problémáikkal. A nyitóbeszédében polgármesterünk elismételte azokat a költségvetési fő összegeket, amiket a sportcsarnokba is hallhattunk. Itt most nem sorolnám fel ismét, a másik közmeghallgatásos anyag tartalmazza.

 

1- Elsőként Kondor Mihály kért szót, és egy lassan már 30 éves probléma orvoslására hívta fel a figyelmet, ami az erdő alatt lakókat érinti. Még a saját pénzükből építették azt a 80-as gerincvezetéket, amin a víz eljut házaikhoz. Ha csőtörés van lejjebb, a hiba kiküszöböléséig, és utána, míg a rendszer nem telítődik fel, csak a levegő jön a csapból. Ami elég drága dolog, és sűrűn elő fordul.

Válasz: Polgármesterünk elmondta, hogy erről a problémáról nem tudott, de a DRV felé jelezni fogja. Bár a vízmű nem igazán könnyű eset, de a Pajtika utcában is sikerült egy hálózatbővítést kérni a cégtől, ami az ottani gondokat hivatott orvosolni. Így egy hasonló hálózatbővítés itt is megoldás lehet, a gondokra.

2- Bajusz Gyula felszólalásában ki emelete, hogy a Fenyőút kijáratat szép lett, de a DRV munkái miatt maradtak az utcában kátyúk, amiket a szolgáltató nem állított helyre.

Válasz: Polgármesteri válaszban elhangzott nehéz aszfalthoz jutni a környéken kisebb mennyiségben. A Vadász út torkolatának aszfaltozása is csak azért készült el ilyen gyorsan, mert a vállalkozó szemfüles volt, és egy nagyobb munkához tudta csapatni az aszfalt rendelését. Ibolya út is rossz állapotban van, az idő előrehaladta miatt, hideg aszfalttal lesz megoldva a javítás.

Kápolnasori állapotok: Pár fotó, természetesen a teljesség igénye nélkül, nagyon rossz állapotban vannak a főbb utak is, ezen az oldalon. Bár a másik oldal se „kutya”.

 

3- Varga Mária, a temetői csap ügyében kért segítséget az önkormányzattól. A csap túl magasan van, és nehéz odáig emelni a vödröt, főként idősek kik többet használják, nekik megerőltető „mutatvány” a víz vétel. A csapra szerelt slagot, rendszeresen levágják, így az sem megoldás.  Egy kovácsoltvas csap volt ígérve még régebben, ami természetesen jó lenne, de ha a magasság megfelelő, már azt is elfogadható eredménynek minősítenék a használók.

Másik gond, amit Mária felhozott, a helységtábla. Kijjebb kellene tenni, mint most van, hiszen így ők a táblán kívül esnek, és a teherautók, és más járművek a ház előtt még 90/100 km/órával száguldoznak. 

Válasz: Polgármesterünk a csap ügyében azt ígérte, megnézi, mit tud tenni az önkormányzat, és intézkedik. A táblatéma a Várvölgyi úton többször felmerült, de a Sümegi úton is gond. A közútkezelő feladata a táblák helyének a meghatározása, a település vezetése, csak a figyelmet tudja ráirányítani a problémára. De ha a tábla kijjebb kerül, akkor a közvilágításnak is kifelé kell terjeszkednie. Ha a tábla helyzetet nem is tudja befolyásolni, sebesség korlátozást fog kérni, erre az útszakaszra.

4- Marika néni szeretné a figyelmet felhívni, a Pajtika úti horgos közvilágításának hiányára. Már többször kérték, mert így balesetveszélyes, és a közbiztonságot sem támogatja a vaksötétség. Van a szomszéd telek határán oszlop, amire fel lehetne szerelni a lámpatestet , oszlopot nem kell álltani.

Válasz: Gábor elmondta, ha van oszlop, így csak az E-ON felé kell jelezni a szándékot, és rövid időn belül elkészülhet a közvilágítás. Azt ígérte meg lesz csinálva, minél előbb. 

5- Mezei László felszólalásában kihangsúlyozta, a Nagykanizsai LED lámpagyár, kormányzati támogatással, önkormányzatok pályázatát várja izzó csere ügyében. Így jóval kevesebbe kerülne a világítás, bár a beruházás elég nagy lenne, az összes égő cseréjénél.                                             (itt megjegyezném, egy felmérést azért érdemes lenne készíttetni, a megtérülés figyelembevételével)

Válasz Nem mindent hiszünk el, a tévében elhangzott, kormányzati ötletekről.

6- Kondor Mihály mint a villamossághoz értő ember, felhívta a figyelmet a 20 KV-os vezetékek szivárgására. Ez a településen, nyomon követhető, egy oszcilloszkóppal ki is mérhető. Ezt a veszteséget is fizetni kell, hiszen visszaosztja a szolgáltató, a fizető felhasználókra, a régebbi gépeket, berendezéseket, tönkre is teszi az ingadozás.                          (felkérhetnénk egy energetikust, akit az E-ON is elismer, nézze át a rendszerünket, és adjon egy szakvéleményt, mekkora ez a szivárgás, és mennyibe kerül ez nekünk fogyasztóknak)

Válaszban polgármesterünk kitért rá, a szolgáltatóval nem igazán jó a viszonyunk. Több utcánk is sötétbe borul napokra, ha van egy kisebb szél, mivel a hibaelhárítása szerződésben 48 órán belül kell, hogy megoldódjon, így hiába is szólnak azonnal, nem javítják egyből. Írt az E-ON-nak, hogy sokat rossz a rendszer, közvilágításra 17 Ft/KWh-ot fizet az önkormányzat.

7- Palai József felszólalásában elmondta dicséret a focistáknak, szép eredményeket értek el. A háza előtt a csapadék víz elvezetése nem megoldott, már több levelet is írt, hogy az árkot tegye rendbe az önkormányzat, a házuk előtt.

Válasz az előző testületi ülésen döntöttünk az árok rendbetétele mellet, már a jövő héten el is kezdi a vállalkozó. A sportkört a Z+D támogatja, és szponzori pénzeket is kapnak, az önkormányzati támogatáson túl. Egy 10 000 000 Ft-os pályázat is be lett adva, ami a pályára lesz költve. A világító testek is megduplázódtak, az esti meccsek jobb megvilágítása miatt.

8- Király Álmos kérdést tenne fel, ha a választ megfelelőnek tartja, nem kér írásos választ kérdésére. Ő volt a Cserszegtomajért alapítvány vezetője, de már vagy 6 hónapja lemondott, a testület előtt. A mai napig nem rendezték vele a pénzügyeket, ő még mindig hivatalosan a vezetője az egyesületnek, az okmányokat is szeretné már átadni, az újjá szerveződött társulásnak.                                                                                                                                                    Másik kérése, az olaszok megbízásából Gyötrős tető, és az ügyvédház közt nagyon rossz az út, már Gábor ígérte megnézeti, és helyre állítatja.

Válasz polgármesterünk csodálkozott, hogy még nem lettek a jogi dolgok lezárva, az önkormányzat megtette, amit ő tehet. Az új vezetés figyelmét fel fogja hívni, tegyék meg a szükséges lépéseket, az átvétel mielőbb fejeződjön be.  A Gyötrős tetőn lévő úttal félreértés történt, az önkormányzat emberei rendbe raktak egy utat, de ez sajnos ezek szerint egy másik út volt. (Lehet, nem is tettek annyira rosszat az önkormányzat dolgozói, hiszen ha azt az utat is rendbe kellet rakni, akkor még talán jól is jött az ott lakóknak ez a tévedés.)

9- Palai József az iparút végén jó, hogy megjavították az utat, nem porzik, jobban lehet rajt közlekedni. Jó lenne, ha máshol is lehetne számítani ilyen javításra. Elekes úr által kiadott újságban említett 4 éves terv segítségével, a 20 500 000 Ft betervezett útfenntartási költség gazdaságosabban elkölthető lenne.  

Iparúti szórt aszfaltozás /10 000 FT/m négy méter szélességben/

 

Válasz polgármesterünk elmondta más utat építeni, és más kavicsozni, az Iparút egy közös projekt volt az ott lakókkal, és az út 10 000 Ft-ba került métere, négy méter szélességben. A 70 méter út megépítése nem került a településnek 70* 10 000 Ft-ba, mert az ott lakók is beszálltak a finanszírozásba. Kápolnasor és Gagarin út összekötése már tervezés alatt áll, az engedélyeztetése is folyamatban. Ha lesz rá pályázat nekilátunk, és a csapadék elvezetésben is nagy segítségére lesz a Kápolnasornak.

10- Cseh István Pajtika úton lakik, és nem egyezik a házszáma a régi számmal. A régi száma az egyes volt, most pedig a harminckilences lett az övé. Másnak is volt problémája emiatt, és minden okmányukat cserélni kellet, kb. 20 000 Ft-ba került a váltás, úgy 15-20 éve történt valami az elmondottak alapján.

Válasz polgármesterünk ígérte megnézi mi is történt, és értesíti a felszólalót. Meg kell nézni, a lakhelynyilvántartást is.  Arról, hogy mi is lehetett az ok egy hasonlattal élt,” láttunk már nappal éjjeli őrt”, igaz én is láttam nappal éjjeliőrt, de az nem került 20 000 Ft-ba.

Majd zárásként újra elmondta jegyző asszonyunk azokat a változásokat, amiket a másik oldalon is. Ezeket itt nem idézném, kérem nézzék meg a másik közmeghallgatás anyagában, a polgármesteri még vissza lévő rendezvényekkel együtt.

/Szeretnék elnézést kérni azoktól, akinek nem jól írtam le a nevét, vagy nem lett 100%-ig pontos a téma leírása/