Bejelentkezés

Reakció a Cserszegtomaji Krónikára

 

A héten megjelent Cserszegtomaji Krónika 3. oldalán, A 2013. év margójára című cikkben bár nem említ a polgármester név szerint, egyértelműen rám is céloz. Letölthető innen: http://www.cserszegtomaj.hu/userfiles/Kr%C3%B3nika%202014_01.pdf


"eredményeinkre kell –és kell! - büszkének lennünk" - Egyetértünk. Én a hatékonyságot kérem számon, nem az eredményeket.

"a problémáinkra házon belül, itthon kell –és kell! - megoldást találni." - Ez az én véleményem. Ezért kértem, illetve kértünk többször szóban és írásban tájékoztatást, amire például az alábbi válaszok születtek, amelyeket a testületi jegyzőkönyvben is rögzítettek, februárban: "A bizottság ... nem javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja a képviselők részére további adatot szolgáltasson.", majd szeptemberben: ".. aki kíváncsi a Bizottság munkájára, a pénzügyi elszámolás részleteire, vegye a fáradságot és a hivatal pénzügyi osztályán tájékozódjon". Ennyit a megoldás keresésről.

Különös a fenti mondat attól, aki feljelentett, de egyetlen konkrét kifogással sem keresett. Én sem őt, sem mást nem jelentettem fel, ellenben javaslatok tucatjait tettem, azaz "Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű"?

"Az internet világraszóló nyilvánossága nyílt oldalain a Cserszegtomajról szóló alaptalan, negatív állítások gerjesztői, űző-fűzői nem szolgálják falunkat. Sőt! Károsak a falunknak" - Honlapomon szereplő egyetlen állítás helyesbítését sem kérték, akkor miért "alaptalan" és miért árt? A honlapot főleg, sőt szinte kizárólag helyiek látogatják. Ez nemcsak a statisztikákból, de a hozzászólásokból is látszik.

Határozott véleményem, hogy a nyilvánosság nem árt Cserszegtomajnak és nincs közvetlen összefüggés a vendégéjszakák száma és a honlapom között. Sőt! A pénzügyi, döntéshozatali átláthatóság, a közlekedés és a közösség/turizmus fejlesztését hatékonyabban lehet elérni az érintettek, azaz a Cserszegtomajon és közvetlen környezetében lakók bevonásával.

Ami még elgondolkodtató, én a saját pénzemből, időmből "írogatok", nem az önkormányzat pénzén fenntartott újságban, honlapon. Ez a saját célú, településünk pénzének felhasználása önreklámra, számomra nem elfogadható.