Bejelentkezés

Az "ÜGY" lezárult!

"Elekes István ... gyanúsítottal szemben 1 rb., a Btk. 226. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés b) pontja szerint minősülő rágalmazás vétsége miatt a nyomozást a Be. 190. § (1) bekezdésének a) pontja alapján - mert a cselekmény nem bűncselekmény - megszüntetem."

"Az általa leírtak nem tekinthetők az emberi méltóságot sértőnek, a közügyekben való véleménynyilvánítási szabadság keretein belül maradnak, ezért Elekes István cselekménye nem minősül bűncselekménynek, melyre figyelemmel a vele szemben folyamatban lévő büntetőeljárást a rendelkező részben írtak szerint megszüntettem."