Bejelentkezés

Mi újság ebadó ügyben?

Többen kérdezték tőlem mi újság ebadó ügyben. Az alábbi tájékoztatóban leírtak még aktuálisak, azaz jelenleg ebadó nincs Cserszegtomajon, csak összeírás.

"Tisztelt Ebtulajdonos!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

Településünkön 2013. július és augusztus hónapokban volt ebösszeírás. Az adatlapokat az általunk megbízott összeírók – a tulajdonosok távolléte miatt – nem, vagy csak hiányosan tudták kitölteni, ezért kérem, hogy a mellékelt adatlapot kitöltve és aláírva a kézhezvételt követő 8 napon belül szíveskedjen visszajuttatni a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal címére (8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.).

...

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni. 

Együttműködését köszönöm!

Cserszegtomaj, 2013. szeptember 10.

 

Tisztelettel:

 

Berta Sándorné

     Jegyző "