Bejelentkezés

Ha tudni akarsz valamit, akkor Fizess!!!

Ha tudni akarsz valamit, akkor Fizess!!!

Egy elég érdekes választ kaptam a jutalmakkal és a képviselői tiszteletdíjjakkal kapcsolatos kérdésemre, bár biztos voltam benne, hogy nem lesz forintosított válasz, de ilyen szintű pofátlanságra nem számítottam. Településünkön bevezetett adó, szerintem méltán ad okot arra, hogy akik ezt megszavazták vállalják a felvett havi díjakat, és ha kaptak a jutalmakat. Ezzel szemben marad a ködösítés, és a titkolózás, bár hogy mennyi lett elköltve jutalmakra a 2015-ös, és a 2016-os években könnyen megsaccolható. Látva az előző évek költekezését, volt 14 000 000 Ft, és volt 19 000 000 Ft is a jutalmazási keret összeg.

Ismerve a több éves helyzetet szerintem ne gondolja senki hogy az előző két évben nem lett legalább ekkora összeg elköltve jutalmazásra, bérmaradvány kifizetésre, vagy a jó ég tudja milyen címen.

Mivel nem kapta a többi megválasztott képviselő havi apanázsáról adatot, így csak az enyémet tudom pontosan ide írni: 0 Ft/Hó.

Azt hogy mennyi az annyi, 50 000 Ft/hó, vagy netán 80 000 Ft/hó, talán csak majd akkor tudjuk meg, ha lesz egy új testület akik akiknek ez a titkolózás nem lesz a kenyere.

Nem az a baj, ha valaki pénzt kér a képviselői munkáért, hanem ha ezt nem meri nyíltan vállalni, és még netán jutalmakat is felvesz, aztán elmegy és megszavaz a testületi ülésen egy adót, amit mindenkinek fizetnie kell, még annak is, akinek a fizetése sem annyi, mint neki a tiszteletdíja.

Az ilyen hozzáállás lopás, az emberek a választóinak a meglopása, aztán lehet ezt magyarázni, talán még van aki el is hiszi. Ennek az adatsornak a település honlapján kellene lennie, mindenki számára elérhető módon, NYÍLVÁNOSAN!

Vajon mennyit tesznek havonta zsebre, hogy nem merik közölni?

 

 

Cserszegtomaj Község Polgármestere! Cserszegtomaj Dr. Bakonyi Károly utca 1.

Ügyiratszám: 351-)l2O17.

Elekes István

Cserszegtomaj 8372

Tisztelt Közérdekű adatigénylő !

A 2017, .január I6-án érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy adatkérése az Ön által kért kibontásban az érintett közfeladatot ellátó szervek alap tevékenységének ellátáshoz szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igény bevételével jár, ezért a 20IL évi CXII. I.I törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (5) _ (6) és a 30I12016,(Ix.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Infotv.) értelmében Önt költségtérítés kötelezettség terheli. Az Infotv, 29, § (3) és (3a) alapján kérem. tájékoztasson arról, hogy igényét fenntartja-e. Ha igen, akkor a költségtérítési kötelezettsége és annak befizetését történő  igazolása után kerül Önnek rendelkezésre bocsátásra. Az adatkérésével kapcsolatban költségtérítés részletes kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza, Ennek értelmében Önt 39.308.- Ft (azaz: Harminckilencezer háromszáznyolc Ft) megfizetése terheli.

Cserszegtomaj Község Polgármestere Cserszegtomaj Dr. Bakonyi Károly utca 1.

Bartha Gábor

30l l20l 6.(IX.30.) korm.rend. alapján munkaerő-ráfordítás Költsége : 38 794 Ft

30I/2016.(IX.30.) korm.rend. 1. § alapján az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó összes költsége 17 Lapból álló színes papír alapú adathordozó, melyből az 1. § (3) bekezdés alapján 7 olda| számolható fel költségként. 22Ft/A4 színes oldal: 154 Ft

30í|20I6.(IX.30.) korm.rend. Z J alapján postai kézbesítés összes: 360 Ft

Összesen: 39 308 FT