Bejelentkezés

A kereszteződés miért is nem lett körforgalom?

A kereszteződés miért is nem lett körforgalom?

A kép, egy 2014 májusi baleset fotója a kereszteződésben

A közút kezelő válaszában bent a lényeg, ha a körforgalom megvalósul, ahogy azt már a kivitelezéskor mindenki kérte, akkor a befejezése az elkerülőnek csúszott volna. No és a befejezés, pont a választások előtt lett kész, hogy az nem biztonságos, az itt lakók jelentős része nem mer erre járni, nincs biciklis forgalom szinte az úton, az nem igazán érdekelte akkor sem, és most sem a felelősöket, mert mind mindenben, ebben az ügyben is vannak felelősök.

 

A tegnapi napon 2017.04.21-én is volt baleset pont itt, valóban csak ennyit ér az életünk?

 

Tisztelt Elekes István!

 

Köszönettel fogadtuk a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez érkezett megkeresését.

 

A demonstrációnak alapot szolgáltató úgynevezett Rezi csomóponttal kapcsolatosan az alábbi információkkal rendelkezünk: 

 

A 71. számú főút Keszthely elkerülő szakaszának 104+779 km szelvényében lévő Rezi csomóponttal, annak körforgalmi jellegű kiépítésével kapcsolatos helyi elvárások és igények ismertek Társaságunk előtt is. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint annak kialakítására – a térség polgármestereinek és az országgyűlési képviselő úr többszöri jelzése és közbenjárása ellenére – az elkerülő kiépítésekor az uniós projekt befejezése érdekében már nem volt lehetőség.

A csomópont baleseti körülményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük. A műszaki átadást követően az alábbi balesetekről van információnk:

 

 

Személyi sérüléses baleset

Anyagi káros baleset (rendőrségi intézkedés is történt)

ÖSSZESEN

Megjegyzés

2013. 08.01-

3

5

8

Forgalomtechnikai jelzésrendszer bővítése

2014

5

4

9

 

2015

 

2

2

Újabb forgalomtechnikai beavatkozások

(2015. 06.11)

2016

1

4

5

 

2017. 1. negyedév

1

1

2

 

2013- 2017

10

16

26

 

 

 

Az átadást követően több forgalomtechnikai beavatkozás került bevezetésre, többek között a főirányban lévő jelzéseket megismételtük, átcsoportosítottuk, illetve sebességkorlátozást vezettünk be. A csomópont emelt baleseti kockázatára egyedi, fluoreszkáló jelzőtáblák is elhelyezésre kerültek.

Kisköltségű forgalomtechnikai beavatkozások keretében hazai forrásból 2015. évben bővült a tárgyi csomópont forgalomtechnikai jelzésrendszere, melynek keretében a burkolat felett átfeszített sárga villogók kerültek elhelyezésre karos konzolokkal, a burkolaton a sebesség csökkentésére lassító harántcsíkozások és a figyelem felkeltésére további egyedi burkolatjelek felfestése valósult meg.

Az érintett közúti csomópont körforgalmi csomóponttá történő átalakítása előkészítési folyamatban van. Megvalósítását indokoltnak látjuk, de jelenleg a pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

 

A 71-es főút és a Rezi út keresztezésében a műszaki előírásoknak teljes mértékben megfelelő, egyértelmű jelzésrendszerrel felszerelt járműosztályozós csomópont biztosítja a közlekedést. A főirányban elhelyezett jelzések a csomópont óvatos megközelítésére hívják fel a figyelmet, a mellékirányban a kötelező megállásra és elsőbbségadásra vonatkozó jelzések érvényesülnek. A csomópontban minden viszonylat biztosított, a bányaterületek és a centrum irányában önálló jobbra kanyarodó sávok is létesültek, erősítve ezzel a főút elkerülő jellegét.

 

A problémát abban látjuk, hogy a kiterjedt csomópont áttekintése, a forgalom állandó kontrollálása nagyobb figyelmet igényel az itt közlekedőktől. A tapasztalataink szerint a balesetek nagy számát az okozhatja, hogy az alárendelt irányból elsőbbségadásra kötelezett járművezetők nem jól mérik fel a főirányban közlekedők sebességét, valamint az aktuális csomóponti járműmozgásokat és közvetlenül az elindulásuk előtt ismételt körültekintés nélkül behajtanak a kereszteződésbe.  Az átadást követően több baleset a megváltozott elsőbbségi viszonyokra is visszavezethető volt, de az eltelt közel másfél év utáni balesetek esetében ez már kevésbé jelenthet magyarázatot.

A közlekedőktől fokozott figyelmet és türelmet kérünk.

 

A rendezvénnyel kapcsolatban a szervezők a rendőrséggel egyeztettek a helyszínen. Információink szerint a rendezvényre a főút jobbra kanyarodó sávjában kerül sor rendőri biztosítás mellett. A korlátozásról társaságunk Útinform osztálya részére a szükséges tájékoztatást megadtuk.

 

 

Üdvözlettel:

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kommunikációs osztály

 

Weboldal: www.kozut.hu    

Facebook: www.facebook.com/MagyarKozut

 

 

 PVigyázzunk a természetre - biztos szükséges kinyomtatnia ezt a levelet?