Bejelentkezés

2013. október 30-i soros testületi ülés II. rész

2013. október 30-i soros testületi ülés II. rész

 

15. KMB iroda fenntartása

16. Barlang utca szennyvízhálózatának bővítése

17. Cserszegtomaj 937. hrsz. ingatlan visszaigénylése

18. Cserszegtomaj 23, 26, 196, 483, 1471/3, 2208. hrsz. ingatlanok visszaigénylése

19. Cserszegtomaj Csabagyöngye utca tulajdonrendezése

20. Cserszegtomaj Kápolna sor tulajdonrendezése

21. Cserszegtomaj Panoráma utca 961/7 hrsz ingatlan eredeti állapota

22. Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatási kérelme

23. Cseh István Pajtika u. 1. szám alatti lakós lakcím-rendezés kérelme

24. Nyitrai István árajánlattal alátámasztott kártérítési igénye

25. interpellációk, kérések:

- Lakósági kérés gyalogjárda építésére

- Közvilágítás lámpa testei magán területen

 

15. KMB iroda fenntartása

 

Cserszegtomaj Önkormányzatának Képviselő-testülete a Teleházban működő KMB iroda üzemeltetését az Önkormányzat költségvetésének terhére biztosítja.

Bérleti díjat, a helység használatáért nem számol fel.

 

16. Barlang utca szennyvízhálózatának bővítése

 

 

Cserszegtomaj Barlang utca szennyvízhálózatának bővítésének, tervezését és engedélyezését, a testület 2013.III hónap 27-én jóváhagyta.

A bővítés három ingatlan szennyvízelvezetését fogja megoldani.

A munkálatok lebonyolítása során a műszaki ellenőri feladatokat a Vasi Dolomit Kft Szombathely, Szél Kálmán u 14. szám alatti társaság fogja bonyolítani,

120 000 FT+ Áfa összegért.

 

Pályázók:

-      KRÁTERTEAM Kft. Cserszegtomaj

-      Merics Gyula Cserszegtomaj

-      Cserszeg Team Kft Cserszegtomaj

 

A pályázaton nyert a Cserszeg Team Kft 3 237 821 Ft + Áfa összegű pályázata.

Ez az összeg annyit jelent egy ingatlan szennyvízhálózatba történő bekötése

1 079 274 Ft, telek.

A szennyvíz bekötés az ülésen elhangzott kérdésre adott válaszból 92 m, ami azt is jelenti 35 193 FT/M + Áfa.

 

A testületi ülés előtt képviselő társam felhívta az egyik Kft irodáját, adtak e be árajánlatot a kivitelezésre. A hölgy elmondta, ők tudtak a beruházásról, de ajánlatot nem adtak, az ő ajánlatukon céges bélyegzőnek kell lennie, cégjegyzék számmal, adószámmal, bankszámla számmal, és természetesen adó számmal.

Ezen az ajánlaton, amit az Ő nevükben nyújtott be valaki, ezek a feltételek nem teljesülnek, és aláírva sincs.

Ez el is hangzott képviselő társamtól, aki azt a választ kapta polgármesterünktől, hogy ez nem számít, hiszen van olyan ajánlat, ami érvényes, így tudnak választani. Természetesen a pénzügyi bizottság jóváhagyta, és elfogadta a legkedvezőbb ajánlatot, és a határozat 4 fő támogatásával átment.

Mivel a jegyzőkönyvek a járási hivatalhoz is bemennek, így gondolom ezután újabb vizsgálódás indul a gazdálkodásuk terén, és ehhez nem kell feljelentés, elég elolvasni a jegyzőkönyvet ahol ez gondolom így le is lesz írva. 

 

Mindenki szeretné, ha a településünkön rendben lenne a szennyvíz, víz, és gáz bekötések. De az nem mindegy hány métert lehet megvalósítani ezekből a munkákból, 100 métert, vagy akár 200 métert.

 

17. Cserszegtomaj 937. hrsz. ingatlan visszaigénylése

 

Község Önkormányzata hozzájárult a 937. hrsz. –ú ingatlan ingyenes tulajdonba adásához. Az ingatlan a Magyar Állam tulajdonában, és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében van. Már a 2012 V.30.-ai testületi ülésen elhatározta a testület az ingatlan vissza igénylését, csak nem jogosította fel határozatában a polgármestert, hogy minden téren eljárjon a csere lebonyolításában.

 

 

18. Cserszegtomaj 23, 26, 196, 483, 1471/3, 2208. hrsz. ingatlanok visszaigénylése

 

Az ingatlanok a Magyar Állam tulajdonában, és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében vannak. Már a 2013. IV. 24-ei testületi ülésen döntött a képviselő testület, hogy az ingatlanokat visszaigényli, csak a felhatalmazást nem adta meg polgármesterünknek, hogy eljárjon a lebonyolításban.

 

19. Cserszegtomaj Csabagyöngye utca tulajdonrendezése

 

Testület 2013. VI. 19-ei határozatával jóváhagyta az utca tulajdonrendezési eljárásának megindítását. Az utca középső szakaszán található hat ingatlant érintő, résztulajdon megszerzése az utca kialakításának feltétele.

A tulajdonosokkal 2013. október 17. napján egyeztetést tartott az önkormányzat, a tulajdonosok egyetértettek a az utca kialakításával, és megismerhették a utca kialakítását.

Az ingatlanok vételárát, a további eljárás részeként kell kialakítani, lehet átadni térítésmentesen az út elkészítésének érdekében, vagy eladni értékbecslést követően.

De van mód a kisajátításra is, az önkormányzat vételárának el nem fogadása miatt. (kisajátítás, értékbecslés, eljárás lefolytatása, kártalanítás, birtokba adás, földhivatali nyilvántartásba vétel)

 

20. Cserszegtomaj Kápolna sor tulajdonrendezése

 

Kápolna sor Keleti útszakaszon, még beékelődött magánterületek is vannak. Az utca kialakítása érdekében a magántulajdonok megvásárlása elkerülhetetlen. A teljes utca megnyitásához 7 Db ingatlant érintő földrész megszerzése szükséges.

Geodéziai mérések, és értékbecslés követően kell a tulajdonosokkal felvenni a kapcsolatot, hogy tovább tudjon lépni az Önkormányzat.

 

21. Cserszegtomaj Panoráma utca 961/7 hrsz. ingatlan eredeti állapota

 

Johannes Ludger Finken Cserszegtomaj Panoráma utca 961/4 hrsz. számú ingatlan tulajdonosa kérelemmel fordult az önkormányzatunkhoz, melyben leírja és alátámasztja, hogy ingatlana a kialakult úthasználat miatt 141 m2-el kisebb, mint ahogy a földhivatali nyilvántartásban szerepel.

Képviselő társam elmondta, a vásárláskor már ez az állapot volt, így a vételár is ehhez a helyzethez lett talán megállapítva.

A testület nem kíván ebben az ügyben határozatot hozni, a magán tulajdonok megosztása, eladása, használata a tulajdonosok dolga.

 

22. Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatási kérelme

 

A támogatási kérelem kapcsán önkormányzatunk 50 000 Ft támogatást határozott meg a Szeretett Szolgálat részére.

 

23. Cseh István Pajtika u. 1. szám alatti lakós lakcím-rendezés kérelme

 

Cserszegtomaji lakós, kérte pontos lakcíme meghatározását, és az okmányainak cseréjéhez való hozzájárulását önkormányzatunknak.

Cserszegtomaj testülete kezdeményezi a Pajtika utca házszám rendezését, illetve jelenlegi házszámainak felülvizsgálatát.

Felkéri a jegyzőt, a házszámainak felülvizsgálatára, az okmányok cseréje, az okmányok cseréje, a hatályos jogszabályok értelmében, ebben az esetben ingyenes.

 

24. Nyitrai István árajánlattal alátámasztott kártérítési igénye

 

2013. július 24.-én történt nagy esőzés miatt, a lakó garázsa beázott, és autójában kár keletkezett. A múlt testületi ülésen még nem állt rendelkezésre a javítás költsége, így nem tudott a testület, állást foglalni. A most elő terjesztett 178 946 Ft javítási költségből a testület döntése értelmében, 90 000 Ft kártérítést fizet az önkormányzat.

 

-      Lakóssági kérés gyalogjárda építésére

 

 

Testületi ülés megkezdése előtt, lakóssági bejelentés alapján, a testület megvitatta a Sümegi út mellett egy járda építésének lehetőségét.

Ami kicsit érdekes, hogy az előző testületi ülésen, a járdák építésére tett javaslatomat elutasító képviselő társaim, nagy lelkesedéssel fogadták a felvetést.

Én személy szerint örülök a járda építés felvetésének, a meglévő járda folytatása a temetőig, és a buszmegállók összekötése a járdával ahol van, egy gyalogosátkelővel lenne még nagy segítség a gyalog közlekedők számára. Ha többen is hallatjuk hangunkat ebben a témában, talán lesz végre pár méter használható járda, és néhány gyalogátkelő.

 

- Közvilágítási lámpatest magánterületen

 

31 db közvilágításra felállított lámpa világít magán területre, a felvetés tevője, mint polgárőr, tudta ezt a számot hitelt érdemlően a testület elé tárni. Már volt testületi ülés ahol ezt felvetette, de nem történt változás ezen a téren. Van több olyan út ahol jó lenne ez a lámpa mennyiség, a gyalog közlekedők segítése érdekében, főleg a téli sötétebb időszakban. Sümegi út mellett nincs közvilágítás, de a Rezi út vége is sötét.

 

-      Kerékpárút?

 

 

 

A lakóssági felvetés hiányolja, a már terv szintjén lefektetett kerékpárút meglétét, vagy legalább a kivitelezés ügyében történő lépéseket. Polgármesterünk elmondta, nincs olyan pályázat ahol az önkormányzat ilyen jellegű beruházásra tudna pénzt nyerni. Ha jövőre lesz rá lehetőség, akkor természetesen megpróbálunk pályázni. A pályázat megírásához, nem ártana a rendezési tervünk megléte, ami nincs, ezt maga a tervet készítő tervező iroda vezetője is kihangsúlyozta, a koncepció átadásakor. Sajnos polgármesterünk ígérete, miszerint majd egy jól használható, átgondolt rendezési tervet tesz le az asztalra megválasztása esetén, eddig nem látszik megvalósulni. Így ha lesz is pályázati kiírás, útra, járdára, kerékpárútra, nagyban megnehezíti a pályázást a hiánya.